Işçilərə həftə ərzində 36 saatdan çox olmayan, qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilən əmək şəraiti fizikiYüklə 1,39 Mb.

səhifə1/53
tarix06.02.2018
ölçüsü1,39 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53


"İşçilərə həftə ərzində 36 saatdan çox olmayan, qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilən əmək şəraiti fiziki, 

kimyəvi, bioloji və habelə insanın sağlamlığı üçün zərərli olan digər ağır istehsalat amilləri mövcud olan 

əmək şəraitli istehsalatların, peşə və vəzifələrin Siyahısı"nın təsdiq edilməsi barədə

 

  

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

 

 Azərbaycan  Respublikası  Əmək  Məcəlləsinin  92-ci  maddəsinin  birinci  hissəsinə  uyğun  olaraq  Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

 

1.

    "İşçilərə  həftə  ərzində  36  saatdan  çox  olmayan,  qısaldılmış  iş  vaxtı  müəyyən  edilən  əmək  şəraiti  fiziki,  kimyəvi, 

bioloji  və  habelə  insanın  sağlamlığı  üçün  zərərli  olan  digər  ağır  istehsalat  amilləri  mövcud  olan  əmək  şəraitli 

istehsalatların, peşə və vəzifələrin Siyahısı" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

 

2.    

Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

 

 Azərbaycan Respublikasının Baş naziri  A.RASİZADƏ

 

 Bakı şəhəri, 6 noyabr 2004-cü il

 

№175 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2004-cü il 6 noyabr tarixli 175 nömrəli qərarı ilə 

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR 

  

İşçilərə həftə ərzində 36 saatdan çox olmayan, qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilən əmək şəraiti fiziki,  kimyəvi, bioloji  və  habelə  insanın  sağlamlığı  üçün  zərərli  olan  digər  ağır  istehsalat  amilləri  mövcud  olan  əmək  şəraitli 

istehsalatların, peşə və vəzifələrin

 

 

 S İ Y A H I S I

 

  

  

    

  

    

Sıra


 

№ si


 

İstehsalatların, peşə və vəzifələrinin adı

 

Qısaldılmış  

iş həftəsinin 

müddəti 

(saatla)


 

1

 2

 

3 

 

  

 

  

 

  

 

  

1

 1.

       


DAĞ-MƏDƏN İŞLƏRİ 

  

METALLURGİYA İSTEHSALI ÜÇÜN QARA VƏ ƏLVAN METAL-LARIN VƏ DİGƏR FAYDALI QAZINTI YATAQLARININ TƏDQİQ EDİLMƏSİ, 

ÇIXARILMASI, SADALANAN QAZINTILARIN İSTİFADƏSİ ÜÇÜN 

ŞAXTALARIN, MƏDƏNLƏRİN, KARXANA-LARIN TİKİNTİSİ, ELƏCƏ 

DƏ GEOLOJİ KƏŞFİYYATDA DAĞ-MƏDƏN İŞLƏRİ. 

YERALTI DAĞ-MƏDƏN İŞLƏRİ 

Aşağıdakı yeraltı işlərdə məşğul olan bütün peşələrin fəhlələri: 

a) istismar olunan və tikilməkdə olan şaxtaların (mədənlərin) və lağım 

yollarının, eləcə də geoloji kəşfiyyatda............................................................... 

36

     

  

    

  

b)

  nəm şəraitdə şaxtaların səthindən dibə qədər olan şaquli hissələrinin 

qazılması və dərinləşdirilməsində..................................................... 

.............................. 

c)

  +26"C və daha yüksək temperatur şəraitində............................. 

.............................. 

İş  görülən  zaman  tərkibi  10%  və  daha  artıq  silisium  4-oksiddən  ibarət  olan 

filiz və süxurlardan toz yaranan yeraltı dag-mədən işləri 

Bunkerin  və  yaxud  hezenokun  dəmir  qəfəslərində  iri  daşların  xırdalanması  ilə 

məşğul 


olan 

bunkerçi............................................................................. 

.............................. 

Buruq qurğusunun qazmaçısı.............. ,............................................. 

  

36 


36 

  

    

36 


36 

36 


36 

    10 


  

  

    

11 


  

12 


  

13 


14 

15 


16 

17 


18 

19 


20 

  

21 22 

23 


24 

  

25 26 

  

27   

  

28   

29 


  

30 


  

  

31 32 

33 


34 

  

35   

36 


37 

  

38 39 

  

  40 

  

41 42 

  

43 44 

  

45 46 

  

47 .............................. 

Şpur qazmaçısı............................. .......................................................... 

............................... 

Partladıcı.................................................................................................... 

............................... 

Quyu diblərində filiz və süxurların yığılmasında məşğul olan avtomobil 

sürücüsü   

.................................................................................................. 

.............................. 

Fəaliyyətdə olan quyuların diblərindəki işlərlə məşğul olan qaz qaynaqçısı . 

Təmizlənən quyu dibinin dağ-mədan fəhləsi................................. 

............................... 

Xırdalayıcı................................................................................................. 

.............................. 

Aşağıdakı işlərdə məşğul olan yeraltı dağ-mədən fəhləsi? 

a)

     işlənmiş sahələrin dayaqlarla möhkəmləndirilməsində...........................................  

b)

  dağ-mədən kütləsinin doldurulmasında, daşınmasında və boşaldılmasında...    

c)  dağ-mədən kütləsinin buraxılışında............................................ .............................. 

ç) fəaliyyətdə olan quyu diblərində ................................................... 

............................... 

Fəaliyyətdə olan quyuların diblərində markşeyder və geoloji işlərdə ölçmə 

işi 


ilə 

məşğul 


olan.................................................................................... 

............................... 

Mədən  yerlərinin  möhkəmləndirilməsi  və  təmiri  ilə  məşğul  olan  dayaqvuran 

fəhlə.............................................................................................................. 

............................... 

Lyukçu  ...................................................................................................... 

............................... 

Vaqonçeviricinin idarə edilməsi ilə məşğul olan vaqonçeviricinin maşinisti 

Dağ-mədən kombaynının maşinisti   ........................... ................... 

..............................

 

Konveyer maşinisti   ............................................................................... .............................. 

Yükləyici maşının maşinisti................................................................ 

............................... 

Yükləyici-çatdırıcı maşının maşinisti............................................... ............................... 

Skreper-bucurqadının maşinisti......................................................... 

............................... 

Quyu  diblərində  filiz  və  süxurların  yığımı  ilə  məşğul  olan  buldozer  maşinisti, 

yükləyici-çatdırıcı maşının maşinisti, ekskavator maşinisti .......................... 

Elektrovoz maşinisti............................................................................... 

............................... 

Qidalandırıcının maşinisti (motorist)............................................... 

............................... 

Çevirici........................................................................................................ 

.............................. 

Quyu dibində filizin qoparılması və nümunələrin götürülməsi ilə məşğul 

olan 


nümunəgötürən.............................................................................. 

.............................. 

Qazmaçı...................................................................................................... 

.............................. 

Fəaliyyətdə olan quyuların diblərində yolların və avtomobil yollarının 

salınması və təmiri ilə məşğul olan yol fəhləsi.............................. 

............................... 

Aşağıdakı işlərdə məşğul olan liftçi: 

a)

    


skiplərin qəbulunda-boşaldılmasında   ...................................... 

............................... 

b)

    


dozatordan skiplərin yüklənməsində   ........................................ 

............................... 

Fəaliyyətdə olan quyuların diblərindəki işlərlə məşğul olan təmirçi-

çilingər   ....................................................................................................................... 

............................. 

Fəaliyyətdə olan quyuların diblərində işləyən növbətçi və avadanlığın təmiri 

üzrə elektrik çilingəri (çilingər)............................................................ 

.............................. 

Fəaliyyətdə   Fəaliyyətdə olan quyuların diblərində işləyən əllə elektrik 

qaynaqçısı  ..........  

36 

  

36 36 

  

36 36 

36 


36 

  

36   

36 


36 

  

36 36 

36 


36 

36 


  

36 


36 

36 


36 

  

36 36 

  

36   

36 


36 

  

36   

36 


36 

  

  36 

36 


36 

  

36   

36 


36 

  

36 36 

  

36 36 

  

36 36 

  

36   

  

36 36 

  

36   
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə