İslam inanç Sİsteminde akilcilik ve kadi abdulcebbarYüklə 1,45 Mb.
səhifə39/39
tarix17.11.2018
ölçüsü1,45 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39

835 Kadı Abdülcebbâr, ae., s. 634.

836 İlyas Çelebi, İslâm İnanç Sisteminde Akılcılık ve Kadı Abdülcebbar, Rağbet Yayınları: 330-332.

837 Kadı Abdülcebbâr, ae., s. 644-645. İlyas Çelebi, İslâm İnanç Sisteminde Akılcılık ve Kadı Abdülcebbar, Rağbet Yayınları: 332-333.

838 el-Maide: 5/38.

839 en-Nûr: 24/2.

840 en-Nûr: 24/23.

841 Kadı Abdükebbar, Şerhü'l-Usûli'l-hamse, s. 649.

842 Kadı Abdükebbar, ae., s. 666.

843 en-Nisa: 4/14.

844 en-Nisa: 4/93.

845 el-Cin: 72/23.

846 Kadı Abdülcebbâr, Şerhü'l-Usûli'l-hamse, s. 666.

847 Kadı Abdülcebbar bu tür ayetlere örnek olarak en-Nisâ: 4/10-93. el-Enfâl: 8/16. ayetleri göstermektedir.

848 Kadı Abdülcebbâr, Fazlü'l-i'tizal, s. 210-211. İlyas Çelebi, İslâm İnanç Sisteminde Akılcılık ve Kadı Abdülcebbar, Rağbet Yayınları: 333-334.

849 Gafir: 40/11.

850 Kadı Abdülcebbâr, Muhtasar, s. 248.

851 Kadı Abdülcebbar, Muhtasar, s. 248-249.

852 Kadı Abdülcebbar, Fazlü'l-i'tizal, s. 201-203. İlyas Çelebi, İslâm İnanç Sisteminde Akılcılık ve Kadı Abdülcebbar, Rağbet Yayınları: 3335-336.

853 İlyas Çelebi, İslâm İnanç Sisteminde Akılcılık ve Kadı Abdülcebbar, Rağbet Yayınları: 336.

854 Kadı Abdülcebbar, Muhtasar, s. 249.

855 el-İsra 17/14.

856 Kadı Abdülcebbar, Fazlü'l-i'tizal, s. 204-205. İlyas Çelebi, İslâm İnanç Sisteminde Akılcılık ve Kadı Abdülcebbar, Rağbet Yayınları: 337-338.

857 Meryem: 19/71.

858 Kadı Abdülcebbar, Fazlü'l-itizal, s. 205-206; Muhtasar, s. 249.

859 İlyas Çelebi, İslâm İnanç Sisteminde Akılcılık ve Kadı Abdülcebbar, Rağbet Yayınları: 338.

860 Buhari, “Tevhîd” 24; Ebû Dâvûd, “Cihad” 26; Ahmed b. Hanbel III, 94, 325.

861 ez-Zümer: 39/43-44. es-Secde: 32/4.


862 Yunus: 10/18.

863 el-En'am: 6/94.

864 ez-Zuhruf: 43/86. er-Rum: 30/13.

865 Yâsîn: 36/23.

866 el-Bakara: 2/123.

867 el-Bakara: 2/255. Yunus: 10/3.

868 el-Bakara: 2/48.

869 Ebü Davud, “Sünnet”, 21; Tirmizi, “Kıyamet”, 11; İbn Mace, “Zühd”, 37.

870 Buhârî, “Tevhîd”, 19; Tirmizî, “Kıyamet”, 13.

871 Zemahşerî, Keşşaf, I, 279; Râzî, Mefatihu'l-gayb, I, 351; IV, 404.

872 el-Enbiya: 211/28.

873 Gaf ir: 40/7.

874 Gaf ir: 40/7.

875 Gafir: 40/18.

876 Kadı Abdülcebbar, Fazlü'l-İ'tizal, s. 207-208.

877 Kadı Abdükebbar, Şerhü'l-Usûli'l-hamse, s. 689; Fazlü'l-i'tizal, s. 208-209.

878 Kadı Abdülcebbar, Şerhü'l-Usûli'l-hamse, 689.

879 el-Bakara: 2/48.

880 Gafir: 40/18.

881 Kadı Abdülcebbar, Şerhü'l-Usûli'l-hamse, s. 689.

882 Kadı Abdülcebbar, ae., s. 691.

883 Kadı Abdülcebbar, ae.,s. 691,

884 Kadı Abdülcebbar, Fazlü'l-i-tizal, s. 209. İlyas Çelebi, İslâm İnanç Sisteminde Akılcılık ve Kadı Abdülcebbar, Rağbet Yayınları: 338-342.

885 Kadı Abdülcebbar, Şerhü'l-Usûli'l-hamse, s, 137-138- 697.

886 Mu'tezile, fasığa dünyada mü'min muamelesi yapar fakat gerçekte mü'min olmadığı için onun ahirette cennete giremeyeceğini, cehenneme gönderileceğini ve orada devamlı olarak kalacağını söyler.

887 Kadı Abdülcebbâr, Şerhül-Usûli'l-hamse, s. 137, 697.

888 el-Fatiha: 1/5; el-Bakara: 2/137; el-En'am: 6/154; el-İsra: 17/31- 110.

889 “İşlerin en hayırlıları mu'tedil olanlarıdır.” (Hayrü'l-umûri evsâtuha), “Dünyada mu'tedil ol” (Kün fi'd-dünya vasatan), “Bu ümmetin en hayırlıları mu'tedil olanlarıdır.” (Hayru hazihi'l-ümmeti en-nemetü'1-evsat) el-Beyân ve't-tebyîn, Beyrut 1968, I, 173.

890 Kadı Abdülcebbar, Şerhü'l-Usûlü'l-hamse, s. 137-138, 712-727.

891 Hayyat, el-întisar, s. 237.

892 Kadı Abdülcebbar, Muhtasar, s. 243; Şerhü'l-Usûli'l-hamse, s. 138.

893 Kadı Abdülcebbar, Şerhü'l-Usüli'l-hamse s. 139, 701.

894 Kadı Abdülcebbar, Muhtasar, s. 243.

895 Kadı Abdülcebbar, Şerhü'l-Usûli'l-hamse, s. 702.

896 Kadı Abdülcebbar, ae., s. 702.

897 Kadı Abdülcebbar, ae., s. 705.

898 Kadı Abdülcebbar, ae., s. 708.

899 Kadı Abdülcebbar, ae., s. 140, 712-714.

900 Kadı Abdülcebbar, ae., s. 141.

901 Kadı Abdülcebbar, ae., s. 714.

902 Kadı Abdülcebbar, Muhtasar, s. 243.

903 el-Bakara: 2/143.

904 el-Beyyîne: 98/5.

905 Ahmed b. Hanbel, III, 135, 154.

906 Buhari, “Mezalim”, 30; “Eşribe”, 1;, “Hudûd”, 6, 14; Müslim, “İman”,100, 104.

907 Kadı Abdülcebbar, Muhtasar, s. 247.

908 en-Nisa: 4/14.

909 en-Nisa: 4/93.

910 Kadı Abdülcebbar, Muhtasar, s. 243-247.

911 Kadı Abdülcebbar, Muhtasar, s. 250-251. İlyas Çelebi, İslâm İnanç Sisteminde Akılcılık ve Kadı Abdülcebbar, Rağbet Yayınları: 342-348.

912 Geniş bilgi için bk. İlyas Çelebi, Uzak ve Yakın Gelecekle İlgili Haberler, İstanbul 2000, 38-41.

913 Kadı Abdülcebbar, Şerhü'l-Usûli'l-hamse, s. 141.

914 Âl-i İmran: 3/110.

915 Lokman suresi: 31/17.

916 el-Maide: 5/78-79.

917 Tirmizî, “Fiten”, 20.

918 Kadı Abdülcebbar, Şerhü'l-Usûli'l-hamse, s. 741; Muhtasar, s. 248.

919 Kadı Abdülcebbar, Şerhü'l-Usûli'l-hamse, s. 142-143.

920 Kadı Abdülcebbar, ae, s. 146.

921 Kadı Abdülcebbar, ae., s. 744-745. İlyas Çelebi, İslâm İnanç Sisteminde Akılcılık ve Kadı Abdülcebbar, Rağbet Yayınları: 348-351.

922 İlyas Çelebi, İslâm İnanç Sisteminde Akılcılık ve Kadı Abdülcebbar, Rağbet Yayınları: 353-359.

923 İlyas Çelebi, İslâm İnanç Sisteminde Akılcılık ve Kadı Abdülcebbar, Rağbet Yayınları: 361-372.Dostları ilə paylaş:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə