İslam şƏRİƏTİNDƏ sağlamliq və uzun öMÜRLÜLÜk elmi VƏ TİBBİ SÜbutlarla müəllif: Mehdi TahiriYüklə 0,79 Mb.
səhifə32/34
tarix17.09.2017
ölçüsü0,79 Mb.
#451
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

MÜNDƏRİCAT


Ön söz 2

BİRİNCİ FƏSİL 7

Elmi sübutlara əsasən cismani xəstəliklərdə günahların rolu 7

ŞORGÖZLÜLÜK 8

PAXILLIQ 9

27 Yaşlı qızın məktubundan bir hissə 10

Paxıllıq və ölüm 10

Həsəd haqqında Frank Hurkun sözləri 11

ONANİZM 11

Onanizmin cismi təhlükələri 11

1. Problem yaradıcı mərhələ 12

2. Ciddi təhlükə ilə üzləşmə mərhələsi 12

3. Nəhayət dərəcədə giriftarçılıq və ya vərdiş (adət) mərhələsi 12

NARAHATLIQLARIN YARANMA FORMASI 13

ALİMLƏRİN SÖYLƏDİKLƏRİ 15

ONANİZMƏ DÜÇAR OLMUŞ ŞƏXSLƏRİN MƏKTUBLARI 16

QAN YEMƏK 17

QAN YEMƏYİN CİSMİ ZƏRƏRLƏRİ 17

DONUZ ƏTİ YEMƏK 18

CİSMİ ZƏRƏRLƏRİ 18

1-TRİXİNOZ (trixinlərin törətdiyi xəstəlik) 19

2- Digər bir xəstəlik 20

SƏLƏMÇİLİK (Riba) 20

Sələmin tibbi, cismi zərərləri 21

ÜZ QIRXMAQ 22

Üz tükünün xeyirləri haqda həkimlərin söylədikləri 23

Saqqalın faydalarına dair yığıncaqların təşkili və məqalələr 24

ZİNA 24


Zinanın cismi zərərləri 25

İTLƏ OYNAMAQ 27

İt xəstəlikləri 28

İt xəstə olduqda bilinir 29

3. İt solityoru 30

4 - Vərəmin (tuperkulyozun) ötürülməsi 30

ELMİ TƏDQİQ 31

QIZIL VƏ GÜMÜŞ 31

QUMAR 32

Qumar – Stressin başlıca amili 33

Qumarın cinayətləri və intiharlarından statistika 33

Qumarbazlıq haqda maraqlı əhvalat 34

Pasur oyunu (kart oyunu) 35

Cismi zərərləri 36

LƏVAT (Homoseksualizm) 36

SPİD (QİÇS) və homoseksualizm (ləvat) 37

13.12.07 | İmmun çatışmazlığı və QİÇS–ə qarşı mübarizə 38

AYBAŞI DÖVRÜNDƏ YAXINLIQ ETMƏK 41

CƏMDƏK (LEŞ) 42

ALKOQOLLU İÇKİLƏR 42

Şərab haqqında alimlərdən qısa cümlələr 45

Lətifə: Ağıllı dəlinin əmirlə söhbəti 46

Şərabın körpəyə və rüşeymə (embriona) zərəri 46

CİSMİ ZƏRƏRLƏRƏ AİD XƏBƏRLƏR 47

Axmaq oğulun atasına məktubu 49

Az miqdarda şərab da zərərlidirmi? 49

Şərab qangətiricidirmi? 51

Sağalmaq üçün şərab 52

Şərabda şəfa yoxdur 52

Üç şərtlə şərabdan müalicə qəsdilə istifadə etmək olar 53

Həkimin göstərişi icra edilsin 53

Şərab içmə və imansız dünyadan getmə 54

Spirtli içkilər rahatlığa səbəb olurmu? 55

Spirtli içkilər, zinadan daha pisdir 56

MUSİQİ 56

Musiqi nədir? 56

Sinir sisteminin fəaliyyəti 57

Simpatik sinir sistemi 57

Parasimpatik sinir sistemi: 57

Musiqinin cismi zərərləri 58

Doktor Aleksis Karlın sözü 59

Musiqi və inək südünün çoxalması 63

Musiqi ilə fəaliyyətimiz çoxalırmı? 63

Musiqi ilə Allaha yaxınlaşırıqmı? 64

Musiqi ilə müalicə 66

Musiqi və bir sıra kimyəvi dərmanların acı təsirləri 66

QƏLBİ GÜNAHLAR VƏ CİSMİ XƏSTƏLİKLƏR 68

MÜXTƏLİF 70

EKSTAZİ 71

Eks həbinin cismi zərərləri 71

TATUİROVKA ETMƏ (Bədənə şəkillər döymə) 72

Tatuirovkanın cismi zərərləri 72

Birdəfəlik iynələrlə Tatuirovka 73

Ənənəvi məkanlarda Tatuirovka 73

Təbii rənglər süni rənglərdən daha pisdir 74

SİQARET 74

Tütün məhsullarının bəzi cismani zərərləri aşağıdakılardan ibarətdir. 74

Həyat yoldaşları üçün siqaretin təhlükələri 77

Öz uşaqlarınıza rəhminiz gəlsin 77

Siqaret rahatlıq gətirirmi? 78

Siqaret əvəzinə qalyan çəkməyimiz yaxşı olmazdımı? 79

SON SÖZ 79

Narkotik maddələr 79

Narkomanlıq və ölüm 81

Nasirəddin şah və tiryək çəkmə 81

İKİNCİ FƏSİL 82

ELMİ VƏ TİBBİ SÜBUTLARA ƏSASƏN VACİBATIN BƏDƏNİN SAĞLAMLIĞINDA TƏSİRİ 83

HƏCC VƏ ÖMRƏ 83

HİCAB 83

Hicabsızlığın cismi zərərləri 84

Nyuyork Taymzın müxbirinin hicab barəsində etdiyi söhbət 84

Hicabsızlıq və qətl 85

Hicabsızlıq cinsi təcavüzləri azaldırmı? 86

1- KOSMETİKADAN İSTİFADƏ ETMƏK 87

Kosmetik maddələrin cismani zərərləri 87

2) DAR GEYİMLƏR(dar şalvarlar, koftalar) 88

Dar geyimlərin cismi zərərləri 89

3 - QISA GEYİM(gödək ətəklik, mini yupka) 90

4 - DİKDABAN AYAQQABILAR 90

5-KİŞİLƏRİN QIZILDAN İSTİFADƏ ETMƏLƏRİ 90

SÜNNƏT 91

Sünnət etməyin faydaları 91

Yeni doğulan uşaqlarda sünnət 93

XÜMS VƏ ZƏKAT 94

Xüms və Zəkatın cismani faydaları 94

Xüms və zəkatı ödəməklə necə mal-dövlətimiz artır? 96

CƏSƏDLƏRİN DƏFN EDİLMƏSİ VƏ MÜASİR ELM 97

ORUC 99


Orucla müalicənin tarixi. 102

Orucun əleyhinə kitablar 103

Orucla müalicənin nümunələri 103

Oruc tutmaqla sağlam olmaq olarmı? 104

Oruc tutmaq mədə yarasına səbəb olurmu? 104

QUSL 105


ÜCÜNCÜ FƏSİL 109

CƏZA QANUNLARININ İNSANIN SAĞLAMLIĞINDA TƏSİRİ 109

HƏDD 109

DİYƏ 110


QİSAS 110

Ustad Şəhid Mütəhhərinin bu barədə sözü 112

DÖRDÜNCÜ FƏSİL 113

Hədislərdə cismi sağlamlığın səbəbləri, elmi və tibbi yollarla sübutu 113

BƏDƏNİN TƏBİİ EHTİYACLARINA CAVAB 114

HİCAMƏT (Bədəndən qan alma) 115

Hicamətin cismi faydaları. 115

Hicamət tədqiqat müəssisələrinin apardıqları axtarışların nəticəsi 116

Hicamətə aid bir neçə məsələ 118

YEMƏYİN YAXŞI ÇEYNƏNİLMƏSİ 119

Yeməyin yaxşı çeynənməsinin elmi faydaları. 119

Yeməyin çeynənilməsi və bir elmi təcrübə 120

Yeməyi nə qədər çeynəyək? 121

Süfrədə çox oturmaq və uzunömürlülük barəsində elmi mövzu 121

Qozla pendirin birgə yeyilməsi 122

Səhərlər tək pendiri yemək 123

Elmi araşdırma 123

Səhərlər mövüç yemək. 124

Meyvənin mövsümün əvvəlində yeyilməsi 124

Yeməkdən əvvəl və sonra duzun yeyilməsi 125

Yeməkdən öncə duz 126

Yeməkdən sonra duz 126

ÜÇ MƏSƏLƏ 126

Allahı zikr etmək 127

SƏDƏQƏ 127

Təbii ehtiyacı dəf etmək 128

ELMİ BƏHS 128

SƏFƏR 129

BEŞİNCİ FƏSİL 131

Cismani xəstəliklərin amilləri barəsində hədislər və onların elmi sübutu 132

QƏM-QÜSSƏ 132

ÇOX YEMƏK 133

Az yemək və Mədinə xalqının sağlamlığı 133

Elm baxımından çox yeməyin cismi zərərləri 134

152 yaşlı Tomasın ölümünə səbəb çox yeməklik oldu 134

Nə qədər yeyək? 135

ÇOX YATMAQ 135

Yuxu və tibb 135

ALTINCI FƏSİL 136

Bəzi təriflənmiş və məzəmmətlənmiş xasiyyətlərin sağlamlıqdakı rolunun elmi yolu ilə sübutu. 137

EVLƏNMƏ 137

Evlənmə və uzunömürlülük 137

Evlənmək bir məntəqəni uzun ömürlü olmasına səbəb olur 138

Subaylıq və qan təzyiqi 139

Evlənmək əvəzinə qızla münasibət yaratmaq 139

DİNİ-İCTİMAİ PROQRAMLAR 140

Bekarçılıq 141

HÜSNÜ-ZƏNN (NİKBİNLİK) 142

Hüsnü-zənnin cismi faydaları 143

Hüsnü zənn və yaxşı əhval-ruhiyyəli məhbus 143

QƏZƏB VƏ ƏSBİLİK 144

Qəzəb və mədə yarası 144

Qəzəb və sair xəstəliklər 145

Qəzəb və quduzluq 146

GÜLÜŞ 146

Elm və din baxımından gülüşün sağlamlıqda rolu 146

Qəhqəhəylə gülməyin tibbi ziyanları 148

İNTİQAM ALMAQ (DÜŞMƏNÇİLİK) 149

DİŞ FIRÇASI 149

Rəvayətlər və dişlərin fırçalanmasının faydaları 150

Müasir tibb baxımından dişlərin fırçalanması 150

Dişlərin fırçalanması ilə gözün nurlanması arasında olan elmi əlaqə 151

Dişləri fırçalamaqla tüklərin bitməsi arasında olan əlaqənin elmi açıqlaması 152

YEDDİNCİ FƏSİL 153

ELMİ SÜBUTLARLA HƏDİSLƏRDƏ UZUN VƏ QISA ÖMÜRLÜLÜYÜN FAKTORLARI 153

RƏVAYƏTLƏRDƏ ÖMRÜN UZUN OLMASININ AMİLLƏRİ 154

Dar uclu ayaqqabılar 155

Dar uclu ayaqqabıların zərərləri 156

Hündürdaban ayaqqabıların zərərləri 157

Əfv etmək və müasir elm 163

QISA ÖMÜRLÜLÜYÜN AMİLLƏRİ 163

ALİMLƏRİN SÖZLƏRİ 165

MÜNDƏRİCAT 170

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 176.............................................................................................................................................................................. 177


Yüklə 0,79 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə