Iso 9660 Compact Disk File System (cdfs)Yüklə 60,74 Kb.
tarix07.11.2018
ölçüsü60,74 Kb.

Formáty optických médií

ISO 9660 Compact Disk File System (CDFS)

Keďže na jedinom kompaktnom disku môžu byť uložené rôzne dáta, musia byť organizované v určitých štruktúrach - je potrebné používať systém správy súborov. Systém súborov definuje usporiadanie, pomenovanie a správu súborov. Pri vývoji CD-ROM bol definovaný jednotný systém správy súborov.


Definovaný štandard býva označovaný ako High Sierra Standard a popisuje jednotné a záväzné usporiadanie dát a súborov na CD. Neskôr bol High Sierra Standard modifikovaný a rozšírený. Výsledok bol potom schválený medzinárodnou organizáciou pre normovanie International Standards Ogranization pod číslom ISO-9660. Štandard ISO-9660 je celosvetovo uznávaný štandard a definuje štruktúru adresárov, názvy súborov a organizačné usporiadanie súborov na disku.

Štandard ISO-9660 je takzvaným hierarchickým systémom súborov - dovoľuje používanie adresárov a podadresárov, v ktorých sa potom nachádzajú dáta. Pre názvy súborov bolo vybrané kompromisné riešenie - pretože štandard ISO-9660 a štandard CD-ROM presahuje hranice systémov (CD-ROM sa používajú na PC aj na počítačoch Macintosh či Amiga), existujú dva varianty názvov súborov - variant Interchange/Level 1 preberá konvencie štandardu MS-DOS - názvy súborov sa môžu skladať až z ôsmich znakov a trojznakovej prípony. V Interchange/Level 2 sú povolené ľubovoľne dlhé názvy súborov. V bežných prípadoch obsahuje Level 2 definície z Level 1. Môže sa však stať, že nebude zaručená spätná kompatibilita. Napríklad CDTV firmy Commodore pracujúcej so systémom súborov Interchange/Level má problémy s Level 1, orientovaným na MS-DOS.

Vďaka ISO-9660 sú štandardizované de facto všetky CD-ROM - Red Book a Yellow Book definujú vlastný formát záznamu, ISO-9660 predpisuje organizáciu súborov a adresárov. Každá mechanika CD-ROM každého počítača je schopná čítať disky vyrobené podľa uvedených štandardov. Vďaka príslušnému prispôsobeniu programového vybavenia je ešte potrebný preklad medzi ISO-9660 a príslušným operačným systémom. Pre spoluprácu MS-DOS a ISO-9660 existuje napríklad softwarový ovládač MSCDEX (Microsoft CD-ROM Extension), na počítačoch Macintosh a Amiga sa používajú vlastné ovládače.

Prehľad záznamových štandardov:
Pôvodná forma všetkých CD, digitálne zvukové kompaktné disky, sú produktom spoločného vývoja firiem Sony a Philips. Tieto firmy zverejnili v roku 1984 presnú špecifikáciu digitálneho formátu záznamu na zvukové CD, v tzv. Red Book. Táto dokumentácia je určená predovšetkým vývojovým pracovníkom. V súvislosti s formátmi CD však býva často citovaná, pretože obsahuje základy všetkých ostatných formátov. Jej nasledovníci túto špecifikáciu rozvíjajú a doplňujú. Ich súhrnný názov je Rainbow Books- Dúhové knihy a tu je ich prehľad v nadväznosti a popise:


Červená kniha

CD - audio

CD+G

 

Žltá kniha

CD-ROM

 

 

Mode 1

s opravou chýbMode 2

High Sierra

 

 

ISO 9660

 

bez prídavnej

 

 

Neštandartné

opravy

Úroveň 1

Úroveň 2

CD

chýb

 

a

 

 

 

Úroveň 3

 

 

 

 

 

 

 

Mixed Mode CD

 

 

 

 

Audio + data

 

 

CD - ROM - XA

 

 

 

 

CD - I

 

 

Ready disc

 

Formát 2

Formát 1

 

 

Zelená kniha

Bridge disk

 

 

CD - I

 

 

 

Biela kniha

 

 

 

 

Video CD

 

 

 

 

 

 

 

Photo CD

 

Oranžová kniha

 

 

CD - WO

CD - MO

CD - ERed Book 
(Červená kniha)
CD-DA (Compact Disc-Digital Audio)
CD disky boli pôvodne vyvinuté pre digitálny záznam audia, preto táto prvá kniha popisuje formát Audio-CD, ktorý vytvorili spoločne firmy Philips a Sony v roku 1984. Vyžaduje, aby zvukové dáta boli zapísané na frekvencii 44,1 kHz a s veľkosťou vzorky 16 bitov (10 MB/min).

Veľkosť sektoru je 2352 B.


Sektor obsahuje 784 B pre detekciu chyby a jej opravu a 98 B riadiacich.
Frekvencia snímania 44,1 kHz, 2 kanály stereo.
Maximálna kapacita 74 minút hudby, najviac 98 titulov.

Yellow book 
(Žltá kniha)
CD-ROM (Compact Disc-Read Only Memory)
Štandard pre používanie CD ako záznamového média pre osobné počítače. Popisuje formát pre CD-ROM, teda ako dátový nosič so sektorovým delením. Bol vytvorený spoločne firmami Philips a Sony v roku 1985. Záznam sa pridržuje normy ISO 9660, ktorá je odvodená od štandardu High-Siera. Prvých 16 bajtov v každom sektore je vyhradených pre synchronizáciu a hlavičku.

Mode 1
(Režim 1)
V tomto režime je miesto pre dáta redukované v prospech opravy chýb.
Veľkosť sektoru s plnou korekciou chýb: 2048 B užívateľských dát
Úplná veľkosť sektoru: 2352 B (2048 B+288 B+12 B+4 B)
Oprava chýb: 784 B
Rozpoznanie chyby: 288 B
Kontrola: 98 B
Synchronizácia: 12 B
Záhlavie: 4 B
Prenosová rýchlosť 150 KB/ s, 75 sektorov/s (single speed)
Maximálna kapacita: 682 MB

Mode 2
(Režim 2)
Veľkosť sektoru: 2336 B užívateľských dát
Oprava chýb: 784 B
Kontrola: 98 B
Synchronizácia: 12 B
Záhlavie: Adresa sektoru v 4 B
Prenosová rýchlosť: 171 KB/ s
Maximálna kapacita: 778 MB

Green book
(Zelená kniha)
CD-I (Compact Disc-Interactiv)
Tento štandard bol vyvinutý firmou Philips. Je to formát pre interaktívne multimediálne tituly, ktoré sa prehrávajú na špeciálnych prehrávačoch a hracích konzolách pripojených k TV. Väčšina počítačových mechaník tento štandard podporuje. Údaje sú ako pri Yellov book Mode 2.

Pridané je podzáhlavie (subheader) CD-I (8 B)


Základné rozlíšenie: 384x280 pixelov
Dvojnásobné rozlíšenie: 768x280 pixelov
Vysoké rozlíšenie: 768x560 pixelov.

Štruktúra vyhľadávania dát je založená na ISO 9660.


Audio dáta používajú Longplay-Audio (ADPCM) úrovní A,B a C (CD-ROM XA).
Programové dáta popisujú inštrukčnú sadu CPU 68000, použitie znakovej sady a zvukové kódovanie.

Orange book
(Oranžová kniha)
Popisuje nahrávateľné CD Recordable s multisession.
I. popisuje CD-MO (Magneto Optical) prepisovateľné disky
II. popisuje CD-WO (Write Ones) s možnosťou jedného zápisu
III. popisuje CD-E (Erasable) vymazateľný diskový formát

V jednotlivých bodoch je popisovaná špecifikácia nahraného a nenahraného disku. Predrážková modulácia nevyhnutná k riadeniu motora cez zápis. Organizácia dát. Multissesion a hybridné disky. Doporučenia pre meranie odrazivosti, optimálne riadenie spotreby, vlnové dĺžky ...White Book
(Biela kniha)
Popisuje formát pre Video CD. Jej vznik siaha do roku 1993.
Existuje vo verziách:
1.0 Karaoke CD, MPEG 1 data na stope
1.1 Video CD, doplnená 1.0
2.0 Video CD + statické obrázky, zdrojového menu, play listov ...

Diskové formáty, Audio/video stopy a CD-DA stopy. Vyhľadávanie dát kompatibilné s ISO 9660. Kódovanie MPEG audio/video stôp včítanie predvolenej veľkosti obrazkov a pomeru audio/video bitov. Tento štandard je schopný prijať 75 minút video dát v kvalite VHS.Blue Book
(Modrá kniha)
Definuje špecifikáciu pre rozšírené audio CD známe ako CD EXTRA. Existujú len v razenej forme.
Popis ver. 1.0 obsahuje špecifikáciu diskov a dátového formátu (audio a video sesssion). Dátové sesssion sú v tvare CD-XA.

Photo CD
Formát firmy Kodak vyvinutý pre digitálne spracovanie fotografií. Patrí do štandardu Bridge Disk. Je čitateľný na mechanikách podporujúcich štandard XA, alebo CDI.

Tabuľka formátovTyp

Veľkosť súboru

Komprimácia

Označenie

Rozlíšenie

Base / 16

 19 KB

nie

Thumbnail

128*192 (24576)

Base / 4

 74 KB

nie

Preview

256*384 (98304)

Base

 290 KB

nie

VGA

512*768 (383216)

4 Base

 1.2 MB

áno

HDTV

1024*1536 (1572864)

16 Base

 4.8 MB

áno

Photo

2048*3072 (6291456)

CDTV
Commodore Dynamic Total Vision popisuje rozšírenie ISO 9660 menovanou firmou.

CD XA (eXtended Architekture)
Myšlienka ukladania veľkého množstva informácií rôznych typov viedla skupinu firiem vedených Philips, Sony a Microsoft v 1989 k navrhnutiu nového štandardu. CD-ROM XA určuje formáty pre ukladanie video, zvukových a grafických súborov spolu s počítačovými dátami. Tento štandard dovoľuje kombináciu rôznych údajov, dáta sú uložené v zmiešanej forme. Umožnené je to vďaka synchrónnemu výstupu zvukovej a obrazovej informácie. Formát je kompatibilný na rozšírení a pár zmien s Yellow book.

High-Siera
Definuje jednotkový formát dát CD pre jednotlivé počítačové systémy.

ISO 9660
Definuje kompatibilitu s DOS, systém usporiadania údajov a adresárov na CD tak, aby boli čitateľné pomocou ovládača MSCDEX.EXE. Mená súborov musia mať 8+3 znaky.
Dáta ISO 9660 začínajú na stope 00:02:16, alebo na sektore 166 stopy 1. Prvých 150 sektorov obsahuje pauzy a ďalších 16 je prázdnych. Potom nasledujú užívateľské dáta.

Joliet
Jedná sa o rozšírenie ISO 9660, ktorého zámerom bolo odstránenie niektorých nedostatkov. Napr. obmedzenie znakovej sady, dĺžky názvov súborov, hĺbky adresárového stromu a formátu mena adresárov.

HFS
Popisuje špecifikáciu macintosh Hierarchical Filing Systému.

ECMA 168
European Computer Manufactures Association je záznamový štandard pre CD WO a RO. Umožňuje aplikáciu UNIXsovského štýlu mien súborov a hierarchie adresárov.

El Torito”


Špecifikuje formát Bootovateľných CD-ROM. Verzia 1.0 pochádza z 25. januára 1995. Obrázok popisuje tri typy CD-ROM konfigurácií.1. Normal CD-ROM konfigurácia nie je bootovateľná, užívateľské Root Directory a CD-ROM drivery pristupujú k CD-ROM obrazom.
2. BIOS so Single Boot-obrazovými má Initial/Default vstup pristupujúci k jedno-bootovateľnému diskovému obrazu. Po nahratí operačného systému sa systém môže vrátiť k standard CD-ROM driverom a Root Directory k prístupným CD-ROM obrazom.
3. BIOS s Multiple Boot-obrazom možnosťami môže pristupovať k ľubovoľnému Bootovateľnému Disk obrazu nachádzajúcom sa v Booting zozname. Po nahratí operačného systému, systém môže pristupovať k ďalším položkám v diskovom obraze so štandardným INT 13 skokom a návratom.

Tento text je prevzatý zo stránky http://www.hw.ukf.sk/ Ďakujem.DVD formáty a štandardy

DVD je názov pre Digital Versatile/Video Disc, DVDR je pomenovanie DVD Recordable (zapisovateľný) a DVD-RW pre DVD ReWriteable (opäť prepisovateľný). Ak je Vám dôverne známe ako vyzerá audio/music CD médium alebo bežný DVD-Video disk, tak by ste mali zároveň vedieť, že presne tak isto vyzerá aj zapisovateľné DVD-R/W médium. Zapisovateľné médium DVDR/W je schopné uchovať do 2 hodín DVD-Videa veľmi dobrej kvality, vrátane niekoľkých audio stôp vo formátoch ako stereo, Dolby Digital či DTS a tiež pokrokové menu systémy, titulky a statické obrázky, ktoré dokáže prehrať mnoho typov stolných DVD prehrávačov a takmer každá DVD-ROM. Ak zvolíte nižšiu kvalitu videa a nižšie rozlíšenie, je možné urobiť záznam o dĺžke až niekoľkých hodín na zapisovateľnom DVDR/W, ktoré možno porovnať s kvalitou VHS, SVHS, SVCD, CVD alebo VCD.Je tiež možné naň zaznamenať do 4.38* GB obyčajných dát alebo mixovaného DVD-Videa, ktoré sa dá prehrať na PC s DVD-ROMom.

V súčasnosti existujú tri konkurenčné DVD Recording štandardy, DVD-R/W a DVD+R/W s dosť podobnými funkciami a ktoré sú kompatibilné s mnohými štandardnými DVD prehrávačmi a takmer každým DVD-ROM zatial čo pre DVD-RAM existuje pomerne menej DVD prehrávačov a DVD-ROMov, ale tento má lepšie funlcie pre záznam.DVD-R a DVD-RW
DVD-R/W bol prvý uvolnený DVD záznamový formát ktorý bol kompatibilný so štandardnými stolnými DVD prehrávačmi. DVD-R je znovu neprepisovateľný formát a je kompatibilný s takmer 90% stolných DVD prehrávačov a takmer každou DVD-ROM. DVD-RW is znovu prepisovateľný formáta je kompatibilný s takmer 73% stolných DVD prehrávačov a takmer každou DVD-ROM. DVD-RW podporuje jednostranové 4.7 GB* DVD (nazývané DVD-5) a obojstranné 9.4 GB* DVD (nazývané DVD-10).

DVD+R a DVD+RW
DVD+R/W má niektoré lepšie funkcie než DVD-R/W ako napríklad bezstratové linkovanie a spoločný CAV a CLV zápis. DVD+R je znovu neprepisovateľný formát a je kompatibilný s takmer 85% stolných DVD prehrávačov a takmer každou DVD-ROM. DVD+RWis znovu prepisovateľný formáta je kompatibilný s takmer 73% stolných DVD prehrávačov a takmer každou DVD-ROM. DVD+R/W podporuje jednostranové 4.7 GB* DVDs(nazývané DVD-5) a obojstranné 9.4 GB* DVD(nazývané DVD-10). Tieto formáty sú podporované DVD+RW Alliance.

DVD-RAM
DVD-RAM má najlepšie záznamové funkcie ale nie je kompatibilné s prevažnou vačšinou DVD-ROM mechaník a stolných DVD-Video prehrávačov. Treba ho brať ako vymenteľný hard disk.

Ostatné neštandardné DVD formáty:DVD-VCD je vačšinou VCD prerobené na DVDR/W. DVD podporuje VCD rozlíšenie ale audio môže byť resamplované do 48 khz.

DVD-SVCD je vačšinou SVCD prerobené na DVDR/W. DVD nepodporuje SVCD rozlíšenie ale i napriek tomu ho dokáže prehrať a audio môže byť resamplované do 48 khz ako the DVD-VCD.

DVD-MP3 sú MP3 napálené na DVDR/W .

Viac na stránke: http://www.dvdzone.sk/Doplnkový materiál k problematike médií

Rozdelenie sveta na regióny pre DVD1. Severná Amerika

2. Japonsko, Európa, Stredný východ, Južná Afrika

3. Juhovýchodná Ázia

4. Austrália, Nový Zéland, Stredná a Južná Amerika

5. Severozápadná Ázia

6. Čína
Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə