Issn: 2148-6026. Yakın Doğu Üniversitesi Adına Sahibi Owner on Behalf of Near East UniversityYüklə 3,32 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə73/92
tarix17.09.2017
ölçüsü3,32 Kb.
#205
1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   ...   92

Kur’ân-ı Kerîm ve Sünnet ÇizgisindeKâmil Müslüman’ın Karakteri
 
161
aramalıdır. Güzelliğin, çekiciliğin yanı sıra dindar, akıllı ve ahlâk sahi-
bi olmasını isteyerek Hz. Peygamber’in (s.a.v.) yolunu takip etmelidir. 
Hz. Peygamber (s.a.v.): “Kadın dört şey için nikâhlanır: Zenginliği/malı, 
soyu/sülâlesi, güzelliği ve dini için. Sen dindar olanını tercih et ki, elin, 
hayatın bereketlensin”
163
 buyurmaktadır. Burada şunu da belirtmek 
gerekir, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) olgun Müslüman’a dindar kızı tavsiye 
etmesi, güzel kıza olan isteğini ortadan kaldırmaz. Çünkü Hz. Peygam-
ber (s.a.v.), Müslüman’ın kalbi ısınmadığı, tarzını ve tavrını beğenme-
diği bir kızla evlenerek kendi dünyasını altüst etmemesi için nikâhtan 
önce mutlaka kızın yüzünü görmesini mendub saymıştır.
164
 Yine aynı 
şekilde kızın rızası olmadan aile baskısıyla bir erkekle nikâhlandırıla-
maz. Günümüzde kızın rızasını almadan evlilikler de yok değil, fakat 
bu  yöntem  doğru  bir  yöntem  değildir.  Kızların  rızasını  almadan  ev-
lendirme yöntemleri İslâm’dan önce cahiliye Araplarında vardı.
165
 Gü-
nümüzde  kadın  hakları  ve  kadın-erkek  eşitliği  konuları  tartışılmak-
tadır.  Bunun  en  önemli  nedeni  de  kadına  karşı  yapılan  haksız  yere 
baskı  ve  şiddetin  önlenmesidir.  Özellikle  bu  tartışmayı  sürdürenler, 
Batı medeniyetinin ve bu medeniyete mensup olan erkeklerin kadın 
haklarına  saygılı  olduklarını,  buna  karşılık  ise  İslâm  medeniyetinin 
ve bu medeniyete mensup olan Müslüman erkeklerin kadın haklarını 
çiğnediklerini ve önemsemediklerini, daha da ileri giderek kadına köle 
muamelesinde bulunduklarını ileri sürerler. Maalesef, bugün bu acı 
gerçekleri ve cahiliye adetlerini uygulayan Müslüman erkekler de yok 
değil. Çünkü İslâm’dan önceki kaba zihniyet, kadının güçsüzlüğünü 
ve narinliğini bildiği için, onu değersiz görmüş, dövmüş, eziyet etmiş 
hatta diri diri toprağa gömmüştür.
166
 Fakat kadına karşı böyle kötü 
ve insanlık dışı muamelede bulunduğu bir dönemde Yüce Allah (c.c.) 
erkeklere: “…Kadınlarla iyi ve güzel geçinin…” emrini vermiştir. Pey-
gamberimiz (s.a.v.) de: “Sizin en hayırlınız, kadınına karşı en iyi -mu-
amelede-  olanınızdır.”
167
  buyurmuştur.  Böylece  bu  kural  da  İslâm’ın 
önemli şartından sayılmıştır. Müslüman erkek, eşini incitecek en ufak 
muameleden sakınmalıdır, çünkü kadın onun hayat arkadaşı olduğu 
gibi çocuklarının da annesi sayılır. İslâm dininin amacı, karı-kocanın 
dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşturmasıdır.
V. Kâmil Müslüman’ın Çocuklarına Karşı Görevi
Sadık Müslüman’ın görevlerinden biri de çocuklarına maddi ve ma-
nevi olarak sahip çıkmasıdır. Velilerin çocukları üzerinde hakkı oldu-
ğu gibi çocukların da anne-babaları üzerinde hakları vardır. Çocuklar 
163 Buhârî, “Nikâh”, 15.
164 Tirmizî, “Nikâh”, 5.
165 Adnan DemircanCahiliye Arapları, İstanbul 2014, s. 56.
166 Nahl, 16/58-59; Adnan Demircan, a.g.e., s. 59.
167 İbn-i Mâce, “Nikâh”, 50.


162
 
Y
akın
 D
oğu
 Ü
nİversİtesİ
 İ
lahİYat
 F
akÜltesİ
 D
ergİsİ
hayatta insanın göz nuru, ömrünün sevinci, burnundaki güzel kokan 
çiçeği,  ailenin  süsüdür.  Onlar  üzerinde  emeller,  hayaller  kurulur  ve 
hayat onlarla daha güzel, daha tatlı olur. Fakat bütün bunlar çocuk-
ların en iyi ve en güzel bir şekilde yetiştirilmesine bağlıdır. Bu konuda 
Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Çocuğunuza bırakacağınız 
“en güzel miras” onu, hem dünya ve hem de ahiret mutluluğuna eriş-
tirecek bir terbiyedir”,
168
 başka bir hadiste de Peygamberimiz (s.a.v.): 
“Çocuklarınıza ikramda bulunun ve onların edebini güzelleştirin.”
169
 bu-
yuruyor. Anne-babalar çocuklarına, Allah’ın onlara verdiği bir emanet 
nazariyesiyle bakmalıdırlar. Ailesine İslâmî terbiye ve ahlâkı öğretme-
yip onları bu anlayıştan yoksun bırakan ve onların cehenneme gitme-
sine sebep olan kişinin hesap gününde en talihsiz ve en mutsuz kişi 
olacağını  Yüce  Allah  (c.c.)  şu  ayetle  bildirmiştir:  “De  ki:  “Gerçekten 
kaybedenler, kıyamet gününde kendilerini ve ailelerini hüsrana uğra-
tanlardır.” Dikkat edin, asıl apaçık hüsran budur. Onlara üstlerinden 
ateş  bulutları  vardır,  ayrıca  altlarından  da  ateş  bulutları  vardır.  İşte 
bu,  Allah’ın,  kullarını  kendisiyle  korkutup  sakındırdığı  şeydir.”
170
  Bir 
başka ayette de Yüce Allah (c.c.) kişinin hem kendisini hem de ailesi-
ni cehennemden korumasını şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! 
Kendinizi ve ailenizi, yakacağı insanlar ve taş olan ateşten koruyun.”
171
 
Peygamberimiz  (s.a.v.)  de  konuyla  ilgili:  “Hepiniz  bir  sürünün  çobanı 
gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi, siz de evlerinizde ve emriniz 
altındakileri  cehennem  ateşinden  korumalısınız!  Onlara  Müslüman’ca 
yaşamayı  öğretmelisiniz.  Öğretmezseniz  sorumlu  olacaksınız.”
172
  bu-
yurmuştur. Çocukların anne-babalarının üzerinde haklarına gelince: 
a. Çift, daha evlenmeden önce helâle harama dikkat etmelidir; b. Anne 
çocuğuna hamile olduğu sürece yediğine içtiğine ve bütün davranış-
larına itina göstermelidir. O dönem içerisinde, annenin yaptığı bütün 
davranışlar  karnındaki  çocuğu  olumlu  veya  olumsuz  etkileyip  ona 
göre şekillenmesini sağlayacaktır; c. Çocuk dünyaya geldiğinde ona en 
güzel ismi koymalıdır; d. Çocukların güzel bir eğitim almalarını sağla-
malı, çünkü çocukları eğiterek geleceğe hazırlamak velilerin en büyük 
görevlerindendir.  Zira  aile,  çocukların  ilk  eğitim  yuvasıdır.  Anne  ve 
baba çocuklarına İslâmî terbiye ve ahlâkı öğrettiğinde onların bütün 
sevaplarına  aynen  iştirak  edeceklerdir,  ama  öğretmedikleri  takdirde 
ise  hesap  günü  gelince  çocuklar  onlara:  “Bizim  ahlâk  ve  eğitimimizi 
ihmal edip günah işlememize ve şimdi bu günahlardan dolayı ateşe atıl-
mamıza sebep oldunuz”
 diye isyan edip şikâyet edeceklerdir. Nitekim 
168 Tirmizi, “Birr”, 33.
169 İbn-i Mâce, “Edeb”, 3.
170 Zümer, 39/15-16.
171 Tahrîm, 66/6.
172 Müslim, “İmâre”, 20.


Yüklə 3,32 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   ...   92
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə