Istanbul chamber of certified public accountantsYüklə 372,52 Kb.

səhifə2/13
tarix24.02.2018
ölçüsü372,52 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

 

                  İ Ş Ç İ   Ö Z L Ü K   D O S Y A S I8

2 0 1 7 

İşe  Gelmeyen  İşçinin  En  Son  Adresine  Gönderilecek  Noter  Tebligatı  Daha  Evvel  Îşten 

Çıkarılan İşçinin Tekrar İşe Alınma Daveti İse Davet Bildirimidir

İşçi Hesap Pusulası

Yabancılara İlişkin Online Çalışma İzni Başvurusunun Yapılması

Çalışma Belgesi

Fazla Mesai Onay Belgesi Örneği

İstifa Dilekçesi Örneği

Doğum Ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma

Doğum Ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Belgesi

(İşveren Tarafından Dolduracaktır)

İşkur İşbaşı Eğitimi

İşbaşı Eğitimi İçin İşverenin Hazırlaması Gerekenler Evraklar

İşbaşı Eğitimi İçin Stajyerin Hazırlaması Gereken Evraklar

47

54

5048

55

5249

57

6061

61

53
                  İ Ş Ç İ   Ö Z L Ü K   D O S Y A S I

2 0 1 7 

9

4857 SAYILI IŞ KANUNU’NUN IŞÇI ÖZLÜK DOSYASI ILE ILGILI 

HÜKÜMLERI 

İşçi özlük dosyası ile ilgili düzenlemeler 16.03.2003 tarih ve 25134 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 4857 sayılı  İş Kanunun 75. Maddesi ve 104. Maddesi ile çalışma hayatımıza girmiş ve 

işverenlerce bu belge ve formların düzenlenmesi ve saklanması zorunlu hale getirilmiştir.

4857 Sayılı Kanunda 

Işçi özlük dosyası ilişkin maddeler aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: 

Işçi Özlük Dosyası 

Madde 75 - İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, 

işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda 

olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere 

göstermek zorundadır. 

İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak 

ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür

İş Kanunu 75. Maddesine göre, işveren çalıştırdığı her işçi için işçi özlük dosyası düzenlemek 

zorundadır. İşçi çalıştıran her işveren tarafından yasal olarak yapılması zorunlu olup, işçi özlük 

dosyası düzenlenmemesi halinde  ise idari para cezasına hükmedilmiştir.

Idari Para Cezası

Madde 104 – 4857 sayılı İş Kanunun 63 üncü maddesinde ve bu maddede belirtilen 

yönetmelikte  belirlenen  çalışma  sürelerine  aykırı  olarak  işçilerini  çalıştıran  veya  68  inci 

maddesindeki ara dinlenmelerini bu maddeye göre uygulamayan veya işçileri 69 uncu maddesine 

aykırı olarak geceleri yedibuçuk saatten fazla çalıştıran; gece ve gündüz postalarını değiştirmeyen, 

71 inci maddesi hükmüne ve bu maddenin son fıkrasında anılan yönetmelik hükümlerine aykırı 

hareket eden, 72 nci maddesi hükümlerine aykırı olarak bu maddede belirtilen yerlerde onsekiz 

yaşını  doldurmamış  erkek  çocukları  ve  gençleri  ve  her  yaştaki  kadınları  çalıştıran,  73  üncü 

maddesine aykırı olarak çocuk ve genç işçileri gece çalıştıran veya aynı maddede anılan yönetmelik 

hükümlerine aykırı hareket eden 74 üncü maddesindeki hükme aykırı olarak doğumdan önceki 

ve sonraki sürelerde gebe veya doğum yapmış kadınları çalıştıran veya ücretsiz izin vermeyen, 75  inci  maddesindeki  işçi  özlük  dosyalarını  düzenlemeyen,  76  ncı 

maddesinde  belirtilen  yönetmelik  hükümlerine  uymayan  işveren 

veya  işveren  vekiline  binaltıyüzondokuz  (1.619.00  TL)  Türk  Lirası 

idari para cezası verilir. 


 

                  İ Ş Ç İ   Ö Z L Ü K   D O S Y A S I10

2 0 1 7 

Özlük  dosyası  olmaması  cezayı  gerektirmekle  birlikte,  ayrıca  özlük  dosyasında  bulunması 

zorunlu  olan  belgeleri  düzenlememek  veya  zamanında  ilgili  kuruma  vermemek  de  cezayı 

gerektirmektedir.  Bazı  belgelerin  bulunmaması  doğrudan  idari  para  cezası  gerektirmemekle 

birlikte, hem denetimlerde, hem de ihtilaflı hallerde ispat için bulundurulması gerekir.

Yazılı bildirim 

Madde 109 - Bu Kanunda öngörülen bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında 

yapılması gerekir. Bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanakla tespit edilir. 

İş  Kanunu  109.  Maddesi  uyarınca  işçiye  yapılacak  tüm  bildirimlerin  yazılı  olması  gerekir. 

Bildirim  yapılacak  kişi  bunu  imzalamazsa,  bu  husus  orada  tutanakla  tespit  edilir.  Tutanak  en 

az  iki  kişi  tarafından  imzalanır.  İşçiye  yapılan  bildirimlere  ilişkin  imzalı  örnek  veya  imzadan 

kaçınmış ise düzenlenen tutanak eklenerek bunların da özlük  dosyasında saklanması gerekir. 

İşçi özlük dosyası her işçi için ayrı düzenlenmesi gerektiğinden, özlük dosyası düzenlenmeyen her 

işçi için ayrı ayrı idari para cezası söz konusu olacaktır. Bu nedenle çalışan her işçi için bir özlük 

dosyası düzenlenmesi zorunludur.

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
                  İ Ş Ç İ   Ö Z L Ü K   D O S Y A S I

2 0 1 7 

11

Özlük  dosyası  olmaması  cezayı  gerektirmekle  birlikte,  ayrıca  özlük  dosyasında  bulunması 

zorunlu  olan  belgeleri  düzenlememek  veya  zamanında  ilgili  kuruma  vermemek  de  cezayı 

gerektirmektedir.  Bazı  belgelerin  bulunmaması  doğrudan  idari  para  cezası  gerektirmemekle 

birlikte, hem denetimlerde, hem de ihtilaflı hallerde ispat için bulundurulması gerekir.

Yazılı bildirim 

Madde 109 - Bu Kanunda öngörülen bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında 

yapılması gerekir. Bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanakla tespit edilir. 

İş  Kanunu  109.  Maddesi  uyarınca  işçiye  yapılacak  tüm  bildirimlerin  yazılı  olması  gerekir. 

Bildirim  yapılacak  kişi  bunu  imzalamazsa,  bu  husus  orada  tutanakla  tespit  edilir.  Tutanak  en 

az  iki  kişi  tarafından  imzalanır.  İşçiye  yapılan  bildirimlere  ilişkin  imzalı  örnek  veya  imzadan 

kaçınmış ise düzenlenen tutanak eklenerek bunların da özlük  dosyasında saklanması gerekir. 

İşçi özlük dosyası her işçi için ayrı düzenlenmesi gerektiğinden, özlük dosyası düzenlenmeyen her 

işçi için ayrı ayrı idari para cezası söz konusu olacaktır. Bu nedenle çalışan her işçi için bir özlük 

dosyası düzenlenmesi zorunludur.

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 IŞÇI ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKLI BELGELER

            İşe Başvuru Formu

            Hizmet Sözleşmesi

            Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 4/1 a

            GSS Giriş Bildirgesi

            SGK Sigortalı Bildirim Belgesi

            Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi 4/1 a

            Aile Durum Bildirimi Formu

            İşçi kimlik bilgileri, Nüfus Cüzdanı Sureti

            İkamete Dayalı Nüfus Kayıt Örneği

            Yabancı Uyruklu İşçi Çalışma İzin Belgesi

            Ücret Hesap Pusulası

            Mezun olduğu okul diploma fotokopisi

            Referansları ve CV’ si

            Demirbaş Malzeme Teslim Belgesi

            Sağlık Raporu

            Kan Grubunu Gösterir Belge

            Adli sicil kaydı

            Askerlik Durumunu Gösterir Belgeler

            18 yaşından küçük çalışan var ise ebeveyninin muvafakatnamesi

            Ücretsiz İzinler ve Yıllık Ücretli İzin İle İlgili Dilekçe veya Formlar

            Yıllık Ücretli İzin Cetveli

            Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Düzenlenen Tutanaklar

            2 adet vesikalık Fotoğraf

            Doğum Yapan Kadının 6 aylık ücretsiz izin talep dilekçesi

            Doğum Yapan Kadının Emzirme izin talep dilekçesi

            İş Kazalarında Yapılması Gereken İdari İşlemler ve İş Kazası Bildirimi SGK

            İş Kazası Tutanağı

            Çalışma Belgesi

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə