Istanbul chamber of certified public accountants



Yüklə 372,52 Kb.

səhifə4/13
tarix24.02.2018
ölçüsü372,52 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

                  İ Ş Ç İ   Ö Z L Ü K   D O S Y A S I

2 0 1 7 

17

BELIRSIZ SÜRELI IŞ SÖZLEŞMESI

Aşağıda isim-unvan ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında tamamen kendi istek ve 

serbest iradeleri ile ve aşağıda belirtilen şartlarla “Belirsiz süreli iş sözleşmesi” yapılmıştır.

Sözleşmede adı geçen işveren .......................................................................................... ni, 

işçi ise .....................................................................................................................‘yi ifade eder.

MADDE 1)- TARAFLAR : 

IŞVERENIN : 

Adı Soyadı / Ünvanı           : ..........................................................................................

Adresi                                : ..........................................................................................

SGK İşyeri Sicil Numarası   : ..........................................................................................

 

IŞÇININ :

Adı Soyadı                          : ..........................................................................................

Baba adı                            : ..........................................................................................

Doğum Yeri ve Yılı              : ..........................................................................................

İkametgah Adresi               : ..........................................................................................

Telefon Numarası               : ..........................................................................................

SGK Sigorta Sicil Numarası : ..........................................................................................

TC Kimlik No                      : ..........................................................................................



MADDE 2)-SÖZLEŞMENIN SÜRESI 

: Bu iş sözleşmesi ............./ ....../ ........

tarihinde başlamış olup, Belirsiz Sürelidir.

MADDE 3)-IŞE BAŞLAMA TARIHI             : … /... ....../ ......... 

MADDE 4)-AYLIK ÜCRET NET/BRÜT      : ......................................................... YTL.

MADDE 5)-YAPILACAK IŞIN KONUSU  :..................................................................

 

MADDE 6)-DENEME SÜRESI              :  Yoktur     / ………… Ay’ dır.  




                  İ Ş Ç İ   Ö Z L Ü K   D O S Y A S I

18

2 0 1 7 

(Deneme  süresi  en  fazla  iki  aydır.  Bu  süre  sonunda  başarısız  yada  yetersiz  bulunanların 

sözleşmeleri ihbarsız ve tazminatsız feshedilir.)

MADDE 7)- IŞÇININ ÇALIŞMA YERI: 

İşverenin .........................................................................................................................

 il/ilçe sınırları içindeki işyerlerinde, işveren veya vekilinin göstereceği işyerleri. İşçi, gerektiği 

takdirde işyeri içinde unvanı veya niteliği benzer yahut birbirine yakın başka işlerde muvafakat 

aranmaksızın geçici veya devamlı olarak işveren tarafından görevlendirilebilir.

MADDE 8)- ÇALIŞMA SÜRELERI:  

Haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir. Bu süre haftanın çalışılan günlerine eşit şekilde 

bölünerek uygulanır. 45 Saatlik çalışma süresi işveren tarafından gerekli görüldüğünde; Haftanın 

çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekillerde dağıtılabilir. Ayrıca işin 

niteliği ve şartlarına göre, işe başlama ve bitiş saatleri de, işçiler için farklı şekillerde düzenlenebilir 

ve gerektiğinde değiştirilebilir. 45 Saatlik haftalık çalışma süresinin, haftanın çalışılan günlerine 

farklı şekillerde dağıtılarak çalışılması durumunda, iki aylık çalışma süresi içinde, işçinin haftalık 

ortalama  normal  çalışma  süresi  45  saati  aşamaz.  Ara  dinlenme  zamanları  işveren  tarafından 

belirlenir. İşçi bu maddede belirtilen çalışma şekil ve şartlarını aynen kabul eder.

MADDE 9)- FAZLA ÇALIŞMA: 

İşveren ülkenin genel yaraları için, işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle işçiye, 

günlük toplam çalışma süresi 11 saati aşmamak şartı ile yılda 270 saate kadar fazla çalışma 

yaptırabilir.  Haftalık  45  saati  aşan  çalışmalar  fazla  çalışma  sayılır.  Ancak  denkleştirme  esası 

uygulandığı durumlarda, işçinin iki aylık süre içindeki haftalık ortalama çalışma süresi 45 saati 

aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda 45 saatten fazla çalıştırılmış olsa dahi, bu haftalardaki 45 

saati aşan çalışma süreleri fazla çalışma sayılmaz ve fazla çalışma ücreti ödenmez.

MADDE 10)- TELAFI ÇALIŞMASI: 

Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin 

tatil edilmesi veya benzer nedenlerle normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması 

yada işin tümüyle durdurulması veya işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren, 

iki ay içerisinde işçiye, çalışılmayan bu süreler karşılığı olarak telafi çalışması yaptırabilir. Telafi 

çalışması, günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati ve günde en fazla 3 saati aşamaz. Tatil 

günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz. Telafi çalışması fazla çalışma sayılmaz ve karşılığında 

fazla çalışma ücreti ödenmez.




                  İ Ş Ç İ   Ö Z L Ü K   D O S Y A S I

2 0 1 7 

19

MADDE 11)- ÜCRET : 

İşçinin  sözleşmede  yazılı  ücreti  kural  olarak  imza  karşılığı  kendisine  ödenir  veya  banka 

hesabına yatırılır. Ancak işçinin yazlı talebi ile belirlediği ve bu talebin altındaki tatbiki imzası 

bulunan mutemedine de yine imzası karşılığında ödenebilir. Kural olarak işçinin işlemiş ücretinin 

ödeme tarihi,  her  ayın  ilk  iş  günüdür.  Mücbir  bir  sebep olmadıkça, ücretler  ödeme gününden 

itibaren en geç 20 gün içinde ödenir.



MADDE 12)- FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETI :

İşçinin her bir saat fazla çalışması için işverence ödenecek fazla çalışma ücreti, işçinin normal 

çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli artırılmış tutarıdır.

 MADDE 13)- ÖZEL ŞARTLAR :

13.1- İşçi, tecrübe ve mesleki birikimine uygun olarak, işverenin vereceği bütün işleri ve 

görevleri yapmayı kabul ve taahhüt eder. Bu hizmetleri karşılığında belirtilen aylık ücret dışında 

herhangi bir ücret talep edemez.

13.2- İşçi,  işyerinde,  çalışma  mevzuatı  ve  işveren  tarafından  belirlenmiş  bulunan  çalışma 

şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına, işveren tarafından çıkartılmış ve çıkartılacak 

olan yönetmelik, genelge, sirküler, talimat gibi düzenlemelere uymayı kabul ve taahhüt eder.

13.3- İşçi, görev nedeniyle kendisine ve bağlı bulunduğu birime teslim edilen demirbaş, 

her türlü mefruşat, elektronik teçhizat gibi eşyanın muhafazasından, hasar ve ziyan görmesinden 

sorumludur.  Bu  malzemeleri  işyeri  dışına  çıkarmamayı  ve  amacı  dışında  kullanmamayı,  iş 

sözleşmesinin feshinde eksiksiz teslim etmeyi taahhüt eder.

13.1- İşçi, işverene ve işyerine ait her türlü iş sırlarını saklamayı, işverene zarar verecek 

davranışlardan kaçınmayı taahhüt eder.

13.2- İşçi, iş sözleşmesi devam ettiği sürece, özel de olsa başka bir işte çalışmamayı taahhüt eder.

13.4- İşçi, işverenin istemesi halinde, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde 

de çalışmayı ve işverenin istemesi halinde fazla çalışma yapmayı peşinen kabul eder.

13.7-İşveren, işçilik haklarını ödemek, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymak, işçi sağlığı ve iş 

güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.

13.8-İşçi, iş kanununa göre hak kazanacağı yıllık ücretli iznini, işverenin iş şartlarına göre 

belirleyeceği zamanda kullanmayı kabul eder.

13.9-İşçi,  işyerine,  alkollü  içki  veya  uyuşturucu  madde  almış  olarak  gelmemeyi  ve  bu 

maddeleri işyerinde kullanmamayı, çalış ması ile ilgili olmayan eşya ve maddeler ile taşınması 

yada kullanılması yasaklanmış maddeleri işyerine sokmamayı taahhüt eder.





Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə