Istanbul chamber of certified public accountantsYüklə 372,52 Kb.

səhifə5/13
tarix24.02.2018
ölçüsü372,52 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

                  İ Ş Ç İ   Ö Z L Ü K   D O S Y A S I

20

2 0 1 7 

13.10-İşçi, işverenin istemesi halinde hizmet içi veya görevin gerektirdiği eğitimlere katılmak 

zorundadır. Eğitimlere katılan işçiden zorunlu hizmet talep edilebilir.

MADDE 14)- FESIH VE TAZMINATLAR :

14.1- Taraflar  yukarıdaki  maddelerde  yazılı  sorumluluklarını  yerine  getirmez  ise  karşı 

tarafa sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödemeden feshetme hakkı doğduğunu kabul ve taahhüt 

etmişlerdir.

14.2- Sözleşmenin taraflarından herhangi birisi sözleşmeyi feshetmek isterse; 4857 sayılı İş 

Kanunun 17. maddesindeki ihbar önellerine uygun olarak, önceden karşı tarafa yazılı olarak haber 

vermek zorundadır. Haber verilmemesi halinde tarafların ayrıca tazminat isteme hakkı saklıdır.

14.3-  İşveren sözleşmeyi; sözleşme süresi içerisinde veya bitim tarihinde tek taraflı olarak 

feshederse,  işçiye  iş  kanunu  hükümlerine  uygun  olarak  tazminat  öder.  Sözleşmenin  işveren 

tarafından  feshinde;  fesih  bildiriminde  sebep  gösterilmediği  veya  gösterilen  sebebin  geçerli 

olmadığı hususunda ortaya çıkacak uyuşmazlıklar, bir ay içinde Özel Hakeme götürülür.

MADDE 15)- SON HÜKÜMLER :

15.1-Bu iş sözleşmesinde yer almayan hususlarda İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri 

uygulanır.

15.2-Uyuşmazlıklarda çözüm mercii iş yerinin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleridir.

15.3-Bu hizmet akdi ................../ ....../ .........tarihinde  taraflarca  iki  nüsha  olarak  tanzim 

edilip, okundu ve aynen kabulle imzalandı.

İşveren veya Vekili                                                                         İşçi

(İmza-Kaşe)                                    

 

     (Adı Soyadı-İmza)
                  İ Ş Ç İ   Ö Z L Ü K   D O S Y A S I

2 0 1 7 

21

BELIRLI SURELI IŞ SÖZLEŞMESI

Aşağıda isim-unvan ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında tamamen kendi istek ve 

serbest iradeleri ile ve aşağıda belirtilen şartlarla “Belirli süreli iş sözleşmesi” yapılmıştır.

Sözleşmede adı geçen işveren ……………………………………………………………………………..’ni

işçi ise ……………………………………………………………………………..’yi ifade eder.

MADDE 1)- TARAFLAR : 

IŞVERENIN:

Adı Soyadı-Unvanı   

Adresi 

SGK işyeri Sicil Numarası IŞÇININ :

Adı Soyadı 

Baba adı   

Doğum Yeri ve Yılı 

İkametgah Adresi   

Telefon Numarası     

SGK Sigorta Sicil Numarası 

TC Kimlik No                                                     MADDE 2)-SÖZLEŞMENIN SÜRESI :        :....... Yıl ............. Ay süreli olan bu iş 

sözleşmesi    …. / … / …..  tarihinde  başlayıp … / … / …… tarihinde herhangi  bir bildirim  

yapılmaksızın  kendiliğinden sona erer. İşveren gerektiğinde süresi dolmadan da sözleşmeyi 

feshedebilir.MADDE 3)-IŞE BAŞLAMA TARIHI:  . ........../........... /............. 

MADDE 4)-AYLIK ÜCRET NET/BRÜT: ..........................................YTL.

MADDE 5)-YAPILACAK IŞIN KONUSU:   ..........................................

:

::

:

::

:

::

:                  İ Ş Ç İ   Ö Z L Ü K   D O S Y A S I

22

2 0 1 7 

MADDE 6)-DENEME SÜRESI : Yoktur    /     ................................... Ay’ dır.   (Deneme 

süresi en fazla iki aydır. Bu süre sonunda başarısız yada yetersiz bulunanların sözleşmeleri ihbarsız 

ve tazminatsız feshedilir.

MADDE 7)- IŞÇININ ÇALIŞMA YERI : İşverenin  ...............................................

 il/ilçe sınırları içindeki işyerlerinde, işveren veya vekilinin göstereceği işyerleri . İşçi, gerektiği 

takdirde işyeri içinde unvanı veya niteliği benzer yahut birbirine yakın başka işlerde muvafakat 

aranmaksızın geçici veya devamlı olarak işveren tarafından görevlendirilebilir.MADDE 8)- ÇALIŞMA SÜRELERI : Haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir. Bu süre 

haftanın çalışılan günlerine eşit şekilde bölünerek uygulanır. 45 Saatlik çalışma süresi işveren 

tarafından gerekli görüldüğünde; Haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu 

ile farklı şekillerde dağıtılabilir. Ayrıca işin niteliği ve şartlarına göre, işe başlama ve bitiş saatleri 

de, işçiler için farklı şekillerde düzenlenebilir ve gerektiğinde değiştirilebilir. 45 Saatlik haftalık 

çalışma süresinin, haftanın çalışılan günlerine farklı şekillerde dağıtılarak çalışılması durumunda, 

iki aylık çalışma süresi içinde, işçinin haftalık ortalama normal çalışma süresi 45 saati aşamaz. 

Ara dinlenme zamanları işveren tarafından belirlenir. İşçi bu maddede belirtilen çalışma şekil ve 

şartlarını aynen kabul eder.

MADDE 9)- FAZLA ÇALIŞMA : 

İşveren ülkenin genel yaralan için, işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle işçiye, 

günlük toplam çalışma süresi 11 saati aşmamak şartı ile yılda 270 saate kadar fazla çalışma 

yaptırabilir.  Haftalık  45  saati  aşan  çalışmalar  fazla  çalışma  sayılır.  Ancak  denkleştirme  esası 

uygulandığı durumlarda, işçinin iki aylık süre içindeki haftalık ortalama çalışma süresi 45 saati 

aşmamak koşulu ile. bazı haftalarda 45 saatten fazla çalıştırılmış olsa dahi. bu haftalardaki 45 

saati aşan çalışma süreleri fazla çalışma sayılmaz ve fazla çalışma ücreti ödenmez.

MADDE 10)- TELAFI ÇALIŞMASI : 

Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin 

tatil edilmesi veya benzer nedenlerle normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması 

yada işin tümüyle durdurulması veya işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren, 

iki ay içerisinde işçiye, çalışılmayan bu süreler karşılığı olarak telafi çalışması yaptırabilir. Telafi 

çalışması, günlük en çok çalışma süresi olan 1 ! saati ve günde en fazla 3 saati aşamaz. Tatil 

günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz. Telafi çalışması fazla çalışma sayılmaz ve karşılığında 

fazla çalışma ücreti ödenmez.


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə