İstanbul üNİversitesi hastaneleri ve anabiLİm dallari özdeğerlendirme toplantisiYüklə 445 b.
tarix19.10.2018
ölçüsü445 b.İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ VE ANABİLİM DALLARI ÖZDEĞERLENDİRME TOPLANTISI

 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ VE ANABİLİM DALLARI ÖZDEĞERLENDİRME TOPLANTISI

 • Prof. Dr. Şükrü Palanduz

 • İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi

 • İç Hastalıkları Anabilim Dalı BaşkanıMisyon

 • Misyon

 • Vizyon

 • Mevcut Durum

 • Tarihçe

 • Mezuniyet öncesi ve sonrası akademik faaliyetler (eğitim, araştırma, yayın)

 • Geleceğe yönelik gelişim öngörüsü beklenti ve çözüm önerileri (yeni yapılanma, yönetim modeli cihaz parkı ve insan kaynakları konusunda)

 • Maliyet ve etkinlik analizleriİstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nın misyonu; Çağdaş bilimsel gelişmelerin ışığında, teknolojik gelişmelere uygun sağlık hizmeti vermek, ülkemizin ve evrensel tıp biliminin ihtiyaçlarına uygun bilgi üreten üstün nitelikli ve aydın hekimler yetiştirmektir.

 • İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nın misyonu; Çağdaş bilimsel gelişmelerin ışığında, teknolojik gelişmelere uygun sağlık hizmeti vermek, ülkemizin ve evrensel tıp biliminin ihtiyaçlarına uygun bilgi üreten üstün nitelikli ve aydın hekimler yetiştirmektir.İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nın vizyonu eğitim ve hizmette çağdaş ve mükemmel bir seviyeye ulaşma, teknolojik gelişmelerin takip edilmesi, bilginin üretimi, kullanımı ve yaygınlaştırılmasıdır.

 • İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nın vizyonu eğitim ve hizmette çağdaş ve mükemmel bir seviyeye ulaşma, teknolojik gelişmelerin takip edilmesi, bilginin üretimi, kullanımı ve yaygınlaştırılmasıdır.BİLİM DALLARI

 • BİLİM DALLARI

 • Genel Dahiliye

 • Hematoloji

 • Nefroloji

 • Gastroenterohepatoloji

 • Romatoloji

 • Endokrin. ve Metb. Hast.

 • Geriatri

 • Tıbbi Genetik

 • Tıbbi Onkoloji

 • Allerji1925- Gureba Hastanesi 1. Dahiliye Kliniği

 • 1925- Gureba Hastanesi 1. Dahiliye Kliniği

 • 1933- II. Dahiliye Kliniği (Ord.Prof.Dr.Tevfik Sağlam)

 • 1934- Ord.Prof.Dr.Erich Franck ve Prof.Dr.Arif İsmet Çetingil

 • 1942- Çapa Yukarı Gureba Hastanesi II.Dahiliye Kliniği Açılışı (Ord.Prof.Dr.Tevfik Sağlam)

 • 1952-1960 Prof.Dr.Ekrem Şerif Egeli ve Doç.Dr.Cihat Abaoğlu1963- II.ve III. Dahiliye Kliniğinin Kaldırılması

 • 1963- II.ve III. Dahiliye Kliniğinin Kaldırılması

 • Çapa İç Hastalıkları Kürsüsünün Kurulması

 • (Ord. Prof.Dr.Arif İsmet Çetingil)

 • 1967- I.İç Hastalıkları Kliniği Ord.Prof.Dr.Ekrem Şerif Egeli

 • 1967- II.İç Hastalıkları Kliniği Ord.Prof.Dr.Arif İsmet Çetingil

 • 1968- I.İç Hastalıkları Kliniğinde Allerji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Genel Dahiliye, Hematoloji, Hepatoloji, Kardiyoloji, Nefroloji, Romatoloji Seksiyonlarının Kurulması

 • 1972- Tıbbi Genetik Seksiyonunun Kuruluşu1973-Yeni Üniversiteler Kanunu; İç Hastalıkları Kürsüsünün Kurulması (Prof. Dr. Cihat Abaoğlu)

 • 1973-Yeni Üniversiteler Kanunu; İç Hastalıkları Kürsüsünün Kurulması (Prof. Dr. Cihat Abaoğlu)

 • 1973-Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bilim Dallarının Birleştirilmesi (Prof. Dr. İlhan Ulugay)

 • 6 Kasım 1981 tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre İstanbul Tıp Fakültesinin Bölümler, Anabilim Dalları ve Bilim Dalları olarak organizasyonu22.09.1982 tarihinde Nükleer Tıp Anabilim Dalı

 • 22.09.1982 tarihinde Nükleer Tıp Anabilim Dalı

 • 28.01.1983 tarihinde İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

 • 14.04.1983 tarihinde Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

 • 15.11.1990’de Kardiyoloji Anabilim Dalı İç Hastalıkları Anabilim Dalından ayrılarak ayrı Anabilim Dalları olarak kurulmuşlardır.Fakültemizde halen geçerli olan öğretim modeli yatay entegre klasik modeldir. Eğitimin amaç ve hedefleri Ulusal çekirdek eğitim programımıza uygun olarak düzenlenmiştir.

 • Fakültemizde halen geçerli olan öğretim modeli yatay entegre klasik modeldir. Eğitimin amaç ve hedefleri Ulusal çekirdek eğitim programımıza uygun olarak düzenlenmiştir.

 • İç Hastalıkları Anabilim Dalı olarak; İstanbul Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi Ulusal Tıp Eğitimi standartlarını karşılayan ve öz değerlendirme raporunda belirlenmiş olan standartları, amaç ve hedefleri, mesleki beceri,tutum-davranış ve mesleki becerileri kazandırmaya yönelik bir eğitim uygulanmaktadır.Birinci Dönem, Tıbbi Bilimlere Giriş: Multidisipliner modül dersleri

 • Birinci Dönem, Tıbbi Bilimlere Giriş: Multidisipliner modül dersleri

 • Üçüncü Dönem, Patolojik yapı ve fonksiyon: İç Hastalıkları, Semiyoloji

 • Dördüncü Dönem, Klinik uygulama 1 (Staj):

 • Beşinci Dönem, Klinik uygulama 2 (Staj):

 • Altıncı Dönem, İntörn hekimlik2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere beceri ve staj karneleri düzenlenmiştir.

 • 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere beceri ve staj karneleri düzenlenmiştir.

 • 4. sınıfa başlayan öğrencilere verilen karne 4. 5. ve 6. sınıf boyunca kullanılacaktır.

 • Beceri karnesinde yer alan beceriler için ilgili Anabilim Dalının programında yer alan yeterlilik için en az uzman düzeyinde bir sorumlu tarafından yeterli bölümü imzalanacaktır.İç Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi 2010 yılında kabul edilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi yönergesi kapsamında yapılmaktadır. Uzmanlık eğitimi 4 yıldır (yan dallar için farklı)

 • İç Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi 2010 yılında kabul edilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi yönergesi kapsamında yapılmaktadır. Uzmanlık eğitimi 4 yıldır (yan dallar için farklı)

 • Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurulu: Eğitimin planlanması ve eşgüdüm halinde yürütülmesinden sorumludur

 • Prof. Dr. Melih Aktan

 • Prof. Dr. Hasan Kudat

 • Prof. Dr. Kıvanç ÇefleHer uzmanlık öğrencisine bir rehber eğitim sorumlusu belirlenir.

 • Her uzmanlık öğrencisine bir rehber eğitim sorumlusu belirlenir.

 • Uzmanlık Eğitimi karnesi genişletilmiş eğitim müfredatına uygun olarak hazırlanır.

 • Uzmanlık Eğitimine başlayan hekimlere asistan uyum programı düzenlenir.

 • Anabilim Dalında her ay en az 12 saat seminer, olgu sunumu, yayın irdeleme ve mortidite, morbidite toplantılarının yanısıra hasta hizmeti ile eş zamanlı yürütülen eğitimler yapılır.Her ayın ilk Perşembe akşamı Mezuniyet sonrası vaka tartışma toplantısı yapılır.

 • Her ayın ilk Perşembe akşamı Mezuniyet sonrası vaka tartışma toplantısı yapılır.

 • Uzmanlık Eğitimi, Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından düzenlendiği şekilde, iç ve dış rotasyonlar (Göğüs Hastalıkları, Kardiyoloji, Radyoloji, İnfeksiyon Hastalıkları..) ile yürütülmektedir.AKREDİTASYON

 • AKREDİTASYON

 • İç Hastalıkları ABD Gastroenteroloji Bilim Dalı: Ulusal Akreditasyon ve European Board Eğitim Sertifikası.

 • YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ

 • Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıkları BD,

 • Romatoloji BD,

 • Geriatri BD,

 • Nefroloji BD,

 • Hematoloji BD,

 • Gastroenterohepatoloji BD,

 • Allerji ve İmmünoloji BD.Romatoloji BD- Fizik Tedavi Bilim Dalları arasında (Romatoloji Uzmanlık Eğitimi Protokolü)

 • Romatoloji BD- Fizik Tedavi Bilim Dalları arasında (Romatoloji Uzmanlık Eğitimi Protokolü)

 • İç Hastalıkları ABD- Anesteziyoloji ABD arasında (Genel Cerrahi, Nöroloji, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalları katılımı ile) ( Yoğun Bakım Uzmanlık Eğitimi Protokolü)

 • İç Hastalıkları ABD- Toplum Hekimliği ABD (Göğüs Hastalıkları ABD’nın katılımı ile) Meslek Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Protokolü)

 • İmmünoloji ve Allerji BD- Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında (İmmünoloji ve Allerji Uzmanlık Eğitimi Protokolü)Romatoloji BD:

 • Romatoloji BD:

 • Ulusal:Sistemik Skleroz ulusal veritabanı çalışması

 • Uluslar arası: Sistemik Lupus Eritematozus uluslar arası iş birliği grubu (SLI CC, Kanada , EUSTAR ..)

 • Primer Sistemik Vaskülitler ilgili teşhis ve sınıflandırma işbirliği (DCVAS-ACR-EULAR)

 • Misafir araştırmacı/uzman eğitimi: The Kellgren Centre for Rheumatology, Central Manchester Universits Hospitals Formulation Trust, Manchester Royal Infirmary

 • Cairo University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine

 • St Thomas Hospital, Medical Research Council ( ortak PhD Programı )Projeler

 • Projeler

 • Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Computational Quantitative Biology Lab.

 • National Institutes of Health (NIAMS ve NHGRI) Behçet Hastalığının genetik temelleri üzerine tüm genom ile ilişkili çalışmalar ve diğer araştırmalarİstanbul Tıp Fakültesi VII. Diyabet Günleri, 2009

 • İstanbul Tıp Fakültesi VII. Diyabet Günleri, 2009

 • İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Günleri İnteraktif Güncelleştirme, 2009

 • İstanbul Tıp Fakültesi 21. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Kurs, 2009

 • İstanbul Tıp Fakültesi 8.Diyabet Günleri, 2010

 • Marmara Diyabet Grubu DM Tanı ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar, 2010

 • Tiroid Hastalıkları Kursu, 2010

 • Marmara Diyabet Grubu XVI Mezuniyet Sonrası Diyabet Güncelleme Kursu, 2011

 • Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 2012Çapa Gastroenteroloji Günleri

 • Çapa Gastroenteroloji Günleri

 • Diagnostik laporoskopi,

 • ERCP,

 • Endoskopik Ultrasonografi,

 • Kapsül Endoskopi,

 • Üst GİS motilite ve özofageal motilite çalışması, PH metre ve impedans

 • Karaciğer transplantasyon programıÇapa Nefroloji Günleri

 • Çapa Nefroloji Günleri

 • Diyaliz Sertifika Programı

 • Türk Nefroloji Derneğinin Böbrek Felaketleri Koordinasyonu Araştırma ve Hizmet Uygulama Merkeziİlk Kemik iliği nakli; Allojenik 15.03.1993

 • İlk Kemik iliği nakli; Allojenik 15.03.1993

 • Otolog 04.07.1994

 • Toplam Kemik iliği nakil sayısı; 618

 • Allojenik 311

 • Otolog 307

 • 2012 Nakil sayıları; Allojenik 11

 • Otolog 36

 • Akraba dışı 3Mayıs 2012 tarihi itibariyle devam etmekte olan 12 adet Faz II ve Faz III çalışması

 • Mayıs 2012 tarihi itibariyle devam etmekte olan 12 adet Faz II ve Faz III çalışması5 Yıllık Total yayın sayısı 1371’dir.

 • 5 Yıllık Total yayın sayısı 1371’dir.Yeniden yapılanmada İç Hastalıkları Anabilim Dalı yatak kapasitesi düşürülmemelidir.

 • Yeniden yapılanmada İç Hastalıkları Anabilim Dalı yatak kapasitesi düşürülmemelidir.

 • Spesifik hastaların takip edilebilmesi için Bilim dallarına tahsis edilmiş servis yatakları olmalıdır.Laboratuvarlarımızda güncel gereksinimleri karşılayan, uluslararası standartlarda teknolojik donanım ve alt yapının sağlanması

 • Laboratuvarlarımızda güncel gereksinimleri karşılayan, uluslararası standartlarda teknolojik donanım ve alt yapının sağlanması

 • Sağlık hizmetinin bir ekip işi olduğu dikkate alınarak hemşire, laborant, kayıt memuru vb sayısının yeterli düzeyde olmasıİleri genetik, immünolojik vb tetkiklerin yapılabileceği laboratuvarların kurulması

 • İleri genetik, immünolojik vb tetkiklerin yapılabileceği laboratuvarların kurulması

 • Baş asistan ve yan dal uzmanlık öğrencisi sayısının yeterli bir duruma ulaşması

 • Öğretim üyelerine ve diğer çalışanlara yeterli maddi kaynağın sağlanması

 • Tübitak ve diğer araştırma fonlarının desteklediği projelere kolaylık sağlanması: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> «xalqların psixologiyası»
2014 -> Yeni tanı almış hastada ilk danışmanlık, anamnez, muayene ve laboratuar testleri
2014 -> “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında
2014 -> Journey to Sacred India
2014 -> Qrup liderinin rol və funksiyaları, liderin mənimsədiyi nəzəri yanaşmadan, liderlik tərzindən və liderlik bacarıqlarından, aldığı təhsildən, etik qaydalara uyğun davranıb davranmayışından, şəxsiyyəti və fərdi xüsusiyyətlərindən təsirlənir
2014 -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
2014 -> Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir
2014 -> Lt scientific
2014 -> Microsoft Word Konflikt Gruppen Manus Q. doc
2014 -> Yazılı Bacarıqlar (yazma- oxuma)


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə