İstehlak mallarının təhlükəsizliyi fənnindən testlərYüklə 0,9 Mb.
səhifə1/7
tarix24.04.2018
ölçüsü0,9 Mb.
#40110
  1   2   3   4   5   6   7

İstehlak mallarının təhlükəsizliyi fənnindən testlər.

qr. 2125


1.Süd və süd məhsullarında təkrar yoluxma mikroflorasının mahiyyəti.

 1. Müəssisədə bütün texnoloji proses boyu avadanlıqdan,inventordan yoluxur.

 2. Çiy südün və qaymağın saxlanması zamanı yoluxur.

 3. Mayalanma zamanı gətirilən mikroflora və bakteriyalardan yoluxur.

 4. Normallaşdırılmış süd xammalında,onun istilik emalından sonra yoluxur.

 5. Süd və süd məhsullarına,süd tərkibli məhsullara daxil olan komponentlərdən yoluxur.

2.Çiy südün mikroflorasına aiddir:

 1. Viruslar,bakteriyalar,mayalar və kif

 2. Viruslar,potogen mikroorqanizmlər,mayalar

 3. Mayalar,kif,potogen mikroorqanizmlər

 4. Bakteriyalar,termofillər,viruslar

 5. Mayalar,termofillər,viruslar

3.Süd və süd məhsullarında xəstəlik törədən bakteriyalara aiddir:

 1. Dabaq,vərəm,sibir xorası,brüselyoz

 2. Dabaq,vərəm,sibir xorası,termofillər

 3. Vərəm,sibir xorası,brüselyoz,listeriyalar

 4. Sibir xorasi,dabaq,mikrokokklar

 5. Brüselyoz,sibir xorası,listeriyalar

4.Qalıq mikroflorasına və təkrar çirklənmə mikroflorasına aiddir:

 1. Sanitar-göstərilən mikroorqanizmlər,şərti potogenlər,bakteriofaqlar

 2. Şərti potogenlər,bakteriofaqlar,dabaq

 3. Potogen mikroorqanizmlər,listeriyalar,sibir xorası,vərəm

 4. Bakteriofaqlar,listeriyalar,sibir xorası,vərəm

 5. Potogen mikroorqanizmlər,mikrokokklar,listeriyalar,vərəm

5.Südün texniki mikroflorasına aiddir:

 1. Maya mikroflorası

 2. Listeriyalar

 3. Mikrokokklar

 4. Sibir xorası

 5. Termofillər

6.Maya mikroflorası südün hansı mikroflorasına aiddir:

 1. Texniki mikroflorasına

 2. Qalıq mikroflorasına

 3. Təkrar çirklənmə mikroflorasına

 4. Xəstəlik törədən mikroflorasına

7.Posterizə edilmiş südün 1ml-də mikroorqanimlərin sayı:

 1. Yüzlərlə və ya bir neçə min

 2. Yüz mindən çox

 3. İki yüz mindən çox

 4. Bir milyon

 5. Beş yüz mindən çox

8.Posterizədən soyutmadan sonra təkrar mikroorqanizmlərlə təkrar yoluxmaması üçün hansı amillər əsasdır:

 1. Rezervuarlar və loru xəttləri

 2. Baytarlıq nəzarətinin gücləndirilməsi

 3. İşçilərin sanitariya-gigiyena qaydalarına ciddi riayət etməsi

 4. İlkin sağımın ciddi nəzarət altında aparılması

 5. Müasir süd emalı üzrə labaratoriyalardan səmərəli istifadə

9.Avadanlıqlardan posterizə edilmiş südə düşən mikrofloranın kəmiyyət və keyfiyyət tərkibi hansı amillərdən asılıdır:

 1. Yumanın və dizinfeksiyanın keyfiyyətindən

 2. Avadanlıqların və inventorların işlək vəziyyətdə olmasından

 3. Avadanlıqların və inventorların məhsuldarlığından

 4. İstehsal sexlərinin sanitariya-gigiyena vəziyyətindən

 5. Süd zavoduna daxil olan ilkin süd və süd məhsullarından

10.Avadanlıqdan südə hansı bakteriyalar düşə bilər?

 1. Bağırsaq çöpləri,qrupunun bakteriyaları,psixotrof bakretiyalar

 2. Psixotrof və termofil bakteriyalar

 3. Sirkə turşusu bakteriyaları,listeriyalar

 4. Bağırsaq çöpləri bakteriyaları,sibir yarası bakteriyaları

 5. Termofil bakteriyalar,listeriyalar

11.Südün hansı temperaturda saxlanması zamanı termofil bakteriyalar intensiv şəkildə inkişaf edir?

 1. 40°C-dən yuxarı

 2. 90°C-dən yuxarı

 3. 100°C-dən yuxarı

 4. 80°C-dən yuxarı

 5. 120°C-dən yuxarı

12.Termoflora nə zaman müşahidə olunur?

 1. Pendirlərin hazırlanmasında yüksək temperaturlu təkrar isitmə zamanı

 2. Pendirlərin hazırlanmasında maya göbələklərinin parçalanması zamanı

 3. Pendirlərin hazırlanmasında avadanlıqların çirklənməsi zamanı

 4. Pendirlərin hazırlanmasında potogen mikrofloranın inkişafı zamanı

 5. Pendirlərin hazırlanmasında listeriyaların inkişafı zamanı

13.Süd turşusu bakteriyaları fazası nə zaman müşahidə olunur?

 1. 10°C-dən aşağı temperaturda saxlandıqda

 2. 10-20°C temperaturda saxlandıqda

 3. 20-30°C temperaturda saxlandıqda

 4. 50-70°C temperaturda saxlandıqda

 5. 70°C temperaturda saxlandıqda

14.Südün öz-özünə digər bakteriya qruplarından təmizləmə sürətinə neçə amil təsir edir?

 1. 2

 2. 4

 3. 3

 4. 5

 5. 6

15.Südün öz-özünə digər bakteriya qruplarından təmizləmə sürətinə təsir edən amillər hansılardır?

 1. Südün saxlanma temperaturu və süd turşusu bakteriyalarının ilkin sayı

 2. Südün saxlanma temperaturu və süd turşusu bakteriyalarının son sayı

 3. Südün saxlanma temperaturu və termofil bakteriyalarının ilkin sayı

 4. Südün saxlanma temperaturu və potogen bakteriyaların ilkin sayı

 5. Südün saxlanma temperaturu və sirkə turşusu bakteriyalarının ilkin sayı

16.Süddə digər mikroorqanizm qruplarının məhvi nə zaman yüksək sürətlə baş verir?

 1. Südün saxlanma temperaturu və süd turşusu bakteriyalarının ilkin sayı nə qədər çox olarsa

 2. Südün saxlanma temperaturu və sirkə turşusu bakteriyalarının ilkin sayı nə qədər çox olarsa

 3. Südün saxlanma temperaturu və termofil bakteriyaların ilkin sayı nə qədər çox olarsa

 4. Südün saxlanma temperaturu və listeriyaların ilkin sayı çox olarsa

 5. Südün saxlanma temperaturu və potogen bakteriyaların ilkin sayı nə qədər çox olarsa

17.Qıcqırmış süddə hansı mikroblar inkişaf edə bilər?

 1. Maya və kiflər

 2. Vərəm çöpləri

 3. Potogen mikroblar

 4. Sibir xorası mikrobları

 5. Brüselyozun mikrobları

18.Südün saxlanması zamanı yaranan maya və kiflər hansı mühitə uyğunlaşır?

 1. Turş mühitə

 2. Potogen mühitə

 3. Termofil mühitə

 4. Soyuq mühitə

 5. Havasız mühitə

19.Südün saxlanması zamanı maya və kif fazası nəyi özündə əks etdirir?

 1. Mikroorqanizmlərin inkişaf dövrünü

 2. Mikroorqanizmlərin fəaliyyətinin dayanmasını

 3. Mikroorqanizmlərin bakterial xassələrini

 4. Mikroorqanizmlərin termofil olmasını

 5. Mikroorqanizmlərin turş mühitə uyğunlaşmasını

20.Potogen mikroflora nə zaman məhv edilir?

 1. Termik emal zamanı

 2. Soyuq emal zamanı

 3. Südün saxlanması zamanı

 4. Südün dondurulması zamanı

 5. Südün sağılan dövründə

21.Südün termik emalının ən geniş yayılmış üsulları:

 1. Pasterizasiya və sterilizasiya

 2. Pasterizasiya və soyudulma

 3. Sterilizasiya və soyudulma

 4. İnfraqırmızı şüalanma ilə emal

 5. Mikrodalğalarla termik emal

22.Südün aşağı temraturda uzun müddətli pasterizasiyasının mahiyyəti:

 1. 30 dəqiqə saxlamaqla 63-65°C-də

 2. 50 dəqiqə saxlamaqla 70-80°C-də

 3. 40 dəqiqə saxlamaqla 10-2°C-də

 4. 70 dəqiqə saxlamaqla 40-50°C-də

 5. 60 dəqiqə saxlamaqla 50-60°C-də

23.Südün qısa müddətli posterizasiyasının mahiyyəti:

A)15-20 saniyə ərzində 72-75°C-də pasterizasiya24.Südün ani pasterizasiyasının mahiyyəti:

A)85-90°C-də pasterizasiya25.Südün yüksək temperaturda pasterizasiyasının mahiyyəti:

A)30 dəqiqə saxlamaqla 90-95°C-də pasterizasiya26.Maya hazırlanması üçün Süel hansı temperaturda pasterizə olunur?

 1. 90-95°C-də

 2. 92-95°C-də

 3. 95-97°C-də

 4. 95-100°C-də

 5. 97-100°C-də

27.Südün tərkibində olan mikrokokklar hansı müddətdə və hansı temperaturda məhv olur?

 1. 3-5 saniyə 75°C-də

 2. 3-5 dəqiqə 80°C-də

 3. 10-15 saniyə 80°C-də

 4. 10-15 dəqiqə 60°C-də

 5. 20-30 saniyə 75°C-də

28.Südün tərkibində olan bağırsaq çöpləri hansı müddətdə və hansı temperaturda məhv olur?

 1. 2-3 saniyə 75°C-də

 2. 2-3 dəqiqə 75°C-də

 3. 10-15 saniyə 75°C-də

 4. 10-15 dəqiqə 75°C-də

 5. 50-60 saniyə 75°C-də

29.70°C-də süddə olan mikrokokklar hansı müddətdən sonra məhv olur?

 1. 10-20 saniyədə sonra

 2. 2-3 saniyədən sonra

 3. 1-2 saniyədən sonra

 4. 2-3 dəqiqədən sonra

 5. 5-10 dəqiqədən sonra

30.Patogen spor əmələ gətirməyən mikroorqanizmlərdən hansı ən davamlı sayılır?

 1. Vərəm çöpləri

 2. Bağırsaq çöpləri

 3. Sibi xorası

 4. Brüselyoz

 5. Kif

31.Süd sənayesində pasterizasiyanın effektivliyini hansı reaksiya ilə yoxlayırlar?

 1. Fosfatoza reaksiyası

 2. Turşu-qələvi reaksiyası

 3. Turşu-duz reaksiyası

 4. Oksidləşmə reaksiyası

 5. Birləşmə reaksiyası

32.Südün sterilizasiyasının mahiyyəti:

 1. Vegetativ bakteriyalar,həm də onların sporları məhv olur

 2. Vegetativ bakteriyalar məhv olur,onların sporları məhv olmur

 3. Vegetativ bakteriyalar yaşayır,sporları məhv olur

 4. Potogen bakteriyalar məhv olur,sporları yaşayır

 5. Vərəm çöpləri ölür,sporları yaşayır

33.Kəsimdən sonra soyudulmuş ətin temperaturu:

 1. -1.5°C-dən aşağı +7°C-dən yuxarı olmasın

 2. -2.5°C-dən aşağı +10°C-dən yuxarı olmasın

 3. -3°C-dən aşağı +15°C-dən yuxarı olmasın

 4. -7°C-dən aşağı +10°C-dən yuxarı olmasın

 5. -4°C-dən aşağı +12°C-dən yuxarı olmasın

34.Dondurulmuş ətin temperaturu:

 1. -12°C-dən yuxarı olmasın

 2. -14°C-dən yuxari olmasın

 3. -15°C-dən yuxarı olmasın

 4. -10°C-dən yuxarı olmasın

 5. -20°C-dən yuxarı olmasın

35.Çox dondurulmuş ətin temperaturu:

 1. Dondurulduqdan sonra temperaturu -18°C-dən yuxarı olmasın

 2. Dondurulduqdan sonra temperaturu -20°C-dən yuxarı olmasın

 3. Dondurulduqdan sonra temperaturu -25°C-dən yuxarı olmasın

 4. Dondurulduqdan sonra temperaturu -22°C-dın yuxarı olmasın

 5. Dondurulduqdan sonra temperaturu -30°C-dən yuxarı olmasın

36.HASSP sistemi qida nəhsulunun təhlükəsizliyi üzrə əsas məhsuliyyəti kimin üzərinə qoyur?

 1. İstehsalçının

 2. İstehlakçının

 3. Gımrük işçilərinin

 4. Marketlərin

 5. Vergi işçilərinin

37.HASSP sisteminin qida məhsullarının təhlükəsizliyi üzrə beynəlxalq səviyyədə idarəetmə strukturunda mövqeyi:

 1. Bu sahə üzrə yeganə idarəetmə sistemidir

 2. Bu sahə üzrə digər idarəetmə sistemləri ilə birlikdə fəaliyyət göstərir

 3. Bu sahə üzrə digər idarəetmə sistemlərinə nəzarət edir

 4. Bu sahə üzrə ancaq Avropa ölkələrində fəaliyyət göstərir

 5. Bu sahə üzrə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə nəzarət sistemi yaradır

38.HASSP sistemi əsas diqqəti hansı sahəyə yönəldir?

 1. İstehsal prosesinə nəzarət edilməsinə

 2. İstehlakçıların şikayətlətinə

 3. Sanitariya-gigiyenanın qarşıya qoyduğu tələblərə

 4. Baytarlıq işçilərinin işə məsuliyyətlə yanaşmasına

 5. Gömrük işçilərinin cavabdeh olduğu işlərə

39.Hansı illərdən başlayaraq HASSP-nin inkişafı məqsədyönlü və sürətli xarakter aldı?

 1. 1980

 2. 1990

 3. 1985

 4. 1995

 5. 1998

40.HASSP təkmilləşdirilməsi üçün ilk zamanlar hansı dövlətlərdə fəal işlər aparılırdı?

 1. ABŞ,Kanada və Avropa dövlətləri

 2. ABŞ,Çin,Braziliya

 3. ABŞ,Hindistan,Pakistan

 4. ABŞ,Kanada,Pakistan

 5. ABŞ,Kanada,Braziliya

41.Beynəlxalq HASSP Alyansının yaranma tarixi:

 1. 1994

 2. 1999

 3. 2000

 4. 1995

 5. 2005

42.HASSP Alyansı harada yerləşir?

 1. ABŞ-ın Texas universitetinin heyvandarlıq kafedrasında

 2. İngiltərənin Oksford universitetinin heyvandarlıq kafedrasında

 3. Azərbaycanda Aqrar universitetinin zoologiya kafedrasında

 4. Maskva Dövlət universitetinin sanitariya-gigiyena kafedrasında

 5. Meksika kənd təsərrüfat universitetinin baytarlıq kafedrasında

43.HASSP-nin sənaye müəssisələri və dövlət nəzarəti orqanlarında fəaliyyəti:

 1. Onlar arasında əlaqələri yaxşılaşdırır

 2. Onların işinə ayrı-ayrılıqda nəzarət edir

 3. Onların hər ikisində filialları fəaliyyət göstərir

 4. Onlar HASSP-yə ildə bir dəfəə hesabat verir

 5. Onları bir-birindən asılı vəziyyətdə saxlıyır

44.ABŞ-da HASSP dəniz məhsulları üçün hansı ildən zəruri tələbə çevrildi?

 1. 1997

 2. 1999

 3. 2000

 4. 2005

 5. 1998

45.ABŞ-da HASSP heyvan və quş ətinin iri istehsalçıları üçün hansı ildən zəruri tələbə çevrildi?

 1. 1998

 2. 1999

 3. 2001

 4. 2000

 5. 2005

46.ABŞ-da HASSP dondurulmuş desertlər üçün hansı ildən zəruri tələbə çevrildi?

 1. 1999

 2. 2001

 3. 2003

 4. 2000

 5. 2004

47.ABŞ-da HASSP iri şirə istehsal edən müəssisələr üşün hansı ildın zəruri tələbə çevrildi?

 1. 2002

 2. 2003

 3. 2005

 4. 2009

 5. 2006

48.Avropa parlamenti və Avropa şurası qida məhsulları sahəsində ümumavropa qanunvericiliyində islahatlar apararaq HASSP sisteminin əsasında qurulmuşdur?

 1. 2004

 2. 2006

 3. 2007

 4. 2005

 5. 2010

49.Qidada xəstəlik törədən mikroorqanizmlər dünya əhalisinə necə təsir edir?

 1. Milyonlarla insanların xəstələnməsinə

 2. Milyonlarla insanların ölümünə

 3. Milyonlarla insanların ac qalmasına

 4. Milyonlarla insanların arıqlanmasına

 5. Milyonlarla insanların kor olmasına

50.Ticarətin beynəlxalq səviyyədə genişlənməsi qida sahələri üzrə nəyin artmasına səbəb olur?

 1. Qida infeksiyalarının

 2. Qida məhsullarının

 3. Qida üzrə beynəlxalq əlaqələrin

 4. Qida üzrə daxili bazarların

 5. Qida üzrə xarici bazarların

51.Beynəlxalq ticarətin liberallaşması idxal edilmiş məhsulların təhlükəsizliyi barədə hansı narahatlığı artırır?

 1. İctimai narahatlığı

 2. İstehlakçı narahatlığı

 3. İstehsal üzrə narahatlığı

 4. İxrac üzrə narahatlığı

 5. İdxal üzrə narahatlığı

52.İdxal edilmiş məhsulların təhlükəsizliyi barədə ictimai narahatlığın artmasına səbəb?

 1. Beynəlxalq ticarətin liberallaşması

 2. Beynəlxalq ticarətə gömrük nəzarəti

 3. Beynəlxalq ticarrətə vergi nəzarəti

 4. Beynəlxalq ticarətin genişlənməsi

 5. Beynəlxalq ticarətə inamsızlıq

53.Statistika göstəricilərinə görə inkişaf etmiş ölkələrdə qida mənşəli xəstəliklərə ildə neçə nəfər tutula bilər?

 1. Əhalinin hər 3 nəfərindən biri

 2. Əhalinin hər 4 nəfərindən biri

 3. Əhalinin hər 5 nəfərindən biri

 4. Əhalinin hər 6 nəfərindən biri

 5. Əhalinin hər 7 nəfərindən biri

54.Avropada zəhərlənməyə səbəb olan məhsulların dioksinlərlə çirklənməsi hansı ildə baş vermişdir?

 1. 2007.

 2. 2010.

 3. 2008.

 4. 2011.

 5. 2014

55.2008-ci ildə qida üçün təhlükəli olan süd məhsullarının çirklənməsi hansı ölkədə kütləvi hal almışdır?

 1. Çində

 2. ABŞ-da

 3. Azərbaycanda

 4. İtaliyada

 5. Rusiyada

56.Aşağıdakılardan hansılar təhlükəsiz süd məhsullarına aiddir?

 1. pasterizə edilmiş süd,kərə yağı,kəsmik,xama,yetişmiş pendir

 2. pasterizə edilməmiş süd,kərə yağı,kəsmik,xama,yetişmiş pendir

 3. pasterizə edilmiş süd,təzə pendir,xama,kərə yağı,kəsmik

 4. pasterizə esilmiş süd,təzə pendir,kərə yağı,kəsmik

 5. Çiy süd,təzə pendir,kəsmik,kərə yağı,xama

57.Süd sənayesi neçə fərqləndirici xqüsusiyyətə malikdir?

 1. 2

 2. 4

 3. 3

 4. 5

 5. 6

58.Süd sənayesində geniş çeşiddə məhsul istehsalı üçün əsas xammal:

 1. Süd

 2. Kərə yağı

 3. Xama

 4. Təzə pendir

 5. Kəsmik

59."Codex Alimemtarius" hansə təşkilatlar tərəfindən yaradılmışdır?

A)BMT-nin Ərzaq və Kənd təsərrüfatı təşkilatı və Ümumdünya səhiyyə təşkilatı60."Codex Alimemtarius" komissiyası hansı ildən qida standartlarını müəyyən edir?

 1. 1963.

 2. 1970.

 3. 1975.

 4. 1965.

 5. 1980

61.Brüselyoz xəstəliyi insanlara hansı ərzaq məhsulları ilə yoluxur?

 1. Çiy və posterizə edilməmiş süd məhsulları ilə

 2. Pasterizə edilmiş süd və təzə pendir vasitəsilə

 3. Kəsmik və kərə yağı vasitəsilə

 4. Qaymaq və təzə pendir vasitəsilə

 5. Çiy süd və yetişmiş pendir vasitəsilə

62.Azərbaycanda istehsal olunan südün neçə faizi çiy halda satılır?

 1. 70

 2. 80

 3. 75

 4. 85

 5. 73

63.Hansı qida məhsullarının tərkibi potogen mikrofloranın artması üçün əlverişli mühitdir:

 1. Əksər süd məhsulları

 2. Əksər ət məhsulları

 3. Əksər un məmulatları

 4. Əksər tərəvəz məhsulları

 5. Əksər meyvə-giləmeyvələr

64.Qida məhsullarının təhlükəsizliyi üzrə "sanitariya-epidomoloji sağlamlıq" haqqında qanun Azərbaycan Respublikasında hansı vaxtdan qüvvədədir?

 1. 10 noyabr 1992

 2. 10 noyabr 1995

 3. 10 noyabr 2000

 4. 10 noyabr 2005

 5. 10 noyabr 2002

65.Qida məhsullarının təhlükəsizliyi üzrə "Baytarlıq haqqında" qanun Azərbaycan Respublikasında hansı vaxtdan qüvvədədir?

 1. 31 may 2005

 2. 31 may 2007

 3. 31 may 2010

 4. 31 may 2011

 5. 31 may 2015

66.Qida məhsullarının təhlükəsizliyi üzrə "Fitosanitar nəzarəti haqqında" qanun Azərbaycan Respublikasında hansı vaxatdan qüvvədədir?

 1. 12 may 2006

 2. 12 may 2010

 3. 12 may 2011

 4. 12 may 2014

 5. 12 may 2015

67.Qida məhsullarının təhlükəsizliyi üzrə "yeyinti məhsulları haqqında" qanun Azərbaycan Respublikasında hansı vaxtdan qüvvədədir?

 1. 18 noyabr 1999

 2. 18 noyabr 2000

 3. 18 noyabr 2005

 4. 18 noyabr 2002

 5. 18 noyabr 2003

68.Azərbaycan Respublilasında ölkədən Avropa birliyinə məhsul ixrac edilməsi ilə əlaqədar neçə audit həyata keçirilmişdir?

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 7

 5. 5

69.Avropa birliyinə məhsul ixrac edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycanda həyata keçirilən auditlər hansılardır?

 1. "Fındıq" "balıq və dəniz" məhsullar sahəsində

 2. "Meyvə-tərəvəz" və "ət məhsulları" sahəsində

 3. "Meyvə-tərəvəz" və "balıq-dəniz" məhsulları sahəsində

 4. "Fındıq" və "ət məhsulları" sahəsində

 5. "Balıq və dəniz", "süd məhsuıları" sahəsində

70.Qida məhsullarının təhlükəsizliyi üzrə Azərbaycan Respublikasında 10 noyabr 1992-ci ildə hansı qanun qəbul edilmişdir?

 1. "Sanitariya-epidomoloji sağlamlıq" haqqında qanun

 2. "Baytarlıq haqqında" qanun

 3. "Fitosanitar nəzarəti haqqında" qanun

 4. "Yeyinti məhsulları haqqında" qanun

 5. "Baytarlıq haqqında" və "Fitosanitar nəzarəti haqqında" qanun

71.Qida məhsullarının təhlükəsizliyi üzrə Azərbaycan Respublikasında 31 may 2005-ci ildə hansı qanun qəbul edilmişdir?

 1. "Baytarlıq haqqında"

 2. "Sanitariya-epidomoloji sağlamlıq" haqqında

 3. "Yeyinti məhsulları" haqqında

 4. "Fitosanitar nəzarəti haqqında"

 5. "yeyinti məhsulları və baytarlıq haqqında

72.Qida məhsullarının təhlükəsizliyi üzrə Azərbaycan Respublilasında 12 may 2006-ci ildə hansı qanun qəbul edilmişdir?

A)Fitosanitar nəzarəti haqqında73.Qida məhsullarının təhlükəsizliyi üzrə Azərbaycan Respublikasında 18 noyabr 1999-cu ildə hansı qanun qəbul edilmişdir?

A)yeyinti məhsulları haqqında74.Qida xammalı və məhsullarının yad maddələrlə çirklənməsi bir başa olaraq hansı amildən asılıdır??

 1. Ərtaf mühitin çirklənmə dərəcəsindən

 2. Ksenobiotiklərin istifadə dərəcəsindən

 3. Ətraf mühitin meterioloji şəraitindən

 4. Kimyəvi pereparatların istifadə yollarından

 5. Aqrotexniki və emal texnologiyasından

Yüklə 0,9 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə