Istorija estetike muzikeYüklə 25,92 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix26.11.2017
ölçüsü25,92 Kb.
#12577


5

Sadržaj


SADRŽAJ

Uvod  ............................................................................................................................... 9

Predmet i metod istorije estetike muzike, geografski limit

okcidentalne muzičke kulture, generativne ideje

u istoriji estetikeRAĐANJE ESTETIKE MUZIKE (antička Grčka i Rim)

 

I.  Počeci – mit kao naivno fi lozofi ranje ...................................................... 15

 

  Mitovi o Apolonu i Hermesu, Apolonu i Marsiji, Orfeju i Amfi onu II. 

Problem 

koncepta ......................................................................................... 17

Različito shvatanje pojma muzike, opšte karakteristike

grčke muzičke kulture

  III.  Pitagorejci – prvi u svemu (mundum regunt numeri) ....................... 20

Pitagora: otkrivanje proporcija, harmonija sfera, teorija etosa,

Heraklitov doprinos pitagoreizmu, Filolaus, Arhit,

Damon i muzika u obrazovanju  IV.  Platon (427?–347? p.n.e) – Muzika kao podražavanje ...................... 26

 

  Analiza Platonovih dijaloga: Država, Zakoni, Timeus  V.  Aristotel (384–322 p.n.e.) – Emocije i dokolica ................................... 32

  

Analiza Poetike, Politike

  VI.  Peripatetici – modifi kacija tradicije ........................................................ 37

 

  Fragmenti Teofrastovih dela, Aristoksenova Harmonija VII.  U senci velikih sistema ................................................................................. 42

 

  Papirus iz Hibeha, Euklid, sofi sti VIII.  Rimsko razdoblje – očuvanje teorijske tradicije.................................. 44

Helenistička i rimska muzička kultura, epikureizam i Filodemus,

Nikomahusov Priručnik, Kvintilijanusova De musica,

Ptolemej, Plotinove Eneade
6

Istorija estetike muzikeSREDNJI VEK – ESTETIKA MUZIKE I SHOLASTIKA

 

 

I.  Istorijsko-društveni i kulturno-muzički fon estetičkih zbivanja .... 55

 

  Karakteristike muzičke kulture II. 

Filozofsko-estetički 

background ............................................................... 59

 

  Sholastika i teorija o lepom  III.  Prenos antičkog mišljenja u srednji vek ................................................. 60

  

Avgustinova De musica i Boetieva De institutione musica

 IV. Period 

epigonstva .......................................................................................... 66

Kasiodorus, Isidor iz Sevilje, Beda Venerabilis, Alkuin,

Raban Maur, Aurelian iz Reoma 

  V.  Početak raskola – polifonija ....................................................................... 69

  

Erigena, Musica enchiriadis, Gvidovi Micrologus i Epistola

  VI.  Gotika – muzika nasuprot teorijskim dogmama ................................. 71

de Vitri, Muris, Jakob iz Liježa, Beldemandis, Anselmus, Ugolino iz 

Orvieta, Grokeova De musica, Dante

RENESANSA – ESTETIKA U SLUŽBI MUZIKE

 

 I. 

Afi rmacija humanizma i šarolikost muzičke kulture ......................... 77

Promene u duhovnoj sferi – humanizam i individualizam,

uomo universale, formiranje akademija

 II. 

Muzičke 

novine .............................................................................................. 79

Muzički oblici, razvoj instrumentalne muzike, pojava harmonije,

vrh vokalne polifonije, štampanje partitura

  III.  Rana renesansa – platonizam i muzički priručnici ............................ 82

Kardinal iz Kuze i Marsilio Fičino – neoplatonizam

Firentinske akademije, Tinktorisova Summa,

Gaforijeva Practica Musicae, Bonaventura  IV.  XVI vek – vreme teorijskih sukoba i deoba ........................................... 86

  

Koklikov Compendium, Aronov Th

 oscanello  V.  Artusi contra Galilei contra Zarlino ........................................................ 89

Carlinov Institutioni, Soplimenti, Galilejev Dialogo,

Artuzijev Imperfettioni

  VI.  Velika šizma i duhovna muzika – estetika protestantizma .............. 94

 

  Cvingli, Kalvin, Luter, Tridentski koncil, ErazmoOD PODRAŽAVANJA DO IZRAŽAVANJA – ESTETIKA XVII I XVIII VEKA

 

 

I.  Muzički barok – početak zlatnog doba

 

  zapadno-evropske muzičke kulture......................................................... 99

Bukofcerova klasifi kacija razlika baroka i renesanse,

novi oblici, novi žanrovi – opera i balet7

Sadržaj


  II.  Estetika u duhu racionalizma i prosvetiteljstva .................................101

Filozofsko-estetičke karakteristike perioda,

klasifi kacija teorijskih radova, prve istorije muzike

  III.  Francuska u XVII veku – emocije i matematika ................................104

Dekartov Compendium, Mersenovi Harmonie Universelle i

Questions Harmoniques, Andre Mogar

  IV.  Nemačka u XVII veku – univerzalna muzika .....................................108

Lipiusov Synopsis, Keplerov Harmonices Mundi,

Kirherova Musurgia Universalis, Lajbnic, Pretorius, Princ

  V.  Italija u XVII i XVIII veku – debata oko opere ...................................113

Stile rappresentativo, Peri, Kačini, Doni, Monteverdi,

Sent-Evremon, Muratori, Algaroti, Marčelo, Metastazio, Arteaga

  VI.  Francuska u XVIII veku – ka izražajnosti muzičkog dela ...............118

Dibo, Bate, Burdelo/Bone, Andre, Ramo,

d’Alamber, Ruso, Šabanon, Laseped

 VII.  Engleska u XVIII veku – empirizam i estetika muzike ....................129

Hačeson, Adison, Heris, Veb, Evison, Smit, Hom, Beti VIII.  Nemačka u XVIII veku – oblikovanje naučne discipline ................134

Kunau, Mateson, Šajbe, Valter, Baumgarten, Zulcer, Forkel, ŠubartOD KANTA DO HEGELA – METODOLOGIJA

SAVREMENE ESTETIKE MUZIKE

 

I.  Muzički klasicizam i nemačka klasična fi lozofi ja ..............................143

Monumentalnost oblika, dominacija instrumentalne muzike,

idealizam i transcedentalizam

  II.  Kantovi sudovi ukusa i muzika na dnu hijerarhije umetnosti .......144

Kantovi estetički stavovi iz Kritik der Urteilskraft III. Reafi rmacija muzike u romantičarskoj estetici ..................................147

Braća Šlegel, Herder, Šeling

  IV.  Hegelova dijalektizacija muzike – muzika u uspinjanju

 

  ka apsolutnom Duhu ..................................................................................150

Muzičke trijade iz Hegelove Estetike  V.  Kraj velikih sistema – muzika kao volja ...............................................155

Muzika u Šopenhaureovom Die Welt als Wille und VorstellungSAVREMENA ESTETIKA MUZIKE

 

I.  Multiplikacija stilova i estetičkih smerova ..........................................161

Usložnjavanje kulturne i muzičke situacije u savremenoj muzičkoj 

umetnosti, račvanje fi lozofsko-teorijskih orijentacija,

formiranje psihologije i sociologije muzike
8

Istorija estetike muzike  II.  Estetika formalizma – lepo u muzici kao autohtoni entitet ...........163

Herbart, Hanslikova rasprava Vom Musikalisch-Schönen  III.  Psihološka estetika – okretanje ka subjektu .......................................168

Fehner, Helmholc, audiometrija, Einfühlungstheorie, Folkelt  IV.  Estetika i sociologija – muzika i društvo .............................................170

Marksistička estetika, Lunačarski, Asafj ev,

Lukač, Lisa, Bloh, Adorno

  V.  Semantička škola – muzika kao jezik ....................................................186

Suzana Langer i new key, teorija informacije, Mejer,

Kuns, Kreenbil, Maše

  VI.  Fenomenološka estetika muzike –

 

  ka slojevitosti muzičkog dela ...................................................................192

Mersman, Šenker, Halm, Hartman, Ingarden VII.  Od pitagoreizma do agnosticizma .........................................................200

Dankert, Buzoni, Brele, JankelevičBibliografi ja .............................................................................................................209

Pogovor makedonskom izdanju iz 1989. godine ..........................................215

Pogovor  ....................................................................................................................217

Indeks imena ...........................................................................................................219


Yüklə 25,92 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə