Ivana Iličić Marijana-Tea IvančićYüklə 3,92 Mb.
tarix12.10.2018
ölçüsü3,92 Mb.
#73314


 • Ivana Iličić

 • Marijana-Tea Ivančić

 • Iva Herak

 • 25.10.2010.


Obitelj je temeljni oblik ljudske zajednice

 • Obitelj je temeljni oblik ljudske zajednice

 • Obiteljski odnosi su vrsta društvenih odnosa presudnih za opstanak pojedinca i društvene zajedniceobiteljskim zakonom se

 • obiteljskim zakonom se

 • uređuje brak i pravni

 • odnosi u braku, odnosi

 • roditelja i djece,

 • posvojenje, skrbništvo,

 • učinci izvanbračne

 • zajednice žene i muškarca • Sadašnja tema u području socijalne psihologije i sociologije braka i obitelji

 • ‘’Socijalna struktura

 • i socijalna integracija’’ • Subjektivni doživljaj/izraz zadovoljstva

 • Zadovoljstvo i sreća partneraistraživačko definiranje dimenzija bračnih odnosa

 • istraživačko definiranje dimenzija bračnih odnosa

 • Bračna kvaliteta kao skup odnosa i ponašanja bračnih partnera1. predbračne karakteristike bračnih partnera

 • 1. predbračne karakteristike bračnih partnera

 • 2. karakteristike braka

 • 3. interpersonalni odnosi u braku

 • 4. bračno okružje • 1. utjecaj rođenja djeteta na bračnu kvalitetu

 • 2. veća mogućnost generalizacije

 • 3. trajanje braka505 bračnih parova sa područja Zagreba i Zagrebačke županije

 • 505 bračnih parova sa područja Zagreba i Zagrebačke županije

 • Naznaka na naobrazbu muževa:

 • 32% završena ili nezavršena osnovna škola

 • 43% završena srednja škola

 • 25% završena viša škola ili fakultetBroj djece ima veliki utjecaj na bračnu kvalitetu, ali ne postoji razlika u utjecaju jednog ili više djece

 • Broj djece ima veliki utjecaj na bračnu kvalitetu, ali ne postoji razlika u utjecaju jednog ili više djece • Tematski broj: Obitelj i brak.

 • Društvena istraživanja 4.-5.

 • 2001.

 • Tekstovi Josipa Obradovića i Mire Čudina-Obradović1.) BILATERALNO SRODSTVO

 • 1.) BILATERALNO SRODSTVO

 • 2.)UNILATERALNO SRODSTVO

 • a) PATRILINEARNI SRODNIČKI SUSTAV

 • b) MATRILINEARNI SRODNIČKI SUSTAV

Bilateralno srodstvo-sustav u koji se u srodnike ubrajaju svi majčini i svi očevi srodnici

 • Bilateralno srodstvo-sustav u koji se u srodnike ubrajaju svi majčini i svi očevi srodnici

 • *****

 • Unilateralno srodstvo-sustav u koji se u srodnike ubraja ili majčina ili očeva krvosrodna linijaPATRILINEARNI SRODNIČKI SUSTAV

 • PATRILINEARNI SRODNIČKI SUSTAV

 • - u srodničku su zajednicu uključeni svi srodnici po muškoj liniji

 • - pojedinac tada ima samo jednog djeda i jednu baku itd.b)MATRILINEARNI SRODNIČKI SUSTAV

 • b)MATRILINEARNI SRODNIČKI SUSTAV

 • -sustav u kojem se u srodstvo računa samo prema majčinoj liniji

 • -očevi preci nisu u srodstvu s njegovom djecom

 • -ovaj sustav je primjeren primitivnijim društvima(veća tolerantnost glede spolnih odnosa)

 • - “mater semper certa est”,a za oca se nikad pouzdano ne zna

 • - veliko značenje pripada majčinom bratu,ujakuAVUNKULAT(avunculus=ujak)-sustav u kojem ujak reprezentira obiteljski autoritet i brine se za djecu poput oca

 • AVUNKULAT(avunculus=ujak)-sustav u kojem ujak reprezentira obiteljski autoritet i brine se za djecu poput oca

 • Primjer 1. kod Fidžijanaca je poznat kao “vasu” ,sin može prigrabiti sav ujakov imetak(vrijedi samo za kraljevsku vlast)

 • Primjer 2. kod Trobrijanđana-otac je za svoju djecu “stranac”

-ujak se brine o sestrinoj djeci

 • -ujak se brine o sestrinoj djeci • LEVIRAT-kulturni zahtjev po kojem bi se udovica trebala udati za brata svog pokojnog supruga

 • -prakticira se u zemljama Afrike i Australije(Aboriđani)

 • SORORAT-pravilo koje potiče udovca da se oženi sestrom svoje pokojne žene

 • -ovaj čovjek iz Brazila se oženio s tri sestre-politički ili društveni sustav u kojem dominiraju žene

 • -politički ili društveni sustav u kojem dominiraju žene

-ideju o matrijarhatu je objavio u svom djelu “Materinsko pravo”

 • -ideju o matrijarhatu je objavio u svom djelu “Materinsko pravo”

 • -govori o matrijarhatu(vladavini žena) koji je prethodio patrijarhatu(vladavini muškaraca)

 • -taj prijelaz u patrijarhat opisuje se kao kulturni razvoj od ženskog materijalnog k muškom duhovnom-vladavini žena prethodi HETERIZAM-stanje potpune spolne slobode,nema obitelji ni braka,više je spolnih partnera

 • -vladavini žena prethodi HETERIZAM-stanje potpune spolne slobode,nema obitelji ni braka,više je spolnih partnera

 • -po tome nikada nije jasno tko je otac djeteta,te se srodstvo gleda po majčinoj liniji

 • -Bachofen smatra da su Amazonke (žene ratnice)univerzalna pojava

 • -česta su iskupljenja zbog monogamije(npr.religijska prostitucija)

-kasnija prevlast muškaraca nad ženama za Bachofena predstavlja jamstvo moralnosti i stvaranja

 • -kasnija prevlast muškaraca nad ženama za Bachofena predstavlja jamstvo moralnosti i stvaranja-velika znatiželja te neskrivena moralna osuda

 • -velika znatiželja te neskrivena moralna osuda

 • Primjer:islam

 • -uloga muškarca u seksualnom odnosu interpretira se kao akt milosrđa,muškarac ima pravo na užitak kad to poželi

 • -u Indiji dob za stupanje u brak je 13 godina,seksualna satisfakcija ima veliko značenje-pleme Bono-muž ne smije spolno općiti sa svojom ženom sve dok ona ne rodi prvo dijete

 • -pleme Bono-muž ne smije spolno općiti sa svojom ženom sve dok ona ne rodi prvo dijete

Utvrditi strukturu obitelji prema veličini naselja (selo, mali i srednji grad, veliki grad)

 • Utvrditi strukturu obitelji prema veličini naselja (selo, mali i srednji grad, veliki grad)

 • Ispitati životne uvjete obitelji u selu, malom i srednjem gradu i u velikom gradu

 • Istražiti kvalitetu obiteljskih odnosa prema veličini naselja stanovanja obitelji te prema spolu ispitanika (muževi,žene)Tko čini obitelj

 • Tko čini obitelj

 • Životna dob roditelja

 • Stupanj obrazovanja roditelja

 • Zanimanje roditelja

stambeni status

 • stambeni status

 • kvaliteta stambenog prostora

 • imovinski status obitelji (opremljenost kućanstva raznim aparatima)

 • obilježja lokalne zajednice (uvjeti odlaska na posao,uvjeti opskrbe, dostupnost administracijskih usluga, mogućnost cjelodnevnog zbrinjavanja djece u školi i mogućnost dodatnog obrazovanja)Oko 70% obitelji živi u vlastitom stambenom prostoru

 • Oko 70% obitelji živi u vlastitom stambenom prostoru

 • Oko 86% ispitanika ocijenilo je kvalitetu stambenog prostora sa opisom vrlo komforan i komforan i to bez obzira na veličinu naselja

 • 45% obitelji ocijenjuje opremljenost svojih domova uobičajeno, dok 55% smatra da su im domovi opremljeni više nego uobičajenouvjeti odlaska na posao

 • uvjeti odlaska na posao

 • uvjeti opskrbe

 • dostupnost administracijskih usluga

 • mogućnost cjelodnevnog zbrinjavanja djece u školi

 • mogućnost dodatnog obrazovanjaRazlika između sela, malog i srednjeg grada i velikog grada je kod sljedećih pokazatelja:

 • Razlika između sela, malog i srednjeg grada i velikog grada je kod sljedećih pokazatelja:

 • Prosječan broj članova uže obitelji

 • Prosječna dob supružnika

 • Stupanj obrazovanja

 • Zanimanja supružnikaOsnovni uzorak:

 • Osnovni uzorak:

 • 777 obitelji s djecom osnovnoškolske dobi

 • Tri skupine prema veličini naselja:

 • 212 obitelji živi u selu (27,3%)

 • 292 obitelji živi u malom i srednjem gradu (37,6%)

 • 273 obitelji živi u velikom gradu (35,1%)Podaci su prikupljeni odvojenim intervjuiranjem bračnih partnera koji su procjenjivali kvalitetu odnosa:

 • Podaci su prikupljeni odvojenim intervjuiranjem bračnih partnera koji su procjenjivali kvalitetu odnosa:

 • - roditelja i djece

 • - bračnih partnera

 • - baka/djedova s unučadi

 • - ocjena ukupne kvalitete obiteljskih odnosa

 •  Proučiti razlike u procjeni kvalitete obiteljskih odnosa u obiteljima koje žive u selu/gradu

 • Proučiti razlike u procjeni kvalitete obiteljskih odnosa u obiteljima koje žive u selu/gradu

 • Proučiti razlike u procjeni kvalitete obiteljskih odnosa prema spolu – muževi i žene.

 • Posebni ciljevi: utvrditi moguće razlike između partnera iz različitih vrsta naselja u doživljaju kvalitete obiteljskih odnosaOdnos roditelja i djece

 • Odnos roditelja i djece

 • Učestalost razgovora

 • Otvorenost razgovora

 • Procjena međusobne ljubavi

 • Procjena kvalitete obiteljskih odnosa u cjeliniStupnjevanje odgovora:

 • Stupnjevanje odgovora:

 • Jako zadovoljan_na

 • Zadovoljan_na

 • Nezadovoljan_na

 • Jako nezadovoljan_naMeđusobno se volimo - vrlo snažno

 • Međusobno se volimo - vrlo snažno

 • - mnogo

 • - malo

 • - vrlo maloGotovo 90% roditelja je zadovoljno i jako zadovoljno učestalošću i otvorenošću razgovora s djecom (selo/grad)

 • Gotovo 90% roditelja je zadovoljno i jako zadovoljno učestalošću i otvorenošću razgovora s djecom (selo/grad)

 • Većina roditelja, oko 70%, iskazuje ljubav prema djeci kroz ocjenu “vrlo snažno” , a 26% sa “mnogo”

 • Razlika u ocjenjivanju između majka i očeva je zanemariva (nova uloga oca u suvremenoj obitelji)Jako zadovoljno - 30% muževa, 30% žena

 • Jako zadovoljno - 30% muževa, 30% žena

 • Zadovoljno - 62% muževa, 59% žena

 • Nezadovoljno - 7% muževa, 9% žena

 • Jako nezadovoljno - 1% muževa, 3% žena

 • Muževi u selu i gradu iskazuju veći stupanj zadovoljstva od žena, dok žene iskazuju veći stupanj nezadovoljstva od muževa

 • Opći zaključak: među bračnim partnerima vlada idilaZadovoljno - 58% muževa, 53% žena

 • Zadovoljno - 58% muževa, 53% žena

 • Jako zadovoljno - 36% muževa, 39% žena

 • Nezadovoljno - 5% muževa, 6% žena

 • Jako nezadovoljno - 1% muževa, 3% žena

 • više od polovice bračnih parova zadovoljno je svojom međusobnom komunikacijom, dok je trećina parovačak jako zadovoljna

 • Opći zaključak: među bračnim partnerima vlada idilaVrlo snažno - 59% muževa, 60% žena

 • Vrlo snažno - 59% muževa, 60% žena

 • Mnogo - 37% muževa, 35% žena

 • Malo - 3% muževa, 4% žena

 • Vrlo malo - 1% muževa, 1% žena

 • Zaključak:

 • Odgovori nisu u skladu s realnošću jer postoje brojni pokazatelji koji svjedoče o nestabilnosti suvremene obitelj (porast stope razvoda)Izvrsni - 30% muževi, 29% žene

 • Izvrsni - 30% muževi, 29% žene

 • Dobri - 66% muževi, 65% žene

 • Podnošljivi - 3% muževi, 5% žene

 • Loši - 1% muževi, 1% žene

 • Zaključak: dobiveni rezultati u raskoraku su s očekivanjima s obzirom na objektivne pokazatelje (broj brakorazvoda, rast ovisnosti,poremećaji u ponašanju djece i mladih)Seoske obitelji imaju veći broj članova uže i šire obitelji (tradicionalan oblik obitelji)

 • Seoske obitelji imaju veći broj članova uže i šire obitelji (tradicionalan oblik obitelji)

 • Najveći postotak seoskih i gradskih obitelji ima dvoje djece, zatim troje, a tek onda jedno dijete

 • Najveći broj ispitanika ima srednju školu

 • Dvije trećine obitelji žive u vlastitim stanovima

 • Kvaliteta stambenog prostora visoka

 • Opremljenost domova uobičajena

 • Životni uvjeti vrlo različiti prema mjestu stanovanjaKvaliteta obiteljskih odnosa u cjelini ocijenjena vrlo visoko

 • Kvaliteta obiteljskih odnosa u cjelini ocijenjena vrlo visoko

 • Bračni partneri vrlo zadovoljni učestalošću i otvorenošću razgovora sa djecom i međusobnom komunikacijom

 • Između članova uže obitelji vlada vrlo snažna emocionalna povezanost

 • Odgovori nisu sukladni očekivanjima jer stvarnost pokazuje drugo lice (porast stope razvoda, problemi s djecom i mladima)

 • Optimistični odgovori govore o lojalnosti bračnih partnera i skrivanju pravog stanja u obitelji
Yüklə 3,92 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə