İxtisas: Azərbaycan dili və ədəbiyyatı Fənn: Ölkə ədəbiyyatı tarixiYüklə 28,45 Kb.
tarix21.04.2018
ölçüsü28,45 Kb.

AZƏRBAYCAN DİLLƏR UNİVERSİTETİ

YEKUN BURAXILIŞ DÖVLƏT ATTESTASİYASI SUALLARI

2016-2017-ci TƏDRİS İLİ ÜÇÜN
Kafedra: Azərbaycan dili və ədəbiyyatı

Fakültə: Filologiya və jurnalistika

İxtisas: Azərbaycan dili və ədəbiyyatı

Fənn: Ölkə ədəbiyyatı tarixi


 1. “Avesta” nın inkişaf mərhələləri, dini-mifoloji kökləri

 2. Yusif Balasaqunlunun “Qutadqu bilik” əsərinin ideya – bədii xüsusiyyətləri

 3. Mahmud Kaşğarinin “Divani-lüğətit-türk” əsəri

 4. Poeziyada İntibah ideyalarının bədii ifadəsi

 5. İmadəddin Nəsiminin sufi- hürufi görüşləri

 6. “Qisseyi- Yusif” əsərinin Azərbaycan ədəbiyyatında yeri ( Qul Əli)

 7. Şeyx Mahmud Şəbüstərinin yaradıcılığı

 8. Xaqani Şirvaninin poetik irsi

 9. “Şəhriyar” dastanı

 10. İzzəddin Həsənoğlu anadilli şeirin ilk nümayəndəsi kimi

 11. “Dastani-Əhməd Hərami” poemasının ideya-bədii xüsusiyyətləri

 12. Sührəverdi İşraqilik təliminin banisi kimi

 13. Məhsəti şəhrəşublarının Azərbaycan ədəbiyyatında yeri

 14. Qətran Təbrizinin yaradıcılığı

 15. Qövsi Təbrizinin lirikası

 16. Məhəmməd Əmaninin yaradıcılığı

 17. XV-XVI əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı: Həbibi yaradıcılığının xüsusiyyətləri

 18. Saib Təbrizinin poeziyası

 19. Eynəlqüzat Miyanəçinin ədəbi irsi

 20. Məsihinin “Vərqa və Gülşa” poemasında Füzuli ənənələri

 21. Molla Pənah Vaqif təsviri realizmin banisi kimi

 22. Əssar Təbrizinin “Mehr və Müştəri” poeması

 23. Şah İsmayıl Xətayinin lirikası

 24. Qazi Bürhanəddin yaradıcılığı

 25. Nizami Gəncəvi əsərlərində mənəvi təkamül problemi

 26. Məhəmməd Füzulinin lirikası

 27. Məhəmməd Füzulinin poemalarında irfani ideyaların əksi

 28. Məhəmməd Füzulinin nəsr əsərləri

 29. Molla Vəli Vidadinin yaradıcılığı

 30. Arif Ərdəbili Nizami ədəbi məktəbinin nümayəndəsi kimi

 31. XIX əsr yazılı ədəbiyyatında folklor üslubu

 32. XIX əsrin ilkin dövrlərində təriqət poeziyası

 33. XIX əsrin II yarısında ədəbiyyatın əsas istiqamət və janrları

 34. Qasım bəy Zakir Azərbaycan ədəbiyyatında satirik üslubun banisi kimi

 35. Abbasqulu ağa Bakıxanovun yaradıcılığında irfani ideyalar

 36. Seyid Əzim Şirvani Füzuli ədəbi məktəbinin nümayəndəsi kimi

 37. Seyid Əbülqasim Nəbati təsəvvüf ədəbiyyatının nümayəndələrindən biri kimi

 38. Azərbaycan maarifçiliyinin səciyyəvi cəhətləri. İlkin maarifçilər

 39. İsmayıl bəy Qutqaşınlının yaradıcılığı

 40. Mirzə Şəfi Vazehin bədii irsi

 41. Poetik məclislər

 42. Yetkin maarifçilik

 43. Mirzə Fətəli Axundovun dramaturgiyası

 44. Mirzə Fətəli Axundov realist-bədii nəsrin banisi kimi

 45. Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatında Axundov ənənələri ( Zeynalabdin Marağayinin “Səyahətnameyi İbrahim bəy ” əsəri əsasında )

 46. Əbdürrəhim bəy Talıbovun yaradıcılığı

 47. Xurşidbanu Natəvanın lirikası

 48. Mir Mehdi Şükuhinin yaradıcılığı

 49. Məhəmməd Bağır Xalxalinin yaradıcılığı

 50. Nəcəf bəy Vəzirovun dramaturgiyası

 51. “Müsibəti-Fəxrəddin” Azərbaycan ədəbiyyatında ilk faciə nümunəsi kimi

 52. Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin bədii nəsri

 53. Cəlil Məmmədquluzadənin bədii nəsri və dramaturgiyası

 54. Sabit Rəhmanın dramaturgiyası

 55. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin bədii nəsri və dramaturgiyası

 56. Hüseyn Cavidin dramaturgiyası

 57. İlyas Əfəndiyevin dramaturgiyası

 58. Mirzə Ələkbər Sabir satiralarının əsas tənqid hədəfləri

 59. Azərbaycan ədəbiyyatında romantizm: Abbas Səhhət, Abdulla Şaiq

 60. Səməd Vurğunun poeziyası və dramaturgiyası

 61. Mehdi Hüseynin nəsri

 62. Süleyman Sani Axundovun nəsr yaradıcılığı

 63. Əhməd Cavadın poeziyası

 64. Məhəmməd Hadinin romantizmi

 65. Cəfər Cabbarlının bədii nəsri və dramaturgiyası

 66. Mir Cəlal Paşayev roman ustası kimi

 67. XX əsrin əvvəllərində ədəbi hərəkat: “Füyuzat” və “Molla Nəsrəddin”

 68. Almas İldırımın poeziyası

 69. Mirzə İbrahimovun bədii nəsri

 70. Məmməd Səid Ordubadinin nəsri

 71. Mikayıl Müşfiqin yaradıcılığı

 72. Anarın bədii nəsri

 73. Bəxtiyar Vahabzadənin poeziyası və dramaturgiyası

 74. Cabir Novruzun poeziyası

 75. Elçinin bədii nəsri və dramaturgiyası

 76. Əli Kərimin poeziyası

 77. Əliağa Kürçaylının poeziyası

 78. Əzizə Cəfərzadə yaradıcılığında tarixi mövzu

 79. Fərman Kərimzadənin tarixi bədii nəsri

 80. Həsən Seyidbəylinin bədii nəsri

 81. Hüseyn Arifin poeziyası

 82. Xəlil Rza Ulutürkün poeziyası

 83. İsa Muğannanın povestləri

 84. İsmayıl Şıxlının nəsri

 85. Məmməd Arazın poeziyası

 86. Mirvarid Dilbazinin poeziyası

 87. Mövlud Süleymanlının bədii nəsri

 88. Musa Yaqubun poeziyası

 89. Nəbi Xəzrinin poeziyası

 90. Nəriman Həsənzadənin poeziyası

 91. Nigar Rəfibəylinin poeziyası

 92. Nüsrət Kəsəmənlinin poeziyası

 93. Ramiz Rövşənin poeziyası

 94. Rəsul Rzanın yaradıcılığı. “Rənglər”silsiləsi

 95. Sabir Azərinin nəsri

 96. Sabir Əhmədlinin bədii nəsri

 97. Vaqif Səmədoğlunun poeziyası və dramaturgiyası

 98. Vidadi Babanlının nəsr yaradıcılığı

 99. Yusif Səmədoğlunun nəsri

 100. Tofiq Bayramın poeziyası


Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrasının müdiri: prof. F.R.Səfiyeva


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə