Johann Heinrich BisterfeldYüklə 0,53 Mb.
səhifə3/11
tarix17.11.2018
ölçüsü0,53 Mb.
#80584
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Biográfiai táblázat

1605

k. született a nassaui Siegenben. Apja Johannes Bisterfeld, jelentékeny református teológus, maga is több mű szerzője, rámista

1619

k. herborni tanulmányok, jó kapcsolat Johann Heinrich Alsteddel, a teológia tanárával

1619

január 19. Apja halála a dordrechti zsinaton, ahol Alsteddel együtt Nassau küldöttei voltak

1623

Peregrinációs útját Bázelben októberben kezdte, Johann Buxtorfiusnál héber tanulmányok

1624

Genfben áprilisban iratkozott be a teológiára, Johannes Deodatus volt a tanára, a Disputatio de Deo az ő elnöklete alatt

1625

Oxfordi tanulmányok, elmélyedés a szent nyelvekben, megismerkedés Bacon műveivel

1626-28

Leideni teológiai tanulmányok, Andreas Rivetus volt a pártfogó tanára, akinek könyvét (Catholicus orthodoxus) franciáról latinra fordította, ez 1630-ban jelent meg.

1627-ben

disputált Johann Polyandernél Leidenben

1629

Bredában (Észak-Brabant) lelkész, itt szerzett tudomást Bethlen Gábor meghívásáról Bornemisza Ferenctől
Herbornban a filozófia professzora, négy ismert disputáció az ő elnökletével
Feltehetően ebben az évben kötött házasságot Alsted lányával, Annával
Üdvözlőverse Alsted Encyclopediájához
Novemberben Erdélybe érkezett Johann Heinrich Alsteddel és M. Philipp Ludwig Piscatorral. A filozófia professzora a gyulafehérvári főiskolán

1630

Emlékverse Bethlen Gábor halálára nyomtatásban is megjelent

1631

Februárban a német professzorok benyújtották az akadémiára vonatkozó tervezetüket Brandeburgi Katalinnak
Levél Andreas Rivetusnak augusztusban, ebben Tolnai Dali Jánost ajánlotta neki, valamint jelezte távozási szándékát Erdélyből

1632

Lánya született

1634

Ő is aláírója volt a John Dury angol teológushoz szóló erdélyi válaszlevélnek a protestáns egyházak uniójáról
Verse Szenci Molnár Albert halálára
Metafizikai kézirata már ismert a Hartlib-körben

1635

Első műve - az Elementa logica - megjelent a gyulafehérvári nyomdában. Ennek előszavában azt írta, hogy ez egy nagyobb műnek a rövidített változata

1636

November körül elkezdte megírni és tíz hónap alatt elkészült a De uno Deóval, az unitáriusok ellen írt elméleti művével

1637

Ősszel megbeszélések Henrik Meerbotiusszal, a hesseni chiliaszta teológussal, aki megbízást kapott az erdélyi érdekek svédországi képviseletére
Meghívás Samuel Hartlib Antilia nevű társaságába
Keresztúri Pál Christianus Lactens című művében üdvözlőverse a Rákóczi fiúkhoz
Gyászverse Móric hesseni választófejedelem halálára

1638

Üdvözlőverse Geleji Katona István Praeconium evangelicum című művéhez
Áprilisban Danckán keresztül Hamburgba utazott, első politikai szerepvállalása, I. Rákóczi György megbízására tárgyalásokat folytatott Hamburgban, Hágában és Párizsban a francia, svéd és angol követekkel egy lehetséges Habsburg-ellenes szövetségről
Júliusban fogadta XIII. Lajos francia király
Az év második felében személyes találkozások: John Dury, Johann Adolf Tassius, Joachim Jungius, Hugo Grotius, Gisbert Voetius, Andreas Rivetus, Ludwig Camerarius tartoztak tárgyalópartnerei közé
November 15. apósa, Alsted halála Gyulafehérvárott
Decemberben Rákóczi György levelet írt neki Párizsba, hogy Alsted helyére szerezzen másik professzort
Ugyanekkor tartózkodás Amsterdamban, kapcsolat Johann Moriaennel és Johann Rulitiusszal

1639

Az év legelején megjelent Leidenben az Elzeviereknél fent említett vitaműve, a De uno Deo… Mysterium Pietatis
Januárban Amsterdamban érte Alsted halálhíre, mivel márciusban újra itt volt, nem tudni, hogy Erdélybe utazott-e közben
Ugyanekkor tárgyalásokat folytatott Svédország követével, Johann Adler Salviusszal
Valamikor ennek az évnek a folyamán (vagy 1640-ben) feleségének és egyik lányának a halála
Nyáron újabb politikai tárgyalásokat vezetett Franciaországban, személyes találkozás francia tudósokkal, köztük Marin Mersenne-nel
Ősszel visszatért Erdélybe és átvette a teológia oktatását is
Bekapcsolódott a fejedelem külügyeinek intézésébe, elsősorban a francia, svéd és német levelezés tartozott hozzá
Kapcsolata Johann Amos Comeniusszal, aki megküldi neki Prodromus Pansophiae című, Londonban kiadott művét
Állandó távozási szándék Erdélyből, Leidenben fenntartották neki a filozófia és teológia professzorátusát

1640

Megjelent a Pallas Dacica című színdarabja abból az alkalomból, hogy Rákóczi Zsigmond befejezte tanulmányait. Bisterfeld egy nagyívű utószóval koronázta meg művét
Intenzív levelezés Rivetusszal

1641

Februárban elfogadta a leideni egyetem teológiai professzori állását
Áprilisban elkészült Alsted Prodromusának az Indexével
Júniusban Kolozsvárott az unitáriusokkal zajló nyilvános vita vezetője a fejedelmi család színe előtt
Júliusban Rákóczi levele a leideni egyetem kurátorainak, melyben elutasította Bisterfeld távozását
Az Elementa Logica második kiadása
Kiadta Comenius Vestibulumát és előszót írt hozzá

1643

Júniusban házassága Stenzel Annával, egy gazdag kolozsvári szász református család lányával, ezt különösen Lorántffy Zsuzsanna pártfogolta

1645

Ősszel részt vett a linzi béke előkészítésében, Fogarason tárgyalások a franciákkal
Egyre szorosabb kapcsolat Rákóczi Zsigmonddal
Az Elementa Logica harmadik kiadása új előszóval

1646

Kiadta Marcus Friedrich Wendelin Medulla Priscae Latinitatis című művét
Június 8-22. részvétele a szatmárnémeti református zsinaton, aláírása szerepel a határozatokon
Augusztusban elutazott Munkácsra
Októberben megjelent Bethlen Péter temetésén Bátorban
Novemberben elutazott Sárospatakra
Nemesi oklevelet nyert Lorántffy Zsuzsannától, birtokkal Tövisen
Valamikor ennek az évnek a folyamán pestisben meghalt egyetlen lánya, Rebecca

1647

Az ő költségén és Csaholczi Pap János, valamint Bihari Ferenc szerkesztésében megjelent az Index vocabulorum, mely Comenius Januájához készült szójegyzék
Június 26-27-én részt vett a kolozsvári Farkas utcai református templom felavatásakor rendezett ünnepségeken
Novemberben Johann Othusius Hollandus érkezett hozzá öt diákkal

1648

Áprilisban részt vett I. Rákóczi György temetésén Gyulafehérvárott

1649

A Phosphorus Catholicus megjelent Bredában
Októberben lánya született, Susanna
Újabb meghívást kapott a filozófia és teológia professzorának a leideni egyetemre
Rákóczi Zsigmond tanácsadója a kozák tárgyalásokon
Többször közvetített II. Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna között vitás ügyekben
Kolozsvárott próbálta elsimítani a puritánusok ügyében kirobbant vitát

1650

Előkészítette Rákóczi Zsigmond esküvőjét

1651

Elejére elkészült Rákóczi György sírversével, ami a következő évben rákerült a fejedelem síremlékére is
Június 12-én Sárospatakra utazott Rákóczi Zsigmond és Pfalzi Henrietta esküvő­jére
Június 26-án az esküvő Sárospatakon, Comenius végezte az esketést
November 26-27-én tartózkodás Szamosújváron

1652

A Beata beatae virginis Ars megjelent Gyulafehérvárott
Február 4. meghalt Rákóczi Zsigmond, temetésén április 28-án Gyulafehérvárott beszédet mondott
Nézeteltérése Comeniusszal Drabik Miklós jóslatainak az ügyében

1653

A Philosophia Primae Seminarium megjelent Gyulafehérvárott
Békítő-közvetítő szerepe a szász nemzet és II. Rákóczi György között

1654

A Gladii Spiritus ignei megjelent Gyulafehérvárott
A Scripturae Sacrae megjelent Leidenben, kiadója Adrian Heerebord
John Dury Svájcból újra felvette vele a kapcsolatot
Októberben komoly beteg

1655

Apácai Csere János neki és Csulai Györgynek ajánlotta a Magyar encyclopaediát
Januárban Bisterfeld végrendelkezett
Február 5-én meghalt Bisterfeld
Február 16-án eltemették a gyulafehérvári református templomban, beszédet Isaacus Basirius tartott felette
November végén meghalt Bisterfeld lánya is, ezzel könyvtára egy része a gyula­fehérvári kollégiumra szállt
Yüklə 0,53 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə