Kalıtımla geçen mutasyonlara ve de dış etkenlere (bakteri, virüs, toksik madeler) bağlı sonradan gelişen bütün hastalıkların bir genetik komponenti vardırYüklə 445 b.
tarix11.04.2018
ölçüsü445 b.
#37182

Kalıtımla geçen mutasyonlara ve de dış etkenlere (bakteri, virüs, toksik madeler) bağlı sonradan gelişen bütün hastalıkların bir genetik komponenti vardır.

 • Kalıtımla geçen mutasyonlara ve de dış etkenlere (bakteri, virüs, toksik madeler) bağlı sonradan gelişen bütün hastalıkların bir genetik komponenti vardır.Trafik kazası dışında genetik nedenli olmayan hastalık yoktur!Mutasyon ve Polimorfizm

 • Genetik hastalıklara yol açan DNA farklılıklarına MUTASYON, yol açmayanlara POLİMORFİZM denir. Ancak, araştırmalar polimorfizmlerin de bazı hastalıklar için yatkınlık faktörü olduğunu göstermektedir.Gen Mutasyon Tipleri

 • Nokta mutasyonları

 • Delesyonlar ve insersiyonlarGen Mutasyon Tipleri Nokta mutasyonları, substitution

 • DNA da bir bazın çıkarak yerine başka bir bazın girmesi.

 • Nelere yol açar ?

 • - Yanlış anlamlı mutasyonlar, missense

 • - Anlamsız mutasyonlar, nonsense

 • - RNA kırpılma mutasyonları, splicing

 • - Düzenleyici mutasyonları, regulatoryGen Mutasyon Tipleri Yanlış anlamlı mutasyonlar, missense

 • Fonksiyonun değişmesine neden our.

 • SEN BİR ODA BUL

 • SEN BİR ADA BUL

 • Genetik hastalıklara neden olan mutasyonların > % 50 si bu mutasyonlardan kaynaklanır.Gen Mutasyon Tipleri Anlamsız mutasyonlar, nonsense

 • Translasyonda erken “dur” kodonu ve premature protein sentezi olur. Bu proteinler genellikle stabil değildir ve hücre içinde kısa sürede yıkıma uğrar.

 • SEN HEM KOŞ HEM COŞ

  • SEN HEM COŞ
 • Hastalıklara neden olan mutasyonların ~%12 si bu tip mutasyonlardan kaynaklanır.Gen Mutasyon Tipleri RNA kırpılma mutasyonları, splicing

 • mRNA nın maturasyonunda önemli olan kırpılma noktalarını değiştiren mutasyonlardır.

 • A L İ ‘ N İ N ATI

 • A L İ Ş ‘ İ N ATI

 • Hastalıklara neden olan mutasyonların ~%10 u bu tip mutasyonlardan kaynaklanır.Genetik Testler ne amaçlar ile yapılır?

 • 1. Tanı presemptomatik

 • semptomatik

 • 2. Genetik riskin saptanması (prediktif)

 • presemptomatik

 • predispozisyonel

 • 3. Taşıyıcıların saptanmasıGenetik Testler

 • 1. Klinik testler

 • Tanı, korunma ya da tedavi amaçlı

 • 2. Çalışma testleri

 • Hastalığın anlaşılması ya da klinik testin daha geliştirilmesi için

 • 3. Araştırma testleri

 • Henüz klinik uygulamaya hazır olmayan testlerGenetik Testler

 • Direk DNA analizi

 • İndirek DNA analizi

 • bağlantı analiziMutasyon saptama ve tarama testleri

 • Bilinmeyen aday genin aranması: Tarama (scanning)

 • Bilinen bir genin olguda aranması: Arama (screening)Tarama testleri

 • Tüm gen dizileme (complete gene sequencing)

   • Mutasyon tanısı için altın standart
   • 10 kB2a kadar olan küçük genler için ideal
 • DHPLC (high-performance liquid chromatography)

   • 500 bp büyüklüğündeki PCR ürünlerinde saptama yapabilir
 • Protein-truncation metodu

   • Herediter kanser tanısında onkoloji merkezlerinde


Nefrolojide Genetik Testler nerelerde kullanılıyor?

 • Polikistik böbrek hastalıkları

 • Genetik proteinürik hastalıklar

 • Genetik hematürik hastalıklar

 • Genetik glomerülosklerotik hastalıklar

 • Böbrek ile ilgili lizozomal ve peroksizomal hastalıklar

 • Genetik tubüler hastalıklar

 • Genetik geçişli trombotik mikroanjiopatiler

 • Renal tümörler ile ilgili genetik hastalıklarPolikistik böbrek hastalıkları

 • ADPKD

 • ARPKD

 • Nefronoftizi

 • MCKDADPKD genetik inceleme

 • Prenatal ve presemptomatik tanı

 • Fenotip ve genotip korelasyonu için

 • Kist formasyonunun mekanizmalarını moleküler düzeyde daha iyi anlamak için

 • Canlı donor olabilecek genç kişilerde

Medüller Kistik Böbrek (MCKD)

 • Otozomal dominant

 • 1q21ve 16q12 de yer alan iki farklı gen

 • MCKD2 ve familyal juvenil hiperürisemik nefropati uromodilini kodlayan UMOD gen mutasyonu ile gelişmektedir.Glomerüloskleroz

 • WT1

  • 11p13 de lokalize
  • tümör supresör gen
  • nefronogenezde önemli rol oynar
 • Denys-Drash sendromu

 • İnkomplet Denys-Drash sendromu

 • İzole DMS (difüz mezangial skleroz)

 • Frasier sendromuPhospholipase C epsilon

 • İntrasellüler iletide görevli bir enzim

 • Gen sembol: PLCE1

 • Kromozom bölge: 10q23.24

 • Kalıtım: Otozomal resesif

 • Patoloji: DMS ve FSGS

 • Proteinüri saptanması: 2 ay-9 yaş

 • Klinik önemi:steroide ya da CyA’ya yanıt verebilir

Böbrek ile ilgili lizozomal ve peroksizomal hastalıklar

 • Fabry hastalığı

 • Sistinoz

 • HiperoksalüriSistinoz

 • İnfantil nefropatik, juvenil, adolesan tipler

 • ilk 9 eksonda 65 kb bir delesyon

 • Hızlı bir PCR yöntem gelişmiştirPrimer hiperoksalüri

 • PH1

  • AGXT gen defekti
  • Glyoxylate aminotransferase enzim eksikliği
  • Enzim analizi ile tanı konulan olguların ancak % 47’sinde mutasyon gösterilmiş.
  • Prenatal tanı ve taşıyıcılık açısından değerli
  • Kromozom bölge: 2q36-37
 • PH2

  • GRHPR gen defekti
  • Glyoxylate reductase/hydroxypyruvate reductase enzim eksikliği
  • Gen sembolü: GRHPR
  • Kromozom bölge: 9cen
Genetik tubüler hastalıklar

 • Bartter sendromu

 • Gitelman sendromu

 • Liddle sendromu

 • Pseudohypoaldosteronism tip 1 (PHA-1)

 • Herediter Hipomagnezemiler

 • Ca2+/Mg2+ sensing reseptör (CASR) mutasyonları

 • Renal tubüler asidoz

 • Dent hastalığı

 • Nefrojenik diabetes insipidus

 • Sistinüri

 • X-bağlı dominant geçişli hipofosfatemik rahitisHerediter Hipomagnesemi

 • Renal hipomagnesemi ve oküler tutulum:

  • Gen Sembol: CLDN19, Kromozom bölge: 1p34.2 Protein adı: Claudin-19
 • Hipomagnesemi ile sekonder hipokalsemi (HSH):

  • Gen Sembol: TRPM6, Kromozom bölge: 9q22 , Protein adı: Transient receptor potential cation channel subfamily M member 6
 • Familial hipomagnesemi ile hiperkalsiüri ve nefrolalsinoz (FHHNC):

  • Gen sembol: CLDN16, Kromozom bölge: 3q27-29 Protein adı: Claudin 16 (paracellin-1)
 • Renal Hipomagnesemi 2:

  • Gen Sembol: FXYD2, Kromozom bölge: 11q23, Protein adı: Sodyum/potasyum-transporting ATPase gamma zincir
  • Dominant geçişli


Ca2+/Mg2+ sensing reseptör (CASR) mutasyonları

 • Aktivasyonu

  • Kromozom 3p13.3-q21
  • Otozomal dominant hipokalsemi
  • Hipokalsemi, hiperkalsiüri, poliüri, hipomagnezemi
 • İnaktivasyonu

  • Ailevi hipokalsiürik hiperkalsemi
  • Neonatal ağır hiperparatiroidi


Bartter sendromu

 • Antenatal Bartter Sendromu Tip 1

  • Gen Sembol: SLC12A1, kromozom bölge: 15q15-q21.1 Protein adı: Solute carrier family 12 member 1
 • Bartter Syndrome Tip 2

  • Gen sembol ROMK, kromozom bölge: 11q24
 • Bartter Syndrome Tip 3

 • Bartter Sendrom Tip 4

  • Gen Sembol: BSND, kromozom bölge: 1p31, Protein adı: Barttin


Genetik geçişli trombotik mikroanjiopatiler

 • Hemolitik Üremik Sendrom (HUS)

  • C3 konvertaz aktivitesini kontrol eden faktör H fonksiyonunda azalma HUS ve MPGN II oluşumunda rol oynar.
  • Ailevi ve sporadik HUS vakalarında faktör H mutasyonları gösterilmiştir.
 • Trombotik Trombositopenik Purpura (TTP)

  • Von Willebrand-cleaving protease ADAMTS13 eksikliği TTP oluşturur.
  • Mutasyon 9q34 bölgesinde ADAMTS13 genindedir.
Renal tümörler ile ilgili genetik hastalıklar

 • Von Hippel-Lindau (VHL) sendromu

  • Otozomal dominant geçişli
  • VHL gen tümör supresör etkilidir
  • 3q25 yerleşimindeki gende mutasyonlar saptanabilir
 • Tuberous Sclerosis Complex (TSC)

  • TSC1 9q34.3 protein: Hamartin
  • TSC 2 16q13.3 protein: Tuberin
 • Ailevi Renal Hücreli Karsinom

  • Ailevi renal hücreli karsinomlarda kromozom 3 translokasyonu saptanmıştır.
  • Translokasyon sonucu DIRC2 (disrupted in renal cancer) geni oluşmaktadır


Congenital Anomalies of the Kidney and Urinary Tract CAKUT

 • Vezikoüreteral reflü: 13q33-34. Vats KR, Ishwad C, Frederick DR, Vats AN J Am Soc Nephrol 2006 Apr 17(4):1158-67

 • Renal Hipoplazi: 10q24.3-25.1 PAX2

Farmakogenetik test

 • İlaç yan etkisi

 • İlaç yanıtı

 • İlaç seçimiEtik ve kanuni sorunlar

 • Özel hayat

 • Hastalık damgası

 • İş kaybı

 • Sağlık kurumlarının giderleri

 • Herkesin yararlanamaması
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə