Karta kursuYüklə 15,06 Kb.
tarix01.12.2017
ölçüsü15,06 Kb.

Przedmiot: Historia filozofii
Kod ECTS: 08.1-xxxx-012

Punkty ECTS: 3

Rodzaj studiów: studia stacjonarne I stopnia I rok

Liczba godzin: 30

Prowadzący: dr Czesław Wróbel

Rodzaj zajęć: wykłady

Forma zaliczenia: egzamin
Wykaz tematów:
I Istota i cel filozofii; subdyscypliny filozoficzne:

Teoria poznania; metafizyka; ontologia; etyka; logika; estetyka; filozofia polityki; historiozofia i filozofia historii – kwestie podstawowe i zasadnicze spory.


II Filozofia przed Sokratesem; okres sokratyczny.

Kolebka myśli zachodniej – Jonia; wcześni filozofowie jońscy: Tales, Anaksymander, Anaksymenes; Pitagorejczycy; Heraklit z Efezu; Parmenides i Zenon z Elei; Empedokles; Sofiści; Sokrates; Demokryt z Abdery


II Filozofia Platona:

Teoria poznania; doktryna form; teoria moralności; teoria państwa; sztuka.


III Filozofia Arystotelesa. Filozofia poarystelesowska

Metafizyka; etyka; polityka; estetyka; stoicyzm okresu greckiego i rzymskiego; epikureizm; sceptycyzm; neoplatonizm.


IV Filozofia średniowieczna: św. Augustyn z Hippony i Tomasz z Akwinu.

Metafizyka; etyka; filozofia polityki; teoria poznania; średniowieczny spór o uniwersalia.


V Filozofia nowożytna XVI – XVII w.

Machiavelli, czyli o polityce bez złudzeń; Hobbes, czyli dlaczego potrzebujemy państwa; Spinoza i etyka; Kartezjusz, czyli res cogitans i res extensans; J. Locke, czyli liberalizm w czystej formie; G. Vico i jego wizja historii oraz kultury.


VI Filozofia angielska XVIII w.

Empiryzm brytyjski: J. Locke, G. Berkeley, D. Hume; E. Burke, albo o narodzinach konserwatyzmu


VII Filozofia nowożytna XVIII w.

Filozofia francuskiego Oświecenia: Monteskiusz, Rousseau, Diderot, Wolter, Condorcet, Holbach, Condillac; Benjamin Constant, czyli o wolnościach nowożytnych;


VIII Filozofia Immanuela Kanta

Kategorie intelektu; sądy aprioryczne i syntetyczne; etyka; nadzieja na politykę w imię rozumu; rozważania nad rolą historii;


IX Hegel, czyli rozum zwycięża bez oręża.

Metafizyka; logika, czyli dialektyka; etyka; filozofia polityki.


X Historiozofia – polska specjalność?

Staszic; Kołłątaj; J.M. Hoene-Wroński; Cieszkowski, Trentowski; Zdziechowski; Koneczny; Lutosławski


XI Socjalizm utopijny i socjalizm naukowy.

K. Fourier. H. de Saint-Simon; K. Marks I F. Engels.


XII Filozofia pozytywizmu.

A. Comte i 3 stadia rozwoju; J.S. Mill; H. Spencer


XIII Przełom antypozytywistyczny.

W. Dilthey; F. Nietsche; H. Bergson


XIV Psychoanaliza

Z. Freud; K.G. Jung


XV Fenomenologia

Husserl; Heidegger; Ingarden; Tischner


Literatura:

Obowiązkowa:


 • W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I-III (kilka wydań).

 • K. Ajdukiewicz, Teoria poznania. Metafizyka, (kilka wydań).

 • J. Lipiec, Świat wartości, Kraków 2001.


Uzupełniająca:

 • Arystoteles, Polityka (kilka wydań).

 • Platon, Państwo, ks. VIII, (kilka wydań).

 • Św. Augustyn, O Państwie Bożym, ks. XIV, (kilka wydań).

 • N. Machiavelli, Książę, (kilka wydań)

 • T. Hobbes, Lewiatan, (kilka wydań).

 • J.J. Rousseau, Umowa społeczna, (kilka wydań).

 • I. Kant, Pomysły do ujęcia historii w aspekcie światowym; lub tenże, O wiecznym pokoju, lub tenże, Uzasadnienie metafizyki moralności, (kilka wydań).

 • G.F.W. Hegel, Wstęp do Wykłady z filozofii dziejów, (kilka wydań).

 • K. Löwith, Historia powszechna i dzieje zbawienia, Kęty 2000.

 • F. Coplestone, Historia Filozofii, t. I- XII (kilka wydań).D I 2-01

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə