Karta osiągnięĆ doktoranta w roku akademickim 2012/2013Yüklə 29,66 Kb.
tarix08.04.2018
ölçüsü29,66 Kb.
#36783

Imię i nazwisko doktoranta: ……………....................................

Imię i nazwisko opiekuna naukowego/promotora:…………………………………………...

KARTA OSIĄGNIĘĆ DOKTORANTA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013  1. Ankieta oceny postępów prac nad dysertacją doktorską

Realizacja i plan1 pracy nad rozprawą doktorską (wypełnia opiekun naukowy/promotor i doktorant):
Lp.

Etap prac nad rozprawą doktorską

Realizacja i plany

1.

Wybór obszaru badawczego
2.

Sformułowanie hipotez i problemu badawczego
3.

Wybór metodologii badań
4.

Opracowanie pierwszej wersji bibliografii
5.

Opracowanie koncepcji doktoratu i planu pracy
6.

Opracowanie części teoretycznej
7.

Przygotowanie metodologicznej części rozprawy
8.

Realizacja badań empirycznych
10.

Przygotowanie tekstu z empirycznej części rozprawy
11.

Przygotowanie pierwszej wersji rozprawy
12.

Przygotowanie ostatecznej wersji rozprawy
13.

Rozprawa złożona do recenzjiPlanowany termin (wypełnia opiekun naukowy):


- otwarcia przewodu doktorskiego ___________
- złożenia pełnego tekstu rozprawy ___________
Ocena poziomu satysfakcji opiekuna naukowego/promotora z współpracy z doktorantem w ocenianym okresie (wypełnia opiekun naukowy):


12

2

3

4

5

6

7

8

9

103


Jakie były zadania zaplanowane na bieżący rok akademicki i czy zostały w pełni zrealizowane? Proszę scharakteryzować rodzaj i poziom realizacji zadań (wypełnia opiekun naukowy/promotor i doktorant):

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Zadania zaplanowane do realizacji na kolejny rok akademicki (wypełnia opiekun naukowy/promotor i doktorant):

.................................................................................................................................................


.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Problemy, które wystąpiły w toku prac nad dysertacją (wypełnia opiekun naukowy/promotor i doktorant):

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Inne uwagi opiekuna naukowego/promotora dotyczące współpracy z doktorantem i przygotowania rozprawy doktorskiej (wypełnia opiekun naukowy):


.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................


  1. Zestawienie przedmiotów zaliczonych w ramach programu studiów w ocenianym okresie (wypełnia doktorant):
  1. Wykaz prowadzonych przez doktoranta zajęć dydaktycznych wraz z liczbą godzin (wypełnia doktorant):
  1. Informacja o pozyskaniu grantu (krajowego, zagranicznego, zbiorowego, indywidualnego) (wypełnia doktorant):  1. Wykaz publikacji (monografie, artykuły recenzowane, referaty, recenzje, tłumaczenia itp.) (wypełnia doktorant):  1. Udział w konferencjach (krajowych, zagranicznego) i wystąpienia na konferencjach (wypełnia doktorant):  1. Wyjazdy na staże krajowe lub zagraniczne (wypełnia doktorant):  1. Uzyskane stypendia/nagrody za działalność naukową (wypełnia doktorant):


  1. Działalność organizacyjna na rzecz ALK (wypełnia doktorant):

……………………………………… …………………………………………

Podpis Doktoranta Podpis opiekuna naukowego/promotora

Data…………………………. Data…………………………………….Ocena Kierownika Studiów Doktoranckich realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….

Data i Podpis

Kierownika Studiów Doktoranckich
1 Należy określić elementy, które zostały zrealizowane w ocenianym okresie (x) i wskazać kiedy zostaną zrealizowane pozostałe (rok)

2 Ocena całkowicie niezadowalająca

3 Ocena wysoce zadowalająca

Yüklə 29,66 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə