Karta pracy – RuchYüklə 25,55 Kb.
tarix02.03.2018
ölçüsü25,55 Kb.

Karta pracy – Gęstość
1. Oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

a) Gęstość substancji wyrażamy w kg/m3 i g/cm3.

P / F

b) Gęstość substancji zależy od masy i objętości ciała.

P / F

c) Znając gęstość i objętość ciała, można obliczyć ciężar tego ciała.

P / F

2. Kulki o jednakowych masach: żelazna, aluminiowa i drewniana leżą na stole. Wskaż poprawne zdanie.A. Wszystkie kulki mają jednakową objętość. B. Największą objętość ma kulka drewniana.
C. Największą objętość ma kulka żelazna. D. Największą objętość ma kulka aluminiowa.
3. Wykres przedstawia zależność masy granitu od objętości. Wskaż poprawne dokończenie zdania.

Gęstość granitu wynosiA. 1300 kg/m3

B. 2600 kg/m3

C. 3900 kg/m3

D. 5200 kg/m3


4. Wskaż wszystkie zestawy przyrządów, przy użyciu których można wyznaczyć gęstość

drewnianego klocka.

A. menzurka, waga B. linijka, waga C. stoper, linijka, odważnik o znanej masie

D. siłomierz, odważnik o znanej masie
5. Oceń prawdziwość każdego zdania. Wskaż w tabeli P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.


a) Masę cieczy można wyznaczyć za pomocą wagi elektronicznej, dokonując dwóch pomiarów masy: pustego i pełnego naczynia.

P / F

b) Objętość cieczy możemy wyznaczyć za pomocą menzurki lub zlewki ze skalą albo dokonując pomiarów naczynia linijką.

P / F

c) Gęstość substancji w stanie ciekłym jest najczęściej mniejsza niż gęstość tej substancji w stanie stałym.

P / F

6. Wskaż wszystkie poprawne dokończenia zdania. Gęstość substancji:

A. zależy od jej ilości. B. nie zależy od jej ilości. C. to iloraz jej masy i objętości. D. to iloczyn jej masy i objętości.

7. Oceń prawdziwość każdego zdania. Wskaż w tabeli P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.a) Gęstość danej substancji w stanie stałym jest na ogół większa niż jej gęstość w stanie ciekłym.

P / F

c) Przy zmianie stanu skupienia substancji z gazowego w ciekły jej gęstość maleje.

P / F


8. Uzupełnij poniższy tekst, zaznaczając odpowiednie litery przyporządkowane określeniom, tak aby zdania były prawdziwe.
a) Dwa ciała mają jednakowe masy. Jeśli objętość jednego z nich jest mniejsza, to ma ono A / B gęstość.
b) Gęstość substancji możemy wyznaczyć, E / F masę przez objętość.
c) Gęstość metalowego pręta G / H od masy tego pręta.

A. mniejszą
E. mnożąc
G. zależy

B. większą
F. dzieląc
H. nie zależy

9. Porównaj gęstości kul przedstawionych na rysunku, jeżeli wiadomo, że ich masy są jednakowe.
10. Porównaj gęstości kul przedstawionych na rysunku, jeżeli wiadomo, że ich masy spełniają warunek m3>m2>m1.

11. Hania przygotowała drewnianą, sześcienną kostkę, a następnie wykonała pomiary oznaczone


numerami I–III.

I Zawiesiła kostkę na siłomierzu i odczytała jego wskazanie.

II Zważyła kostkę za pomocą wagi kuchennej.

III Zmierzyła linijką długość krawędzi kostki.Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe

Do wyznaczenia masy kostki potrzebny jest pomiar III.

P

F

Gęstość drewna Hania może wyznaczyć na podstawie pomiarów I i III lub II i III.

P

F

12. Kulki 1, 2, 3, 4 wykonane są z różnych substancji, ale mają taką samą masę.

Dokończ poniższe zdanie, wybierając odpowiedź spośród podanych. Największą gęstość ma kulka:

A. pierwsza. B. druga. C. trzecia. D. czwarta.
13. Z wykresu zależności masy ciała od objętości wyznacz gęstość ciała.


14. Uzupełnij tabelę, wykonując odpowiednie obliczenia.

masa [kg]

objętość [m3]

Gęstość [kg/m3]

2000

2
400
800

15. Z wykresu zależności masy ciała od objętości wyznacz gęstość ciała.
16. Podkreśl te materiały i przyrządy, których użyjesz do wyznaczania gęstości ciała stałego o nieregularnym kształcie: komplet odważników, termometr, woda, menzurka, siłomierz, linijka, waga szalkowa.
17. Podkreśl te materiały i przyrządy, których użyjesz do wyznaczania gęstości ciała stałego o regularnym kształcie: komplet odważników, termometr, woda, menzurka, siłomierz, linijka, waga szalkowa.


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə