Katarakta kao profesionalno oboljenje ILI bolest u vezi sa radom jovanović M, Jovanović JYüklə 502 b.
tarix26.03.2018
ölçüsü502 b.


KATARAKTA KAO PROFESIONALNO OBOLJENJE ILI BOLEST U VEZI SA RADOM

 • Jovanović M, Jovanović J.

 • Klinika za očne bolesti, KCS, Beograd

 • Klinika za Interne bolesti, KBC, Zvezdara


DEFINICIJA

 • Katarakta = savako zamućenje sočivaPITANJA

 • 1) ... nije u vezi sa radnim mestom ?

 • 2) ... u vezi sa radnim mestom ?

 • 3) ... profesionalno oboljenje ?PODELA KATARAKTE

 • Urođene (kongenitalne)

 • StečeneUROĐENE

 • Nasledne (hereditarne – genske)

 • Kongenitalne (spoljašnji faktor)UROĐENE

 • Hereditarne (genske) – RM – ne

 • Kongenitalne (spoljašnji faktori (virusi, bakterije, zračenje, metabolički procesi)

 • RM - možeSTEČENE KATARAKTE

 • Senilne

 • Traumatske

 • Katarakte komplikate

 • Kat. u sklopu metaboličkih poremećaja org

 • Katarakte izazvane električnom strujom

 • Kat. izazvane agensima iz spoljašnje sredine (hemijske materije, zračenja: IC, UV, mikrotalasno, jonizujuće)STEČENE KATARAKTE

 • RM – ne

 • RM – može

 • Profesionalno oboljenjeSENILNE KATARAKTE

 • Najčešće

 • Morfološki različite

 • Etiopatogenetski multifaktorijelene

 • GODINE STAROSTISENILNE KATARAKTE

 • Presenilne

 • 6. decenija 1%

 • 7. decenija 18%

 • 8. decenija 50%

 • 9. decenija 85%

 • 10. decenija 100%KATARAKTA KOMPLIKATA

 • Posledica nekog drugog oboljenja oka (iridociklitis, Tu, ablacija retine, glaukom...)

 • Nisu u vezi sa RMMETABOLIČKI POREMEĆAJI ORGANIZMA - KATARAKTE

 • Opšta oboljenja organizma

 • Dijabet

 • Paratireoidne žlezde (hipokalcemija)

 • Miotonična distrofija

 • Galaktozemija

 • NISU U VEZI SA RMKATARAKTE IZAZVANE ELEKTRIČNOM STRUJOM

 • Struja, grom

 • Električari – u vezi sa RM

 • Akcidentalno u domaćinstvu

 • Latentni period (dani, meseci)

 • Koagulacija proteina sočiva - zamućenjeDEJSTVO AGENASA SPOLJAŠNJE SREDINE KATARAKTE

 • Diferencijalno dijagnostički problem

 • Ne – RM

 • Može – RM

 • Profesionalno oboljenjeSENILNA KATARAKTA

 • Vodeći faktor slepila u svetu

 • 500 000 ljudi sa kataraktom u Srbiji

 • 100 000 u BeograduSENILNA KATARAKTA

 • Nije u vezi sa radnim mestomTRAUMATSKA KATARAKTA

 • MEHANIČKE POVREDE OKA

 • Penetrantne

 • KontuzionePENETRANTNE POVREDE KATARAKTE

 • Oštećenje kapsule sočiva

 • Zamućenje odmah

 • Katarakta posledica povrede

 • Može - RMKONTUZIONE POVREDE KATARAKTE

 • Odmah posle povrede

 • Latentni period (meseci, godine)

 • Teška dd prema senilnoj katarakti

 • Anamneza, godine starosti, jednostranost

 • Može - RMAGENSI SPOLJAŠNJE SREDINE KATARAKTE

 • Ozbiljan dd problem prema senilnim i presenilnim kataraktama

 • Više različitih agenasaHEMIJSKE MATERIJE KATARAKTA

 • Različiti lekovi (kortikosteroidi, miotici, hlorpromazin...)

 • Anestetici (pantocain, etilen oksid)

 • U radnoj atmosferi (trinitrotoluen – TNT, dinitrotoluen, naftalen...)TRINITROTOLUEN - TNT

 • Direktno dejstvo na proteine sočiva

 • Zamućenja u predelu ekbvatora sočiva

 • Hronična intoksikacija

 • Drugi organiTNT - KATARAKTA

 • Binokularna

 • Simetrična

 • Progredijentna

 • Stacionarna

 • Profesionalno oboljenjeZRAČNA ENERGIJA

 • Infracrveni (IC) zraci

 • Ultravioletni (UV) zraci

 • Mikrotalasni zraci

 • Jonizujući zraciIC ZRACI - KATARAKTA

 • Talasna dužina 1000 – 1500 nm

 • Stakloduvači, visoke peći

 • Koagulacija belančevina sočiva

 • Zamućenje sočiva

 • Eksfolijacije prednje kapsule sočiva

 • Posle 12 godina stažaUV ZRACI - KATARAKTA

 • Kratkotalasni

 • Mala prodorna moć

 • Kofaktor za senilne katarakte

 • Može - RMMIKROTALASNI ZRACI KATARAKTA

 • Ekspozicija (radno mesto, kuća)

 • Mikrotalasi – toplota – koagulacija belančevina – katarakta

 • Može - RMJONIZUJUĆE ZRAČENJE KATARAKTA

 • Beta, gama, X, neutroni

 • Poremećaj mitoza epitelijalnih ćelija

 • Vlakna sočiva gube providnost

 • Mlađe osobe mitoza življaJONIZUJUĆEZRAČENJE

 • Za sočivo nema bezopasne doze

 • Kumulativni efekat pojedinačnih doza

 • Zamućenje zadnjeg pola,zadnja supkasula

 • Latentni period (meseci, godine)JONIZUJUĆE ZRAČENJE dijagnoza katarakte

 • Anamneza – ozračenje

 • Klinička slika

 • Dd prema senilnoj kataraktiDEPOZITI I DISKOLORACIJA SOČIVA

 • Penetracija metala u oko (Fe, Cu, Hg, Ag)

 • Sistemsko dejstvo

 • Depoziti ispod prednje kapsule

 • Ne remeti vlakna sočiva

 • Nema pada vidne oštrineRAZLIČITE BOJE DEPOZITA

 • Rđastožućkasta do braon – gvožđe

 • Plavičastozelenkasta – bakar

 • Rozikastobraon do ružičaste – živa

 • Sivkastoplava -srebroSIDEROZA SOČIVA

 • Gvožđe u oku

 • Hronični degenerativni proces

 • Zahvata sve strukture oka (dužica, rožnjača, sočivo, retina)

 • Rđastožućkasta do braon bojaHALKOZA SOČIVA

 • Egzogena – bakarno strano telo u oku

 • Endogena – bakar u serumu (Willsonova bolest)

 • Depoziti u Descemetovoj membrani rožnjače u vidu zelenkastoplavičastog prstena ul limbus (Kayser-Fleischerov prsten)

 • Depoziti u sočivu u viducveta suncokreta boje duge (Sunflower Cataract)

 • Može - RM
Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə