„Katarsis Jono Aisčio eilėraštyje“ in Gimtasis Žodis, 5, 1994Yüklə 32,84 Kb.
tarix20.09.2017
ölçüsü32,84 Kb.

Nijolės Keršytės bibliografija

Straipsniai


 1. „Katarsis Jono Aisčio eilėraštyje“ in Gimtasis Žodis, 1994, Nr. 7-8, p. 41-44;

 2. „Henriko Nagio poezijos žemė ir brolis“ in Gimtasis Žodis, 1995, Nr. 11, p. 18-24;

 3. „Dangiškoje nelaisvėje (apie Hölderlino poeziją)“ in Naujasis Židinys, 1996, Nr. 4, p. 219-224;

 4. „Sambalsiai“ in Naujasis Židinys, 1996, Nr. 11-12, p. 729-739;

 5. “Pamaldusis mąstymas” (pabaigos žodis) in Pascal B. Mintys, Vilnius, Aidai, 1997, p. 301-320;

 6. “Diakonija anapus dialogo”, Baltos lankos, 1999, Nr. 11, p. 63-83;

 7. „Pokalbis apie M. Bachtino dialogą“ (bendraautoriai – R. Čičinskaitė ir D. Kovzan), Baltos lankos, 1999, Nr. 11, p. 139-165.

 8. “Mirusio autoriaus metamorfozės (subjektyvybės problema literatūriniame diskurse)”, Naujasis Židinys, 2000, Nr. 9-10;

 9. “Šiuolaikinė literatūros tekstų interpretacija: subjekto sugrįžimas”, Literatūra, 2000, Nr. 39-42 (1);

 10. “Kitas veidas” (įvadas) in Levinas E. Apie Dievą, ateinantį į mąstymą (vert. N. Keršytė, R. Matuzevičiūtė ir kt.), Vilnius, Aidai, 2001;

 11. “Dviejų naratologijų kryžkelėje”, Literatūra, 2002, Nr. 44 (4), p. 93-106;

 12. “J. Derrida straipsnio ‚Tikėjimas ir žinojimas‘ paraštėse”, Baltos lankos, 2002, Nr. 14;

 13. “Tikėjimas ir kasdienybė” in Putinaitė N. (leid.) Tikėjimo prieigos, Vilnius, Aidai, 2003, p. 287-317.

 14. „Karas be karo (apie S. Balabanovo filmą Karas)“, Naujasis Židinys, 2003, Nr. 7;

 15. “Pasakotojo santykis su pasakojimo adresatu (J. Biliūno apsakymai)”, Gimtasis Žodis, 2003, Nr. 7, p. 5-12;

 16. “Pasakotojas ir veikėjas J. Biliūno apsakymuose: dvi santykio galimybės”, Gimtasis Žodis, 2003, Nr. 8, p. 2-10, Nr. 9, p. 5-12;

 17. “Prezidentinė biografija: lietuviškas ir prancūziškas variantas (R. Paksas ir J. Chiracas)”, Naujasis Židinys, 2003, Nr. 9, p. 443-458;

 18. “Populistinės retorikos magija”, Atgimimas, 2004, Nr. 7;

 19. “Poetinės gramatikos bandymai: A. Nyka-Niliūnas”, Gimtasis Žodis, 2004, Nr. 9, p. 8-15;

 20. “Autoriaus figūros I. Autorė ir herojė: konfliktiškas suokalbis F. Ozono filme Baseinas”, Naujasis Židinys, 2004, Nr. 11, p. 537-543;

 21. “Autoriaus figūros II. Besislepiantis autorius J. Savickio apsakyme ‚Prabangos‘”, Naujasis Židinys, 2005, Nr. 1-2, p. 49-56;

 22. “Bartiškas žvilgsnis tūkstančio tekstų paviršiuje”, Knygų Aidai, 2005, Nr. 1, p. 23-34;

 23. “Intersubjektiniai santykiai E. Levino filosofijoje”, Logos, 2005, Nr. 40, p. 30-39;

 24. “Rektorių retorika. VU mokslo metų pradžios kalbos”, Naujasis Židinys, 2005, Nr. 9, p. 383-391;

 25. “Santykis su kitu: dialektika, sambūvis, susitikimas”, Baltos lankos, 2006, Nr. 21-22, p. 95-120;

 26. “Prancūzų struktūralizmas: semiotika, naratologija” in Jurgutienė A. (sud.) XX a. literatūros teorijos, Vilnius, VPU, 2006, p. 102-138;

 27. „Santykio su kitu negalimybė J. Derrida dekonstrukcionizme“, Logos, 2006, Nr. 47, p. 109-119;

 28. „Prancūzija: dabartinės filosofijos veidrodis“, Naujasis Židinys, 2006, Nr. 4-5, p. 174-182;

 29. „E. Levino etinė filosofija kasdienių akcidencijų fone“, Naujasis Židinys, 2006, Nr. 8, p. 308-318;

 30. „Merleau-Ponty ir Levino intersubjektyvumo samprata Husserlio paraštėse“, Žmogus ir žodis, 2006, Nr. 4, p. 15-24;

 31. „Išprovokuota atsakomybė“, Athena, 2006, Nr. 2, p. 188-201;

 32. “Le point aveugle de l’éthique de Lévinas : de la passivité à l’élection” in Emmanuel Lévinas: Philosophie, Théologie, Politique, Warszawa, Instytut Adama Mickiewicza, 2006, p. 47-54 (taip pat šio straipsnio vertimai į lenkų ir anglų kalbas paraleliniuose to paties leidimo tomuose: Emmanuel Lévinas: Filozofia, Teologia, Polityka ir Emmanuel Lévinas: Philosophy, Theology, Politics);

 33. „Kūnas – reikšmės investicija“ (įvadas) in Keršytė N. (sud.) Kūno raiška šiuolaikiniame socialiniame diskurse, Vilnius, Baltos lankos, 2007, p. 7-32;

 34. „Mobilus telefonas: daiktas ar ryšys prancūziškoje ir lietuviškoje reklamoje“ in Keršytė N. (sud.) Kūno raiška šiuolaikiniame socialiniame diskurse, Vilnius, Baltos lankos, 2007, p. 120-151;

 35. „Prezidento biografija: laivo kapitonas ar lakūnas akrobatas“ in Keršytė N. (sud.) Kūno raiška šiuolaikiniame socialiniame diskurse, Vilnius, Baltos lankos, 2007, p. 183-203;

 36. „Prancūziškas duelis (prezidento rinkimai Prancūzijoje), Naujasis Židinys, 2007, Nr. 5-6, p. 253-258.

 37. „Literatūrinės regimybės“, Šiaurės Atėnai, 2007 m. rugsėjo 22 d.;

 38. „Naujumo pažadas šiuolaikiniame Rusijos kine“, Naujasis Židinys, 2007, Nr. 10;

 39. „Literatūrinis tekstas: tarp vaizdo ir žodžio“, Gimtasis Žodis, 2007, Nr. 11, p. 22-29;

 40. „Erdvės kontrolė: pėsčiųjų judėjimas Paryžiaus ir Vilniaus gatvėse“ Naujasis Židinys, 2007, Nr. 11-12, p. 368-376.

 41. „Kitas Tame Pačiame ar priešais Tą Patį (J. Derrida ir E. Levinas)“, Athena: filosofijos studijos, 2008, Nr. 4, p. 62-104.

 42. “Les interactions discursives: entre sémiotique narrative et narratologie” in S. Montes, L. Taverna (sud.), «La Mère Sauvage  de Maupassant. Parcours méthodologies dans l’analyse du texte littéraire », Synergies, 2008, Nr. 5, p. 85-104 (internetinė prieiga : http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/Baltique5/baltique5.html).

 43. „A. J. Greimo semiotika teksto ir juslinės patirties analizės kryžkelėje“, Filosofija. Sociologija, 2009, t. 20, Nr. 1, p. 44-54.

 44. „La sémiotique d’A. J. Greimas entre logocentrisme et pensée phénoménologique“, Nouveaux Actes Sémiotiques, 2009, Nr. 112, http://revues.unilim.fr/nas/document.php?id=2849.

 45. „Introduction“, Nouveaux Actes Sémiotiques, 2009, Nr. 112, http://revues.unilim.fr/nas/document.php?id=2834.

 46. „Laiko suvokimo metamorfozės Vakarų filosofijoje ir literatūroje“ in Gimtasis Žodis, 2009, Nr. 5, p. 20-26.

 47. „Laikinė pasakojimo logika“ in Gimtasis Žodis, 2009, Nr. 6, p. 8-16.

 48. „Atminties rezistencija (J. Apučio „Praradimo aidai“) in Gimtasis Žodis, 2009, Nr. 7, p. 2-13.

 49. „Algirdo Juliaus Greimo semiotika tarp logocentrinio ir fenomenologinio mąstymo“ in Baltos lankos, 2009, Nr. 30, p. 111-126.

 50. „Susikryžiuojantys minčių koliažai“ in Baltos lankos, 2009, Nr. 30, p. 214-230.

 51. „Pasakojimo veiksmas literatūroje (J. Savickio „Prabangos“) in Jurgutienė A. (sud.) XX a. literatūros teorijos : koncepcinė kritika, Vilnius, LLTI, 2009 (rengiama spaudai).


Knygos

Pasakojimo pramanai, Vilnius, Aidai, 2009 (rengiama spaudai).
Vertimai

knygos — Levinas E. Apie Dievą, ateinantį į mąstymą (vert. N. Keršytė, R. Matuzevičiūtė ir kt.), Vilnius, Aidai, 2001.

— Marion J.-L. Atvaizdo dovana (žiūrėjimo meno metmenys), Vilnius, Aidai, 2003.

— Dessons G. Poetikos įvadas (vert. N. Keršytė ir J. Žalgaitė Kaya), Vilnius, Baltos lankos, 2005.

— Derrida J. Apie gramatologiją, Vilnius, Baltos lankos, 2006.


straipsniai — Rogozinski J. „Reikia tiesos (pastabos apie Derrida tiesą)“ Logos, 2001, Nr. 24.

— Baudrillard J. „Terorizmo dvasia“, Naujasis Židinys, 2002, Nr. 2.

— Landowski E. „Skaitymo išbandymas“, Baltos lankos, 2004, Nr. 20.

— Deleuze G. „Platonas ir simuliakras“, Baltos lankos, 2005, Nr. 21-22.

— Levinas E. „Keletas pamąstymų apie hitlerizmo filosofiją“ Logos, 2005, Nr. 40.

— Lyotard J.-F. „Atsakymas į klausimą: Ką reiškia postmodernas?“, in Postmodernizmo rinkinys (sud. A. Žukauskaitė), Kaunas, Kitos knygos, Meno parkas, 2006.

— Landowski E. „Kūno scenografijos reklamoje“ in Kūno raiška šiuolaikiniame socialiniame diskurse (sud. N. Keršytė), Vilnius, Baltos lankos, 2006.


 • Derrida J. „Laiškas draugui japonui“, in Šiuolaikinio ugdymo filosofija (sud. A. Duoblienė), Vilnius, Tyto Alba, 2006.

 • Barthes R. „Nuo kūrinio prie teksto“ in Jurgutienė A. (sud.) XX a. literatūros teorijos : chrestomatija, Vilnius, LLTI, 2009 (rengiama spaudai).

 • Derrida J. „Struktūra, ženklas, žaismas“ in Jurgutienė A. (sud.) XX a. literatūros teorijos : chrestomatija, Vilnius, LLTI, 2009 (rengiama spaudai).

 • Genette G. „Struktūralizmas ir literatūros kritika“ in Jurgutienė A. (sud.) XX a. literatūros teorijos : chrestomatija, Vilnius, LLTI, 2009 (rengiama spaudai).

 • Greimas A.J., Courtes J., „Sakymas“, „Naratyvinė schema“, „Naratyvumas“ in Jurgutienė A. (sud.) XX a. literatūros teorijos : chrestomatija, Vilnius, LLTI, 2009 (rengiama spaudai).

 • Lacanas J. „Seminaras apie Pavogtą Laišką“ in Jurgutienė A. (sud.) XX a. literatūros teorijos : chrestomatija, Vilnius, LLTI, 2009 (rengiama spaudai).specialus vertimų

redagavimas — Pascal B. Mintys, (vert. I. Tamošaitis), Vilnius, Aidai, 1997.

— Levinas E. „Kito pėdsakas“, (vert. A. Sverdiolas), Baltos lankos, 1999, Nr. 11.

— Derrida J. „Tikėjimas ir žinojimas“ (vert. M. Daškus), in Religija, Vilnius, Baltos lankos, 2000.

— Baudrillard’as J. Simuliakrai ir simuliacija, (vert. M. Daškus), Vilnius, Baltos lankos, 2002.

— Latouras B. Mes niekada nebuvome modernūs (vert. N. Vyšniauskaitė), Vilnius, 2004.

— Merleau-Ponty M. Akis ir dvasia, (vert. A. Sverdiolas), Vilnius, Baltos lankos, 2005.
Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə