Kayit 09. 30 AÇiliş ve protokol konuşmalari yrd. Doç. Dr. Azize aktaş yasaYüklə 33,12 Kb.

tarix23.08.2018
ölçüsü33,12 Kb.


ÇALIŞTAY PROGRAMI


ÇALIŞTAY PROGRAMI

15 EYLÜL 2017 CUMA

Abant İzzet Baysal  Üniversitesi, Kültür Merkezi Mavi Salon

09.00 KAYIT

09.30  AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI

Yrd. Doç. Dr. Azize AKTAŞ YASA

AİBÜ Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi MüdürüProf. Dr. Mustafa ALİŞARLI

Abant İzzet Baysal Üniversitesi RektörüAlaaddin YILMAZ

Bolu Belediye BaşkanıAydın BARUŞ

Bolu Valisi10.30  AÇILIŞ KONFERANSI

Prof. Dr. Metin EKİCİ

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü11.00-11.15   

Kahve Arası

11.15  Plaket Takdimi

11.30  Köroğlu Türküleri Dinletisi

Öğrt. Görv. Gamze Çalık ÇETİN- Öğrt. İbrahim ÇETİN11.50  Köroğlu Halk Oyunları

12.00  Toplu Fotoğraf Çekimi

12.15-14.00  Açılış Kokteyli  

Abant İzzet Baysal  Üniversitesi, Kültür Merkezi Mavi Salon Fuaye


ÇALIŞTAY PROGRAMI

TARİHİ KAYNAKLAR VE

TÜRKİYE’DE KÖROĞLU ÇALIŞMALARI

14.00-14.45  

PEMBE SALON

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN

14.00-14.15   Prof. Dr. Kenan Ziya TAŞ

Köroğlu’nun Köyü (16. Yüzyıl Tahrir Defterlerine Göre) 14.15-14.30   Prof. Dr. Ali YAKICI

Türkiye’de Köroğlu Çalışmalarının Tarihi Boyutu/ Tarihi Belgelerde 

Köroğlu Konusunda Yapılan Çalışmaların Dünü, Bugünü Ve Yarını

14.30-14.45   Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜLTEKİN

Türkiye’de Köroğlu Derlemeleri Ve Metin Yayınları Üzerine Bir 

Değerlendirme

14.45-14.55   

Kahve Arası

TARİHİ KAYNAKLAR VE

TÜRKİYE’DE KÖROĞLU ÇALIŞMALARI

II. OTURUM

14.55-15.40  

PEMBE SALON

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Dursun YILDIRIM

14.55-15.10   Prof. Dr. Ali DUYMAZ

Türkiye’deki Köroğlu Çalışmalarının Dünü, Bugünü Ve Geleceği 

(Bilimsel Eserler)

15.10-15.25   Prof. Dr. Metin EKİCİ

Bolu’da Köroğlu Konulu Bilimsel Toplantılar15.25-15.40   Arş. Görv. Dr. Mustafa DUMAN

       Arş. Görv. Gökçe EMEÇ 

Türkiye Üniversitelerinde Yapılmış Köroğlu Konulu Tezler15.40- 15.50   

Kahve Arası

I. OTURUM


KÖROĞLU ANLATMALARININ SANAT 

ALANINDAKİ YANSIMALARI15.50-16.35  

PEMBE SALON

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa ARSLAN

15.50-16.05   Yrd. Doç. Dr. İbrahim KIBRIS

Cumhuriyet Döneminde Destan Kahramanı Köroğlu’ndan Esinlenilerek 

Yazılan Şiir Ve Düz Yazı Eserler

16.05- 16.20   Doç. Dr. Evrim ÖLÇER ÖZÜNEL

Türk Sinemasında Bir Kadim Kahraman: Köroğlu Ve Yansımaları16.20- 16.35   Doç. Dr. Sıtkı Bahadır TUTU

Türkiye’de Köroğlu Anlatılarının Müzik Katmanları Hakkında Yapılan 

Çalışmalar Ve Yöntem Sorunları

16.35-16.45   

Kahve Arası

KÖROĞLU ANLATMALARININ ERMENİ 

VARYANTLARI ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR

IV. OTURUM

16.45-17.15  

PEMBE SALON

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali YAKICI

16.45-17.00   Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN

Köroğlu Anlatmalarının Ermeni Varyantları Hakkında Çalışmalar17.00- 17.15   Dr. Enver UZUN

Elyas Muşegyan’ın “Nağmeler” Kitabı (Köroğlu Destanı)  Üzerine 

Yapılan Çalışmalar

III. OTURUMDOĞU TÜRKİSTAN’DA (ÇİN) KÖROĞLU 

ÇALIŞMALARI17.15-17.45   

PEMBE SALON

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali YAKICI

17.15-17.30   Doç. Dr. Adem ÖGER

Çin’de Emir Göroğlı Destanı Üzerine Yapılan Çalışmalar17.30- 17.45   Prof. Dr. Alimcan İNAYET 

Emir Göroğlı Destanı Üzerinde Türkiye’de Yapılan Çalışmaların 

Değerlendirilmesi 

19.00   AKŞAM YEMEĞİ / GÖLCÜK

V. OTURUMKAZAKİSTAN VE KIRGIZİSTAN’DA 

KÖROĞLU ÇALIŞMALARI16 EYLÜL 2017 CUMARTESİ

09.30- 10.30   

PEMBE SALON

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Kenan Ziya TAŞ

  Prof. Dr. Muhtar KAZIMOĞLU

09.30- 09. 45   Doç. Dr. Kuanyshbek KENZHALIN

Kazak Halkbiliminde “Köroğlu” Destanı Ve İncelenmesi: Dünü, 

Bugünü Ve Yarını

09.45- 10.00   Yrd. Doç. Dr. Pınar FEDAKÂR

Kazakistan Sahası Köroğlu Anlatmaları Üzerinde Türkiye’de Yapılmış 

Çalışmaların Değerlendirilmesi

10.00- 10.15   Ulanbek ALİMOV

Kırgızistan’da Yapılan Kırgız Köroğlu Anlatmaları İle İlgili Çalışmaların 

Dünü, Bugünü, Yarını

10.15- 10.30   Prof. Dr. Zekeriya KARADAVUT

Köroğlu Destanının Kırgız Eş Metni İle İlgili Çalışmalar10.30-10.45   

Kahve Arası

ÖZBEKİSTAN VE TÜRKMENİSTAN’DA 

KÖROĞLU ÇALIŞMALARI

VII. OTURUM

10.45-12.00   

PEMBE SALON

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsmet ÇETİN

 Doç. Dr. Ranetta GAFAROVA

10.45- 11.00   Prof. Dr. Cabbar IŞANKUL 

Köroğlu Destanının Özbekistan’daki Tetkiki Meselesi11.00- 11.15   Doç. Dr. Selami FEDAKÂR

Özbek Köroğlu Destanı Hakkında Türkiye’de Yapılan ÇalışmalarVI. OTURUM


AZERBAYCAN VE İRAN’DA KÖROĞLU 

ÇALIŞMALARI13.00- 14.15   

PEMBE SALON

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zekeriya KARADAVUT

 Prof. Dr. Cabbar IŞANKUL

13.00- 13.15  Prof. Dr. Muhtar KAZIMOĞLU

Azerbaycan’da Köroğlu Çalışmalarının Dünü, Bugünü, Yarını13.15- 13.30  Prof. Dr. Ramazan QAFARLI

“Köroğlu” Eposunun Azerbaycan’da Yayınlanması Ve İncelenmesi 

Tarihine Kısa Gezi

13.30- 13.45  Prof. Dr. İsmet ÇETİN

Türkiye’de Azerbaycan Sahası Köroğlu Çalışmaları13.45- 14.00  Ali BARAZANDEH TÜRK

Geçmişinden Günümüze İran’da Köroğlu 14.00- 14.15  Okt. Fazıl ÖZDAMAR

Köroğlu’nun İran Türkleri Anlatmaları Üzerine Türkiye’de Yapılan 

Çalışmaların Dünü, Bugünü, Yarını

14.15-14.30    

Kahve Arası

VIII. OTURUM

11.15- 11.30   Yrd. Doç. Dr. Tahir AŞİROV 

        Ogulmaral ATACANOVA 

        Laçın MAŞADOVA

Türkmenistan’da Yapılan Köroğlu Çalışmalarının Dünü, Bugünü, 

Geleceği

11.30- 11.45  Prof. Dr. Mustafa ARSLAN

Türkmen Köroğlu Anlatmaları Üzerine Türkiye’de Yapılan 

Çalışmaların Dünü, Bugünü, Yarını

11.45- 12.00  Doç. Dr. Halil İbrahim ŞAHİN

Köroğlu’nun Türkmen Kolları Üzerine Türkiye’de Yapılan 

Çalışmalar: Tarihçe, Yöntem Ve Problemler

12.00- 13.00 ÖĞLE YEMEĞİ BALKANLAR’DA (MAKEDONYA) 

KÖROĞLU ÇALIŞMALARI15.25-16.10    

PEMBE SALON

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Metin EKİCİ

  Prof. Dr. Ramazan QAFARLI

15.25-15.40   Yrd. Doç. Dr. Rabia UÇKUN

Balkanlarda Köroğlu Anlatılarıyla İlgili Ülkemizde Yapılan Çalışmaların 

Dünü, Bugünü Ve Yarını

15.40-15.55    Hamdi HASAN

Makedonya’da Yapılan Köroğlu İle İlgili Çalışmaların Dünü 

Bugünü Ve Yarını

15.55-16.10    Yrd. Doç. Dr. Selçuk Kürşad KOCA

Makedonya’da Köroğlu Anlatıları İle İlgili Yapılan Çalışmaların

Dünü, Bugünü Ve Yarını

16.10-16.20    

Kahve Arası

X. OTURUM

RUSYA, GÜRCİSTAN VE KIRIM’DA 

KÖROĞLU ÇALIŞMALARI

IX. OTURUM

14.30-15.15   

PEMBE SALON

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Ali DUYMAZ

  Doç. Dr. Kuanyshbek KENZHALİN 

14.30-14.45   Doç. Dr. Muvaffak DURANLI

Rusya’da Köroğlu Çevirileri Ve Yayınlarının Genel Değerlendirmesi14.45-15.00   Makvala KHAREBAVA

Gürcistan’da Yapılan Köroğlu Çalışmalarının Dünü, Bugünü, Geleceği15.00-15.15   Doç. Dr. Ranetta GAFAROVA

Kırım Tatar Folklorunda Köroğlu Anlatıları İle İlgili Yapılan Çalışmaların 

Dünü, Bugünü Ve Yarını

15.15- 15.25      Kahve ArasıDEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ OTURUMU

XII. OTURUM 

17.20- 18.30 

MAVİ SALON 

  

 

 

Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN

 

 

Prof. Dr. Dursun YILDIRIM 

 

 

Prof. Dr. Metin EKİCİ

 

 

Doç. Dr. Liubovi ÇİMPOEŞ

ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİNİN OKUNMASI 

19.00   AKŞAM YEMEĞİ / TAŞHAN

BALKANLAR’DA (BULGARİSTAN, GAGAUZ YERİ) 

KÖROĞLU ÇALIŞMALARI

XI. OTURUM 

16.20-17.05   

PEMBE SALON

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Alimcan İNAYET

 

 

  Doç. Dr. Muvaffak DURANLI

16.20-16.35   Yrd. Doç. Dr. Nevriye ÇUFADAR

Bulgaristan’da Yapılan Köroğlu Anlatmaları İle İlgili Çalışmaların Dünü, 

Bugünü, Yarını (Bulgaristan’ın Kuzeydoğu Bölgesinde Köroğlu Halk 

Anlatmalarının Yorumu) 16.35- 16.50   Yrd. Doç. Dr. Atıf AKGÜN

Türkiye’de Yapılan Bulgaristan’da Köroğlu Anlatıları İle İlgili Çalışmaların 

Dünü, Bugünü, Geleceği

16.50- 17.05   Doç. Dr. Liubovi ÇİMPOEŞ

Gagauzlarda “Köroğlu” Destanının Zaman Ve Mekâna Göre Değişmesi17.05- 17.20       Kahve Arası


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə