Kənd təSƏRRÜfatinin inkişafi və kreditləŞMƏsi layihəsininYüklə 0,6 Mb.
səhifə1/13
tarix14.09.2018
ölçüsü0,6 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

KREDİT İTTİFAQLARINA KREDİT VERİLMƏSİNƏ DAİR

KREDİT TƏLİMATI

İCRAÇI KREDİT AGENTLİYİ

Səhifə:

      Kredit İttifaqlarına Kredit verilməsinə daİr
      Kredit Təlimatı


Bakı - Yanvar 2008

İxtisarlar
İH İdarə Heyəti

KK Kredit Komitəsi

KX Kredit Xətti

Kİ Kredit İttifaqı

ÜY Ümumi Yığıncaq

AH Azərbaycan Hökuməti

İKA İcraçı Kredit Agentliyi

AMB Azərbaycan Milli Bankı

M/Z Mənfəət və Zərər Hesabatı

RN Regional Nömayəndəlik

MŞ Müşahidə Şurası

Mündəricat1. Giriş 7

1.1 Təriflər 7

1.1.1 İcraçı Kredit Agentliyi 7

1.1.2 Kredit ittifaqı anlayışı 7

1.1.3 Sub Borclular 7

1.1.4 Sub kredit 7

1.1.5 Kİ-nin Dayanıqlılığı 7

1.1.6 Prudensial normalar 7

1.1.7 İKA tərəfindən yaradılmış normalar 8

1.1.8 Kredit İttifaqları haqqında Qanun 8

1.1.9 Ümumi gəlir 81.2 Təlimatın tərkib hissələri 8

1.3 Təlimatın məqsədləri 8

1.3.1 Təlimatın istifadəçiləri 8

1.3.2 Təlimatda dəyişikliklər 8

2. Kredit İttifaqlarına Borcvermə üzrə İKA-nın Kredit Siyasəti 9

1.1 Kİ-lərin İKA-dan kredit almaq üçün müvafiqlik meyarları 9

1.1.1 Hüquqi Meyarlar 9

1.1.2 AMB-nin müəyyən etdiyi prudensial normalar 9

1.1.3 Kredit almaq üçün İKA-nın əlavə meyarları 91.2 Kİ-yə kredit verilməsi üzrə əsas şərtlər 10

1.2.1 Kreditin təyinatı 10

1.2.2 Məbləğ və valyuta 10

2.2.3 Müddət 10

2.2.4 Faiz məzənnəsi 11

2.2.5 Cərimələr 11

2.2.6 Kreditin təminatı 11

2.2.7 Kredit təminatının növü 11

2.2.7.1 Girovun qiymətləndirilməsi 11

1.3 Kreditin qaytarılmaması 12

1.4 İKA-nın Kİ-yə kredit verməsinə dair qovluqların saxlanması 12

1.5 Kİ-yə kredit verilməsi prosesində İKA üzrə imzalama hüquqları 12

3. Kİ-lərin təsnifləşdirilməsi 13

4. Riskin idarə olunması 16

1.6 Layihə riski 16

1.7 Bazar və kommersiya riski 16

1.8 İstehsal və təchizat riski 16

1.9 İdarəetmə riski 16

1.10 Maliyyə riski 16

1.11 Kredit riski 17

1.12 Kredit sənədləri təhlil olunarkən xüsusi diqqət veriləcək aspektlər: 17

5. İKA və Kİ-lərin məsuliyyətləri 17

1.13 İKA-nın məsuliyyətləri 17

1.14 Kİ-nin məsuliyyətləri 17

6. Kreditin idarə olunması prosedurları 18

1.15 Kİ-lərin İKA-dan Kredit alması üçün Ümumi Tələblər 18

1.16 Kİ-nin İKA-dan vəsait alması üzrə xüsusiyyətlər 19

1.16.1 AMB-nin müəyyən etdiyi Prudensial Normalar 19

1.16.2 İKA-nın tələbləri 19

1.17 Borcvermə Prosesi 20

1.17.1 Ümumi Kreditvermə Prosesi 20

1. 6.3.1.1 Kİ-nin İKA-ya müraciəti üçün tələb olunan sənəd və prosedurlar 20

2. İKA tərəfindən kreditin qiymətləndirilməsi 207. İKA-nın Kİ-yə borc verməsi üçün kredit sənədləri 21

1.18 Kİ tərəfindən verilən Kredit Müraciət Formaları 21

1.19 Kreditin Müəyyənləşdirilməsi Forması 21

1.20 Kredit Müqaviləsi 21

1.21 İpoteka Müqaviləsi 21

1.22 Kredit Müqaviləsinə əlavə 22

1.23 Kreditin monitorinq forması 22

8. Kreditlərin Verilməsi və Qaytarılması 22

1.24 Tələb olunan sənədlər 22

1.25 Kreditin verilməsi prosesi 22

1.26 Kreditin qaytarılması prosesi 22

9. Kİ-nin monitorinqi 22

1.27 Kİ-nin maliyyə vəziyyətinin monitorinqi 22

1.28 Kİ Kredit Portfelinin Monitorinqi 24

1.29 İKA-nın yerlərdə monitorinqi 25

1.30 İKA tərəfindən Kredit portfelinin idarə olunması 25

1.31 Hesabatvermə 26

1.32 Kİ və RN arasında əlaqə 26

10. Kreditin vaxtında qaytarılmaması ilə əlaqədar prosedurlar 26

1.33 Kreditin qaytarılmaması ilə əlaqədar İKA-nın yerinə yetirəcəyi proseduralar 26

10.2 Kİ krediti geri qaytarmadıqda İKA tərəfindən icra ediləcək iş 26

10.3 Geri qaytarılmamış kreditlər üzrə hüquqi prosess 28

11. İKA-nın kreditin silinməsi siyasəti 28

1.34 Gecikdirilmiş kreditlər üçün AMB-nın normaları 28

1.35 Yığılmayan kreditlərin müəyyənləşdirilməsi 28

1.36 Silinmiş kreditlərin uçotu 28

1.37 Borcluya xəbərdarlıq 28

12. Əlavə 1. Prudensial normalar 29

13. əlavə 2. kredit ittifaqlari barədə qanun 37

14. Əlavə 3 Hesabatvermə 44

15. Əlavə 4. Kredit formaları 45

16. Əlavə 5. Əməliyyat Mərhələlərin Səviyyə üzrə Təhlili 46

17. Əlavə 6: İKA heyəti üçün Yerlərdə Monitorinq Siyahısı 49

18. Əlavə 7: Kredit İttifaqlarının Yoxlama siyahısı 54


Ön söz

İcraçı Kredit Agentliyi (İKA) tərəfindən hazırlanmış bu təlimat Kredit İttifaqlarına İKA vasitəsilə kredit verilməsi üzrə İKA işçi heyəti üçün təfərrüatlı göstərişləri və kredit siyasətini əhatə edir.


Kredit təlimatı, İKA tərəfindən hazırlanmış və İKA-nın təsisçiləri tərəfindən təsdiq olunmuşdur.
Kredit təlimatında Kİ-lərə kredit verilməsi prosesi üçün ən mütərəqqi beynəlxalq standartlardan istifadə edilib və bu prosesin bütün mərhələlərində razılaşdırılmış borc və kredit siyasəti təmin olunub.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə