Kənd təSƏRRÜfatinin inkişafi və kreditləŞMƏsi layihəsinin


Əlavə 6: İKA heyəti üçün Yerlərdə Monitorinq SiyahısıYüklə 0,6 Mb.
səhifə13/13
tarix14.09.2018
ölçüsü0,6 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

17.Əlavə 6: İKA heyəti üçün Yerlərdə Monitorinq SiyahısıKREDİTLƏR

SUALLAR

Bəli

Xeyir

T/E

1. Kİ əməliyyatların 1-ci ilində müddəti 1 ildən çox olan kredit təklifi olunubmu?


2. Kİ əməliyyatların 2-ci ilində müddəti 2 ildən çox olan kredit təklifi olunubmu?


3. Kredit üçün Zamin Şəxs 1-dən artıq kreditə zamin durub?


4. Zamin Duran Şəxs borcalanın həyat yoldaşıdır?


5. Əməliyyatların birinci ilində üzv pay kapitalının 4 mislində kredit ala bilər,


kredit bu müvafiqlik daxilində verilibmi?


6. Əməliyyatların növbəti illərində üzv pay kapitalının 5-mislində kredit ala bilər,


kredit bu müvafiqlik daxilində verilibmi?


7. Kİ üçün Azərbaycan Prudensal Normalarına görə üzv tərəfindən alına biləcək


maksimum kredit məbləği öz pay kapitalının 10 mislinidın artıq olmamalı və


ya Qarşılıqlı Kredit Fondunun 10% dən artıq olmamalıdır (pay kapital, Kİ


gəlirinin hissəsi və ya digər başqa mənbəələrdən cəlb edilmiş vəsaitlər), kredit


bu müvafiqlik daxilində verilibmi?


8. Kİ üçün kredit konsentrasiyası Kİ Kredit Siyasətində sadalanıbmı?


9. Hər hansı bir üzv birdən artıq kreditə malikdirmi?


10. Kredit müqaviləsinə aşağıdakılar daxil edilibmi:


 1. Tərəflərin adı,


 1. Kreditin məbləği,


 1. Kreditin faizi,


 1. Kredit verilmə tarixi,


 1. Kreditin geri ödənilməsi tarixi,


 1. Kredit üzrə əsas məbləğin və faizin geri ödənilməməsi halında məsuliyyət, və


g. Üzvün imzası?


11. Kreditin sənədləşdirilməsi müvafiq və düzgün qaydada aparılıbmı?

12. Verilmiş kreditlərin həcmini, növünü və riskini kompensasiya etmək məqsədilə Kİ kifayət


kapital riskinə malikdirmi?


13. Rəsmi nümayəndələr və onların qohumlarının aldıqları kredit şərtləri


və faiz məzənnələri digər üzvlərinki ilə eynidirmi?


14. Bütün kredit təsdiqləri müraciət formalarında və idarə heyəti protokollarında qeyd edilmişdirmi?


15. Kredit məbləği və geri ödəmə şərtləri, borcalanın kredit təyinatına, geri ödəmə bacarığı və


qoyduğu girova uyğundurmu?


16. Kreditin təsdiqini və verilməsi digər şəxslər tərəfindən aparılıbmı?


YIĞIMLAR


1. Kİ gecikdirilmiş kreditləri minimumda saxlamaq üçün səmərəli toplama proqramına malikdirmi?


 1. “ümidsuz” kredit kimi təsriflənmiş kreditin silinməsi qərarı Idarə heyəti və Kredit Komisiyası

tərəfindən qəbul edilibmi (180 gündən çox gecikdirilmiş kredit)?


Bu önların iclasılarının protokolunda sənədləşdirilmişdirmi?


3. Kreditlərin silinməsi Kİ üzvlərinin ümumi yığıncağının qərarı vasitəsilə həyata keçirilibmi və


bu önların iclasılarının protokolunda sənədləşdirilmişdirmi?


4. Kredit silindikdən sonra qaytarılmalı məbləğ ilə əlaqədar üzvlə yarim


ildən bir əlaqə saxlanılırmı?


5. Üzvlərə öz kreditlərinin geri ödəmə müddətlərini uzatmağa icazə verilirmi?


Uzadılma uçun səbəblər varmı və bunlar siyasət çərçivəsindədirmi?


6. Üzvlərə öz kreditlərini yenidən tənzimləmək icazə verilirmi? Yenidən


tənzimləmə uçun səbəblər varmı və bunlar siyasət çərçivəsindədirmi?


7. Idarə heyəti gecikdirilmiş kreditlərə aylıq nəzarət edirmi və onlara qarşı tədbir görülürmü?

8. Borcalan krediti gecikdirən kimi onunla dərhal əlaqə saxlanılırmı?


9. Əgər borcalan 1-ci əlaqəyə cavab vermirsə, ödəmə tarixi müəyyən


edilənə qədər onlarla əlaqə saxlamqda davam etdirilirmi?


10. Əgər borcalan krediti geri ödəməyə qabil olmasa, Kİ girova ödəniş yönəltmək prosesinə başlayırmı?


11. Əgər başlayırsa, aktivlərə ödəniş vaxtında yönəldilirmi?


12. Gecikdirilmiş kredit üzrə zamin duran şəxs varsa, onlarla əlaqə birbaşa borcalan ilə eyvi vaxtda saxlanılırmi?


13. Krediti gecikdirmiş borcalanlar üçün toplama kartları müəyyən edilibmi?


14. Bütün informasiya, əlaqələr, və`dlər toplama kartında qeyd edilmişdirmi?


15. Toplama kartı sistemi dərhal bütün işləri nəzərdən keçirilə bilməsi istiqamətində təşkil edilmişdirmi (ayın günlərilə)?


İDARƏETMƏ


1.       Kİ bütün hesabatları AMB-na vaxtında təqdim edirmi?Əgər etmirsə, qeyd ___________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________


2.       Yazılmış siyasətlər və prosedurlar əsas əməliyyat sahələrini əhatə edirmi?


a.       kreditvermə,


b.       yığımlar,


c.       nəğd pul


d.       işçi heyət


e.       mühasibatlıq,


f.        yeni hesabın açılması, və


g.       əmanətlər


3. İdarə Heyəti hər ay görüşürmü?


4. Kİ-də digər Kİ-lərdə fəaliyyət göstərən rəsmi nümayəndələr varmı?


5. Bütün üzvlər yalnız 1 Kİ-nin üzvüdürmü?


6.  İdarə Heyətində və ya Kredit İttifaqında xidmət göstərən üzvlərin Kİ-də hər hansı qohumları varmı?

7.       Gəlir/xərc büdcəsi hazırlanıbmı?8.       Əgər hazırlanıbsa, büdcənin hazırlanmasında istifadə olunan yazılı fərziyyələr büdcəyə əlavə edilibmi?


9.       Idarəetmə ən azı rüblük əsasla faktiki nəticələri büdcədə nəzərdə tutulmuş göstəricilər ilə müqayisə edirmi?

10.   Kİ risk kapitalının artımı planına malikdirmi?


11.   Idarəetmə Kİ-nin maliyyə vəziyyətini aylıq idarə heyətinə təqdim edirmi?

12.   Kİ-nin mühasibatlıq kitabları və qeydləri cari və balansdadırmı?


13.   Mühasibatlıq və bütün digər formalar zəruri informasiyanı təmin


etmək məqsədilə asan və başa düşülən formatda tərtib edilibmi?


14. Formalardan məqsədinə uyğun istifadə olunurmu?


15. Hər bir baş mühasibatlıq hesabı üçün mühasibatlıqda bütün

bəndləri düzgün müəyyən edən və
hər ay baş mühasibatlıq hesablarıilə balansı yoxlanılan əlavə qeydiyyat kitabı varmı?


16. Bütün seçilmiş və ya təyin edilmiş rəsmi nümayəndələr öz

vəzifələrini məsuliyyətlə həyata keçirirlərmi? 1. 17.  Kİ-nin Qeydiyyatlarının Saxlanılması Proqramına müvafiq olaraq,

ofisdən kənarda saxlanılan qeydlərin dublikatı


(qeydlərin 2-ci dəsti və ya ən azı ayın sonuna hesab balansları) alınırmı?


18. Bütün Kİ aktivləri zımanətlə təmin edilibmi?


19. Bütün üzvlərin payları və kredit balansları birbaşa üzvlərin sayına görə illik əsasla yoxlanılırmı?


KAPİTAL ADEKVATLIĞI


1.    Əsas vəsaitlərin dəyəri ilə balans 100% uyğun gəlirmi və sahibkarln kapitalı qeyriqənaətbəxş,


təminatsız və ümuidsiz aktivləri kompensasiya edirmi?


2.       Ödəniləcək passivlər və alınacaq aktivlər biri-birinə 100% uyğun gəlirmi?

3.       Kİ-nin 1-ci ilnidə kapital təlabatı 25%-dən, növbəti illərdə 20%-dən aşağı olsa,


Kİ-nin Ehtiyatına köçürülmüş illik xalis gəlir bunu kompensasiya edəcəkdirmi?

4.       Kredit itki hesabı üçün məbləğ kifayət edəcəkmi?


ÜZVLÜK


1.       Üzvlərin Qeydiyyatı kitabına aşağıdakılar daxildirmi


 1. Üzvün adı və familiyası,


 1. Üzvün passport və ya şəxsiyyət vəsiqəsi nömrəsi,


 1. Üzvün ev ünvanı,


 1. Ödənilmiş paylar və onların məbləği,


 1. Payların ödəniş tarixi,


 1. Üzvün imzası?


PAYLAR


1.       Hər hansı bir üzvün paylarının cəmi sayı və məbləği üzvlərin paylarının cəmi sayı və məbləğinin


10%dən çoxdurmu?


2.       Kİ-nin cari gəlirləri dividend ödənişlər etmək üçün kifayət edirmi?


3.       Bütün bağlanmış hesablar Kİ-nin Ümumi Yığıncağı tərəfindən təsdiq olunurmu?


4.       Işçi heyətin və rəhbərin hesabları, həmçinin onlar tərəfindən yoxlanılan bütün hesablar da daxil olmaqla, hər hansı qeyri normal fəaliyyət üzrə vaxtaşırı nəzərdən keçirilirmi?

NƏĞD PUL


1.    Kİ ofisində saxlanılan nəğd pul məbləğini azaltmaq məqsədilə Bank depozitləri vaxtında həyata keçirilirmi?


2.    Bank üzləşdirmələri vaxtaşırı normal olaraq nəğd pula çıxışı olmayan şəxs tərəfindən hazırlanırmı?

3.   Bank üzləşdirməsi vaxtında başa çatdırılırmı?


4.   Nəğd pulun alınması və ya verilməsi prosesi ikitərəfli nəzarət altında aparılırmı?


5.   Kİ nəğd pulu ofisdə saxlayırmı?6.    Ofisdə saxlanıla biləcək nəğd pulun maksimum məbləği müəyyən edilibmi?


Əgər müəyyən edilibsə, məbləği bəyan et $___________


7.    Nəğd pula yalnız bir adamın çıxışı var?


8.    Nəğd pul sağlam, kilidlənmiş yerdə yoxsa, seyfdə saxlanılır?


QEYDLƏRİN SAXLANILMASI- bax bu sahə üzrə Qeydlərin Saxlanılması Siyasəti.


1. Kİ işçi heyəti tələb olunan Kİ sənədlərinin kənar yerə göndərilməsi üçün məsuliyyət daşıyırmı?


2. Fayllar müvafiq formadadırmı: kağız, kompüter diski, və s.?


3. Kənar ofis Azərbaycan Milli Bankı tərəfindən tələb olunan təlabatlara cavab verirmi?


4. Qedlərin Saxlanılması üzrə Kitab Qeydlərin Saxlanılması Proqramının cari vəziyyətinə uyğun tutulurmu?


Kİ üçün BORC ALINMIŞ VƏSAİTLƏR


1.      Geri ödəmə şərtləri borcalma təyinatı ilə uyğun gəlirmi?


2.     Kİ vəsaiti bazar faiz məzənnəsindən aşağı alıb, yoxsa kreditlər maddi yardım kimi verilib?


3.     Əgər maddi yardımdırsa, Kİ subsidiya kreditlərini itirsə, onların


Kİ-nin mənfəətliliyini təsiri idarəetmə tərəfindən təhlil edilibmi?


4.     Kİ tərəfindən subsidiya kreditlərinin itirilməsi halında, idarəetmənin alternativ planı varmı?


5.     Kİ-nin borc mənbəələrini sadala:


Kreditverənin adı Faiz Məzənnəsi

Məbləğ

Geri ödəmə müddəti

İH tərəfindən təsdiq tarixi18. Əlavə 7: Kredit İttifaqlarının Yoxlama siyahısı


  Kredit İttifaqlarının Yoxlama siyahısı

  İKA-dan ilk dəfə borc alan Kredit İttifaqları üçün: • Nizamnamənin surəti 

 • Təsis müqaviləsinin surəti 

 • Təsis protokolunun surəti 

 • İdarə heyəti və üzvləri üçün imza nümunələri 

 • Kredit İttifaqının VÖEN-i 

 • Kredit İttifaqına verilən Lisenziyanın surəti 

 • Ədliyyə Nazirliyində (Qeydiyyata) alınması barədə Şəhadətnamənin surəti 

 • Bankın adı və Bank Hesabının Nömrəsi 

  İKA-dan verilən bütün kredit sifarişləri üçün: • Kİ üzvlərinin yeniləşdirilmiş siyahısı, əgər axırıncı sifarişdən sonra hər hansı bir dəyişiklik varsa 

 • Mənfəəət/Zərər hesabatının,Balansın və Nəğd pul dövriyyəsinin yeniləşdirilmiş forması 

 • Kİ üçün doldurulmuş Kredit müraciəti forması 

 • İH tərəfindən təsdiq edilmiş qaydada fərdi üvlər üçün kredit sifarişi forması 

 • Kredit Şöbəsinin İdarə Heyətinə tövsiyəsi 

 • Kİ-nin fərdi üzvlər üçün Kredit verilməsi Qərarı (İH-nin qərarı) 

 • Qoyulan Girov üçün qiymətləndirmə forması (Kİ və sub-borclular arasında) 

 • Kİ üçün borc öhdəliyi 

  Borc öhdəliyinin verilməsi üçün müraciət: • Müraciət məktubu 

 • Nizamnamənin surəti 

 • Təsis müqaviləsinin surəti 

 • Ədliyyə Nazirliyində (Qeydiyyata) alınması barədə Şəhadətnamənin surəti 

 • Kredit İttifaqına verilən Lisenziyanın surəti 

 • Kredit İttifaqının VÖEN-i 

 • Kİ və İKA arasında olan Kreditin Təminat müqaviləsi 

 • Son rüb üçün Balans uçotu və Mənfəət/Zərər Hesabatı 

 • Rəsmi ödəniş qəbzi 
1 Prudensial normalar Əlavə 1-də verilib.

3 Kredit İttifaqları haqqında qanun Əlavə 2-də verilib.

4 Əməliyyat xərcləri Kİ-nin günlük fəaliyyəti üçün bütün xərclərdən ibarətdir, bura inzibati, kadrlar, marketinq və Kİ vəsaitinin köhnəlmə xərcləri daxildir.

5 Kredit İttifaqları haqqında qanun tamlığı ilə Əlavə 2-də verilib.


2 İKA hüquqi şəxsləri Kİ-lərin üzvü kimi qəbul edə bilmirlər; bu səbəbdən, Kİ hüquqi şəxslər olan üzvləri ilə nəticədə İKA-dan vəsait alınması üçün yararsız hesab olunacaqdır


7 Formalar Əlavə 4-də verilib.


9 Kredit itkilərinin mühasibatlıqla əlaqədar tərəfləri İKA-nın Mühasibatlıq təlimatında verilib.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə