“KİMYƏVİ Kİnetika və kataliZ” İXTİsasi üZRƏ doktoranturaya qəbul


 - “KİMYƏVİ KİNETİKA VƏ KATALİZ” İXTİSASI ÜZRƏYüklə 231,83 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə10/10
tarix25.05.2022
ölçüsü231,83 Kb.
#87926
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
2316.01 (4)

2316.01 - “KİMYƏVİ KİNETİKA VƏ KATALİZ” İXTİSASI ÜZRƏ 
DOKTORANTURAYA QƏBUL İMTAHANININ 
SUALLARI 
 
1.
Kimyəvi reaksiyaların kinetik təsnifatı.
2.
Reaksiyaların molekulyarlığı və tərtibi. 
3.
Reaksiyanın tərtibinin təyin edilmə metodları. 
4.
Sürət sabiti və onun temperaturdan asılılığı. Aktivləşmə enerjisi.
5.
Mürəkkəb reaksiyalar. 
6.
Toqquşmalar nəzəriyyəsinin əsasları 
7.
Aktiv kompleks (keçid hal) nəzəriyyəsi 
8.
Heterogen katalitik proseslərin kinetikası və onun spesifikası. 
9.
Reaksiyanın stasionar və kvazistasionar gedişi. 
10.
Zəncirvari reaksiyalar. 
11.
Termodinamikanın birinci qanunu. 
12.
Hess qanunu 
13.
Termodinamikanın ikinci qanunu. 
14.
Hibbs - Helmholts tənlikləri və onların tətbiqi. 
15.
Kimyəvi tarazlıq. Vant - Hoff tənliyi. 
16.
Kataliz.- 
17.
Homogen kataliz 
18.
Heterogen kataliz 
19.
Turşu - əsas kataliz 
20.
Oksidləşmə reduksiya katalizi. 
21.
Fermentativ kataliz. 
22.
Balandininmultiplet nəzəriyyəsi 
23.
Kobozevin aktiv ansambllar nəzəriyyəsi 
24.
Üzvi kimyada kataliz. Əsas sənaye katalitik prosesləri. 
25.
Kimyəvi kinetikanın və katalizin eksperimental metodları 


ВОПРОСЫ 
приемных экзаменов в докторантуру по специальности 2316,01 - 
"Химическая кинетика и катализ" 
1. Кинетическая классификация химических реакций. 
2. Молекулярность и порядок реакции. 
3. Методы определения порядка реакции. 
4. Скорость реакции и ее зависимость от температуры. Энергия активации. 
5. Сложные реакции. 
6. Основы теории столкновений. 
7. Теория активного комплекса (переходного состояния). 
8. Кинетика и специфика гетерогенных каталитических процессов. 
9. Стационарные и квазистационарные реакции. 
10. Цепные реакции. 
11. Первый закон термодинамики. 
12. Закон Гесса 
13. Второй закон термодинамики. 
14. Уравнения Гиббса и Гельмгольца и их применение. 
15. Химическое равновесие. Уравнение Вант - Гоффа. 
16. Катализ. 
17. Гомогенный катализ 
18. Гетерогенный катализ 
19. Кислотно - основной катализ 
20. Окислительно-восстановительный катализ. 
21. Ферментативный катализ. 
22. Мультиплетная теория Баландина. 
23. Теория активных ансамблей Кобозева 
24. Катализ в органической химии. Основные промышленные каталитические 
процессы. 
25. Экспериментальные методы исследования химической кинетики и 
катализа 

Yüklə 231,83 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə