Kimyo talabalikka ilk qadam 1-qism I bob kimyoning asosiy tushunchalariYüklə 381,58 Kb.
səhifə12/24
tarix06.04.2022
ölçüsü381,58 Kb.
#85116
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   24
2 5357362512188674321
Kastyum forma
III BOB ANORGANIK MODDALARNING

ENG MUHIM SINFLARI
1.1 OKSIDLAR
1. Quyidagi metall oksidlaridan qaysilari amfoter xossani namoyon etadi?

1) ZnO 2) CaO 3) NiO 4) BeO 5) CuO 6) Na2O

A) 5,6 B) 3,4 C) 1,2 D) 1,4 E) 2,6
2. Qaysi qatorda faqat asosli oksidlar keltirilgan?

A) Fe2O3, HgO, MgO B) Li2O, Cu2O, FeO

C) Ag2O, ZnO, BaO D) AI2O3, MnO2, FeO

E) Fe2O3, K2O, Ag2O


3. Quyidagi oksidlardan qaysilari kislotali oksid?

1) SO 2) Na2O 3) SO3 4) PbO 5) CrO3

6) MnO 7) NO2 8) NiO 9) AI2O3

A) 1,2,3 B) 4,5,6 C) 7,8,9 D) 3,5,7 E) 2,4,6


4. Quyidagi metall oksidlaridan qaysilari amfoter xossaga ega?

1. CaO 2. FeO 3. AI2O3 4. SnO

5. Mn2O3 6. MnO2 7. CrO3 8. K2O

A) 1,2,3 B) 5,6,7 C) 2,4,8 D) 3,4,6 E) 1,5,8


5. Quyidagi metall oksidlaridan qaysilari amfoter xossani namoyon etadi?

1) FeO 2) MgO 3) K2O 4) AI2O3 5) MnO2 6) MnO

A) 1,2 B) 3,4 C) 5,6 D) 4,5 E) 2,6
6. Quyidagi oksidlardan qaysilari metallmaslarning oksidlari?

1. ZnO 2. SO2 3. CaO 4. FeO 5. CO2 6. MgO 7. BeO 8. NO2

A) 1,2,3 B) 6,7,8 C) 2,4,6 D) 2,5,8 E) 1,4,7
6. Xrom(VI) oksid qanday xususiyatga ega?

A) asosli B) kislotali C) amfoter

D) tz hosil qilmaydigan E) befarq
7. Quyidagi metall oksidlaridan qaysi biri amfoter xossaga ega emas?

1) kalsiy oksid 2) temir(III) oksid

3) marganets(III) oksid 4) marganets (IV) oksid

5) xrom(III) oksid 6) kaliy oksid

A) 2,4,5 B) 1,3,6 C) 1,2,3 D) 1,4,6 E) 2,5,6
8. Quyidagi oksidlardan qaysilari metallmaslarning oksidlari hisoblanmaydi?

1) rux oksid; 2) oltingugurt (IV)oksid;

3) kalsiy oksid; 4) xlor (IV)oksid;

5) uglerod (IV)oksid; 6) magniy oksid;

7) berilliy oksid; 8) azot (IV)oksid;

A) 2,3,4,6 B) 2,4,5,8 C) 1,3,6,7 D) 2,3,5,8 E) 1,6,7,8


9. Tarkibida faqat kislota oksidlar bo‘lgan birikmalar qatorini ko‘rsating.

A) P2O5, CuO, SO2, NiO, MnO

B) SO2, V2O5, CrO3, TeO3, Mn2O3

C) SO3, CO2, SiO2, Mn2O7, SO2

D) CO2, CuO, SO2, SO3, MnO2

E) CaO, P2O3, MnO, Cr2O3, CrO

10. Quyidagi oksidlardan qaysilari kislotali oksidlar hisoblanadi?

1) uglerod(II) oksid 2) natriy oksid

3) oltingugurt(VI) oksid 4) qo‘rg‘oshin(II) oksid

5) xrom(III) oksid 6) marganets(VI) oksid

7) alyuminiy oksid 8) nikel(II) oksid 9) azot(IV)oksid

A) 3,5,9 B) 3,6,9 C) 1,3,6 D) 3,5,7 E) 4,5,9


11. Quyidagi metall oksidlaridan qaysilari amfoter xossaga ega?
1) marganets (VII) oksidi; 2) magniy oksid;

3) xrom (III) oksid; 4) marganey (VI) oksid;

5) natriy oksid; 6) temir (II) oksid;

7) berilliy oksid; 8) rux oksid;

A) 4,5,7 B) 1,3,8 C) 1,2,6 D) 2,5,8 E) 3,7,8
12. Quyidagi metall oksidlaridan qaysilari amfoter xossaga ega emas?

1) marganets (VII) oksidi; 2) magniy oksid;

3) xrom (III) oksid; 4) marganets (VI) oksid;

5) natriy oksid; 6) temir (II) oksid;

7) berilliy oksid; 8) rux oksid;

A) 4,5,6 B) 1,2,4 C) 1,2,4,5,6 D) 2,5,8 E) 3,7,8


13. Asosli oksidlarni tanlang.

1) azot (I) oksid; 2) azot (II) oksid; 3) rubidiy oksid;

4) azot (IV)oksid; 5) uglerod (IV)oksid;

6)uglerod (II) oksid; 7) fosfor (III) oksid;

8) fosfor (V)oksid; 9) oltingugurt (VI) oksid;

10) oltingugurt (IV)oksid; 11) kaliy oksid;

12) magniy oksid; 13) alyuminiy oksid;

14) kremniy (IV)oksid; 15) vodorod oksid;

A) 3,11,12 B) 12,14,15 C) 1,3,2 D) 3.2,6 E) 3,4,5
14. Quyidagi oksidlarning qaysilari metalmaslarning oksidlari hisoblanadi?

1) rux oksid; 2) oltingugurt(IV)oksid;

3) kalsiy oksid; 4) xlor(IV)oksid;

5) uglerod(IV)oksid; 6) magniy oksid;

7) berilliy oksid; 8) azot(IV)oksid.

A) 2,3,4,6 B) 2,4,5,8 C) 1,3,6,7 D) 2,3,5,8 E) 1,6,7,8


15. Kislotali oksidlarni tanlang.

1) azot(I) oksid; 2) azot(II) oksid; 3) rubidiy oksid;

4) azot(IV)oksid; 5) uglerod(IV)oksid; 6)uglerod(II) oksid; 7) fosfor(III) oksid; 8) fosfor(V)oksid; 9) oltingugurt (VI) oksid; 10) oltingugurt(IV)oksid; 11) kaliy oksid;

12) magniy oksid; 13) alyuminiy oksid;

14) kremniy(IV)oksid; 15) vodorod oksid;

A) 3,4,5,8,11,12 B) 4,5,7,8,9,10,14

C) 1,12,15 D) 3,6,7,9,10,13 E) 3,4,5
16. Oksidlarning formulasini ko‘rsating.

1) K2O 2) Fe(OH)3 3) H2O 4) NH2OH 5) Cl2O7 6) CO

A) 2,3,4 B) 1,2,4,5 C) 1,5,8 D) 3,5,6 E) 1,3,5,6
17. Azot bilan uglerod oksidning nisbiy molekulyar massalari bir xil bo‘lgan oksidlarning formulasini toping.

1) NO; 2) CO; 3) N2O; 4) CO2; 5) NO2.

A) 2, 3 B) 4, 5 C) 1, 2 D) 3, 4 E) 1, 4

18. Tarkibida faqat asosli oksidlar bo‘lgan birikmalar qatorini toping.

A) CaO, P2O3, MnO, Cr2O3, CrO

B) SO3, CO2, SiO2, Mn2O7, SO2

C) K2O, CuO, SaO, FeO, MgO

D) P2O5, CuO, SO2, NiO, MnO


19. Kislotali oksidlarni tanlang.

1) azot(I) oksid 2) azot(II) oksid 3) rubidiy oksid

4) azot(IV)oksid 5) uglerod(IV)oksid

6) uglerod(II) oksid 7) fosfor(III) oksid

8) fosfor(V)oksid 9) oltingugurt(VI) oksid

10) oltingugurt(IV)oksid

11) kaliy oksid 12) magniy oksid

A) 4,5,10,12 B) 1,3,2 C) 4,7,8,9 D) 3,11,12


20. Tarkibida faqat befarq oksidlar bo‘lgan birikmalar qatorini toping.

A) CaO, P2O3, MnO, Cr2O3, CrO

B) SO3, CO2, SiO2, Mn2O7, SO2

C) CO, NO, SO, N2O

D) P2O5, CuO, SO2, NiO, MnO
21. Asoslioksidlarnitanlang.

1) azot(I) oksid 2) azot(II) oksid 3) rubidiy oksid

4) azot(IV)oksid 5) uglerod(IV)oksid 6) uglerod(II) oksid 7) fosfor(III) oksid 8) fosfor(V)oksid

9) oltingugurt(VI) oksid 10) oltingugurt(IV)oksid

11) kaliy oksid 12) magniy oksid

A) 4,5,10 B) 1,3,2 C) 6,7,8,9 D) 3,11,12


22. Tarkibida faqat kislota oksidlar bo‘lgan birikmalar qatorini toping.

A) CaO, P2O3, MnO, Cr2O3, CrO

B) SO3, CO2, SiO2, Mn2O7, SO2

C) CO2, CuO, SO2, SO3, MnO2

D) P2O5, CuO, SO2, NiO, MnO
23. Qaysi elementlar kislotali oksidlar hosil qilishi mumkin?

1) kumush 2) xlor 3) marganets 4) bor 5) xrom

6) oltingugurt 7) bariy 8) mishyak

A) 2,4,6,8 B) 1,3,5,7 C) 3,4,5,6 D) 2,3,4,5,6,8


24. Oksidlari amfoterlik xossasini namoyon qiladigan metallarni ko‘rsating

1) Fe(III) 2) Fe(II) 3) Cr(II) 4) Cr(III) 5) Zn(II)

A) 1,4,5 B) 1,3,5 C) 2,3,5 D) 2,4,5 E) 1,3,5
25. Tarkibida faqat kislota oksidlar bo‘lgan birikmalar qatorini toping.

A) SO3, CO2, SiO2, MnO, CrO

B) CaO, P2O3, Mn2O7, Cr2O3, SiO2

C) P2O5, CuO, SO2, NiO, MnO

D) CO2, CuO, SO2, SO3, MnO2

E) SO2, V2O5, CrO3, TeO3, Mn2O7


26. Sanab o‘tilgan elementlarning qaysilari peroksidlar hosil qiladi?

1) vodorod 2) uglerod 3) azot 4) natriy

5) fosfor 6) oltingugurt 7) bariy

A) 2,3,6 B) 1,3,7 C) 2,5,6 D) 3,6,7 E) 1,4,7


27. Indifferent oksidlarni tanlang.

1) azot(I) oksid 2) azot(II) oksid 3) azot(III) oksid

4) azot(IV)oksid 5) uglerod(IV)oksid

6) uglerod(II) oksid 7) fosfor(III) oksid

8) fosfor(V)oksid 9) oltingugurt(VI) oksid

10) oltingugurt(IV)oksid 11) kaliy oksid

12) magniy oksid 13) alyuminiy oksid

14) kremniy(IV)oksid 15) vodorod oksid

A) 1,2,14 B) 3,4,5 C) 7,8,11 D) 1,2,6 E) 1,14,15
28. Quyidagilar orasidan asosli oksidlarni ko‘rsating.

1) marganets(II) oksid 2) marganets(III) oksid

3) marganets(IV)oksid 4) marganets(VI) oksid

5) marganets(VII) oksid 6) xrom(II) oksid

7) xrom(III) oksid 8) xrom(VI) oksid

A) 1,4,6 B) 3,6,7 C) 1,2,6 D) 4,5,8 E) 2,6,7


29. Indefferent oksidlarning formulasini ko‘rsating.

1) K2O 2) Fe(OH)3 3) H2O 4) NH2OH 5) Cl2O7 6) CO

A) 2 B) 5 C) 1 D) 3,4 E) 6
30. Qaysi metallarning oksidlari amfoter xususiyatga ega?1. Mg 2. Be 3. Ca 4. AI 5. Zn 6. Ba

7. Cr (uch valentli bo‘lganda) 8. Rb

A) 1,2,3,4 B) 2,3,4,5 C) 3,4,5,8 D) 2,4,6,7 E) 2,4,5,7
31. Quyidagi oksidlarning qaysi biri tuz hosil qilmaydiganlar turiga kiradi?

A) azot(IV)oksid B) azot(II) oksid

C) uglerod(IV)oksid D) kremniy(IV)oksid
32. Kislotali oksidlar qatorini ko‘rsating.

A) P2O5, CrO3, MnO

B) CO2, Fe2O3, BaO

C) CrO3, MnO3, Mn2O7

D) SO2, CO2, MnO

E) Na2O, Fe2O3, N2O
Yüklə 381,58 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə