Kimyo talabalikka ilk qadam 1-qism I bob kimyoning asosiy tushunchalariYüklə 381,58 Kb.
səhifə13/24
tarix06.04.2022
ölçüsü381,58 Kb.
#85116
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24
2 5357362512188674321
Kastyum forma
oksidlarning - kimyoviy xossasi
1. Qaysi oksidlar ishqorlarda eriydi?

1) berilliy oksid 2) kremniy(IV)oksid

3) mis(II) oksid 4) kalsiy oksid

A) 1 va 2 B) 1 va 3 C) 1 va 4 D) 2 va 3 E) 3 va 4


2. Quyidagi metall oksidlaridan qaysi biri suvda eriydi?

A) ZnO B) K2O C) FeO D) CuO E) MnO


3. Qaysi oksidlar suv va ishqorlar bilan reaksiyaga kirishmaydi?

A) SO2, SiO2 B) N2O, NO C) ZnO, BeO

D) CO, SiO E) CaO, Na2O
4. Quyidagi metall oksidlaridan qaysi biri suvda eriydi?

A) Al2O3 B) Na2O C) NiO D) Mn2O3 E) CrO


5. Quyidagi asosli oksidlardan qaysilari suv bilan bevosita reaksiyaga kirishadi?

1) K2O 2) Al2O3 3) CuO 4) Na2O 5) Li2O

6) CrO 7) ZnO 8) NiO

A) 1,2,3 B) 4,5,6 C) 1,4,5 D) 6,7,8 E) 2,3,8


6. Ham kislota, ham ishqorlar bilan reaksiyaga kiriShuvchi oksidlar qatorini ko‘rsating.

A) MgO, CaO, CuO, CrO B) Na2O, K2O, Al2O3, Fe2O3

C) BeO, ZnO, Al2O3, Cr2O3 D) N2O, NO, N2O3, NO2

E) CO, CO2, SO2, SO3


7. Oksidlarning qaysi biri suvda eriydi?

1. K2O 2. Ag2O 3. Fe3O4 4. BaO 5. MgO 6. Cr2O3

A) 1,4 B) 1,2 C) 1,3 D) 2,4 E) 5,6
8. Quyidagi oksidlardan qaysilari oddiy sharoitda suv bilan reaksiyaga kirishadi?

1) Rb2O 2) ZnO 3) Al2O3 4) BaO 5) SrO 6) Fe2O3

A) 4,5 B) 2,3 C) 1,4,5 D) 1,2,4 E) 1,3,4,6
9. Qaysi oksidlar ishqorda eriydi?

1) bariy oksid 2) kremniy(IV)oksid

3) temir(III) oksid 4) kalsiy oksid

A) 1 va 4 B) 3 va 4 C) 1 va 2 D) 2 va 3 E) 1 va 3


10. Faqat kislota bilan reaksiyaga kirishadigan oksidlarni tanlang.

1) Al2O3; 2) Na2O; 3) BeO; 4) SO2; 5) Cr2O3;

6) CaO; 7) NO2

A) 4,7 B) 1,3,5 C) 3,4,7 D) 2,6


11. Kislota va ishqor bilan reaksiyaga kirishadigan oksidlarni aniqlang.

1) Al2O3; 2) Na2O; 3) BeO; 4) SO2; 5) Cr2O3; 6) CaO

A) 2,4,6 B) 1,3,5 C) 1,3 D) 2,6
12. Qaysi moddalar suv bilan reaksiyaga kirishmaydi?

1) azot(II) oksid 2) kalsiy oksid

3) kremniy(IV)oksid 4) azot(IV)oksid

5) natriy 6) natriy oksid 7) kalsiy gidrid

A) 1,3 B) 2,4 C) 2,5,6 D) 1,2,3
13. Quyidagi oksidlardan qaysilari oddiy sharoitda suv bilan reaksiyaga kirishmaydi?

1) Rb2O 2) ZnO 3) Al2O3 4) BaO 5) SrO 6) Fe2O3

A) 4,5 B) 2,3 C) 1,4,5 D) 1,2,4 E) 2,3,6
14. Qaysi moddalar suv bilan reaksiyaga kirishadi?

1) azot(II) oksid 2) kalsiy oksid

3) kremniy(IV)oksid 4) azot(IV)oksid

5) natriy 6) natriy oksid 7) kalsiy gidrid

A) 1,3,5,7 B) 2,4,5,6,7 C) 2,4,5,6 D) 1,2,3,4,6
15. Suv bilan reaksiyaga kiriShuvchi moddalarni ko‘rsating.

1) azot(II) oksid 2) kalsiy oksid

3) kremniy(IV)oksid 4) azot(IV)oksid

5) natriy peroksid 6) natriy oksid 7) bariy oksid

8) bariy peroksid

A) 2,4,6,7 B) 1,5,8 C) 2,4,6 D) 2,4,5,6,7,8 E) 2,6,7


16. Quyidagi metall oksidlaridan qaysi biri suvda eriydi?

A) temir(II) oksid B) marganets(II) oksid

C) rux oksid D) mis(II) oksid E) bariy oksid

17. Quyidagi asosli oksidlardan qaysilari suv bilan reaksiyaga kirishadi?

1) kaliy oksid; 2) alyuminiy oksid; 3) mis (II) oksid;

4) natriy oksid; 5) litiy oksid;

6) xrom (II) oksid; 7) bariy oksid; 8) nikel oksid;

A) 1,4,5,7 B) 2,3,7 C) 1,2,3 D) 3,6,8 E) 4,5,6


18. Quyidagi metall oksidlaridan qaysi biri suvda erimaydi?

A) kaliy oksid B) natriy oksid

C) rux oksid D) kalsiy oksid E) bariy oksid
19. Quyidagi asosli oksidlardan qaysilari suv bilan reaksiyagi kirishmaydi?

1) kaliy oksid 2) alyuminiy oksid 3) mis(II) oksid

4) natriy oksid 5) litiy oksid

6) xrom(II) oksid 7) bariy oksid 8) nikel oksid

A) 1,4,5 B) 2,3,7 C) 1,2,3 D) 3,6,8 E) 4,5,6
20. Suv bilan birikkanda faqat kislotalar hosil qiladigan oksidlar qatorini belgilang:

A) oltingugurt(IV)oksid, azot(IV)oksid, natriy oksid, karbonat angidrid

B) oltingugurt(VI) oksid, azot(IV)oksid, is gazi, fosfor(V)oksid

C) oltingugurt(IV)oksid, oltingugurt(VI) oksid, azot(IV)oksid, xrom(VI) oksid

D) alyuminiy oksid, rux oksid, magniy oksid, azot(I) oksid

E) marganets(IV)oksid, xrom(III) oksid, xrom(VI) oksid, fosfor(V)oksid


21. Qaysi oksidni vodorod yordamida qaytarish mumkin?

A) magniy oksid B) mis(II) oksid

C) kalsiy oksid D) natriy oksid E) alyuminiy oksid
22. Suvda eriydigan oksidlarni ko‘rsating

1) kaliy oksid 2) alyuminiy oksid

3) kalsiy oksid 4) natriy oksid

5) temir(III) oksid 6) temir qo‘sh oksid

A) 1,2,3 B) 2,5,6 C) 1,3,5 D) 1,3,6 E) 1,3,4
23. Qaysi oksidlar ishqor bilan o‘zaro ta’sirlashadi?

1) kalsiy oksid 2) rux oksid 3) xrom(III) oksid

4) xrom(VI) oksid 5) magniy oksid

6) fosfor(V)oksid 7) kremniy(IV)oksid

8) azot(I) oksid 9) azot(IV)oksid

A) 3,6,7,8,9 B) 1,2,3,4,5 C) 4,5,7,9

D) 2,3,4,6,7,8,9 E) 2,3,4,6,9
24. Oltingugurt (IV) oksid quyidagi moddalarning qaysilari bilan reaksiyaga kirisha oladi?

1. vodorod oksid 2. kalsiy gidroksid

3. osh tuzi 4. magniy oksid 5. temir(III) gidroksid

6. xlorid kislota 7. bariy gidroksid

8. rux sulfat 9. alyuminiy oksid

A) 1,4,5,6,9 B) 1,3,7,8,9 C) 1,2,4,5,7,9

D) 1,5,6,7,8 E) 1,2,3,5,7,9
25. Kislotali oksidlar qaysi qatordagi moddalar bilan reaksiyaga kirishadilar?

A) H2O, CaO, NaOH B) Na2O, S C) CO2, N2O5, Na2O

D) NaCl, NaOH, CuO E) HCl, NaOH, CuSO4
26. Quyidagi oksidlarning qaysilari kaliy gidroksid bilan reaksiyaga kirisha oladi?

1) SO2 2) N2O5 3) Na2O 4) AI2O3 5) ZnO

6) CaO 7) SiO2

A) 1,2,3,4,5 B) 2,3,5,6,7 C) 1,3,4,6,7

D) 1,3,5,6,7 E) 1,2,4,5,6
27. Quyidagi oksidlarning qaysi juftlari o‘zaro reaksiyaga kirisha oladi?

1) natriy oksid+azot(V)oksid

2) bariy oksid+xrom(VI) oksid

3) natriy oksid+mis(II) oksid

4) natriy oksid+alyuminiy oksid

5) kremniy oksid+fosfor(V)oksid

6) kalsiy oksid+uglerod(II) oksid

A) 1,2,4 B) 1,3,5 C) 2,3,4 D) 3,4,6 E) 2,4,6


28. Faqat kislotalar bilan reaksiyaga kirisha oladigan oksidni aniqlang.

A) rux oksid B) berilliy oksid

C) uglerod(IV)oksid D) bariy oksid
29. Quyidagi oksidlarning qaysi biri xlor(III) oksid bilan ta’sirlashishi mumkin?

A) azot(IV)oksid B) fosfor(V)oksid

C) oltingugurt(VI) oksid D) kalsiy oksid
30. Faqat ishqor bilan reaksiyaga kirishadigan oksidlarni tanlang.

1) berilliy oksid 2) natriy oksid

3) alyuminiy oksid 4) oltingugurt(IV)oksid

5) xrom(III) oksid 6) kalsiy oksid 7) azot(V)oksid

A) 4,7 B) 1,3,5 C) 3,4,7 D) 2,6
31. Kislota va ishqor bilan reaksiyaga kirishadigan oksidlarni tanlang.

1) berilliy oksid 2) natriy oksid

3) alyuminiy oksid 4) oltingugurt(IV)oksid

5) xrom(III) oksid 6) kalsiy oksid 7) azot(V)oksid

A) 4,7 B) 1,3,5 C) 3,4,7 D) 2,6
32. Faqat ishqor bilan reaksiyaga kirishadigan oksidlarni tanlang.

1) mis oksid 2) natriy oksid

3) bariy oksid 4) oltingugurt(VI) oksid

5) xrom(III) oksid 6) kalsiy oksid 7) azot(IV)oksid

A) 4,7 B) 1,3,5 C) 3,4,7 D) 2,6
33. O‘zaro reaksiyaga kirishadigan oksidlar juftini ko‘rsating.

1) natriy oksid, azot(V)oksid

2) bariy oksid, xrom(VI) oksid

3) kaliy oksid, mis(II) oksid

4) kaliy oksid, alyuminiy oksid

5) kremniy(IV)oksid, fosfor(V)oksid

6) kalsiy oksid, uglerod(II) oksid

A) 1,2,3 B) 2,4,6 C) 1,3,5 D) 3,4,5 E) 1,2,4


34. Quyidagi gazlarning qaysilari ishqor bilan reaksiyaga kirishadi?

1) azot(I) oksid 2) azot(IV)oksid

3) azot(II) oksid 4) etan 5) uglerod(IV)oksid

A) 2,5 B) 3,5 C) 1,2 D) 1,3,4 E) 2,3

35. Xlorid kislota qaysi oksidlar bilan reaksiyaga kirishishi mumkin?

1) kremniy(IV)oksid 2) oltingugurt(VI) oksid

3) mis(II) oksid 4) uglerod(IV)oksid

5) xrom(II) oksid 6) xrom(III) oksid

7) xrom(VI) oksid 8) azot(I) oksid

A) 1,2,4 B) 3,5,6 C) 3,5,6,7 D) 1,2,4,7,8 E) 1,3,5,6


36. Azot(IV)oksidi kislorodsiz suv bilan ta’sirlashganda qanday moddalar hosil bo‘ladi?

1) azot(II) oksid; 2) nitrat kislota;

3) ammiak; 4) azot(V)oksid; 5) nitrit kislota;

6) ammoniy gidroksid.

A) 2,4,6 B) 2,3,4 C) 1,3,5 D) 2,5 E) 1,4
37. Azot(IV)oksidi kislorodli suv bilan ta’sirlashganda qanday moddalar hosil bo‘ladi?

1) azot(II) oksid; 2) nitrat kislota;

3) ammiak; 4) azot(V)oksid;

5) nitrit kislota; 6) ammoniy gidroksid.

A) 2,4,6 B) 2,3,4 C) 1,3,5 D) 2 E) 1,4
38. Faqat kislota bilan reaksiyaga kirishadigan oksidlarni tanlang.

1) berilliy oksid 2) natriy oksid

3) alyuminiy oksid 4) oltingugurt(IV)oksid

5) xrom(III) oksid 6) kalsiy oksid 7) azot(V)oksid

A) 4,7 B) 1,3,5 C) 3,4,7 D) 2,6
39. Quyidagi oksidlarning qaysilari orasida kimyoviy jarayon amalga oshadi?

1) Na2O 2) CuO 3) NO 4) SiO2

A) 1 va 2 B) 1 va 3 C) 1 va 4 D) 2 va 3 E) 3 va 4
40. Qaysi ishqoriy metallning kislorod bilan reaksiyasida oksid hosil bo‘ladi?

A) litiy B) seziy C) kaliy D) rubidiy E) natriy


41. Termik parchalanish natijasida asosli va kislotali oksid hosil qiladigan moddani toping.

A) mis karbonat B) natriy nitrat

C) alyuminiy nitrat D) kaliy xlorat
42. Qaysi elementlar kislorod bilan reaksiyaga kirishib, peroksid birikmalar hosil qiladi?

A) kalsiy, litiy B) natriy, kaliy

C) magniy, kalsiy D) litiy, magniy
43. Oltingugurt(IV)-oksid kislorod yordamida oltingugurt(VI) oksidgacha oksidlanganda qaysi moddalar katalizator bo‘lishi mumkin?

1) Ni 2) Pt 3) NO2 4) Cr2O3

A) 1 va 2 B) 2 va 3 C) 3 va 4 D) 1 va 3 E) 1 va 4
44. Rux aldamasi ZnS havoda kuydirilganda qanday moddalar hosil bo‘ladi?

1. Asosli oksid 2. Kislotali oksid

3. Amfoter oksid 4. O‘rta tuz

A) 1 va 2 B) 1 va 3 C) 2 va 3 D) 3 va 4E) faqat 4


45. Faqat ishqor bilan reaksiyaga kirishadigan oksidlarni aniqlang.

1) AI2O3; 2) Na2O; 3) BeO; 4) SO2; 5) Cr2O3; 6) CaO; 7) NO2

A) 4,7 B) 1,3,5 C) 3,4,7 D) 2,6
46. Ohaktosh, bo‘r, marmar va malaxit qizdirilganda qanday gazlar hosil bo‘ladi?

A) CO2; NO2; SO2; SO3 B) H2; O2; N2; CO2

C) CO2; CO2; CO2; CO2 D) CO2; CO2; CO2; SO2
47. Qaysi modda havoni regeneratsiya qilish xususiyatiga ega?

A) natriy oksid B) natriy peroksid

C) natriy bromid D) natriy sulfid
48. Suv osti g‘avvosini kislorod bilan ta’minlash uchun qaysi jarayondan foydalaniladi?

A) 2Na2O2+2CO2→2Na2CO3+O2

B) 6CO2+6H2O 6C6H12O6

C) 2H2O→2H2+O2

D) 2KClO3→2KCl+3O2

E) 2KMnO4→K2MnO4+MnO2+O2


49. Elektron konfiguratsiyasi ...6s2 bilan tugallangan element oksidining suvli eritmasi quyidagi moddalarning qaysilari bilan reaksiyaga kirisha oladi?

1) vodorod xlorid 2) litiy gidroksid

3) kaliy sulfat 4) karbonat angidrid

5) temir(III) oksid 6) vodorod oksid

A) 1,2,3 B) 2,3,4 C) 3,4,5 D) 4,5,6 E) 1,3,4
50. Quyidagi moddalardan qaysilarini xlor va oltingugurt(VI) oksidni quritish maqsadida ishlatish mumkin?

1) kalsiy gidroksid 2) natriy gidroksid

3) konsentrlangan sulfat kislota

4) fosfor(V)oksid 5) konsentrlangan xlorid kislota

A) 4 B) 3,4 C) 1,2 D) 3,5 E) 1,2,3,4,5
51. Kalsiy gidroksid eritmasi orqali qanday gaz o‘tkazilganda, oq cho‘kma hosil bo‘ladi?

A) kislorod B) ammiak C) vodorod

D) uglerod(IV)oksid E) uglerod(II) oksid
52. Qaysi metall peroksidi uglerod(IV)oksidni yutadi? Uning bu xossasidan havoni regeneratsiya qilish uchun suv osti kemalarida foydalaniladi?

A) K2O2 B) Na2O2 C) Li2O2 D) Cs2O2 E) Rb2O2


53. P2O5 ning suv bilan reaksiyasida...., iliq suvda esa ..... hosil bo‘ladi?

1) HPO3 2) H3PO3 3) H3PO4 4)H4P2O7 5) H3PO2

A) 1; 4 B) 3; 4 C) 1; 3 D) 2; 5 E) 1; 2


Yüklə 381,58 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə