Kimyo talabalikka ilk qadam 1-qism I bob kimyoning asosiy tushunchalariYüklə 381,58 Kb.
səhifə16/24
tarix06.04.2022
ölçüsü381,58 Kb.
#85116
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24
2 5357362512188674321
Kastyum forma
Asoslarning – kimyoviy xossa
1. Quyidagi gidroksidlarning qaysilarining oksidlariga suv ta’sir ettirib olish mumkin?

1) KOH 2) NaOH 3) Cu(OH)2 4) Pb(OH)2

5) Ca(OH)2 6) Cr(OH)3 7) LiOH

A) 1,2,3 B) 3,4,5,7 C) 1,2,4,5 D) 1,2,5,7 E) 3,4,6


2. Qaysi metallar ishqorda erimaydi?

1) natriy; 2) rux; 3) kalsiy; 4) alyuminiy;

A) 3,4 B) 1,2 C) 1,3 D) 2,3 E) 2,4
3. Ishqor eritmasida eriydigan qatorni ko‘rsating.

A) Na, Fe, Cu, Co B) Be, Pb, Al, Zn

C) Al, Ca, Mn, Mg D) K, Be, Cu, Au
4. Qaysi qatordagi hamma gidroksidlar ishqor bilan reaksiyaga kirishadi?

A) Fe(OH)2, Zn(OH)2, AI(OH)3

B) Cu(OH)2, Cr(OH)3, AI(OH)3

C) Zn(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3

D) Fe(OH)3, AgOH, AI(OH)3
5. Quyidagi metall gidroksidlarining qaysilari kislotalar bilan ta’sirlashib, ishqorlar bilan ta’sirlashmaydi

1) kalsiy 2) magniy 3) rux 4) kaliy 5) alyuminiy

A) 1,2,3 B) 1,2,4 C) 1,2,5 D) 2,3,5 E) 1,4,5
6. Quyidagi moddalarning qaysilari KON bilan reaksiyaga kirisha oladi?

1. Osh tuzi 2. Suv 3. Karbonat angidrid

4. Mis(II) sulfat 5. Ortofosfat kislota

6. Ammoniy gidroksid 7. Vodorod sulfid

8. Kumush xlorid 9. Magniy gidroksid

10. Kalsiy gidrokarbonat

A) 3,4,5,6,7,10 B) 2,4,6,7,8,10

C) 1,3,5,7,9,10 D) 4,5,7,9,10


7. PbO ning asoslik xossalarini namoyon qiluvchi reaksiyalarni ko‘rsating:

1) PbO+2HNO3= Pb(NO3)2+H2O

2) PbO+2NaOH=Na2 PbO2+H2O

3) PbO+Na2O=Na2 PbO2

4) PbO+SiO2= PbSiO3

A) 2,4 B) 3,4 C) 1,4 D) 1,2 E) 1,3


8. Quyidagi moddalarning qaysi birlari bilan kalsiy gidroksid reaksiyaga kirisha oladi

1) kaliy gidroksid 2) karbonat angidrid

3) xlorid kislota 4) kislorod 5) bariy gidroksid

A) 1,5 B) 3,4 C) 2,3 D) 1,3 E) 2,4


9. Qaysi guruhdagi hamma moddalar kaliy gidroksid eritmasi bilan o‘zaro reaksiyaga kirishadi?

A) magniy xlorid, soda, oltingugurt(VI) oksid, rux sulfat, mis(II) xlorid

B) sulfat kislota, fosfor(V)oksid, kremniy(IV)oksid, kaliy nitrat, kaliy sulfit

C) vodorod xlorid, temir(III) sulfat, oltingugurt(VI) oksid, alyuminiy gidroksid, kaliy gidrosulfid

D) kaliy xlorid, temir(III) sulfat, oltingugurt(VI) oksid, alyuminiy gidroksid, kaliy gidrosulfid

E) sulfat kislota, uglerod(IV)oksid, bariy gidroksid, fosfor(V)oksid, mis gidroksokarbonat


10. Quyidagi qaysi moddalarninig eritmalariga ishqor ta’sir ettirilsa, cho‘kma hosil bo‘ladi?

1) natriy sulfat 2) xlorid kislota 3) mis(II) sulfat

4) alyuminiy xlorid 5) temir(III) sulfat

6) ammoniy xlorid 7) temir(II) sulfat

A) 3,5 va 7 B) 1,3,4 va 6 C) 3,4,5 va 7 D) 2,3,5 va 7
11. Kaliy gidroksidning konsentrlangan eritmasi qaysi juftlikdagi moddalar bilan reaksiyaga kirishadi?

A) nitrat kislota, osh tuzi

B) mis, mis(II) gidroksid

C) kumush, kumush(I) oksid

D) kremniy, kalsiy xlorid

E) alyuminiy, alyuminiy gidroksid


12. Quyidagi moddalarning qaysilari kalsiy gidroksid bilan reaksiyaga kirishmaydi?

1) uglerod(IV)oksid 2) xlorid kislota

3) xrom(III) oksid 4) bariy gidroksid

5) orfosfat kislota 6) xrom(VI) oksid

A) 1,2,5 B) 3,4,6 C) 2,5 D) 1,2,3,5,6 E) faqat 4
13. Quyida berilganlardan qaysi biri ham kislota, ham asoslarning umumiy xossasidir?

1) suvdagi eritmasi elektr tokini o‘tkazadi

2) Al bilan reaksiyasida H2 hosil qiladi

3) lakmus qog‘ozni qizil rangga bo‘yaydi

A) 1,2 B) 2,3 C) 1,2,3 D) 1,3 E) 1
14. Alyuminiy gidroksid qaysi moddalar bilan reaksiyaga kirishadi?

1) soda 2) kaliy ishqori 3) mis(II) gidroksid

4) nitrat kislota 5) suv 6) natriy ishqori

A) 2,4,6 B) 4,5,6 C) 1,2,3 D) 1,3,5 E) 2,3,5


15. Quyidagi keltirilgan qatorlarning qaysi biridagi moddalar kaliy gidroksid bilan reaksiyaga kirishadi?

A) magniy xlorid, temir (II) gidroksid, nitrat kislota

B) fosfor (V)oksid, kalsiy gidroksid, mis (II) oksid

C) xlor, kaliy xlorid, kaliy gidrokarbonat

D) mis (II) sulfat, temir (III) oksid, alyuminiy gidroksid

E) vodorod xlorid, marganets (II) oksid


16. Kaliy gidroksid eritmasi bilan reaksiyaga kirisha olmaydigan moddalar qatorini ko‘rsating.

1) kremniy (IV)oksid; 2) benzil spirt;

3) etil xlorid; 4) natriy gidroksid;

5) kremniy; 6) etanol; 7) alyuminiy; 8) rux oksid;

9) magniy gidroksid; 10) fenol;

A) 2,4,6,9 B) 1,3,5,7,8,10

C) 2,4,5,9 D) 5,6,7,8 E) 1,4,5,6
17. Kaliy gidroksid eritmasi bilan reaksiyaga kirisha olmaydigan moddalar qatorini ko‘rsating?

1) kremniy (IV)oksid; 2) xlorid kislota;

3) kaliy oksid; 4) natriy gidroksid;

5) kremniy; 6) natriy xlorid; 7) alyuminiy;

8) rux oksid; 9) magniy gidroksid;

10) sulfit angidrid;

A) 3,4,6,9 B) 1,3,5,7,8,10

C) 2,4,5,9 D) 5,6,7,8 E) 1,4,5,6


18. Qaysi reaksiyalarda ishqorlar hosil bo‘lishini aniqlang.

1) natriy oksid+oltingugrt(VI) oksid→

2) suv+kaliy gidrid→

3) kaliy xlorid+natriy nitrat→

4) alyuminiy karbid+H2O→

5) kaliy oksid+suv→

6) kalsiy gidrid+suv→

7) alyuminiy oksid+H2O→

8) osh tuzi+kumush nitrat→

A) 3,5,7 B) 1,3,6,8 C) 2,4,5,7 D) 5,7,8 E) 2,5,6


19. Quyidagi moddalarning qaysilari Ba(OH)2 bilan reaksiyaga kirishadi?

1) BeO; 2) CO2; 3) Na2O; 4) CO; 5) HNO2; 6) NH4OH.

A) 1,2,3 B) 1,2,5 C) 3,4,5 D) 3,5,6 E) 2,4,6
20. Quyidagi moddalarning qaysilari Ba(OH)2 bilan reaksiyaga kirishmaydi?

1) BeO 2) CO2 3) Na2O 4) CO 5) HNO3 6) NH4OH

A) 1,2,3 B) 1,2,5 C) 3,4,5 D) 3,5,6 E) 3,4,6
21. Qaysi reaksiyalarda ishqorlar hosil bo‘lmaydi.

1) natriy oksid+oltingugurt(VI) oksid→

2) suv+kaliy gidrid→

3) kaliy xlorid+natriy nitrat→

4) alyuminiy karbid+N2O→

5) kaliy oksid+suv→

6) kalsiy gidrid+suv→

7) alyuminiy oksid+N2O→

8) osh tuzi+kumush nitrat→

A) 3, 5, 7 B) 1, 3, 4, 7, 8 C) 2, 4, 5, 7 D) 5, 7, 8 E) 2, 5, 6


22. Quyidagi moddalarning qaysilari Al(OH)3 bilan reaksiyaga kirishadi?

1) BeO; 2) Cu(OH)2; 3) NaOH;

4) KOH; 5) HNO2; 6) NH4OH.

A) 1,2,3 B) 1,2,5 C) 3,4 D) 3,5,6 E) 2,4,6


23. Qaysi qatordagi gidroksidlar ishqor bilan reaksiyaga kirishmaydi?

A) berilliy, alyuminiy, xrom(III) gidroksidlari

B) temir (II), natriy va bariy gidroksidlari

C) temir (II), rux va alyuminiy gidroksidlari

D) rux, alyuminiy, kalsiy gidroksidlariE) mis, xrom(III) va alyuminiy gidroksidlari
24. Quyidagi gidroksidlarning qaysilarining oksidlariga suv ta’sir ettirib olish mumkin emas?

1) KOH 2) NaOH 3) Cu(OH)2 4) Pb(OH)2

5) Ca(OH)2 6) Cr(OH)3 7) LiOH

A) 1,2,3 B) 3,4,5,7 C) 1,2,4,5 D) 1,2,5,7E) 3,4


25. Quyidagi gidroksidlarning qaysilarini ularning tegishli oksidlariga suv ta’sir ettirib olish mumkin?

1) rux gidroksid 2) alyuminiy gidroksid

3) xrom(III) gidroksid 4) berilliy gidroksid

5) kalsiy gidroksid 6) bariy gidroksid

7) qo‘rg‘oshin(II) gidroksid 8) rubidiy gidroksid

A) 1,2,3 B) 4,5,6 C) 5,6,8 D) 1,2,3,7 E) faqat 8


26. Qaysi qatordagi metallarning hech biri ishqor eritmalarida erimaydi?

A) alyuminiy, oltin, temir B) natriy, mis, kalsiy

C) kaliy, magniy, xrom D) kalsiy, berilliy, marganets
27. Qaysi qatordagi gidroksidlar ishqor bilan reaksiyaga kirishadi?

A) berilliy, alyuminiy, xrom(III) gidroksidlari

B) temir(II), xrom(III) va rux gidroksidlari

C) temir(II), rux va alyuminiy gidroksidlari

D) rux, alyuminiy, kalsiy gidroksidlari

E) mis, xrom(III) va alyuminiy gidroksidlari


28. Qaysi moddalar ishqor eritmasida eriydi?

1. Cr 2. Zn 3. Ba 4. Al 5. C 6. Si

A) 2,4,6 B) 1,3,5 C) 2,3,5 D) 3,5,6 E) 4,5,6
29. Qaysi qatordagi hamma gidroksidlar ishqor bilan reaksiyaga kirishadi?

A) Fe(OH)2, Zn(OH)2, Al(OH)3

B) Mg(OH)2, Cr(OH)3, Al(OH)3

C) Zn(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3

D) Fe(OH)3, Fe(OH)2, Al(OH)3

E) Fe(OH)3, Cr(OH)2, Zn(OH)2


30. Quyidagi gazlarning qaysilari ishqor bilan reaksiyaga kirishadi?

1. N2O 2. NO2 3. NO 4. C2H6 5. CO2

A) 1,2 B) 2,3 C) 2,5 D) 1,3 E) 3,5

31. Qaysi moddalar natriy ishqor bilan reaksiyaga kirishadi?

1. Si 2. Cu 3. SiO2 4. FeO

A) 1,2 B) 2,3 C) 1,4 D) 2,4 E) 1,3


32. Qaysi qatordagi moddalar ishqor bilan reaksiyaga kirishganda vodorod ajralib chiqadi?

A) Al, Mg, Be B) Zn, Ca, Be C) Zn, Si, Al D) Al va Zn


33. Ishqor eritmasi bilan reaksiyaga kirishmaydigan metallni ko‘rsating.

A) Al B) Cu C) Fe(III) D) Zn E) Be


34. Kumush nitrat va kaliy gidroksid eritmalari ekvivalent miqdorlarda reaksiyaga kirishganda qanday moddalar hosil bo‘ladi?

1) Ag2O; 2) HNO3; 3) H2O; 4) KNO3;

5) KOH; 6) Ag(OH).

A) 1,2,3 B) 1,3 C) 1,3,4 D) 1,5,6 E) 1,4,6


35. Natriy gidroksid eritmasi qaysi moddalar bilan reaksiyaga kirishadi?

A) mis, mis(II) gidroksid

B) nitrat kislota, natriy xlorid

C) alyuminiy, alyuminiy gidroksid

D) kumush, kumush(I) oksid
36. Qaysi qatorda berilgan moddalar konsentrlangan natriy gidroksid eritmasi bilan reaksiyaga kirishadi?

A) uglerod(IV)oksid, vodorod xlorid, magniy

B) kremniy(IV)oksid, nitrat kislota, temir(III) gidroksid

C) alyuminiy oksid, sirka kislota, bariy gidroksid

D) oltingugurt(IV)oksid, sulfat kislota, temir(II) gidroksid
37. Quyidagi moddalarning qaysilari ishqor eritmasi bilan reaksiyaga kirishadi?

1. SO 2. SO2 3. HCN 4. CH4 5. C6H5Cl 6. SiO2

A) 1,2,4,6 B) 2,3,5,6 C) 1,3,5,6 D) 2,4,5,6 E) 3,4,5,6
38. Alyuminiy gidroksid qaysi moddalar bilan reaksiyaga kirishadi?

1. Na2CO3 2. KOH 3. Cu(OH)2 4. HNO3 5. H2O

A) 1,2 B) 3,4 C) 4,5 D) 2,4 E) 5
39. Nitrat kislota va kaliy ishqor eritmalari teng miqdorda (mol) olinib aralashtirilganda quyidagi xossalardan qaysi biri saqlanib qoladi?

A) asoslik

B) kislotalik

C) kislotalik va asoslik

D) elektr o‘tkazuvchanlik
40. Quyida keltirilgan qatorlarning qaysi biridagi moddalar kaliy gidroksidi bilan reaksiyaga kirishadi?

A) Cl2, KCl, KHCO3

B) ZnCl2, HCl, SO2

C) MgCl2, Fe(OH)2, HNO3

D) CuSO4, FeO, Al(OH)3

E) P2O5, Ca(OH)2, CuO


41. Kislota va ishqor eritmalarida eriydigan

d-elementlar birikmalarini ko‘rsating.

1) Zn(OH)2 2) Al(OH)3 3) Cu(OH)2

4) Cr(OH)3 5) Mn(OH)2

A) 1,2 B) 1,3 C) 1,4 D) 3,4 E) 4,5
42. Quyidagi qaysi asos ammiak eritmasida erimaydi?

A) Cu(OH)2 B) Zn(OH)2 C) Ca(OH)2 D) Al(OH)3


43. Natriy ishqorini suyuqlantirish uchun qaysi moddalardan tayyorlangan tigellar qo‘llash mumkin?

1) temir 2) shisha 3) kvars 4) kumush 5) chinni

A) 2,3 B) 3,4 C) 2,5 D) 1,4 E) 1,5
44. Quyidagi qaysi asos ammiak eritmasida erimaydi?

A) Zn(OH)2 B) Ca(OH)2 C) Al(OH)3 D) Be(OH)2


45. Rux gidroksidning magniy gidroksiddan farqini qaysi reaktiv yordamida aniqlash mumkin?

A) kaliy sulfit

B) alyuminiy gidroksid

C) konsentrlangan xlorid kislota

D) sulfat kislota

E) natriy gidroksid


46. Qaysi modda yordamida alyuminiy gidroksidni bariy gidroksiddan farqlash mumkin?

A) suyultirilgan nitrat kislota

B) kaliy gidroksid

C) natriy xlorid

D) konsentrlangan xlorid kislota
47. Magniy va alyuminiy gidroksidlar aralashmasini qanday ajratish mumkin?

A) kislotada eritish

B) suvda eritish

C) tuz eritmasida eritish

D) ishqor eritmasida eritish

E) organik erituvchilarda eritish


48. Alyuminiy xlorid va temir(II) xlorid eritmalarini aralashmasiga mo‘l miqdorda ishqor eritmasi qo‘shilganda cho‘kma hosil bo‘lgan. Cho‘kma tarkibini aniqlang.

A) natriy meta alyuminat B) alyuminiy gidroksid

C) temir(II) gidroksid D) temir(III) gidroksid
49. Qanday moddalar yordamida natriy ishqor eritmasiga va shaffof ohak suviga sifat reaksiyasini amalga oshirish mumkin?

A) fenolftalein, karbonat angidrid

B) vodorod xlorid, fenolftalein

C) vodorod sulfid

D) nitrat kislota

E) kaliy nitrat


50. So‘ndirilgan ohak qurilishda qo‘llanganda qanday jarayon sodir bo‘ladi?

A) Ca(OH)2+CO2→CaCO3+H2O

B) Ca(OH)2+CO2+H2O→Ca(HCO3)2

C) 2Ca(OH)2+2CI2→Ca(ClO)2+2H2O

D) CaO+H2O=Ca(OH)2

E) Ca(HCO3)2→CaCO3+H2O+CO2

51. Quyidagi reaksiyalarni hammasidagi birgina tushirib qoldirilgan moddani aniqlang.

1. ….+CO2→K2CO3+H2O

2. HCI+….→KCl+H2O

3. AI(OH)3+….→K[AI(OH)4]

4. ….+FeCl3→Fe(OH)3+KCl

A) K2O B) K C) K2CO3 D) KCl E) KOH


52. Qaysi reaksiya natijasida asos hosil bo‘ladi?

1. Na[AI(OH)4]+HCl→

2. CaO+CO2+H2O→

3. Be+NaOH→

4. Cr2S3+H2O→

5. SO2+NaOH→

6. NH3+H2O→

A) 1,4 B) 1,5 C) 2,6 D) 2,5 E) 3,6


53. Yozuvi bo‘lmagan uchta probirkadagi mis, alyuminiy va temir(III) sulfat eritmalarini qaysi reaktivlar yordamida aniqlash mumkin?

A) natriy gidroksid eritmasi

B) bariy xlorid eritmasi

C) osh tuzi eritmasi

D) kuchli mineral kislotalar eritmalari

E) lakmus eritmasi


54. Qaysi kationlar ishqor mo‘l miqdorda bo‘lgan holda cho‘kma hosil qiladi?

1) Fe3+ 2) Al3+ 3) Ca2+ 4) Mg2+ 5) NH 6) Zn2+ 7) Cu2+

A) 1,3,5 B) 1,4,7 C) 1,5,7 D) 2,4,6 E) 4,5,6
55. Quyidagi o‘zgarishlar natijasida qanday modda X hosil bo‘ladi?

Zn A X

A) rux gidroksid B) rux sulfat C) natriy sinkat

D) rux oksid E) natriy sulfit


56. Quyidagi gazlar aralashmasiga HCl+NO+CO mo‘l miqdorda O2 qo‘shildi. Hosil bo‘lgan aralashma ishqor eritmasi orqali o‘tkaziladi. Eritmada yutilmay qolgan gazlar aralashmasini ko‘rsating.

A) NO+CO B) CO+O2 C) HCl+NO

D) NO+O2 E) HCl+O2
57. Keltirilgan fikrlardan qaysi birlari to‘g‘ri?

1) Suvda erimaydigan asoslar, odatda beqaror bo‘ladi, qizdirilganda metall va suvga aylanadi

2) Ishqorlar erimaydigan asoslardan farq qilib o‘rtacha qizdirilganda, odatda parchalanmaydi

3) Suvda erimaydigan asoslar tegishli metallarga bevosita suv ta’sir ettirish yo‘li bilan olinadi

4) Ishqorlarning ko‘pchiligi organik moddalarni emiradi, eritmalari indikatorlarga ta’sir etadi

5) Indikator rangining o‘zgarishiga qarab, kislota bilan ishqor orasida reaksiya borayotganligi haqida fikr yuritish mumkin

6) Ishqorlar aktiv metallarga bevosita suv ta’sir ettirib, suvda erimaydigan asoslar esa tegishli metall tuziga ishqor ta’sir ettirib olinadi

7) Suvda eriydigan asoslar tarkibiga odatdagi sharoitda suv bilan reaksiyaga kirishmaydigan metallar kiradi

A) 3,4,6,7 B) 1,2,3,5 C) 2,3,4,6 D) 2,4,5,6 E) 4,5,6,7


Yüklə 381,58 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə