Kimyo talabalikka ilk qadam 1-qism I bob kimyoning asosiy tushunchalariYüklə 381,58 Kb.
səhifə23/24
tarix06.04.2022
ölçüsü381,58 Kb.
#85116
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
2 5357362512188674321
Kastyum forma
1.5 GRAFIK FORMULA VA BOG'LAR SONI
1. Tarkibi H4P2O7 bo‘lgan kislotaning tuzilish formulasida nechta -bog‘ mavjud?

A) 10 B) 14 C) 8 D) 12 E) 9


2. Tarkibi H4P2O7 bo‘lgan kislotaning tuzilish formulasida nechta π-bog‘ mavjud?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5


3. Tarkibi H2SO4 bo‘lgan kislotaning tuzilish formulasida nechta σ–bog‘ mavjud?

A) 5 B) 6 C) 8 D) 7 E) 9


4. Tarkibi H4P2O7 bo‘lgan kislotaning tuzilish formulasida nechta σ– va π-bog‘ mavjud?

A) 10 B) 14 C) 8 D) 12 E) 9


5. Gipofosfit kislota molekulasida kimyoviy bog‘lar soni nechta bo‘ladi?

A) 4 B) 6 C) 10 D) 8 E) 5


6. Tarkibi H3PO3 bo‘lgan kislotaning tuzilish formulasida nechta σ-bog‘ mavjud?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 12 E) 9


7. Tarkibi H3AsO4 bo‘lgan kislotaning tuzilish formulasida nechta -bog‘ mavjud?

A) 10 B) 14 C) 8 D) 7 E) 9


8. Tarkibi HClO2 bo‘lgan kislotaning tuzilish formulasida nechta -bog‘ mavjud?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5


9. Fosfat va fosfit kislotalardagi umumiy kimyoviy bog‘lar soni qanday nisbatda bo‘ladi?

A) 8:6 B) 8:7 C) 9:7 D) 9:5


10. Nitrit va nitrat kislotalardagi umumiy kimyoviy bog‘lar soni qanday nisbatda bo‘ladi?

A) 4:3 B) 3:2 C) 4:6 D) 9:5


11. Vodorod peroksid molekulasida nechta σ–bog‘ bo‘ladi?

A) 3 B) 4 C) 2 D) 5


12. Alyuminiy digidroksosulfatning grafik

formulasida nechta σ- va π- bog‘lar bo‘ladi?

A) 14 va 4 B) 16 va 2 C) 10 va 2 D) 14 va 2 E) 12 va 2
13. Kalsiy digidrofosfat molekulasining strukturasida σ- va π- bog‘lar sonini ko‘rsating.

A) 16 va 4 B) 12 va 2 C) 21 va 3 D) 14 va 2E) 14 va 4


14. Magniy digidrofosfat molekulasidagi kimyoviy bog‘lar sonini ko‘rsating.

A) 14 B) 16 C) 18 D) 12 E) 10


15. Kalsiy gidrofosfat molekulasining strukturasida σ- va π- bog‘lar sonini ko‘rsating.

A) 6 va 1 B) 7 va 2 C) 7 va 3 D) 7 va 1E) 10 va 2


16. Alyuminiy sulfatning grafik formulasida nechta σ- va π- bog‘lar bo‘ladi?

A) 16 va 8 B) 18 va 4 C) 18 va 6D) 14 va 4 E) 14 va 4


17. Temir(III) digidroksosulfatning grafik formulasida nechta kimyoviy bog‘ bo‘ladi?

A) 14 B) 18 C) 12 D) 16 E) 24


18. Alyuminiy gidroksosulfatning grafik formulasida nechta σ- va π-bog‘lar bo‘ladi?

A) 6 va 1 B) 10 va 2 C) 10 va 3 D) 8 va 2E) 12 va 2


19. Alyuminiy digidroksosulfatning grafik formulasida σ- va π-bog‘lar yig‘indisi qanday bo‘ladi?

A) 14 B) 16 C) 17 D) 15 E) 12


20. Kalsiy fosfat molekulasining strukturasida σ- va π-bog‘lar sonini ko‘rsating:

A) 16 va 4 B) 12 va 2 C) 21 va 3 D) 14 va 2 E) 14 va 4


21. Natriy digidrofosfat molekulasining strukturasida σ- va π-bog‘lar sonini ko‘rsating:

A) 6 va 1 B) 8 va 2 C) 7 va 1 D) 10 va 2 E) 5 va 1


22. Dixromat kislota anionidagi atomlararo bog‘larning turlari va miqdorlari qanday?

A) 3π+11σ B) 4π+14σ C) 2π+12σ D) 4π+12σ E) 4π+8σ

23. Alyuminiy digidroksosulfatning grafik formulasida nechta - bog‘lar bo‘ladi?

A) 15 B) 16 C) 10 D) 14 E) 12


24. Kalsiy gidroksofosfat molekulasining strukturasida σ- va π-bog‘lar sonini ko‘rsating.

A) 16 va 4 B) 12 va 2 C) 13 va 2 D) 13 va 1E) 14 va 4


25. Kalsiy digidrofosfatning grafik formulasida nechta σ- va π-bog‘lar yig‘indisi qanday bo‘ladi?

A) 14 B) 16 C) 10 D) 15 E) 12


26. Temir(III) gidroksosulfatning grafik formulasida nechta kimyoviy bog‘ bo‘ladi?

A) 4 B) 8 C) 12 D) 6 E) 7


27. Temir(III) gidrofosfat molekulasida nechtadan σ- va π-bog‘lar bo‘ladi?

A) 15, 3 B) 7, 1 C) 12, 4 D) 21, 3


28. Alyuminiy dixromat molekulasida σ- va π-bog‘lar nechtadan bo‘ladi?

A) 14,2 B) 30,12 C) 30,6 D) 42,17


29. Alyuminiy pirofosfat molekulasida α- va π-bog‘lar sonini aniqlang.

A) 30,3 B) 17,5 C) 12,3 D) 36,6


30. Temir(III) digidrofosfat molekulasida nechtadan α- va π-bog‘lar bo‘ladi?

A) 15, 3 B) 17, 3 C) 12, 4 D) 21, 3


31. Bariy gidroksofosfat molekulasida nechtadan σ- va π-bog‘lar bo‘ladi?

A) 13; 1 B) 7; 1 C) 14; 1 D) 10; 1


32. Bariy gidrokarbonat molekulasida nechtadan

σ- va π-bog‘lar bo‘ladi?

A) 10; 2 B) 5; 1 C) 5; 2 D) 15; 3
33. Alyuminiy pirofosfat molekulasida nechtadan

σ- va π-bog‘lar bo‘ladi?

A) 18:3 B) 12:2 C) 36:6 D) 48:8
34. Kaliy sianid molekulasida nechtadan σ- va π– bog‘lar bo‘ladi?

A) 1:3 B) 2:2 C) 1:1 D) 4:1


35. Alyuminiy digidroksoxromat molekulasida nechta

σ-bog‘ bo‘ladi?

A) 12 B) 18 C) 14 D) 16
36. Kalsiy gidroksomanganat molekulasida molekulasida nechtadan σ- va π-bog‘lar bo‘ladi?

A) 9:2 B) 8:2 C) 11:3 D) 10:2


37. Kadmiy gidroksotsianid molekulasida nechtadan

σ- va π-bog‘lar bo‘ladi?

A) 4:2 B) 5:1 C) 4:3 D) 3:2
38. Magniy gidroksokarbonat molekulasida σ-bog‘ bo‘ladi?

A) 10 B) 7 C) 9 D) 8


39. Kobalt(III) gidrofosfat molekulasida nechta σ-bog‘ bo‘ladi?

A) 21 B) 7 C) 28 D) 14


40. Kaliy rodanid molekulasida nechtadan σ- va π-bog‘lar bo‘ladi?
A) 4:2 B) 3:2 C) 3:1 D) 4:1
41. Temir(II) fosfat molekulasida nechtadan

σ- va π-bog‘lar bo‘ladi?

A) 21; 3 B) 7; 1 C) 28; 4 D) 14; 2
42. Alyuminiy gidrofosfat molekulasi tarkibida kimyoviy bog‘larning soni nechta?

A) 5 B) 12 C) 18 D) 24 E) 30


43. Alyuminiy sulfat molekulasining grafik formulasida nechta kimyoviy bog‘ mavjud?

A) 26 B) 12 C) 18 D) 24 E) 21


44. Kaliy xlorat molekulasida nechta kimyoviy bog‘ mavjud?

A) 3 B) 6 C) 7 D) 9 E) 14


45. Kaliy sulfat molekulasining grafik formulasida nechta σ-bog‘ mavjud?

A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8


46. Digidroksoalyuminiy xlorid tarkibidagi bog‘lar sonini toping.

A) 6 B) 7 C) 5 D) 5 E) 10


47. Ammoniy dixromat tarkibidagi

va -bog‘lar sonini ko‘rsating.

A) 12 va 4 B) 14 va 2 C) 16 va 4 D) 14 va 6 E) 12 va 2


48. Kalsiyning fosfati, gidrofosfati va digidrofosfati tarkibidagi -va -bog‘larning umumiy sonlarini hisoblang.

A) 36 va 6 B) 36 va 4 C) 21 va 3

D) 28 va 4 E) 35 va 5
49. Digidroksoalyuminiy karbonat molekulasidagi va -bog‘lar sonini hisoblang.

A) 13 ; 1 B) 12 ; 2 C) 14 ; 0 D) 10 ; 2 E) 10 ; 4


50. Alyuminiy gidrofosfatning grafik formulasidagi - va bog‘lar sonini toping.

A) 21 va 3 B) 18va 6 C) 15 va 9 D) 21 va 6 E) 15va 6


51. Alyuminiy gidrofosfatning grafik formulasidagi jami bog‘lar soni nechta?

A) 8 B) 18 C) 22 D) 24 E) 26


52. Dixromat kislota anionidagi atomlararo bog‘larning turlari va miqdorlari qanday?

A) 3π +11σ B) 4π+14σ C) 2π+12σ

D) 4π+12σ E) 4π+8σ
53. Stronsiy fosfat molekulasida nechtadan σ va π-bog‘lar bo‘ladi?

A) 7,1 B) 21,3 C) 28,4 D) 14,2


54. Alyuminiy digidrofosfat molekulasida nechtadan σ va π-bog‘lar bo‘ladi?

A) 21; 3 B) 7; 1 C) 28; 4 D) 14; 2


55. Kaliy xlorat molekulasida nechtadan -bog‘lar bo‘ladi?

A) 8:4 B) 4:2 C) 10:4 D) 5:2


56. Tarkibida σ va π-bog‘lar yig‘indisi 16 bo‘lgan molekulani tanlang.

A) Sr3(PO4)2 B) SrSO4 C) (Sr(OH))2SO4 D) Sr(HCO3)2


57. Alyuminiy digidroksoxromat molekulasida nechtadan σ-va π-bog‘lar bo‘ladi?

A) 6; 2 B) 12; 2 C) 7; 1 D) 14; 2


58. Quyidagi molekula(lar) dan tarkibida σ-va π-bog‘lar yig‘indisi 4 ga teng bo‘lganlarini tanlang.

1) KCN; 2) K2SO4; 3) KClO2; 4) K3PO4.

A) 4 B) 2,4 C) 1,3 D) 1
59. Quyidagi molekula(lar)dan tarkibida σ-va π-bog‘lar yig‘indisi 8 ga teng bo‘lganlarini tanlang.

1) KCN; 2) K2SO4; 3) KClO2; 4) K3PO4.

A) 4 B) 2,4 C) 1,3 D) 1
60. Tarkibida bitta π-bog‘ bo‘lgan molekulani tanlang.

A) Na2CrO4 B) Na2SO4 C) Na2SO3 D) Na2Cr2O7


61. Kaliy permanganatda, mis xloridnining asos tuzida va bariy sulfatning nordon tuzida jami kimyoviy bog‘lar yig‘indisini toping:

A) 16 B) 23 C) 31 D) 19 E) 27


63. Kaliy manganat anionining grafik formulasida nechta σ- va π- bog‘lar mavjud?

A) 3σ va 4π B) 6σ va 2π C) 3σ va 3π D) 5σ va 3π E) 4σ va 2π


64. Tarkibida π- va -bog`lar yig`indisi 8 ga teng bo`lgan molekulalarni aniqlang.

1) kaliy sianid; 2) kaliy sulfit; 3) kaliy perxlorat; 4) kaliy fosfat.

A) 2, 3, 4 B) 1, 2, 3, 4 C) 2, 4 D) 3, 4
65. Quyidagi moddalarning qaysi birining grafik formulasida 1 tadan π-bog‘ mavjud?

1) alyuminiy oksid; 2) magniy sulfat;

3) sulfit kislota; 4) kalsiy karbonat;

A) 1 va 4 B) 3 va 4 C) 1 va 2 D) 2 va 3 E) 1 va 3


66. Qaysi moddalarda markaziy elementning valentligi 6 ga teng bo‘lib, ikkita π-bog‘i bo‘ladi?

1) ammoniy nitrat 2) azot 3) kaliy silikat 4) natriy selenat 5) sianid kislota 6) kaliy xromat 7) kalsiy sulfat

A) 3,4 B) 3,6 C) 6,7 D) 2,5 E) 2,6
67. Quyidagi molekula zarrachalarining qaysilarida σ- va π-bog‘lar yig‘indisi bir xil bo‘ladi?

1) kaliy perxlorat 2) kaliy digidrofosfat

3) kaliy dixromat 4) propion kislota anioni

A) 1,4 B) 3,4 C) 1,2 D) 2,3 E) 1,3


68. Tarkibida 4 ta π-bog‘ bor bo‘lgan birikmani ko‘rsating?

A) fosfor (V)oksid

B) alyuminiy digidrofosfat

C) oltingugurt (IV)oksid

D) magniy gidrokarbonat

E) azot (III) oksid


69. Quyidagi moddalarning qaysi birining grafik formulasida 1 tadan π-bog‘ mavjud?

1) alyuminiy oksid; 2) magniy sulfat;

3) sulfit kislota; 4) kalsiy karbonat;

A) 1 va 4 B) 3 va 4 C) 1 va 2 D) 2 va 3 E) 1 va 3


70. Quyidagi molekula zarrachalarning qaysilarida σ- va π-bog‘lar yig‘indisi bir xil bo‘ladi? 1) kaliy perxlorat; 2) kaliy digidrofosfat; 3) kaliy dixromat; 4) propion kislota anioni A) 1,4 B) 3,4 C) 1,2 D) 2,3 E) 1,3

71. Molekulalarni tarkibidagi π- va -bog`lar yig`indisi ortib borishi tartibida joylashtiring.

1) aluminiy gidroksosulfat; 2) aluminiy gidrokarbonat;

3) aluminiy sulfat; 4) aluminiy fosfat.

A) 4, 2, 1, 3B) 4, 1, 2, 3C) 2, 4, 3, 1 D) 2, 3, 1, 4
72. Molekulalarni tarkibidagi π- va -bog`lar yig`indisi ortib borishi tartibida joylashtiring.

1) temir (III) karbonat; 2) temir (III) sulfid; 3) temir (III) gidrofosfat; 4) temir (III) sianid.

A) 2, 1, 4, 3 B) 3, 1, 4, 2 C) 2, 4, 1, 3 D) 3, 4, 1, 2
73. Molekulalarni tarkibidagi - bog`lar soni ortib borishi tartibida joylashtiring.

1) kaliy sianid; 2) natriy karbonat;

3) metan; 4) vodorod peroksid.

A) 1, 3, 4, 2 B) 1, 4, 3, 2 C) 2, 4, 3, 1 D) 2, 3, 4, 1


74. Molekulalarni tarkibidagi - bog`lar soni kamayib borishi tartibida joylashtiring.

1) kaliy sianid; 2) natriy karbonat;

3) metan; 4) vodorod peroksid.

A) 1, 3, 4, 2 B) 1, 4, 3, 2 C) 2, 4, 3, 1 D) 2, 3, 4, 1


75. Molekulalardan tarkibida π- va - bog`lar yig`indisi 8 ga teng bo`lganlarini aniqlang.

1) kaliy permanganat; 2) kaliy manganat;

3) kaliy xlorat; 4) kaliy dixromat.

A) 1, 2 B) 2, 4 C) 2, 3, 4 D) 1, 2, 3


76. Molekulalarni tarkibidagi - bog`lar soni ortib borishi tartibida joylashtiring.

1) kaliy permanganat; 2) kaliy manganat;

3) kaliy xlorat; 4) kaliy dixromat.

A) 3, 2, 1, 4 B) 3, 1, 2, 4 C) 4, 1, 2, 3 D) 4, 2, 1, 3


77. Molekulalarni tarkibidagi - bog`lar soni ortib borishi tartibida joylashtiring.

1) azot; 2) metan; 3) oltingugurt (VI) oksid;

4) karbonat angidrid.

A) 1, 3, 4, 2 B) 2, 4, 3, 1 C) 1, 4, 3, 2 D) 2, 3, 4, 1


78. Molekulalarni tarkibidagi - bog`lar soni ortib borishi tartibida joylashtiring.

1) karbonat angidrid; 2) azot; 3) etilen; 4) oltingugurt(IV)oksid; 5) atsetilen.

A) 2, 1, 4, 5, 3 B) 3, 5, 1, 4, 2

C) 2, 3, 4, 1, 3 D) 3, 4, 1, 5, 2


79. Molekulalarni tarkibidagi - bog`lar soni kamayib borishi tartibida joylashtiring.

1) karbonat angidrid; 2) azot; 3) etilen;

4) oltingugurt(IV)oksid; 5) atsetilen.

A) 2, 1, 4, 5, 3 B) 3, 5, 1, 4, 2

C) 2, 5, 4, 1, 3 D) 3, 4, 1, 5, 2
80. Molekulalarni tarkibidagi π- va -bog`lar yig`indisi ortib borishi tartibida joylashtiring.

1) karbonat angidrid; 2) azot; 3) etilen; 4) oltingugurt(VI) oksid; 5) atsetilen.

A) 2, 1, 5, 3, 4 B) 4, 5, 3, 1, 2

C) 2, 5, 3, 1, 4 D) 4, 1, 3, 5, 2


81. Molekulalarni tarkibidagi - bog`lar soni kamayib borishi tartibida joylashtiring.

1) azot; 2) metan; 3) oltingugurt (VI) oksid;

4) karbonat angidrid.

A) 1, 3, 4, 2 B) 2, 4, 3, 1 C) 1, 4, 3, 2 D) 2, 3, 4, 1


82. Tarkibida 2 ta π- bog` bo`lgan molekulalarni aniqlang.

1) azot; 2) kislorod; 3) metan; 4) oltingugurt (VI) oksid; 5)atsetilen; 6)karbonat angidrid.

A) 1, 6 B) 3, 4 C) 2, 3, 4 D) 1, 5, 6
83. Tarkibida 6 ta - bog` bo`lgan molekulalarni aniqlang.

1) metilamin; 2) metanol; 3) metilformiat;

4) metilatsetilen; 5) etilen.

A) 3, 4 B) 1, 4 C) 2, 5 D) 3, 5


84. Tarkibida 5 ta - bog` bo`lgan molekulalarni aniqlang.

1) metilamin; 2) metanol; 3) metilformiat;

4) metilatsetilen; 5) etilen.

A) 3, 4 B) 1, 4 C) 2, 5 D) 3, 5


85. Tarkibida 1 ta -bog` bo`lgan molekulalarni aniqlang.

1) metilamin; 2) metanol; 3) metilformiat;

4) metilatsetilen; 5) etilen.

A) 3, 4 B) 1, 4 C) 2, 5 D) 3, 5


86. Tarkibidagi π- va -bog`lar yig`indisi 8 ga teng bo`lgan molekulalarni aniqlang.

1) metilamin; 2) metanol; 3) metilformiat;

4) metilatsetilen; 5) etilen.

A) 3, 4 B) 1, 4 C) 2, 5 D) 3, 5


87. Tarkibida 3 ta - bog` bo`lgan molekulalarni aniqlang.

1) oltingugurt(VI)oksid; 2) metanal; 3) vodorod peroksid; 4) chumoli kislota; 5) gipoxlorit kislota.

A) 1, 2, 3 B) 2, 4 C) 1, 2, 5 D) 3, 5
88. Tarkibida 1 ta π - bog` bo`lgan molekulalarni aniqlang.

1)oltingugurt (VI) oksid; 2) metanal; 3) vodorod peroksid; 4)chumoli kislota; 5)gipoxlorit kislota.

A) 1, 2, 3 B) 2, 4 C) 1, 2, 5 D) 3, 5
89. Molekulalarni tarkibidagi π- va -bog`lar yig`indisi ortib borishi tartibida joylashtiring.

1)oltingugurt (VI) oksid; 2)metanal; 3)vodorod peroksid; 4)chumoli kislota; 5)gipoxlorit kislota.

A) 1, 4, 2, 3, 5 B) 1, 2, 3, 4, 5

C) 5, 2, 4, 3, 1 D) 5, 3, 2, 4, 1


90. Molekulalarni tarkibidagi π- va -bog`lar yig`indisi kamayib borishi tartibida joylashtiring.

1) oltingugurt (VI) oksid; 2) metanal; 3) vodorod peroksid;

4) chumoli kislota; 5) gipoxlorit kislota.

A) 1, 4, 2, 3, 5 B) 1, 2, 3, 4, 5

C) 5, 2, 4, 3, 1 D) 5, 3, 2, 4, 1
91. Molekulalardan tarkibida π- va - bog`lar yig`indisi 6 ga teng bo`lganlarini tanlang.

1) natriy sianid; 2)natriy sulfit;

3)natriy xlorat; 4) natriy perxlorat.

A) 1, 3 B) 2, 4 C) 2, 3 D) 1, 4


92. Tarkibida 2 ta π - bog` bo`lgan molekulalarni aniqlang.

1) natriy sianid; 2)natriy sulfit; 3)natriy xlorat; 4) natriy perxlorat.

A) 1, 3 B) 2, 4 C) 2, 3 D) 1, 4
93. Tarkibida 5 ta - bog` bo`lgan molekulalarni aniqlang.

1) natriy sianid; 2)natriy sulfit;

3)natriy xlorat; 4) natriy perxlorat.

A) 1, 3 B) 2, 4 C) 2, 3 D) 1, 4


94. Molekulalarni tarkibidagi π-bog`lar soni ortib borishi tartibida joylashtiring.

1) xlorat kislota; 2) gipoxlorit kislota;

3) perxlorat kislota; 4) xlorit kislota.

A) 3, 1, 4, 2 B) 2, 1, 4, 3 C) 2, 4, 1, 3 D) 3, 4, 1, 2


95. Molekulalarni tarkibidagi -bog`lar soni kamayib borishi tartibida joylashtiring.

1) xlorat kislota; 2) gipoxlorit kislota;

3) perxlorat kislota; 4) xlorit kislota.

A) 3, 1, 4, 2 B) 2, 1, 4, 3 C) 2, 4, 1, 3 D) 3, 4, 1, 2


96. Tarkibida 3 ta -bog bo`lgan molekulalarni aniqlang.

1)aluminiy sulfat; 2) aluminiy karbonat;

3) aluminiy digidrofosfat; 4) kalsiy fosfat.

A) 2, 3 B) 1, 4 C) 2, 4 D) 1, 3


97. Molekulalardan tarkibida π- va - bog`lar yig`indisi 24 ga teng bo`lganlarini tanlang.

1) aluminiy sulfat; 2) aluminiy karbonat; 3) aluminiy digidrofosfat; 4) kalsiy fosfat.

A) 2, 3 B) 1, 4 C) 2, 4 D) 1, 3
98. Tarkibida 2 ta -bog bo`lgan molekulalarni aniqlang.

1) kalsiy digidrofosfat; 2) kalsiy gidrofosfat;

3) kalsiy fosfat; 4) kalsiy karbonat.

A) 2, 3 B) 1, 4 C) 2, 4 D) 1, 3


99. Molekulalarni tarkibidagi π- va -bog`lar yig`indisi ortib borishi tartibida joylashtiring.

1) kalsiy gidrokarbonat; 2) kalsiy gidrofosfat; 3) kalsiy fosfat; 4) kalsiy karbonat.

A) 4, 2, 1, 3 B) 3, 2, 1, 4 C) 3, 1, 2, 4 D) 4, 1, 2, 3
100. Moddalar molekulasidagi bog‘lar soni ortib borish tartibiga joylashtirgan qatorni ko‘rsating?

A) kalsiy gidroksid, natriy gidroksid, kaliy xlorid, natriy sulfat;

B) kaliy xlorid, natriy gidroksid, kalsiy gidroksid, natriy sulfat,

C) kalsiy gidroksid, natriy gidroksid, natriy sulfat, kaliy xlorid;

D) kaliy xlorid, natriy sulfat, kalsiy gidroksid, natriy gidroksid;

E) natriy sulfat, kaliy xlorid, kalsiy gidroksid, natriy gidroksid;


101. Quyidagi moddalar molekulasining qaysi biri tarkibida qo‘sh bog‘lar soni eng ko‘p

A) kaliy bixromat

B) oltingugurt(II) oksid

C) fosfat kislota

D) alyuminiy digidrofosfat

E) alyuminiy sulfatYüklə 381,58 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə