KiŞİsel biLGİlerYüklə 46,31 Kb.
tarix08.04.2018
ölçüsü46,31 Kb.

KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı

Fatma Banu YALIM

Ünvan

Dr. Biyolog

Telefon

0242 2510587/104

E-mail

banuyalim@yahoo.com  fatmabanu.yalim@gthb.gov.tr 

Çalıştığı Birim

İdari

Uzmanlık Alanı

Hidrobiyoloji, Zooplankton Sistematiği ve Ekolojisi
EĞİTİM BİLGİLERİ

Doçentlik


Doktora

ÜniversiteAdı

Akdeniz Üniversitesi
AkademikBirim/

MezuniyetYılıFen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD. /2005  
Yüksek Lisans

ÜniversiteAdı

Akdeniz Üniversitesi
AkademikBirim/

MezuniyetYılıFen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD./1998  
Lisans

ÜniversiteAdı

Akdeniz Üniversitesi
AkademikBirim/

MezuniyetYılıFen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji /1995YABANCI DİL BİLGİSİ

Yabancı Dil/Derecesi

KPDS

ÜDS

TOEFL

IELTS

İngilizce

63

57


GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum)

05.2011- Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü; Kepez Birimi Yönetim Koordinatörü

2005-2011 Dr. Biyolog, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü; Ekosistemleri İzleme ve Analiz Bölümü, Eğitim ve Yayım Hizmetleri Bölümü

1996– 2005 Araştırma Görevlisi; Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi - Biyoloji

ULUSAL VE ULUSLAR ARASI ÜYELİKLER

YAYINLAR

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayınlanan makaleler

Yalım, F.B., Y. Emre & M.A.T. Koçer, 2011. Community Structure of Rotifera, Cladocera and Copepoda in Beymelek Lagoon and Kaynak Lake (Antalya, Turkey): A Preliminary Study. Pakistan J. Zool., 43 (5), 947-955.

• Yalım, F.B., Çıplak, B. 2010. Redescription of Ephemeroporus barroisi (Richard, 1894) (Cladocera, Chydoridae) on the Basis of Material from Mediterranean Anatolia (Turkey). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 10: 551-558.

• Yalım, F.B., Çıplak B. 2005. Digging More Deeply into the Verrucosa- Group of the Genus Alona (Anomopoda, Chydoridae): Alona mediterranea new species From the Mediterranean Part of Anatolia (Turkey). Crustaceana (International Journal of Crustacean Research. 78(5): 565-578.

• Yalım F.B., Sirin, D., Taylan, M.S., Çıplak B. 2004. Demirsoyus n.gen. (Orthoptera, Acrididae, Oedipodinae) and D. salmani n. sp. from the Mediterranean Anatolia with remarks on biogeography of the related genera. Transsactions of American Entomological Society, 130(4): 425-437.SCI, SSCI ve AHCI dışında taranan dergilerde yayınlanan makaleler
Yalım, F.B. Emre, N. Emre Y, 2014. Caligus minimus (Copepoda, Caligidae) Infestation of European Sea Bass (Dicentrarchus labrax) from Beymelek Lagoon Lake (Antalya, Turkey): Effects of Host Sex, Age, Size and Season. Journal of Academic Documents for fisheries and Aquaculture. 1(1):9-16.

• Yalım, F.B., Çıplak, B. 2009.Yeşil Göl’ün (Antalya, Türkiye) Cladocera ve Copepoda (Crustacea) Faunası ile Populasyon Yoğunluğundaki Mevsimsel Değişimler. E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences

• Yalım, F.B.,2006. Rotifera Fauna Yamansaz Lake (Antalya) in South-West of Turkey. E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences. 23(3-4): 395-397.

• Yalım, F.B., Çıplak B. 2004. A representative of the pulchella-group of Alona in Anatolia: Alona cambouei Gurne & Richard 1893 (Cladocera:Chydoridae). Turkish Journal of Zoology. 29: 61-65.

• Yalım, F.B., Çıplak B. 2002. Termessos Milli Parkı Orthoptera faunası ve Bazı Ekolojik Özellikleri. Türkiye Entomoloji Dergisi, 26(4): 267-276.

• Yalım, F.B., 2001. A new record for the Turkish Cladoceran Fauna: Camptocercus uncinatus Smirnov, 1971. Turkish Journal of Zoology.25: 63-65.
Ulusal Sempozyum/Çalıştay/Kongrelerde Sunulan Poster Bildirileri ve Sözlü Bildiriler

(*Tam Metni Basılan Yayınlar)

Gülle, İ. Yalım, F.B. Kebapçı, Ü. Bayoğlu, M. Aktaş, Ö. Uysal, R. Pak, F. Oruç, H. 2014. İstilacı Tatlısu Medüzü Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880 (Cnidaria: Limnomedusae) İçin Yeni Bir Lokalite: Karacaören I Baraj Gölü (Burdur). Doğu Anadolu Bölgesi 5. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs- 02 Haziran 2014, Elazığ.Yalım, F.B. Emre, N. Emre Y. Gülle, İ. 2014. Karacaören I Baraj Gölü 'nün Mikrobiyolojik Kirlilik Seviyesinin Belirlenmesi. Doğu Anadolu Bölgesi 5. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs- 02 Haziran 2014, Elazığ.

Yalım, F.B., Emre, N., Emre Y. 2013. Beymelek Lagün Gölü’nde Yaşayan Dört Deniz Balık Türünde Ektoparazitik Kopepodların Enfestasyonu. Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, 30 Mayıs-1 Haziran 2013, Erzurum.

Yalım, F.B., Emre, N., Emre Y. 2013. Beymelek Lagün Gölü’nden Yakalanan Dicentrachus labrax (Linnaeus, 1758)’da Ektoparazitik kopepod Caligus minimus (Copepoda, Caligidae) Enfestasyonu: Konak Cinsiyeti, Konak Yaşı ve Mevsimin Etkisi, Balık Parazitolojisi Çalıştayı, 3-4 Ekim 2013, Antalya.

Yalım, F.B., N. Emre ve Y. Emre, 2011. Beymelek Lagünü’nden Yakalanan Mavraki Kefalinde (Chelon labrosus L., 1758) Ergasilus lizae Kroyer, 1863 Enfestasyonu: Konak Cinsiyeti, Yaşı ve Mevsimin Etkisi, Faba Sempozyumu, Samsun.

• Yalım, F.B., Uysal, R.,Koçer, M.A.T., Emre,Y. 2009. Korkuteli Baraj Gölü (Antalya) Zooplankton Faunası Üzerine Bir Çalışma, XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize

• Emre, Y., Bülbül, O., Emre, N., Yalım, F.B. 2008. Kahramanmaraş İli’nde Alabalık (Oncorhynchus mykiss) Yetiştiriciliğinin Gelişimi Ve Sorunları. 2008. I. Alabalık Sempozyumu 14-16.Ekim. 2008 Süleyman Demirel Üniversitesi. Su Ürünleri Fakültesi.

• Yalım, F.B. ve Çıplak, B. 2007. Antalya İlı Tatlısu Copepoda (Crustacea) Türlerı Üzerıne Faunıstık Bır Çalışma. Türk Sucul Yaşam Dergisi, Ulusal Su Günleri 2007. (Ed. Y. Emre ve U. Yılmaz), Yıl: 3-5. Sayı: 5-(8):159

• Yalım, F.B. ve Çıplak, B. 2007. Batı Akdeniz’den Ephemeroporus barroisi (Cladocera, Chydorıdae)’nın Redeskripsiyonu. Türk Sucul Yaşam Dergisi, Ulusal Su Günleri 2007. (Ed. Y. Emre ve U. Yılmaz), Yıl: 3-5. Sayı: 5-(8):160.

• Yalım, B., & Çıplak B. 2003. The Cladocera fauna of Antalya, south-western Anatolia: Data from a two-years research) XI. Crustaceologists Meeting, 20-23 January 2003, Ulm - Germany.

• Yalım (Aslan), B., Çıplak, B., & Yanıkoğlu A. 2000. Termessos Milli Parkı Orthoptera (Insecta) faunası ve fauna elemanlarının zoocoğrafik nitelikleri) (Zooloji Seksiyonu, XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5 - 9 Eylül 2000, Samsun.

• *Yalım, B. & Çıplak, B. 1998. Yaman Sazlığında (Antalya) yaşayan Cladocera (Crustaceae) türlerinin mevsimsel populasyon yoğunluk değişimleri. XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildirileri, Cilt III, Moleküler Biyoloji ve Zooloji Seksiyonu, 241 - 250 s, Samsun.Uluslar arası Sempozyum/Çalıştay/Kongrelerde Sunulan Poster ve Sözlü Bildiriler (*Tam Metni Basılan Yayınlar)

Yalım, F.B. Gülle, İ Bayoğlu, M. Uysal, R. 2014. A Case Of The Dinoflagellate Bloom In A Freshwater Reservoır: Parvodinium sp. International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 25-27 September 2014, Trabzon.

Gülle, İ. Yalım, F.B. Pak, F. Aktaş, Ö. Uysal, R. Bayoğlu, M. 2014. Changes In The Trophıc State Of Karacaören I Dam Lake (Burdur, Turkey). International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 25-27 September 2014, Trabzon.


•Düşen, S. Rammadov, R. Yalım, F.B., Yaka, H., Ozay, C., Bulatova, A., Shapchits, M. 2013. Cytotoxicity Evaluation By Brine Shrimp (Artemia salina L.) Lethality Bioassay on some Crataegus L. (Hawthorn) Taxa from Turkey. XI International Ethnobotany Symposio, Antalya-Turkey November 2-5, 2013.Kitap/Kitap Bölümleri
•Emre, Y., Özdamar, E., Yalım, F.B. (Editör). 2012. “Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi” Uluslar arası Eğitim Programı 2010-2011-2012. TİKA, JICA,BSGM, AKSAM, SUMAE.

• Çıplak, B., Yalım, B., Demirsoy, A. 1999. Türkiye Orthoptera (Düzkanatlılar - Çekirge) Faunası. Editör: A. Demirsoy, Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası, 24.2. Bölüm, 748-772, Meteksan Yayınları, Ankara. 

YÜRÜTTÜĞÜ VEYA GÖREV ALDIĞI PROJELER


Sonuçlanan Projeler

• Termessos (Antalya) Milli Parkı Orthopteroidea (Insecta) Faunası. Akdeniz Üniversitesi, Araştırma Fonu, Proje Raporu, 57 s. 1998. (Yardımcı Araştırmacı)

• Kocagöl ve Yakın Çevresinin Biyolojik Çeşitliliği ve Ekosistem ilişkileri. Çevre Bakanlığı, Proje Raporu, 123 s. 1998. (Yardımcı Araştırmacı)

• Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyolojik Zenginliğinin Tespiti ve Yönetim Planının Hazırlanması. Çevre ve Orman Bakanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, Ankara 2004. (Yardımcı Araştırmacı)

• Köprülü Kanyonu Milli Parkı Fauna Envanter Çalışması T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı GEF II Projesi. Milli Parklar Genel Müdürlüğü-Dünya Bankası. 2003. (Yardımcı Araştırmacı)

• Beymelek Lagün Gölü’nün Ekolojik ve Balıkçılık Yapısının Belirlenmesi 2007. (TAGEM-Yardımcı Araştırmacı)

• Balıklandırma Yapılan Rezervuarlarda İzleme Programının Geliştirilmesine Yönelik Bir Pilot Çalışma ( TAGEM-Yardımcı Araştırmacı)

• Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde; Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal ile ve Balık Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi, 2011. ( TAGEM-Yardımcı Araştırmacı)


Devam Eden Projeler

  • Karacaören I Baraj Gölü On Yıllık (2003-2013) Değişim Sürecinin Limno-Ekolojik Yönden İncelenmesi (2013- ), ( TAGEM-Yürütücü)

  • Beymelek Lagünü’nün Besin Ağ Yapısı’nın Duraylı Karbon ve Azot İzotop Yöntemi ile Belirlenmesi (2013-), ( TAGEM-Yardımcı Araştırmacı)

  • Eğirdir, Beyşehir, Uluabat ve İznik Göllerinin Su-SedimanYapısı ile Makrofit, Bentoz, Plankton ve Ekonomik Su Ürünleri Türlerinde Ağır Metal Düzeylerinin Araştırılması (2013-), (TAGEM-Yardımcı Araştırmacı)

  • Cyclamen graecum ve Prospero autumnale Ekstraktlarının Aktif Bileşenlerinin Karakterizasyonu, Bazı Deniz ve Tatlı Su Balıkları Üzerinde Biyolojik Etkilerinin Araştırılması (2015-), (TAGEM- Yardımcı Araştırmacı )

  • Türkiye Akdeniz Kıyısalında Trol Avcılığında Yoğun Olarak Karşılaşılan Bazı Balık Türlerinin Metazoan Parazit Faunasının Belirlenmesi (2015-), (TAGEM-Araştırmacı)

  • Türkiye’nin Batı Akdeniz Kıyılarının Carlıt (Cartography Of Littoral) İle Ekolojik Durumunun Belirlenmesi (2015-), (TAGEM- Yürütücü).

EĞİTİMLER


Görev Alınan Eğitimler/Sempozyum/Kongre/Çalıştay ve Organizasyonlar

Düzenleme Kurul Üyesi; 1. Amatör Balıkçılık Çalıştayı 20-21 Kasım 2014, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü, Antalya

Düzenleme Kurul Üyesi; 1.Ulusal Akvaryum Balıkçılığı ve Sorunları Çalıştayı,30-31 Ekim 2014, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü, Antalya

Düzenleme Kurul Üyesi, Balık Parazitolojisi Çalıştayı 3-4 Ekim 2013, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü, Antalya

Düzenleme Kurul Üyesi, Su Ürünlerinde Taksonomik Sorunlar Çalıştayı 7-8 Kasım 2013, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü, Antalya

Düzenleme Kurul Üyesi, Ulusal Su Günleri Antalya,16-18.Mayıs 2007

Düzenleme Kurul Üyesi, I. Ulusal Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu 7-9 Şubat 2006, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü, Antalya
Yabancı Personel Eğitim Programları

TİKA-Afrika Tarımsal Kalkınma Programı Eğiticilerin Eğitimi Programı 15.05.2009-15.06.2009

Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi: III. Ülke Eğitim Programı 17-25 Ekim 2010 Antalya

Balık yetiştiriciliği Eğitimi (TİKA-Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Sudan İşbirliği) 30 Eylül-28 Ek. 2010

Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi: III. Ülke Eğitim Programı 02-23.10.2011 Antalya, Trabzon

Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi: III. Ülke Eğitim Programı 02-30.Eylül-21.Ekim.2012 Antalya, Trabzon.


Verilen Eğitimler/Seminerler
Tatlısu Larva Balık yetiştiriciliğinde Fitoplankton ve Zooplankton Üretiminin Önemi Regional Training on Carp and Ornamental Fish Culture, FAO-FISHDEV 07 – 10 May 2013)

Plankton ve Bentoz Bilgisi ve laboratuvar uygulamaları (Yabancı personel eğitim programları kapsamında)Alınan Ulusal ve Uluslararası Eğitimler/Kurslar

DİĞER BİLİMSEL AKTİVİTELER

Dergilerde Hakemlik ve Editorial Board

Journal of of Academic Documents for Fisheries and Aquaculture: Editör

Turkish Journal of Zoology, Yayın Hakemliği

Turkish Journal of Botany Yayın Hakemliği

Yunus Araştırma Bülteni, Yayın Hakemliği

Fundamental and Applied Limnology, Yayın Hakemliği
ÖdüllerDostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə