Kitab-konfrans docYüklə 5,03 Kb.

səhifə1/97
tarix11.07.2018
ölçüsü5,03 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   97


AMEA FOLKLOR İNSTİTUTU 
AMEA  A.A.BAKIXANOV adına TARİX İNSTİTUTU 
___________________________________________ 
 
 
 
 
 
FOLKLOR  V
Ə
  TARİXİMİZ 
 
 
 
mövzusunda Respublika Elmi Konfransının  
 
 
M A T E R İ A L L A R I 
 
 
19-20 noyabr 2012-ci il  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAKI –2012 
PDF created with pdfFactory Pro trial version 
www.pdffactory.com


 
 
AMEA FOLKLOR İNSTİTUTU 
 
AMEA  A.A.BAKIXANOV adına  TARİX İNSTİTUTU 
 
 
FOLKLOR VƏ TARİXİMİZ 
Respublika Elmi Konfransı 
 


 
AMEA Folklor İnstitutu 
Elmi Şurasının qərarı ilə çap olunur. 
 
 
 
 
 
ELMİ  REDAKTORLAR:      fil.ü.e.d. Muxtar KAZIMOĞLU (İMANOV) 
                                                    fil.ü.e.d. Füzuli BAYAT 
 
 
 
 
TƏRTİB EDƏNLƏR:  
    Əli ŞAMİL 
   
 
 
 
    Vəfa SALEH 
 
 
 
 
AMEA Folklor İnstitutu və AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutunun 
“Folklor  və  tariximiz”  mövzusunda  elmi  konfransının  materialları.  Bakı,  Elm 
və təhsil, 2012, -220 s. 
 
Kitabda  19-20  noyabr    2012-ci  ildə  Bakı  şəhərində  AMEA  Folklor  İnstitutu  və 
AMEA  A.Bakıxanov  adına  Tarix  İnstitutunun  təşkilatçılığı  ilə  keçirilən  “Folklor  və 
tariximiz” mövzusunda elmi konfransın materialları toplanmışdır.  
 
 
 
 
 

 4603000000  
Qrifli nəşr
 
 
           N-098-2012  
© Folklor İnstitutu, 2012 
PDF created with pdfFactory Pro trial version 
www.pdffactory.com


 
 
AMEA FOLKLOR İNSTİTUTU 
 
AMEA  A.A.BAKIXANOV adına  TARİX İNSTİTUTU 
 
 
FOLKLOR VƏ TARİXİMİZ 
Respublika Elmi Konfransı 
 


İÇİNDƏKİLƏR 
 
Adil Cəmil. Manas: tarixi varislikdən ədəbi varisliyə...............................................5 
Afət Haşimi. Oğuznamə epik ənənəsi və tarixilik problemi………………………9 
Almaz Ülvi (Binnətova). Özbək folklor biliciləri və abidələri özbək və Azərbaycan  
folklorşünaslığında ....................................................................................................15 
Aynur Qəzənfərqızı. Qumuq yırlarında tarixin bədii əksi.........................................20 
Bəxtiyar Şahverdiyev. Boz qurdla bağlı miflərdə verilən bəzi məlumatların tarixi  
qaynaqlardakı izlərinə dair.........................................................................................27 
Чичек Эфендиева. Весенние масленичные ритуальные игры и обряды в  
историческом срезе..................................................................................................40  
Dilavər Əzimli. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı və tariximiz...................................46 
Enver Uzun. Azərbaycan tarix və folklorşunaslığında Babək.................................56 
Əziz Ələkbərli. “Kitabi – Dədə Qorqud”: dastanda gizlənən tarix...........................64 
Fəridə Namazova. Cəlalilər hərəkatı və «Koroğlu» dastanı....................................71 
Füzuli BayatSözlü ənənədə yaşayan yaxın tarix...................................................79 
Gülsümxanım Hasilova. Tarixi roman və folklor (Ə.Cəfərzadənin  
“Bakı – 1501” romanı əsasında)................................................................................86 
İlhami Cəfərsoy. Qədim Ön Asiya panteonunda Əsli və Kərəm kultları………....94 
İlqar Abdullayev. Azərbaycanın xarici ölkələrlə əlaqələri atalar sözləri,  
bayatı və nağıllarda....................................................................................................99 
İslam Sadıq. Azərbaycan folklorunda tariximizin aydın izləri...............................107 
Könül Əliyeva. Aşıq yaradıcılığında tarixi hadisələrin bədii əksi ..........................117 
Mahmud Allahmanlı. “Qaçaq Nəbi” dastanı tarixilik və bədii düşüncə  
müstəvisində............................................................................................................124 
Məhsəti İsmayıl. Folklorda yaşayan tarixi həqiqət: “Sarı gəlin”  
xalq mahnısının etnik kökləri……................……………………………………...134 
Mətanət Abbasova. Xalq bayatılarında tarixi Qarabağ obrazı................................140 
Muxtar Kazımoğlu. Eposda tarixilik ......................................................................145 
Nizami Muradoğlu. Bayatılar və tariximiz ............................................................154 
Nuridə Muxtarzadə. Atalar kultu baxımından ocaqlar, pirlər və türbələr.............157 
PDF created with pdfFactory Pro trial version 
www.pdffactory.com
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   97


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə