Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə100/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   96   97   98   99   100   101   102   103   ...   109

302 
 
Azərbaycan  dili  üzrə  kurs  və  yoxlama  işlərinə  aid  metodiki 
tövsiyyələr... 1094, 1095
 
Azərbaycan dilində sayın tədrisinə aid metodik göstəriş... 330
 
Azərbaycan  dilindən  praktik  məşğələlərin  aparılmasına  dair 
metodik göstərişlər ...1096
 
Azərbaycan dilinin tarixi leksikologiyası... 1097
 
Azərbaycan Dövlət “Yazıçı” bədii ədəbiyyat nəşriyyatının 1989-
cu il üçün ədəbiyyat buraxılışının tematik planı ...28
 
Azərbaycan Dövlət Xalça Muzeyi… 992 
Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutu... 867
 
Azərbaycan etnoqrafiyası... 538
 
Azərbaycan ədəbiyyatı inciləri... 1219, 1220
 
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının aktual məsələləri... 1133
 
Azərbaycan xalq dastanları ... 1450
 
Azərbaycan xalq nağılları ... 1451
 
Azərbaycan klassik ədəbiyyatı kitabxanası... 1221, 1222
 
Azərbaycan mifoloji mətnləri ... 1185
 
Azərbaycan nitq mədəniyyəti problemləri... 1098
 
Azərbaycan poeziya almanaxı... 1223
 
Azərbaycan  Respublika  Həmkarlar  İttifaqları  Şurasının  IV 
plenumunun qərarı...200
 
Azərbaycan Sovet ədəbiyyatı... 1134
 
Azərbaycan  Sovet  Sosialist  Respublikasının  Dövlət  Himni… 
1011 
Azərbaycan SSR “Bilik” Cəmiyyəti XI qurultayının... ... 450
 
Azərbaycan SSR “Bilik” Cəmiyyəti İdarə Heyəti tərəfindən 1988-
1989-cu illərdə cəmiyyətin təşkilatlarında ... ... 451
 
Azərbaycan  SSR  “Elm”  nəşriyyatının  1988-ci  il  üçün  tematik 
planı ...29
 
Azərbaycan SSR axşam (növbəli) orta ümumtəhsil məktəblərinin 
1988/1989-cu dərs ilinə aid tədris planları ...295
 
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 5-ci sessiyası...117
 
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin altıncı sessiyası...118
 


303 
 
Azərbaycan  SSR  Bilik  Cəmiyyəti  İdarə  Heyətinin  və  Respublika 
xalq universitetiləri şurasının II birləşmiş plenumunun... ... 264
 
Azərbaycan SSR Cinayət-Prosessual Məcəlləsi... 252 
Azərbaycan SSR Dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası...214
 
Azərbaycan SSR elmi ftiziatrlar cəmiyyəti... 695
 
Azərbaycan SSR EA nəşrlərinin biblioqrafiyası... 30,31
 
Azərbaycan SSR əlvan metallurgiya idarəsinin bölmələri arasında 
məhsulun keyfiyyətinin idarə olunmasıı... ... 962
 
“Azərbaycan SSR xalq təsərrüfatı kompleksinin formalaşması və 
inkişafı” elmi konfransının materialları ...220
 
Azərbaycan 
SSR 
İnzibati 
Hüquqpozmalar 
Haqqında 
Məcəlləsi...241
 
Azərbaycan SSR Qanunlar toplusu ...242 
Azərbaycan SSR Qırmızı Aypara Cəmiyyəti Mərkəzi Komitəsinin 
III plenumunun qərarı... 667
 
Azərbaycan 
SSR 
Maarif 
Nazirliyi 
sisteminin 
tədris 
müəssisələrində yanğın təhlükəsizliyinə dair qaydalar...201 
Azərbaycan SSR Mülki Məcəlləsi...255
 
Azərbaycan SSR Mülki Prosessual Məcəlləsi...256 
Azərbaycan SSR Nikah və Ailə Məcəlləsi... 258 
Azərbaycan  SSR  ümumtəhsil  məktəblərinin  onuncu  siniflərində 
riyaziyyatdan yazılı imtahan keçirmək üçün məsələ və ... ... 331
 
Azərbaycan  SSR-də  əzgən  bitkisinin  becərilmə  texnologiyasına 
dair tövsiyələr ... 875
 
Azərbaycan  SSR-də  ikidilliliyin  linqvistik  və  sosioliqvistik 
məsələlərinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın... ... 1099
 
Azərbaycan SSR-də tərəvəzçiliyin iqtisadi səmərəliliyi...908
 
Azərbaycan SSR-də yeni taxıl sortlarının ... ... 829
 
Azərbaycan  SSR-in  meyvəçilik  zonaları  şəraitində  alma  bitkisi 
üçün vegetativ üsulla artırılan calaqaltıların tətbiq ... ... 898 
Azərb. SSR-in sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi ...103
 
Azərbaycan  Tarix  və  Mədəniyyət  Abidələrinin  mühafizə  cəmiy-
yətinin nizamnaməsi ... 59   
 
Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqların öyrənilmə problemləri... 1546
 


304 
 
Azərbaycan  tarixi  üzrə  problem  səciyyəli  mühazirə  və  seminar 
məşğələlərinin proqramı... 1547
 
Azərbaycan terminologiyası problemləri... 1100
 
Azərbaycan yazıçılarının əsərlərindən səhifələr... 1224
 
Azərbaycanda nar bitkisinin su rejimi... 837
 
Azərbaycanda pambıqçılığın inkişafına elmi-texniki ... ...221
 
Azərbaycanda vahid nəqliyyat sisteminin inkişafı... 933 
Azərbaycanın ictimai elmləri...32
 
Azərbaycanın müalicə əhəmiyyətli bitkiləri ... 897
 
Azərbayсan mədəniyyəti tarixi məsələləri... 1544
 
Azərnəşr ədəbiyyat buraxılışı planı 1989 ...33
 
Azkomplektli  məktəblərdə  Azərbaycan  dilinin  tədrisi  prosesində 
didaktik materiallardan istifadə... 332
 
Azkomplektli məktəblərdə müstəqil işlərin təşkili ...296 
Azotlu gübrələrin səmərəli tətbiqi... 846
 
Bağlarda suvarma-günün vacib məsələsidir... 838
 
Bakı Sovet Ticarəti Texnikumu ... 462
 
Bakının iqlimi... 636
 
Balalıq boynu xəstəliklərinin profilaktikası... 711 
Beynəlxalq turizmin coğrafiyası... 1536
 
Bədən  tərbiyəsi  dərslərində  təlimin  texniki  vasitələrindən 
istifadəyə dair metodik işləmə ... 335
 
Bədən tərbiyəsi və idman terminləri lüğəti … 1074
 
Bəhlul Danəndə lətifələri ... 1186
 
Bəstəkarlıq  şöbəsində  sərbəst  üslubu  təcrübi  polifoniya  kursuna 
aid metodik tövsiyələr… 1014 
Bəzi  tətbiqi  sistemlərin  riyazi  modelləşdirilməsi  və  öyrənilməsi 
haqqında... 573
 
Bilik  Cəmiyyətinin  Respublika  və  Bakı  şəhər  təşkilatları  idarə 
heyətlərinin II birləşmiş plenumunun qərarı... 452
 
Biologiya  tədrisindən  laborator  məşğələlərin  aparılmasına  dair 
metodik göstərişlər... 649
 
Biologiyanın  tədrisində  şagirdlərin  əmək  və  peşəyönümü  işinin 
təşkili... 648
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   96   97   98   99   100   101   102   103   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə