Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə101/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   97   98   99   100   101   102   103   104   ...   109

305 
 
Birillik alaqlarla mübarizədə herbisidlərin tətbiqi üsulları... 868 
 
Birməqsədli  şəbəkəli  qrafiklərdə  vəsaitlərin  sərfi  qrafiklə-rinin 
EHM vasitəsilə optimallaşdırılmasına dair metodik göstəriş ... 13
 
Bitkilərin kimyəvi mühafizə fənni üzrə ev tapşırığı üçün ... 847
 
Böyük  Qafqazın  Cənub-Şərq  yamacında  eroziyaya  uğramış 
bozqırlaşmış dağ-qəhvəyi torpaqlarda... … 812
 
Böyük  Qafqazın  Şimal-Şərq  yamacında,  Kür  və  İori  çayarasının 
Cənub-Şərq hissəsində Qobu eroziyası və ona qarşı... … 813
 
Böyük  Oktyabr  Sosialist  İnqilabının  70  illiyinə  həsr  olunmuş 
“Kirovabad regionunda elmi-tədqiqat işlərinin...   2 
 
Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabının 70 illiyinə həsr olunmuş elmi 
konfransın materialları... 1549 
Böyük  Oktyabr  və  Azərbaycanda  Sovet  hakimiyyətinin 
qələbəsi...34
 
Bufer  zolaqlarının  torpağın  su-fiziki  xassələrinə,  eroziyaya  və 
kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığına təsiri... 814
 
Calaqaltıların üzüm tinginin keyfiyyət göstəricilərinə təsiri... 900
 
Cəbr ...  381 
Cəbr və elementar funksiyaların analizi... 559
 
Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsindən metodik göstəriş ... 560
 
Cəbrayıl  rayonun  şabalıdı  torpaqlarının  bəzi  aqrokimyəvi 
xüsusiyyətləri... 815 
Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı antologiyası... 1236 
Çay  plantasiyalarında  torpaqların  su-fiziki  xassələrinə  eroziya 
prosesinin təsiri... 817
 
Çiləmə üsulu ilə süni suvarma zamanı yüksək gərginlikli elektrik 
verilişi xətlərinin təsir zonalarında elektrik... …839
 
Çirkab  sulardan  istifadə  etmələ  şoran  torpaqlardan  duzların 
yuyulması effektliyinin öyrənilməsi... 818
 
Çoxillik tərəvəz bitkilərinin çeşidini artırmaq yolları...909 
Dağ  kolxozlarında  avtotraktor  parkından  səmərəli  istifadə 
ehtiyatları ... 797
 
Dağınıq üsulla səpində toxumların əkilmə dərinliyi... 870
 
Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında hadisələr... 105, 106 


306 
 
Dağ-mədən  işləri  texnologiyasının  parametrlərinin  seçilməsi, 
əsaslandırılması və təyini... 754 
Dairəvi  və  şlisli  deşikləri  emal  edən  dartıların  hesabatı  üzrə 
metodiki göstəriş ... 963 
Dədə Qorqud təqvimi 1989 ... 51
 
Dəvətnamə və proqram...165
 
Didaktika kursu üzrə laborator-praktik məşğələlərin ... ...464
 
Donuzçuluq fənni üzrə proqram və metodik göstəriş... 925 
Dövlət Notariatı haqqında Azərbaycan SSR Qanunu...119
 
Dünya: orijinaldan tərcümə toplusu... 1400
 
Dünyanın  iqtisadi  və  sosial  coğrafiyası  kursu  üzrə  pedaqoji 
institutların coğrafiya fakültəsi tələbələri üçün... …1538
 
EHM-i  istifadə  etməklə  faza  mexanizminin  vektor  üsulu  ilə 
kinematik analizi metodik göstəriş ... 15 
Elektrik  çıraqlarının  işıqlandırıcı  hissəsinin  deşilməsi  üçün  yeni 
burğu... 731
 
Elektrik işıqlanması və şüalanma... 717
 
Elektrokimyaya aid metodik göstəriş... 615 
Elektron  hesablayıcı  maşınlarda  kartoqrafik  modelləşdirmə 
kursunun proqramı ... 14
 
Elektronika fənni öyrənmək və yoxlama işlərinin tapşırıqları üçün 
metodik göstəriş... 734
 
“Elektrotexnika” kursu üzrə Elektrik dövrəsi,  Elektromaqnetizm, 
Güc və enerjisinin ölçülməsi... ...735
 
Elektrotexnikanın 
nəzəri 
əsaslarından 
dəyişən 
cərəyan 
dövrələrinin hesablanması üçün hesabat ... ...726
 
Elementlərin ümumi xassələri... 617, 618
 
Elmi Kommunizm kursunun proqramı ...66
 
Elmi  kommunizmdən  əyani  şöbə  üzrə  seminar  məşğələlərinin 
planı...67
 
Elmi-texniki tərəqqi və yem istehsalının təşkilinə dair... ... 876
 
Elmi-texniki tərəqqi və zəhmətkeşlərin asudə vaxtı... 24 
EO-2621 markalı ekskavatorun NŞ-100 nasosunun MP-10 nasosu 
ilə əvəz edilməsi... 740
 


307 
 
Erməni xalq nağılları ... 1187
 
Eroziyaya 
uğramış 
torpaqların 
mikrobioloji 
fəallığına 
mikroelementlərin təsiri... 819
 
Evdarlıq... 929
 
Ədəbiyyat dərsliklərinin tərtibi prinsipləri ... 1136
 
Ədəbiyyat  üzrə  sinifdənxaric  işlər  zamanı  şagirdlərin  hərbi-
vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması... 266 
Ədəbiyyatdan sinifdənxaric işlər...299 
Ədəbiyyatdan yeni proqramla işin təşkilinə dair... 1137
 
Ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğəti ... 1138 
Ədədi üsullar fənnindən laboratoriya işləri... 569
 
Əfsanəvi Mixaylo... 1551 
Əhalininin 1989-cu il ümumittifaq siyahıya alınması ...101
 
Əhaliyə xidmət sahələrinin coğrafiyası...166
 
Əlibaba və qırx quldur... 1494
 
Əliqismət Lalayev… 1058
 
Əmək  haqqının  ödənilməsi  əsas  göstəricilərin  yüksəlməsinə 
stimul yaratmalıdır...203
 
Əmək təlimi dərsləri... 337
 
“Əməyə və SSRİ-nin müdafiəsinə hazıram”… 1075
 
Əmtəə istehsalı. Əmtəə və pul... 215
 
Ən yeni tarix... 386, 387 
Ərzaq  proqramının  həllində  və  heyvandarlığın  yem  bazasının 
möhkəmləndirilməsində pambıq yem bitkiləri... ... 917
 
Əsaslı vəsait qoyuluşundan istifadənin iqtisadi səmərəliliyi...190
 
Ətraf mühitin mühafizəsi və ekologiya...35
 
Əyyub Haqverdiyev… 1059
 
Fermada südün pasterizasiyası avadanlığından istifadə... ... 798
 
Fəlsəfi incilər ...68 
Fizika məsələləri... 338, 339
 
Fizika praktikumu üzrə metodik göstəriş... 580
 
Fiziki kəmiyyətlərin ölçülməsi və vahidlər sistemi... 581 
Fortepiano sonatasının təşəkkülü və inkişafı… 1017
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   97   98   99   100   101   102   103   104   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə