Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə102/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   ...   109

308 
 
Fortepiano  texnikasının  bəzi  növlərinin  inkişafı  üzərindəki  iş 
haqqında… 1018 
Frank və hers təcrübələri... 340
 
Fransız hekayələri... 1403 
Funksional dəyər təhlili üsulunun intensivləşdirmədə rolu... 727
 
Futbol-88 … 1076
 
Germanium yarımqrupu elementləri... 607
 
Gəmiricilərin məhv edilməsi yolları... 856
 
Gənclik” nəşriyyatının 1989-cu il ədəbiyyat buraxılışının tematik 
planı ...36
 
Gəzinti... 1496
 
Gilas  bitkisinin  məhsuldarlığına  sadə  və  mürəkkəb  gübrələrin 
təsirinə dair tövsiyələr ... 848
 
Gübrələrin  növbəli  əkin  sistemində  kənd  təsərrüfatı  bitkilərinin 
keyfiyyət göstəricilərinin dəyişilməsinə təsiri... 849
 
Gülüstan… 1060
 
Hacıağa Nəzərov … 999
 
Heyvandarlığın  iqtisadi  səmərəlilik  göstəriciləri  sisteminin 
təkmilləşdirilməsi məsələləri... 918
 
Heyvandarlıq binalarında optimal mikroiqlim yaratmaq... 919 
Heyvandarlıq  binasının  istilik  təchizatı  mövzusu  üzrə  kurs 
layihəsinin yerinə yetirilməsinə dair metodik göstəriş... 799
 
Həndəsənin tədrisində müstəqil işlərdən istifadə... 565
 
Xalidə Səfərova… 1000 
Xalq  maarifi  islahatının  sürətləşdirilməsi  və  dərinləşdirilməsi 
problemləri...301
 
Xalq maarifi təşkilatçılarının...302
 
Xalq maarifini idarəetməyə dair sxemlər ...303
 
Xalqımızın deyimləri və duyumları ... 1191
 
Xam pambıq yığımında mütərəqqi texnologiya...882
 
Xarici  ölkələrin  iqtisadi  və  sosial  coğrafiyası  kursunun 
öyrənilməsinə dair metodik göstəriş ... 1539
 
Xarici  ölkələrin  siyasi  coğrafiyasının  nəzəri  əsasları  kursu  üzrə 
proqram... 1540
 


309 
 
Xətti  cəbr  və  funksional  analizin  tədrisinə  dair  metodik  göstəriş, 
nümunəvi misallar ... 562
 
Xətti tənliklər sistemindən metodik göstəriş ... 563
 
XX əsr Azərbaycan poeziyası... 1274
 
XIX  Ümumittifaq  partiya  konfransı  üçün  Sov.İKP  Mərkəzi 
Komitəsinin tezisləri ...148
 
Xrom yarımqrupu... 608
 
“XVIII əsr rus teatrı” na dair metodik göstəriş… 1056
 
İbrahim Məmmədov… 1061
 
İbtidai siniflərdə təsviri incəsənət təliminin təşkili... 342
 
İctimai  istehsalın  intensivləşdirilməsi  şəraitində  xalq  istehlakı 
mallarının keyfiyyətinin və...  ...211
 
İxtisaslaşmanın istehsalın iqtisadi faydalılığına təsiri...191
 
I-II siniflərdə şagirdlərin rabitəli nitqinin inkişafı... 336
 
İqtisadi mövzularda mühazirələrin hazırlanması və ... ...167
 
İqtisadiyyatın idarə olunmasının əsaslı surətdə yenidən qurulması 
haqqında ... 222
 
İliç rayonu şəraitində sarı sarmaşığa qarşı mübarizə... ... 857 
İmişli ... 1530
 
İmlalar üzərində işin səmərəli təşkili... 343
 
İnəyin yelinini hazırlayan və sağan aparatlar... 800 
İnformatika və hesablama texnikasının əsasları... 17 
İntensiv  pambıq-yonca  növbəli  əkinləri  və  onların  mənim-
sənilməsi... 869
 
İntensivləşdirmə və aqrosənaye kompleksinin idarə ... ... 223
 
İnternat tipli məktəblərdə şagirdlərin bəynəlmiləl tərbiyəsi...269
 
İntroduksiya olunmuş üzüm sortlarının bəzi... ... 830
 
İran və Türkiyənin iqtisadi inkişaf məsələləri ...168 
İrriqasiya, yararsız torpaqlar və fitomeliorasiya... 840
 
İstehlak 
cəmiyyətləri 
təşkilatlarında 
hesabat-seçkilərinin 
keçirilməsinə dair Azərittifaqın idarə heyətinin...  ...212 
 
İstehlak  kooperasiya  işçilərinin  iqtisadi  təhsil  sistemində 
metodistlərin (təşkilatçıların) ixtisasını artırmağın...  ... 213  
İstehsalın intensivləşdirilməsi... 224
 


310 
 
İstilik tənzimi... 692 
İşçi meydançasının tir örtüyü... 980 
İşıq: annotasiyalı tematik ədəbiyyat buraxılışı planı-1989 ... 37
 
Karel xalq nağılları ... 1498
 
Kartof  bitkisinin  məhsuldarlığına  mineral  gübrələrin  və  peyinin 
birgə verilməsinin təsiri... 850
 
Kartof  bitkisinin  vegetativ  kütləsi  və  yumrularının  dinamikasına 
gübrələrin təsiri... 881 
Kartof əkinlərində prometrin herbisidindən geniş isifadə... ... 851
 
Kənd evi... 974
 
Kənd əməkçisinin təqvimi ... 52
 
Kənd şəraitində qadınların sağlamlığının mühafizəsi ... 675
 
Kənd  təsərrüfatı  məhsullarının  keyfiyyəti  üzrə  dövlət  hesabat-
larının təşkili vacib məsələlərdən biridir... 216
 
Kənd  təsərrüfatı  müəssisələrinin  torpaqdan  istifadə  məkan 
şəraitinin kompleks qiymətləndirilməsi... 820
 
Kənd təsərrüfatına dair yeni kitablar: məlumat göstəricisi...39
 
Kənd təsərrüfatında planlaşdırmanın təkmilləşdirilməsi ...225
 
Kənd  təsərüfatı  istehsalı  səmərəliliyinin  indeks  metodu  ilə 
sistemili təhlili... 783
 
Kənd  ümumtəhsil  məktəblərinin  VIII-IX  sinif  şagirdlərinin  peşə 
təlimi proqramı...304
 
Kiçikyaşlı  məktəblilərdə  kommunist  əxlaqını  formalaşdıran 
mühüm yollar...270 
Kimyanın tədrisi metodikası kursunun proqramı ... 609 
“Kino tarixi” fənni üzrə tematik plan və proqram… 1053
 
Kitabxana  proseslərinin  mexanikləşdirilməsinin  və  avtomat-
laşdırılmasının texniki vasitələri... 47
 
Kitabxana-biblioqrafiya və məlumat işi məsələləri... 46
 
Kitabi-Dədə Qorqud ... 1192
 
“Kitabi-Dədəm Qorqud”un tarixi mənbəşünaslıq problemləri” adlı 
ixtisaslaşma fənninin proqramı... 1131
 
Klub tədbirləri üçün ssenarilər toplusu... 454
 
Kolxoz və sovxozlarda istehsalın intensivləşdirilməsi... 226 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə