Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə105/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   101   102   103   104   105   106   107   108   109

317 
 
Seminar aparılmasına dair metodik göstəriş ...192
 
Səhiyyə  haqqında  Azərbaycan  Sovet  Sosialist  Resplikasının 
Qanunu...120
 
“Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının əsasları”...231
 
Sənədlərin biblioqrafik təsvir qaydaları haqqında... 49
 
Sinifdənxaric oxunun səmərəli təşkili... 358
 
Siyasi iqtisad kursunun proqramı ...193
 
Siyasi  iqtisadın  tədrisi  prosesində  Sov.İKP  XXVII  qurultayının 
materiallarından istifadə edilməsi...194
 
Solfecio üzrə “Not materialının üzdən oxuma” fənni üçün… 1029
 
Sosial-iqtisadi  inkişafın  sürətləndirilməsi  və  Azərbaycan  SSR-də 
məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi problemləri...104
 
Sosial-iqtisadi statistika... 97
 
Sosialist realizmi müasir mərhələdə... 1167
 
Soşinklərdən  toxumun  müntəzəm  paylanmasını  müəyyənləşdirən 
cihaz...806
 
Sov.  İKP  XXVII  qurultayı  sosialist  qanunçuluğunun  daha  da 
möhkəmləndirilməsi haqqında tövsiyələr ...150
 
Sov. İKP Mərkəzi Komitəsi Plenumunun materialları... 152, 153
 
Sov.İKP 
XIX 
Ümumittifaq 
konfransının 
materiallarını 
kütlələrə...154
 
Sov.İKP-nin XXVII qurultayı...155
 
Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası XIX ümumittifaq konfransının 
qətnamələri... 156 
Sovet  İttifaqı  Kommunist  Partiyası  XIX  Ümumittifaq  konfran-
sının materialları...151
 
Sovet  jurnalistikasının  nəzəriyyəsi  və  təcrübəsi  ixtisas  kursunun 
proqramı... 64
 
Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqının Konstitusiyası  246, 247
 
Sözlə iş görmə... 461 
SSRİ Ali Sovetinin doqquzuncu sessiyası... 124
 
SSRİ Ali Sovetinin növbədənkənar onuncu sessiyası...122
 
SSRİ Ali Sovetinin on birinci sessiyası...121
 
SSRİ Baş Sovetinin növbədənkənar on ikinci sessiyası... 123
 


318 
 
SSRİ  geologiyası  fənni  üzrə  laboratoriya  dərslərində  tələbələrin 
müstəqil çalışmaları üçün tapşırıqlar və ... ... 626
 
SSRİ  Xalq  Deputatları  seçkiləri  haqqında  Sovet  Sosialist 
Respublikaları İttifaqının Qanunu ...125
 
SSRİ xalq təsərrüfatının planlaşdırılması... 232 
SSRİ xalqlarının nağılları... 1514 
SSRİ  Maarif  Nazirliyinin  ümumtəhsil  məktəblərinin  kimya 
kabinetləri (laboratoriyaları) üçün təhlükəsizlik ... ...204 
SSRİ  Tarixi  dərslərində  şagirdlərin  peşələrə  istiqamətləndiril-
məsi... 1567
 
SSRİ tarixi... 432
 
SSRİ tarixinin mənbəşünaslığı proqramı... 1568
 
SSRİ-də  kooperasiya  haqqında  Sovet  Sosialist  Respublikaları 
İttifaqının Qanunu ...126 
SSRİ-dən göndərilən Azərbaycan kitabları...42
 
SSRİ-nin  iqtisadi  və  sosial  coğrafiyası  kursu  üzrə  pedaqoji 
institutların coğrafiya fakültəsi tələbələri üçün... ... 1541
 
SSRİ-nin iqtisadi və sosial coğrafiyası kursunda anlayışlar 1542
 
Subordinatorlar üçün pulmonologiyadan dərs vəsaiti ... 696 
Suvarma rejimi və müxtəlif gübrə normalarının pambıq bitkisinin 
məhsuldarlığına təsiri...892
 
Suvarma  rejimi  və  üzvi-mineral  gübrə  normalarının  pambığın 
məhsuldarlığına təsiri...893
 
Sürətləndirmə strategiyası...172
 
Şagird istehsalat briqadasında işin təşkili... 316
 
Şagirdlərdə idrak marağının inkişaf etdirilməsinin yolları... 317
 
Şagirdlərin əmək tərbiyəsi, ictimai-faydalı əməyi və peşəyönümü 
işinin təşkilində məktəb kitabxanalarının vəzifələri... 50
 
Şagirdlərin vətənpərvərlik tərbiyəsi...278
 
Şah İsmayıl Xətai... 1168
 
Şaquli drenax sisteminin optimal istismar iş rejimi... 842
 
Şəhərətrafı aqrosənaye kompleksləri haqqında... 833
 
Şəxsi  yaradıcı  təsərrüfatların  ictimai  təsərrüfatlarla  düzgün 
əlaqələmdirilməsi...195 


319 
 
Şəki: tarixi-memarlıq oçerki ... 1569
 
Şəkinin gülüş çələngi ... 1198
 
Şorakət  Şirvan  torpaqlarında  gipsləmənin  pambıq  bitkisinin 
məhsuldarlığına təsiri... 822
 
Taxıl  və  heyvandarlıq  məhsulları  istehsalını  artırmağın  əsas 
ehtiyat mənbələri... 790
 
Tamara Məmmədova… 1067
 
Tanış adam... 1422 
Texniki termodinamika və onun həqiqi sistemlərə tətbiqi... 725 
Tenzor hesabı və onun tətbiqi... 567
 
Təbiət imdada çağırır... 55
 
“Təbiətin mühafizəsi” kursunun proqramı ... 543
 
Tədris və istehsalat təcrübələrinin kompleks proqramı... 579
 
Təkmiləşdirilmiş sağan aparatı...807 
Təkmilləşdirilmiş frezlə becərmə aparılan zaman əsas aqrotexniki 
göstəricilər... 834
 
Təqvim 1408-1409, 1988-1989 ... 57
 
Təqvim 1989... 56
 
Tələbələrin XV elmi konfransının proqramı ...531
 
Tələbələrin ideya-siyasi tərbiyəsinə aid metodik göstərişlər ... 532 
Təlim prosesində şagirdlərin hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi...279
 
Tənəffüs  və  həzm  sistemlərinin  xəstəliklərində  müalicə  bədən 
təbiyəsi... 686 
Tərəvəzçinin məlumat...911 
Təsərrüfat  əhəmiyyətli  tetraploid  çəkil  formalarının  yarpağının 
yemlik keyfiyyətinin öyrənilməsi... 791
 
Təsərrüfat  hesabı  və  kollektiv  podrat-təsərrüfatçılığın  iqtisadi 
mexanizminin əsas amilləridir...173
 
Təsərrüfat  müqaviləsinin  ASK-də  istehsalın  idarə  edilməsinin 
təkmilləşdirilməsində rolu... 792 
Tətbiqi  kimya  kursunun  tədrisi  prosesində  nəzəri  məlumatların 
verilməsi yolları və pedaqoji kadrların bu istiqamətdə... ... 360
 
Ticarətin iqtisadiyyatı üzrə praktikum...238
 
Tofiq Mövləvi… 1068
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   101   102   103   104   105   106   107   108   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə