Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə12/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   109

36 
 
işçilərinə  kömək  /tərt.  ed.  Ş.Ş.Cabbarov,  red.  İ.M.Mayılov; 
Azərb. SSR Maarif Nazirliyi.- Bakı, [s.n.], 1988.- 24 s.; 20 sm.- 
4000 nüs.- [Ar1988/707] 
202.
 
Əliyev,  Ə.P.  Əmək  hünəri  sosializmin  sərvətidir  /Əli 
Əliyev; rəy. Ç.Haqverdiyev.- Bakı: Azərnəşr, 1988.- 149, [3] s.; 
17 sm.- 3000 nüs.- ISBN 5-520-008-03.- [Ar1988/241]  
203.
 
Əmək  haqqının  ödənilməsi  əsas  göstəricilərin 
yüksəlməsinə stimul yaratmalıdır: informasiya vərəqi /tərt. ed.: 
S.M.Seyfullayev,  S.M.Mikayılov,  M.Ə.Köçərli;  red.  R.N.Kəri-
mov; Azərb. SSR Dövl. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-Tədqiqat 
Elmi Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu.- 
Bakı: AzETETİİ, 1988.- 4 s.; 22 sm.- (“Kənd təsərrüfatı” seriyası 
№32).- 190 nüs.- [Ar1988/876] 
204.
 
SSRİ Maarif Nazirliyinin ümumtəhsil məktəblərinin 
kimya  kabinetləri  (laboratoriyaları)  üçün  təhlükəsizlik 
texnikası qaydaları /tərc. ed. M.S.Fəracov; red. A.Əliyev; SSRİ 
Maarif Nazirliyi.- Bakı: [s.n.], 1988.- 34 s.; 20 sm.- Əlavə: s. 16-
34.- 4000 nüs.- [Ar1988/468] 
205.
 
Tağızadə,  T.H.  Hidromeliorasiya  sistemlərinin  tikinti-
sində  və  istismarında  əmək  mühafizəsi:  dərs  vəsaiti  /Tofiq 
Tağızadə,  R.P.Hüseynova,Y.B.Borisenko;  rəy.:  M.Ə.Əliyev, 
K.M.Məmmədov,  A.A.Mukimov;  Azərb.  Meliorasiya  və  Su 
Qurğuları Tikintisi Baş İdarəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1988.- Hissə 1.- 
116  s.,  cədv.:  şək.;  22  sm.-  2000  nüs.-  ISBN  5-6620-020-16 
(cilddə).- [Ar1988/383]  
206.
 
Tağızadə,  T.H.  Hidromeliorasiya  sistemlərinin  tikinti-
sində  və  istismarında  əmək  mühafizəsi:  dərs  vəsaiti  /Tofiq 
Tağızadə,  R.P.Hüseynova,  Y.B.Borisenko.-  Bakı:  Azərnəşr, 
1988.-  Hissə  2.-  169,  [3]  s.:  şək.,  cədv.;  20  sm.-  2000  nüs.-
[Ar1988/1170] 
207.
 
Агасиев,  В.А.  Методические  рекомендации  к 
лекции  на  тему  «Совершенствование  содержания,  стиля, 
форм  и  методов  профсоюзной  работы»  /сост.:  В.А.Агасиев, 
В.Ю.Саламова.- Баку: [б. и.], 1988.- 27 с.; 20 см. 


37 
 
208.
 
Гани-заде, Н.Т. Социально-экономические факторы 
роста  трудовой  активности  рабочих  /Назим  Гани-заде;  АН 
АзССР,  Ин-т  Экономики.-  Баку:  Элм,  1988.-  145  с.;  20  см.- 
Библ.: с. 142-145 (54 назв.).- 350 экз.- [1-610849]  
209.
 
Салманова, О.Ф. Живое творчество рабочего класс-
са:  партийное  руководство  соц.  соревнованием  на  предпри-
ятиях АзССР /О-во «Знание» Аз. ССР.- Баку, 1988.- 56.с; 20 
см.- (В помощь лектору).- 500 экз.- [1-609145] 
 
334 İqtisadiyyatın təşkili və əməkdaşlıq formaları 
 
210.
 
Həsənov, M.H. Xeyirlidir: cəmiyyət üçün də, əhali üçün 
də...:  fərdi  əmək  və  kooperativ  fəaliyyəti  haqqında  dialoqlar, 
reportajlar,  düşüncələr  /Müsəllim  Həsənov;  rəy.  T.Quliyev.- 
Bakı: Azərnəşr, 1988.- 107, [5] s.; 17 sm.- 11000 nüs.- ISBN 5-
5520-006-68.- [Ar1988/245]    
211.
 
İctimai  istehsalın  intensivləşdirilməsi  şəraitində  xalq 
istehlakı  mallarının  keyfiyyətinin  və  çeşid  quruluşunun 
yaxşılaşdırılması  problemləri  /RSFSR,  Ali  və  Orta  İxtisas 
Təhsili  Nazirliyi,  N.A.Voznesenski  ad.  Leninqrad  Maliyyə-
İqtisad İn-un Bakı filialı.- Bakı, LMİİ-nun Bakı filialı, 1988.- 128 
s.,  cədv.;  20  sm.-  Mətn  Azərb.  və  rus  dillərindədir.-  350  nüs.- 
[Ar1988/526] 
212.
 
İstehlak  cəmiyyətləri  təşkilatlarında  hesabat-seçkilə-
rinin  keçirilməsinə  dair  Azərittifaqın  idarə  heyətinin  22 
fevral  1988-ci  il  tarixli  23  №-li  qərarına  əlavələr  haqqında 
Azərittifaqın  idarə  heyətinin  qərarı:  qərar  №  222,  29  iyun-
1988-ci il  /Azərittifaq.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  46 s.,  cədv.;  20  sm.- 
180 nüs.-[Ar1988/1127]  
213.
 
İstehlak  kooperasiya  işçilərinin  iqtisadi  təhsil  siste-
mində  metodistlərin  (təşkilatçıların)  ixtisasını  artırmağın 
tədris  planı  və  proqramı  /burax.  məsul:  Y.M.Voskoboynikov, 
V.K.Moxov; 
red. 
A.M.Quzov; 
tərc. 
ed. 
M.B.Həsənov; 
Sentrosoyuzun  İqtisadi  Təhsil  Şurası,  Baş  Tədris  Müəssisələri 


38 
 
İdarəsi,  Mərkəzi  Tədris-Metodika  İdarəsi.-  Bakı:  [s.n.],  1988.- 
29,  [2]  s.,  cədv.;  20  sm.-  Bibl.:  s.  23-30.-  500  nüs.- 
[Ar1988/1150] 
 
336 Maliyyə. Bank işi 
 
214.
 
Azərbaycan  SSR  Dövlət  büdcəsinin  tərtibi  və  icrası
qaydaları  /red.  Ə.B.Məmmədov;  tərc.  ed.  Y.V.Atalıyev;  Azərb. 
SSR Maliyyə Nazirliyi.- Bakı: [s. n.], 1988.- 105, [2] s.; 20 sm.- 
1500 nüs.- [Ar1988/384]  
215.
 
Əmtəə  istehsalı. Əmtəə  və  pul: metodik göstəriş /elmi 
red.  S.İbadov;  rəy.:  Q.Qitəliyev,  Z.Eyvazov;  tərt.  ed.  Ş.S.Qafa-
rov; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil 
üzrə  Tədrisi-Metodika  Kabineti;  S.M.Kirov  adına  ADU.-  Bakı: 
ADU, 1988.- 16 s.; 22 sm.- 150 nüs.- [Ar1988/73]  
216.
 
Kənd təsərrüfatı məhsullarının keyfiyyəti üzrə dövlət 
hesabatlarının  təşkili  vacib  məsələlərdən  biridir:  informasiya 
vərəqi  /tərt.  ed.  S.C.Əliyev;  elmi  red.  C.M.Əliyev;  red. 
R.N.Kərimov;  Azərb.  SSR  Dövlət  Plan  Komitəsinin  Azərb. 
Elmi-Tədqiqat  Elmi  Texniki  İnformasiya  və  Texniki-İqtisadi 
Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı: AzETETİ, 1988.- 4 s.; 21 sm.- 100 nüs.- 
[Ar1988/1171] 
217.
 
Kolxozlarda  əsaslı  vəsait  qoyuluşunun  maliyyələşmə 
mənbələri:  informasiya  vərəqi  /tərt.  ed.  İ.B.Rzayev;  red. 
S.Mustafa  qızı;  Azərb.  SSR  Dövlət  Plan  Komitəsinin  Azərb. 
Elmi-Tədqiqat  Elmi  Texniki  İnformasiya  və  Texniki-İqtisadi 
Tədqiqatlar  İn-tu.-  Bakı:  AzETETİİ,  1988.-  4  s.;  22  sm.-  250 
nüs.- [Ar1988/893] 
218.
 
Kredit  planlarının  tərtib  və  icra  edilməsinə  dair 
göstərişlər:  7  dekabr  1987-ci  il  /tərc.  ed.  Ə.Qasımov;  red. 
U.Qalabəyov;  Azərb.  SSR  Dövlət  Aqrar-Sənaye  Komitəsi,  Elm 
və Təbliğat Baş İdarəsi.- Bakı: [s.n.], 1988.- 23 s., forma; 20 sm.- 
2500 nüs.- [Ar1988/830] 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə