Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə22/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   109

67 
 
412.
 
Məmmədov, Ə.C. Ərəb dilinin qısa kursu: üçüncü sinif 
üçün  dərslik  /Əli  Məmmədov;  red.  E.Z.Əzimov.-  Bakı:  Maarif, 
1988.-  221,  [2]  s.:  şək.;  27  sm.-  Azərbaycanca-ərəbcə  lüğət:  s. 
196-216.- Mətn Azərb. və
 
ərəb dillərindədir.- 6000 nüs.- ISBN 5-
5560-0011-5 (cilddə).- [Ar1988/562]  
413.
 
Mikayılov,  Ş.A.  Ədəbiyyat  nəzəriyyəsi:  VII-X  siniflər 
üçün  dərs  vəsaiti  /Şəmistan  Mikayılov;  elmi  red.  P.Xəlilov.- 
Bakı:  Maarif,  1988.-  Nəşr  3.-  187,  [5]  s.:  sxem;  22  sm.-  50000 
nüs. (cilddə).- [Ar1988/1] 
414.
 
Moro,  M.İ.  Riyaziyyat:  üçillik  ibtidai  məktəbin  2-ci 
sinfi  üçün  dərslik  /Moro  Mariya,  A.Bantova;  tərc.  ed. 
S.S.Həmidov.-  Bakı:  Maarif,  1988.-  253,  [3]  s.:  şək.,  cədv.;  22 
sm.- 100000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/91] 
415.
 
Moro,  M.İ.  Riyaziyyat:  dördillik  ibtidai  məktəb  üçün 
dərslik  /Mariya  Moro,  S.V.Stepanov;  tərc.  ed.  Z.A.Osmanov.- 
Bakı,  Maarif,  1988.-  127  s.:  şək.,  cədv.;  22  sm.-  105000  nüs. 
(cildli).- [Ar1988/157] 
416.
 
Moro,  M.İ.  II  sinifdə  riyaziyyat:  “Riyaziyyat,  2”  sınaq 
dərsliyindən  istifadə  olunmuşdur  /Mariya  Moro;  tərt.  ed.: 
V.Məmmədov,  A.İbrahimov;  Azərb.  SSR  Maarif  Nazirliyi.- 
Bakı: Maarif, 1988.- 130, [2] s.: şək., cədv.; 22 sm.- 60000 nüs.-
[Ar1988/42]  
417.
 
Moro,  M.İ.  Riyaziyyat:  dördillik  ibtidai  məktəb  üçün 
dərslik  /Mariya  Moro,  M.A.Bantova,  Q.V.Beltyukova  [və  b.]; 
tərc. ed. Z.A.Osmanov.- Bakı: Maarif, 1988.- 159 s.: şək., cədv.; 
22 sm.- 96000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/92] 
418.
 
Musayev, O.İ. English: 5-ci sinif üçün /Oruc Musayev, 
A.T.Tahirov.-  Bakı:  Maarif,  1988.-  149,  [3]s.:  şək.;  22  sm.-
İngiliscə-Azərbaycanca  lüğət:  s.  138-146.-  33800  nüs.  (cilddə).- 
[Ar1988/161] 
419.
 
Myakişev, G.Y. Fizika: orta məktəbin 10-cu sinfi üçün 
dərslik /Gennadi Myakişev, B.B.Buxovtsev; tərc. ed.: İ.Nəcəfov, 
A.Muxtarov.-  Bakı:  Maarif,  1988.-  343  s.:  şək.,  portr.;  22  sm.- 
166000 nüs. (cilddə).- [Ar1983/248] 


68 
 
420.
 
Nağıyeva, H.M. English: 6-cı sinif üçün dərslik /Həcər 
Nağıyeva,  F.Ə.Seyidov;  ixt.  red.  E.H.Əbdülrəhimov.-  Bakı: 
Maarif,  1988.-  Nəşr  2.-  155,  [5]  s.:  şək.;  22  sm.-  English-Azər-
baycanca lüğət: s. 150-156.- 35000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/13] 
421.
 
Poqorelov,  A.V.  Həndəsə:  orta  məktəbin  6-10-cu 
sinifləri  üçün  dərs  vəsaiti  /Aleksey  Poqorelov;  tərc  ed. 
F.Q.Maqsudov.-  Nəşr  5.-  Bakı:  Maarif,  1988.-  298,  [6]  s.:  şək.; 
23 sm.- 146000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/18] 
422.
 
Polyakov,  V.A.  Elektrotexnika:  orta  ümumtəhsil  mək-
təblərinin  9  və  10-cu  sinif  şagirdləri  üçün  dərs  vəsaiti  /Valeriy 
Polyakov;  tərc.  ed.  K.M.Mehrəliyev;  red.  M.Q.Paşayeva.-  Bakı: 
Maarif, 1988.- Nəşr 2.- 240, [4] s.: şək, cədv.; 23 sm.- 4000 nüs.- 
ISBN 5-556-000-40 (cilddə).- [Ar1988/741] 
423.
 
Rəcəbov,  O.M.  Musiqi:  albom:  onbirillik  məktəbin  I 
sinif  üçün  dərs  vəsaiti  /Oqtay  Rəcəbov,  O.Q.Zülfüqarov, 
Y.Ş.Kərimov.-  Bakı:  Maarif,  1988.-  28  s.:  şək.,  not.;  29  sm.- 
110000 nüs.- [Ar1988/156]        
424.
 
Rəhimov,  M.Y.  Français:  5-ci  sinif  üçün  /Məmməd 
Rəhimov,  O.A.Əmirbəyov;  ixt.  red.  S.M.Seyidzadə.-  Bakı: 
Maarif,  1988.-  Nəşr  3.-  131  s.:  şək.;  22  sm.-  Fransız-Azər-
baycanca lüğət: s. 127-131.- 6600 nüs. (cilddə).- [Ar1988/26] 
425.
 
Riyaziyyat:  orta  məktəbin  5-ci  sinfi  üçün  dərslik  /red.: 
A.İ.Markuşeviç;  N.Y.Vilenkin,  K.İ.Neşkov,  S.İ.Şvartsburd;  tərc. 
ed. İ.Əliyev.- Bakı: Maarif, 1988.- Nəşri 10.- 243 s.: şək., cədv., 
portr.; 23 sm.- 25000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/31] 
426.
 
Riyaziyyat:  üçillik  ibtidai  məktəbin  3-cü  sinif  üçün 
dərslik  /A.S.Pçyolko,  M.A.Bantova,  M.İ.Moro,  A.M.Pışkalo; 
tərc. ed. A.M.Məmmədov.- Bakı: Maarif, 1988.- Nəşr 17.- 208 s.: 
şək., cədv.; 22 sm.- 128000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/283] 
427.
 
Riyaziyyat: orta  məktəbin  4-cü  sinfi  üçün dərslik  /red.: 
A.İ.Markuşeviçin;  N.Y.Vilenkin,  K.İ.Neşkov,  S.İ.Şvartsburd; 
tərc. ed.  Ə.M.Əliyev.- Bakı: Maarif, 1988.-  Nəşr 6.-303 s.: şək., 
cədv.; 23 sm.- 25000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/8] 


69 
 
428.
 
Rzaquluzadə,  M.M.  Ədəbiyyat:  oxu  kitabı:  4-cü  sinif 
üçün  /Mikayıl  Rzaquluzadə,  Ş.A.Mikayılov;  red.  Q.İ.Vəkilov.- 
Bakı:  Maarif,  1988.-  358  s.:  portr.:  şək.;  21  sm.-  48000  nüs. 
(cilddə).- [Ar1988/563] 
429.
 
Seyidov,  F.Ə.  English:  7-ci  sinif  üçün  dərslik  /Fikrət 
Seyidov,  H.A.Mahmudov;  red.  E.H.Əbdülrəhimov.-  Bakı: 
Maarif,  1988.-  Nəşr  2.-  149,  [3]  s.:  şək.;  22  sm.-  English-Azər-
baycanca lüğət: s. 138-146.- 17600 nüs. (cilddə).- [Ar1988/9]      
430.
 
Seyidov,  M.M.  Müşahidə  gündəliyi:  III  sinif  şagirdləri 
üçün (7-yaşlılar üçün) /M.M.Seyidov.- Bakı: Maarif, 1988.- Nəşr 
6.- 55 s.: şək., cədv.; 22 sm.- 90000 nüs.- [Ar1988/28]  
431.
 
Seyidzadə, S.M. Français 6 /Sadıq Seyidzadə, A.A.Qur-
banov; red. Ş.X.Əfəndiyeva.- Bakı: Maarif, 1988.- Nəşr 2.- 141, 
[3] s.: şək., cədv.; 22 sm.- Lüğət: s. 131-142.- 6600 nüs. (cilddə).- 
[Ar1988/25]   
432.
 
SSRİ  tarixi:  orta  məktəbin  7-ci  sinfi  üçün  dərslik 
/B.A.Rıbakov,  A.M.Saxarov,  A.A.Preobrajeenski,  B.İ.Krasnoba-
yev;  tərt.  ed.:  T.S.Qolubeva;  A.A.Preobrajenski;  tərc.  ed. 
Ə.M.Balayev;  ixt.  red.  İ.M.Xəlilov;  red.  B.A.Rıbakov.-  İkinci 
nəşr.- Bakı: Maarif, 1988.- 333, [3] s., xəritə: şək., portr.; 22 sm.- 
50000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/206]  
433.
 
Şirəliyev, M.Ş. Azərbaycan dili: Sintaksis: 7-8-ci sinif-
lər  üçün  dərslik  /Məmmədağa  Şirəliyev,  M.H.Hüseynzadə, 
Q.Ş.Kazı-mov.-  Bakı: Maarif,  1988.-  181,  [7]  s.,  cədv.;  22  sm.-
50000 nüs.(cilddə).- [Ar1988/10] 
434.
 
Tsvetkov,  L.A.  Üzvi  kimya:  orta  məktəbin  10-cu  sinfi 
üçün  dərslik  /Leonid  Tsvetkov;  tərc.  ed.  Ş.Əhmədov.-  Bakı, 
1988.- 170 s.: şək.; 21 sm.- 60000 nüs. (cildli).- [Ar1988/46] 
435.
 
Veysəlov,  F.Y.  Deutsch:  6-cı  sinif  üçün  dərslik 
/Fəxrəddin Veysəlov, Z.İ.Quliyev.- 2 nəşri.- Bakı: Maarif, 1988.- 
170,  [2]  s.:  şək.,  cədv.,  xəritə;  22  sm.-  Alman-Azərbaycanca 
lüğət: s. 162-168.- 6400 nüs. (cilddə).- [Ar1988/21]  
436.
 
Vorontsov-Velyaminov,  B.A.  Astronomiya:  orta  mək-
təbin 10-cu sinfi üçün dərslik /BorisVorontsov-Velyaminov; tərc. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə