Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə24/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   109

73 
 
460.
 
Polozkov, İ.K. Yenidənqurma fəaliyyətdədir: Krasnodar 
diyarında  mühazirə  təbliğatı:  axtarış,  təcrübə,  problemlər  /İvan 
Polozkov;  tərc.  ed.:  V.Məcidov,  E.Cəfərov.-  Bakı:  [s.n.],  1988.- 
103, [3] s.; 20 sm.- 500 nüs.- [Ar1988/1111] 
461.
 
Sözlə  iş  görmə:  proqram:  2112  №-li  “Mədəni-maarif 
işi”  ixtisasının  “Kütləvi  tamaşaların  rejissorluğu  və  təşkili” 
ixisaslaşması  üzrə  mədəniyyət  institutları  üçün  /tərc.  ed. 
Ə.R.Quliyev;  tərt.  ed.  Z.V.Savkova;  red.  Y.Bağırov;  rəy.: 
B.Kazımov,  N.Təhməzov;  Azərb.  SSR  Xalq  Təhsili  Nazirliyi, 
M.A.Əliyev ad. Azərb. Döv. İncəsənət İn-tu.- Bakı: [s.n.], 1988.- 
28 s., cədv.; 20 sm.- Bibl.: s. 27-28.- 150 nüs.- [Ar1988/1022] 
 
377 Peşə təhsili 
 
462.
 
Bakı  Sovet  Ticarəti  Texnikumu  /Azərb.  SSR  Xalq 
Təhsili Nazirliyi.- Bakı: Kommunist, 1988.- [17] s., fotoşək.; 27 
sm.- Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- [Ar1988/990] 
463.
 
 Orta  texniki  peşə  məktəblərində  geniş  profilli 
ixtisaslı  fəhlələrin  hazırlanmasının  təkmilləşdirilməsi:  meto-
diki  tövsiyə-lər  /tərt.  ed.  K.H.Kazımov;  tərc.  ed.  F.Əliyev; 
Gənclərin  Texniki  Peşə  Təliminin  Ümumittifaq  Elmi-Metodiki 
Mərkəzi.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  76  s.;  20  sm.-  200  nüs.- 
[Ar1988/1162]     
 
378 Ali təhsil 
 
464.
 
Didaktika kursu üzrə laborator-praktik məşğələlərin 
tapşırıqları:  pedaqoji  fakültənin  2-ci  kurs  tələbələri  üçün  /tərt. 
ed.  A.İ.Tayısov;  tərc.  ed.:  Ə.S.Tağıyev,  S.P.Nəbiyev;  red. 
S.P.Nəbiyev V.İ.Lenin ad. ADPİ, İbtidai Təlim Pedaqogikası və 
Metodikası Kafedrası.- Bakı: APİ,1988.- 6 c.; 20 sm.- Bibl.: s. 5.- 
150 nüs.- [Ar1988/226] 
465.
 
Pedaqogikadan  kurs  işlərinin  mövzuları,  planları  və 
ədəbiyyatı  /tərt.  ed.  Z.İ.Əliyeva;  red.  G.C.Məmmədova;  Azərb. 


74 
 
SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi; M.A.Əliyev ad. Azərb. 
Dövl.  İncəsənət  İn-tu.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  85  s.;  20  sm.-  150 
nüs.- [Ar1988/258]   
466.
 
Pedaqoji  institutlar  üçün  proqram:  embriologiya 
əsasları  ilə  histologiya:  musiqi  ixtisası  üçün  /tərt.  ed. 
M.A.Rayevskaya; 
məsul 
red. 
K.A.Biryukava; 
tərt. 
ed. 
N.Q.Axundova; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, 
V.İ.Lenin ad. ADPİ.- Bakı: [s.n.], 1988.- № 2119.- 12 s.; 20 sm.- 
Bibl.: s. 1.- 150 nüs.- [Ar1988/946] 
467.
 
Pedaqoji institutlar üçün proqram: xor aranjirovkası.- 
Bakı: [s.n.], 1988.- 16 s., cədv.; 20 sm.- Bibl.: s. 15.- 150 nüs.- 
[Ar1988/1141] 
468.
 
Pedaqoji  institutlar  üçün  proqram: pioner və komso-
mol  işinin  nəzəriyyə  və  metodikası  /tərt.  ed.:  M.Ə.Məmmədov, 
K.M.Məcidov;  elmi  red.  H.S.Bağırov;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta 
İxtisas  Təhsili  Nazirliyi,  Ali  Təhsil  üzrə  Tədris-Metodika 
Kabineti.- Bakı: V.İ.Lenin adına APİ, 1988.- 21 s., cədv.; 20 sm.- 
Bibl.: s. 20-21.- 150 nüs.- [Ar1988/771] 
469.
 
Pedaqoji 
institutlar 
üçün 
proqram
ümumi 
psixologiya:  bütün  ixtisaslar  üçün  /tərt.  ed.  A.V.Petrovski;  tərc. 
ed.  Ə.Ə.Əlizadə;  red.  Q.E.Əzimov;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta 
İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. ADPİ.- Bakı: [s.n.], 1988.- 
23 s., cədv.; 20 sm.- Bibl.: s. 20-23.- 150 nüs.- [Ar1988/1140] 
470.
 
Pedaqoji  institutlar  üçün  proqram:  Azərbaycan  dili 
tarixi:  filologiya  fakültələri  üçün  /tərt.  ed.:  Y.Q.Məmmədov, 
N.N.Namazov,  N.M.Xudiyev;  red.  A.M.Qurbanov;  Azərb.  SSR 
Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi; V.İ.Lenin ad. ADPİ.- Bakı: 
APİ,  1988.-  29,  [2]  s.;  20  sm.-  Bibl.:  s.  28-29-  150  nüs.- 
[Ar1988/420] 
471.
 
Pedaqoji institutlar üçün proqram: Azərbaycan SSRİ-
nin  fiziki  coğrafiyası  üzrə  xüsusi  kurs:  coğrafiya  fakültəsinin  II 
kurs  tələbələri  üçün  /tərc.  ed.  V.N.Nəbiyev;  red.  B.S.Cəfərov; 
Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi;  V.İ.Lenin  ad. 


75 
 
ADPİ.- Bakı: APİ, 1988.- 10, [2] s.; 20 sm.- Bibl.: s. 10-11- 150 
nüs.- [Ar1988/424] 
472.
 
Pedaqoji  institutlar  üçün  proqram:  orta  ümumtəhsil 
məktəblərində  təsviri  incəsənətin  tədrisi  metodikası:  Bədii-
qrafika  fakültəsi  2109  /tərt.  et.:  N.N.Rostovsev,  N.N.Anisimov; 
tərc.  ed.:
 
M.M.Cəfərova,  M.N.Yüzbaşiyeyev;  red.:  V.S.Kuzmin, 
S.H.Atayev,  D.H.Rəsulova;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  Təhsili 
Nazirliyi;  Ali  Təhsil  üzrə  Elm-Metodik  Kabinet,  V.İ.Lenin  ad, 
ADPİ.- Bakı: APİ, 1988.- 14 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 14.- 150 nüs.- 
[Ar1988/305] 
473.
 
Pedaqoji  institutlar  üçün  proqram:  Şagird  istehsalat 
briqadalarının  fəaliyyətinin  pedaqoji  əsasları:  xüsusi  kurs 
proqramı  /tərt.  ed.  M.Ə.Məmmədov,  K.M.Məcidov;  elmi  red. 
H.M.Əhmə-dov;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili 
Nazirliyi.-  Bakı,  APİ,  1988.-  13  s.;  20  sm.-  150  nüs.- 
[Ar1988/691] 
474.
 
Pedaqoji  institutlar  üçün  proqram:  Ali  riyaziyyat  və 
riyazi  statistikanın  elmentləri:  2132,  2106  №-li  ixtisaslar  üçün 
“Kimya  əlavə  biologiya”,  “Biologiya  əlavə  kimya”  /tərc.  ed.: 
M.R.Əfəndiyeva, N.B.Nəsirov; red. Ş.İ.Vəkilov; Azərb. SSR Ali 
və Orta İxtisas
 
Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. ADPİ.- Bakı: APİ, 
1988.- 2, [2] s.; 20 sm.-Bibl.: s. 2.- 150 nüs.- [Ar1988/335] 
475.
 
Pedaqoji  institutlar  üçün  proqram:  Sovet  hüququ: 
Torpaq  hüququ  və  təbiətin  hüquqi  mühafizəsi.  Kənd  təsərrüfatı 
hüququ, Mülki hüquq və proses, ailə hüququ, cinayət hüququ və 
prosesi.  SSRİ-də  qanunçuluqdan  və  hüquq  qaydasının  təmin 
edilməsi  /tərt.  ed.:  V.M.Obuxov,  A.F.Nikitin,  Y.V.Sokolov  [və 
b.];  red.  Q.P.Davıdov;  tərc.  ed.  E.H.İsgəndərov;  SSRİ  Maarif 
Nazirliyi.-  Bakı:  APİ,  1988.-  76  s.;  20  sm.-  150  nüs.- 
[Ar1988/330] 
476.
 
 Pedaqoji  institutlar  üçün  proqram:  Orta  əsrlər  tarixi 
/tərt.  ed.  R.B.Arazova;  red.  A.M.Nəbiyev;  Azərb.  SSR  Ali  və 
Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi;  V.İ.Lenin  ad.  ADPİ.-  Bakı:  APİ, 
1988.- 35, [3] s.; 20 sm.- Bibl.: s. 36-38.- 150 nüs.- [Ar1988/306] 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə