Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə25/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   109

76 
 
477.
 
Pedaqoji  institutlar  üçün  proqram:  Solfecio:  Musiqi 
ixtisası  üçün  №  2119  /tərt.  ed.  V.Y.Soloduxo;  tərc.  ed. 
S.M.Hacıyeva.-  Bakı:  APİ,  1988.-  16  s.;  20  sm.-  150  nüs.- 
[Ar1988/313] 
478.
 
Pedaqoji  institutlar  üçün  proqram:  Yerşünaslıq  və 
diyarşünaslıq /T.Q.Qalant, T.Q.Qurviç; məsul red. İ.S.Matrusov; 
red.  Ş.G.Həsənov;  tərc.  ed.:  S.B.Məmmədov,  A.Z.İsmayılova, 
Y.Q.Əliyev;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi; 
V.İ.Lenin  ad.  ADPİ.-  Bakı:  APİ,  1988.-  15  s.;  20  sm.-  Bibl.:  s. 
16.- 150 nüs.- [Ar1988/52] 
479.
 
Pedaqoji  institutlar  üçün  proqram:  Ailə  həyatının 
etika 
və 
psixologiyası  /tərc.  ed.  N.M.Şükürova;  red. 
Ə.A.Abdullayev;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili 
Nazirliyi; V.İ.Lenin ad. ADPİ.- Bakı: APİ, 1988.- 40, [2] s.; 20 
sm.- Bibl.: s. 40-4.- 150 nüs.- [Ar1988/325] 
480.
 
Pedaqoji  institutlar  üçün  proqram:  Alman  dili: 
ixtisasi  xarici  dil  olmayan  pedaqoji  institutlar  üçün  /tərt.  ed.: 
L.X.Paşayeva, Ş.D.Vəliyeva; red. A.İ.Kərimova; Azərb. SSR Ali 
və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi; V.İ.Lenin ad. ADPİ.- Bakı: APİ, 
1988.- 26 s.; 20 sm.- 150 nüs.- [Ar1988/309] 
481.
 
Pedaqoji  institutlar  üçün  proqram:  Asiya  və  Afrika 
ölkələrinin  yeni  və  ən  yeni  tarixi  /tərt.  ed.  M.A.Nəbiyev;  red.: 
M.Həsənov,  B.Bəxtiyarov;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas 
Təhsili  Nazirliyi;  V.İ.Lenin  ad.  ADPİ.-  Bakı:  APİ,  1988.-  63  s.; 
20 sm.- Bibl.: s. 58-63.- 150 nüs.- [Ar1988/454] 
482.
 
Pedaqoji  institutlar  üçün  proqram:  Azərbaycan 
dialektologiyası:  filologiya  fakültələri  üçün  /tərt.  ed.: 
A.Ə.Hüseynov,  Q.Ə.Bağırov;  red.  A.M.Qurbanov;  Azərb.  SSR 
Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi; V.İ.Lenin ad. ADPİ.- Bakı: 
APİ, 1988.- 8 s.; 20 sm.-Bibl.: s. 8- 150 nüs.- [Ar1988/316] 
483.
 
Pedaqoji  institutlar  üçün  proqram:  Azərbaycan 
dilçiliyi  tarixi:  Sovet  dövrü  /tərt.  ed.  B.P.Sadıqov;  red. 
A.M.Qurbanov; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi; 


77 
 
V.İ.Lenin ad. ADPİ.- Bakı: APİ, 1988.- 10, [2] s.; 20 sm.- Bibl.: 
s. 11.- 150 nüs.- [Ar1988/307] 
484.
 
Pedaqoji  institutlar  üçün  proqram:  Azərbaycan  dili: 
ali  məktəblərin  hazırlıq  şöbələri  üçün  /tərt.  ed.  H.Balıyev;  red. 
Ə.Əhmədov;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi; 
V.İ.Lenin  ad.  ADPİ.-  Bakı:  APİ,  1988.-  8  s.;  20  sm.-  150  nüs.- 
[Ar1988/322]  
485.
 
Pedaqoji  institutlar  üçün  proqram:  Beynəlxalq  fəhlə 
və  kommunist  hərakatı  tarixi:  tarix  fakültəsi  üçün  /tərc.  ed. 
F.A.Seyidov; red. B.A.Bəxtiyarov, SSRİ Maarif Nazirliyi.- Bakı: 
APİ,  1988.-  19  s.;  20  sm.-  Bibl.:  s.18-20.-  150  nüs.- 
[Ar1988/377] 
486.
 
Pedaqoji institutlar üçün proqram: Bitki fiziologiyası 
/tərc. ed. Y.K.Əhmədov; red. M.Ə.Atakişiyev; Azərb. SSR Ali və 
Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi;  V.İ.Lenin  ad.  ADPİ.-  Bakı:  APİ, 
1988.- 27, [3] s.; 20 sm.- Bibl.: s. 28-29.- 150 nüs.- [Ar1988/333] 
487.
 
Pedaqoji institutlar üçün proqram: Dilçilik fənlərinin 
ali  məktəbdə  tədrisi  problemləri:  xüsusi  kurs  /tərt.  ed. 
A.M.Qurbanov; red. H.B.Balıyev; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas 
Təhsili  Nazirliyi;  V.İ.Lenin  ad.  ADPİ.-  Bakı:  APİ,  1988.-  19  s.; 
20 sm.- Bibl.: s. 8-20.- 150 nüs.- [Ar1988/369] 
488.
 
Pedaqoji institutlar üçün proqram: Dildən xüsusi kurs 
/red.: A.M.Qurbanov, Q.Ş.Kazımov, V.H.Əliyev; Azərb. SSR Ali 
və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. ADPİ.- Bakı: APİ, 
1988.- 38, [2] s.; 20 sm.- Bibl.: s. 38-39.- 150 nüs.- [Ar1988/321] 
489.
 
Pedaqoji  institutlar  üçün  proqram:  Elektrotexnika: 
2120 №-li “Ümumi texniki fənlər və əmək” ixtisası üçün /tərt. 
ed.: Q.V.Oqloblin,  R.V.Maqera, K.A.Duysenbayov [və b.]; red.: 
R.V.Maqera, H.İ.Həşimov; tərc. ed. K.L.Şirinov; Azərb. SSR Ali 
və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. ADPİ.- Bakı: APİ, 
1988.- 6 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 6.- 150 nüs.- [Ar1988/310] 
490.
 
Pedaqoji institutlar üçün proqram: Əlavə musiqi aləti 
(tar): 2119 №-li musiqi ixtisası üçün /tərt. ed. C.Q.Osmanov; red. 
S.D.Quliyev;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi, 


78 
 
V.İ.Lenin  ad.  ADPİ.-  Bakı:  APİ,  1988.-  8  s.;  20  sm.-  150  nüs.- 
[Ar1988/336]
 
491.
 
Pedaqoji  institutlar  üçün  proqram:  Ən  yeni  dövr 
xarici  ölkələr  ədəbiyyatı  /tərc.  ed.  İ.Şıxlı;  red.  M.Heyatzadə; 
Azərb.  SSR  Nazirlər  Sovetinin  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili 
Komitəsi, V.İ.Lenin ad. ADPİ.- Bakı: APİ, 1988.- 47 s.; 20 sm.- 
150 nüs.- [Ar1988/302] 
492.
 
Pedaqoji institutlar üçün proqram: Ən yeni tarix /tərt. 
ed.  B.A.Bəxtiyrov;  red.  M.S.Həsənov;  Azərb.  SSR  Xalq  Təhsili 
Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. ADPİ.- Bakı: [s.n.], 1988.- 49 s.; 20 sm.-
Bibl.: s. 47-49.- 150 nüs.- [Ar1988/1065] 
493.
 
Pedaqoji  institutlar  üçün  proqram:  Ərəb  qrafikalı 
Azərbaycan  yazısı  proqramı:  pedaqoji  institutların  filologiya  və 
tarix fakültələri üçün /tərt. ed. Ə.R.Yəqubi; red. A.M.Qurbanov; 
Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ali Tədris üzrə 
Tədris Metodik Kabinet, V.İ.Lenin ad. ADPİ.- Bakı: [s.n], 1988.- 
12 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 11.- 150 nüs.- [Ar1988/236] 
494.
 
Pedaqoji  institutlar  üçün  proqram:  Fars  dili:  ixtisasi 
xarici  dil  olmayan  pedaqoji  inistitutların  tatix  və  filologiya 
fakültələrinin  əyani  və  qiyabi  şöbə  tələbələri  üçün  /tərt.  ed. 
Ə.Yəqubi;  red.  S.Qafarova;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas 
Təhsili  Nazirliyi,  V.İ.Lenin  ad.  ADPİ.-  Bakı:  APİ,  1988.-  16  s.; 
20 sm.- Bibl.: s. 16.- 150 nüs.- [Ar1988/315] 
495.
 
Pedaqoji  institutlar  üçün  proqram:  Hesablama 
texnikası və alqoritmləşdirmə informatika və hesablama texnika-
sının  əsasları:  “Riyaziyyat”  2104  və  “Fizika”  2105  ixtisasları 
üçün /tərt. ed.: V.M.Zavarıkin, V.Q.Jitomirski, M.P.Lapçik; tərc. 
ed.  P.A.Paşayev;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili 
Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. ADPİ.- Bakı: APİ, 1988.- 14 s.; 20 sm.- 
Bibl.: s. 12-14.- 150 nüs.- [Ar1988/711] 
496.
 
Pedaqoji institutlar üçün proqram: Xarici ölkə musiqi 
tarixi:  “Musiqi”  ixtisası  üzrə  /tərt.  ed.  L.B.Rimski;  məsl.  red. 
Y.M.Tsareva; tərc. və tərt. ed.: E.Əfəndiyeva, S.Hacıyeva; məsl. 
red. N.Məlikməmmədov; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə