Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə43/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   109

130 
 
629.7 Uçuş aparatları 
 
781.
 
Kosmonavtikanın əsasları kursu üzrə metodik göstə-
riş /tərt.  ed.:  R.Ş.Yəhyayev,  A.Y.Mehdiyev;  Azərb.  SSR  Ali  və 
Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi,  Ali  Təhsil  üzrə  Tədris-Metodika 
Kabineti;  akad.  Y.H.Məmmədəliyev  ad.  Naxçıvan  Dövl. 
Pedaqoji İn-tu.- Bakı: [s.n.], 1988.- Hissə 1.- 39 s.: şək.; 20 sm.- 
150 nüs.- [Ar1988/1055] 
 
63 Kənd təsərrüfatı 
 
782.
 
Kənd təsərrüfatı məhsullarının keyfiyyəti üzrə dövlət 
hesabatlarının  təşkili  vacib  məsələlərdən  biridir: informasiya 
vərəqi  /tərt.  ed.  S.C.Əliyev;  elmi  red.  C.M.Əliyev;  red. 
R.N.Kərimov; Azərb. SSR Dövl. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-
Tədqiqat  Elmi  Texniki  İnformasiya  və  Texniki-İqtisadi 
Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı: AzETETİİ, 1988.- 4 s.; 21 sm.- (“Kənd 
təsərrüfatı” seriyası).- 100 nüs.- [Ar1988/1171]    
783.
 
Kənd  təsərrüfatı  istehsalı  səmərəliliyinin  indeks 
metodu  ilə  sistemli  təhlili:  informasiya  vərəqi  /tərt.  ed.: 
A.C.Məmmədov,  Ş.Ş.Bədəlov;  red.  S.Mustafa  qızı;  Azərb.  SSR 
Dövl.  Plan  Komitəsinin  Azərb.  Elmi-Tədqiqat  Elmi  Texniki 
İnformasiya  və  Texniki-İqtisadi  Tədqiqatlar  İn-tu.-  Bakı: 
AzETETİİ,  1988.-  4  s.,  cədv.;  22  sm.-  (“Kənd  təsərrüfatı” 
seriyası №1).- 170 nüs.- [Ar1988/849] 
784.
 
Kolxozlarda  əməyin  mövsümlüyü  və  onun  azal-
dılması  ehtiyatları:  informasiya  vərəqi  /tərt.  ed.  M.Q.İsgən-
dərov; red. S.Mustafa qızı; Azərb. SSR Dövlət Plan Komitəsinin 
Azərb.  Elmi-Tədqiqat  Elmi  Texniki  İnformasiya  və  Texniki-
İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı: AzETETİİ, 1988.- 4 s.; 22 sm.- 
250 nüs.- [Ar1988/913]  
785.
 
Kolxozlarda  əsaslı  vəsait  qoyuluşunun  maliyyələşmə 
mənbələri:  informasiya  vərəqi  /tərt.  ed.  İ.B.Rzayev;  red. 
S.Mustafa qızı; Azərb. SSR Dövl. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-


131 
 
Tədqiqat  Elmi  Texniki  İnformasiya  və  Texniki-İqtisadi 
Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı: AzETETİİ, 1988.- 4 s.; 22 sm.- (“Kənd 
təsərrüfatı” seriyası №49).- 250 nüs.- [Ar1988/893] 
786.
 
Qarayev,  B.K.  Fermalarda  qənaət  rejimi  /Böyükağa 
Qarayev;  rəy.  S.Ə.Əliyev.-  Bakı:  Azərnəşr,  1988.-  85,  [3]  s., 
cədv.; 20 sm.- 4500 nüs.- ISBN 5-5520-010-95.- [Ar1988/753] 
787.
 
Mahmudov,  M.Ə.  Respublika  kənd  təsərrüfatının 
maddi-texniki  bazasının  inkişafı  /Mübariz  Mahmudov;  red. 
Q.Y.Əbdülsəlimzadə;  Azərb.  SSR  “Bilik”  Cəmiyyəti.-  Bakı:  [s. 
n.],  1988.-  56,  [3]  s.;  20  sm.-  Bibl.:  s.  56.-  500  nüs.- 
[Ar1988/836] 
788.
 
Material  tutumunun  iqtisadi  təhlilinin  metodoloji 
əsasları:  informasiya  vərəqi  /tərt.  ed.:  S.M.Səbzəliyev, 
Ə.İ.Daşdəmirov;  red.  S.Mustafa  qızı;  Azərb.  SSR  Dövl.  Plan 
Komitəsinin Azərb.  Elmi-Tədqiqat Elmi  Texniki İnformasiya və 
Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı: AzETETİİ, 1988.- 4 s.; 
22  sm.-  (“Kənd  təsərrüfatı”  seriyası  №76).-  250  nüs.- 
[Ar1988/851]  
789.
 
Məhsul  istehsalının  artırılmasının  əsas  yolları:  infor-
masiya vərəqi /tərt. ed.: R.B.Eyvazov, H.İ.Əzimi; red. S.Mustafa 
qızı;  Azərb.  SSR  Dövl.  Plan  Komitəsinin  Azərb.  Elmi-Tədqiqat 
Elmi Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu.- 
Bakı: AzETETİİ, 1988.- 4 s.; 22 sm.- 280 nüs.- [Ar1988/904] 
790.
 
Taxıl  və  heyvandarlıq  məhsulları  istehsalını 
artırmağın əsas ehtiyat mənbələri: informasiya vərəqi /tərt. ed.: 
Ə.Ə.İsgəndərov,  R.B.Eyvazov;  red.  S.Mustafa  qızı;  Azərb.  SSR 
Dövl.  Plan  Komitəsinin  Azərb.  Elmi-Tədqiqat  Elmi  Texniki 
İnformasiya  və  Texniki-İqtisadi  Tədqiqatlar  İn-tu.-  Bakı: 
AzETETİİ, 1988.- 4 s., cədv.; 22 sm.- 250 nüs.- [Ar1988/923]   
791.
 
Təsərrüfat  əhəmiyyətli  tetraploid  çəkil  formalarının 
yarpağının  yemlik  keyfiyyətinin  öyrənilməsi:  informasiya 
vərəqi /tərt. ed.: N.A.Cəfərov, R.N.Musayev; red. S.Mustafa qızı; 
Azərb.  SSR  Dövl.  Plan  Komitəsinin  Azərb.  Elmi-Tədqiqat Elmi 
Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı: 


132 
 
AzETETİİ,  1988.-  2,  [2]  s.,  cədv.;  22  sm.-  250  nüs.- 
[Ar1988/910]   
792.
 
Təsərrüfat  müqaviləsinin  ASK-də  istehsalın  idarə 
edilməsinin təkmilləşdirilməsində rolu: informasiya vərəqi /tərt 
ed.:  F.A.Ələsgərov,  R.R.Haşımov,  M.Ə.Məmmədova;  red. 
R.N.Kərimov;  Azərb.  SSR  Dövlət  Plan  Komitəsinin  Azərb. 
Elmi-Tədqiqat  Elmi  Texniki  İnformasiya  və  Texniki-İqtisadi 
Tədqiqatlar  İn-tu.-  Bakı:  AzETETİİ,  1988.-  4  s.;  22  sm.-  100 
nüs.- [Ar1988/909] 
793.
 
Эффективность  прямых  связей  по  реализации 
сельскохозяйственной  продукции  /сост.  Иса  Ахмедов.- 
Баку:  АзНИИНТИ, 1988.- 70 с.; 20 см.- (Сер. «Сел. хоз-во». 
Обзор.  информ.).-  Библ.:  с.  69-70  (16  назв.).-  276  экз.-  [1-
618806] 
 
630 Meşə təsərrüfatı 
 
794.
 
Əliyev,  H.Ə.  Təbiətin  yaşıl  libası  /Həsən  Əliyev, 
M.Y.Xəlilov;  rəy.  İ.Səfərov;  xüsusi  red.  A.Əsgərov.-  Bakı: 
Gənclik, 1988.- 184 s., fotoşək.; 20 sm.- 8000 nüs.- [Ar1988/61] 
 
631.3 Kənd təsərrüfatı maşınları və avadanlığı 
 
795.
 
Asinxron  mühərriklərinin  mühafizə  aparatlarının 
saxlanılma qurğusu: informasiya vərəqi /tərt. ed.: İ.C.Kərimov, 
O.H.Məmmədov;  red.  S.Mustafa  qızı;  Azərb.  SSR  Dövlət  Plan 
Komitəsinin Azərb.  Elmi-Tədqiqat Elmi  Texniki İnformasiya  və 
Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı: AzETETİİ, 1988.- 4 s.: 
şək.; 22 sm.- 300 nüs.- [Ar1988/896] 
796.
 
Belskix,  V.İ.  Kənd  təsərrüfatı  texnikasının  diaqnozlaş-
dırılması və ona xidmət: kütləvi peşə kadrları üçün dərsliklər və 
dərs vəsaitləri /Vasiliy Belskix; tərc. ed. T.M.Məmmədov.- Bakı: 
Maarif, 1988.- 607 s.: şək.; 20 sm.- 2000 nüs.- ISBN 5-5560-005-
22 (cilddə).- [Ar1988/444] 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə