Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə49/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   109

148 
 
1988.-  206 с.;  21  см.-  Библ.:  с.  203-205.-  ISBN  5-552-00111-7 
(в пер.).- [2-685889] 
880.
 
Юсифов,  Н.М.  Резервы  увеличения  производства 
зернофуража  в  Азербайджанской  ССР  /Назим  Юсифов.- 
Баку: [б. и.], 1988.- 42 с.; 20 см.- 500 экз.- [1-617368] 
 
633.4 Meyvəköklülər 
 
881.
 
Kartof  bitkisinin  vegetativ  kütləsi  və  yumrularının 
dinamikasına  gübrələrin  təsiri:  informasiya  vərəqi  /tərt.  ed. 
B.H.İsgəndərov;  red.  R.H.Kərimov;  Azərb.  SSR  Dövl.  Plan 
Komitəsinin Azərb.  Elmi-Tədqiqat Elmi  Texniki İnformasiya və 
Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı: AzETETİİ, 1988.- 4 s., 
cədv.;  22  sm.-  (“Kənd  təsərrüfatı”  seriyası  №7).-  250  nüs.- 
[Ar1988/855] 
 
633.5 Pambıqçılıq 
 
882.
 
 Xam pambıq  yığımında mütərəqqi  texnologiya: dərs 
vəsaiti  /X.O.Güləhmədov,  İ.Əliyev;  SSRİ  Dövlət  Aqrosənaye 
Komitəsi,  S.Ağamalıoğlu  ad.  Azərb.  Kənd  Təsərrüfatı  İn-tu.- 
Kirovabad:  [s.n.],  1988.-  34,  [3]  s.,  cədv.;  23  sm.-  1000  nüs.- 
[Ar1988/695]  
883.
 
 Mexanikləşdirmənin pambığın maya dəyərinə təsiri
informasiya  vərəqi  /tərt.  ed.:  P.Q.Muradov,  R.M.Rəhimov;  red. 
S.Mustafa  qızı;  Azərb.  SSR,  Dövl.  Plan  Komitəsinin  Azərb. 
Elmi-Tədqiqat  Elmi  Texniki  İnformasiya  və  Texniki-İqtisadi 
Tədqiqatlar İn-tu;.- Bakı: AzETETİİ, 1988.- 4 s.; 22 sm.- (“Kənd 
təsərrüfatı” seriyası №25).- 260 nüs.- [Ar1988/869] 
884.
 
 Pambığın  maya  dəyərinin  aşağı  salınmasının  əsas 
ehtiyat  mənbələri:  informasiya  vərəqi  /tərt.  ed.:  Q.A.Bədəlov, 
R.B.Eyvazov;  red.  S.Mustafa  qızı;  Azərb.  SSR  Dövl.  Plan 
Komitəsinin Azərb.  Elmi-Tədqiqat Elmi  Texniki İnformasiya və 


149 
 
Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı: AzETETİİ, 1988.- 4 s.; 
22 sm.- 250 nüs.-[Ar1988/922] 
885.
 
 Pambıq  istehsalının  artırılmağının  əsas  ehtiyat 
mənbələri:  informasiya  vərəqi  /tərt.  ed.:  R.B.Eyvazov, 
S.N.Əliyev;  red.  S.Mustafa  qızı;  Azərb.  SSR  Dövl.  Plan 
Komitəsinin Azərb.  Elmi-Tədqiqat Elmi  Texniki İnformasiya və 
Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı: AzETETİİ, 1988.- 4 s.; 
22  sm.-  (“Kənd  təsərrüfatı”  seriyası  №41).-  300  nüs.- 
[Ar1988/885] 
886.
 
Pambıq  istehsalının  artırılması  yolları:  informasiya 
vərəqi  /tərt.  ed.:  R.B.Eyvazov,  S.N.Əliyev;  red.  S.Mustafa  qızı; 
Azərb. SSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-Tədqiqat Elmi 
Texniki İnformasiya və Texniki İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı: 
AzETETİİ, 1988.- 4 s.; 22 sm.- 300 nüs.- [Ar1988/884] 
887.
 
 Pambıq istehsalının artırılması yolları və onun maya 
dəyərinin  aşağı  salınması:  informasiya  vərəqi  /tərt.  ed.: 
R.B.Eyvazov, F.T.Məmmədova; red. S.Mustafa qızı; Azərb. SSR 
Dövlət  Plan  Komitəsinin  Azərb.  Elmi-Tədqiqat  Elmi  Texniki 
İnformasiya  və  Texniki-İqtisadi  Tədqiqatlar  İn-tu.-  Bakı: 
AzETETİİ, 1988.- 4 s.; 22 sm.- 250 nüs.- [Ar1988/924]  
888.
 
 Pambıqçılıq  gəlirli  sahədir:  informasiya  vərəqi  /tərt. 
ed.:  N.Ə.Cavadov,  R.B.Eyvazov;  red.  S.Mustafa  qızı;  Azərb. 
SSR Dövl. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-Tədqiqat Elmi Texniki 
İnformasiya  və  Texniki-İqtisadi  Tədqiqatlar  İn-tu.-  Bakı: 
AzETETİİ,  1988.-  4  s.;  22  sm.-  (“Kənd  təsərrüfatı”
 
seriyası 
№26).- 260 nüs.- [Ar1988/870] 
889.
 
 Pambıqçılıq  kənd  təsərrüfatının  ən  gəlirli  sahələ-
rindən  biridir:  informasiya  vərəqi  /tərt.  ed.:  R.B.Eyvazov, 
F.S.Bağırov;  red.  R.H.Kərimov  Azərb.  SSR  Dövl.  Plan 
Komitəsinin Azərb.  Elmi-Tədqiqat Elmi  Texniki İnformasiya və 
Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı; AzETETİİ, 1988.- 4 s.; 
22  sm.-  (“Kənd  təsərrüfatı”  seriyası  №8).-  250  nüs.- 
[Ar1988/856] 


150 
 
890.
 
Pambıqçılıqda  əmək  məhsuldarlığının  və  mexanik-
ləşdirmə  səviyyəsinin  yüksəldilməsi:  informasiya  vərəqi  /tərt. 
ed. Z.İ.Mustafayeva; red. S.Mustafa qızı; Azərb. SSR Dövl. Plan 
Komitəsinin Azərb.  Elmi-Tədqiqat Elmi  Texniki  İnformasiya və 
Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı: AzETETİİ, 1988.- 4 s.; 
22 sm.- 250 nüs.- [Ar1988/915] 
891.
 
Pambıqçılıqda  intensiv  texnologiyanın  səmərəlili-
yinin artırılmasında növbəli əkinlərin əhəmiyyəti: informasiya 
vərəqi  /tərt.  ed.:  Y.M.Məmmədov,  F.İ.Məmmədov;  red. 
S.Mustafa qızı; Azərb. SSR Dövl. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-
Tədqiqat Elmi Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqat-
lar  İn-tu.-  Bakı:  AzETETİİ,  1988.-  4  s.;  22  sm.-  (“Kənd 
təsərrüfatı” seriyası №30).- 250 nüs.- [Ar1988/874] 
892.
 
Suvarma  rejimi  və  müxtəlif  gübrə  normalarının 
pambıq  bitkisinin  məhsuldarlığına  təsiri:  informasiya  vərəqi 
/tərt. ed.: N.Y.Seyidəliyev, M.M.Mirsalahov; red. S.Mustafa qızı; 
Azərb.  SSR  Dövlət  Plan  Komitəsinin,  Azərb.  Elmi-Tədqiqat 
Elmi Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu.- 
Bakı:  AzETETİİ,  1988.-  4  s.,  cədv.;  22  sm.-  280  nüs.- 
[Ar1988/903] 
893.
 
 Suvarma rejimi və üzvi-mineral gübrə normalarının 
pambığın  məhsuldarlığına  təsiri:  informasiya  vərəqi  /tərt.  ed. 
O.M.Hümbətov;  red.  S.Mustafa  qızı;  Azərb.  SSR  Dövlət  Plan 
Komitəsinin, Azərb. Elmi-Tədqiqat Elmi Texniki İnformasiya və 
Texniki-İqtisadi  Tədqiqatlar  İn-tu.-  Bakı:  AzETETİİ,  1988.-  2, 
[2] s.; 22 sm.- 250 nüs.- [Ar1988/898]  
894.
 
 Zəif 
şorlanmış  torpaqlardan  yüksək  pambıq 
məhsulu  alınması  yolları:  informasiya  vərəqi  /tərt.  ed. 
Ə.R.Cabbarov;  red.  S.Mustafa  qızı;  Azərb.  SSR  Dövl.  Plan 
Komitəsinin Azərb.  Elmi-Tədqiqat Elmi  Texniki İnformasiya və 
Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı: AzETETİİ, 1988.- 4 s.; 
22  sm.-  (“Kənd  təsərrüfatı”  seriyası  №  21).-  250  nüs.- 
[Ar1988/865] 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə