Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə5/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   109

15 
 
54.
 
Sabirabad  rayon  rabitə  qovşağının  məlumat  telefon 
kitabçası  /burax.  məsul  Ə.Həsənov;  Azərb.  SSR  Rabitə 
Nazirliyi.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  228,  [4]  s.;  17  sm.-  7000  nüs.-
[Ar1988/1047]
  
55.
 
Təbiət  imdada  çağırır:  təqvim:  əl  qıyarmı  bunlara? 
/tərt.  ed.:  E.Qənbərli,  H.Qasımov.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  4  s., 
fotoşək.; 27 sm.- 150000 nüs.- [Ar1988/736] 
56.
 
Təqvim 1989: divar təqvimi /red. V.Hüseynov; tərt. ed.: 
E.Mahmudov,  V.Məcidov;  rəssam:  A.Qapon,  V.Alpeyev, 
X.Mirzəyev.- Bakı: Azərnəşr, 1988.- 722 s.: şək., portr.; 13 sm.- 
200000 nüs.- [Ar1988/991] 
57.
 
Təqvim  1408-1409, 1988-1989.- Bakı: [s.n.], 1988.- 27 
s.; 22 sm.- 1500 nüs.- [Ar1988/434] 
 
050 Dövrü
 
mətbuat 
 
58.
 
Mətbuat və beynəlmiləl tərbiyənin təkmilləşdirilməsi 
problemləri  /red.  Ə.F.Daşdəmirov;  burax.  məsul:  İ.Ö.Vəliyev, 
İ.Ş.Şükürov.-  Bakı:  Azərnəşr,  1988.-  142,  [2]  s.;  21  sm.-  4000 
nüs.- ISBN 5-520-019-66 (cilddə).- [Ar1988/200] 
 
069 Muzeylər 
 
59.
 
Azərbaycan  Tarix  və  Mədəniyyət  Abidələrinin 
mühafizə  cəmiyyətinin  nizamnaməsi  /red.  M.Quliyeva.-  Bakı: 
Azərnəşr, 1988.- 22, [2] s.; 14 sm.- 500 nüs.- ISBN 5-5520-022-
02.- [Ar1988/561] 
60.
 
Muzeyin  1987-ci  il  üçün  elmi-tədqiqat  işlərinin 
yekunlarına həsr olunmuş elmi sessiyasının materialları /red. 
hey.:  H.Ə.Əzizbəyova  [və  b.];  AEA,  Azərb.  Tarixi  Muzeyi.- 
Bakı:  Elm,  1988.-  196  s.,  cədv.;  20  sm.-  Mətn  Azərb.  və  rus 
dillərindədir.- 300 nüs.- [Ar1988/1193] 
 
 


16 
 
070 Jurnalistika. Mətbuat 
 
61.
 
Hüseynov,  Ş.A.  Həqiqət  və  ədalət  carçısı  /Şirməmməd 
Hüseynov; rəy. M.İsmayılov.- Bakı: Azərnəşr, 1988.- 190, [2] s.; 
21 sm.- 5000 nüs.- ISBN 5-5520-020-59 (cilddə).- [Ar1988/373] 
62.
 
Molla Nəsrəddin: 12 cilddə: (1906-1931) /cildin red. və 
ön  sözün  müəl.  Ə.Mirəhmədov;  tərt.  ed.  T.Həsənzadə;  rəssam.: 
F.Səfərov,  R.Məmmədov;  AEA,  Nizami  ad.  Ədəbiyyat  İn-tu.- 
Bakı: Elm, 1988.- Cild 1: 1906-1907.- 720 s.: şək.; 30 sm.- 6000 
nüs. (cilddə).- [Ar1988/671] 
63.
 
Novruzov,  Ş.H.  “Şərqi  Rus”un  çağırışı  /Şövqi 
Novruzov;  red.  A.Zamanov;  rəy.  T.Rüstəmov.-  Bakı:  Yazıçı, 
1988.-  158,  [2]  s.;  21  sm.-  2000  nüs.-  ISBN  5-5600-018-64 
(cilddə).- [Ar1988/86] 
64.
 
Sovet  jurnalistikasının  nəzəriyyəsi  və  təcrübəsi 
ixtisas 
kursunun 
proqramı  /tərt.  ed.:  F.A.Mehdiyev, 
C.Ə.Əbdürrəhimova; məsul red. F.A.Mehdiyev; Azərb. SSR Ali 
və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi,  S.M.Kirov  ad.  ADU.-  Bakı: 
ADU,  1988.-  108,  [2]  s.;  21  sm.-  Bibl.:  s.  107.-  150  nüs.- 
[Ar1988/624] 
 
1 Fəlsəfə elmləri. Psixologiya 
 
1/14 Fəlsəfə 
 
65.
 
Ali  məktəblər  üçün  “Marksist-Leninçi  Estetikanın 
əsasları”  kursunun  proqramı  /tərc.  ed.  G.K.Qasımova;  red.: 
A.İ.Qusev, L.Q.Barulina; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili 
Nazirliyi;  S.M.Kirov  ad.  ADU,  Ali  Təhsil  üzrə  Tədris-Metodika 
Kabineti.-  Bakı,  1988.-  27,  [3]  s.;  21  sm.-  Bibl.:  s.  25-28.-  150 
nüs.- [Ar1988/599] 
66.
 
Elmi  Kommunizm  kursunun  proqramı  /tərc.  ed. 
F.F.Abbasov;  red.:  H.İ.Şirəliyev,  F.Q.Vahidov;  Azərb.  SSR  Ali 
və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil üzrə Tədris-Metodika 


17 
 
kabineti,  S.M.Kirov  ad.  ADU.-  Bakı,  1988.-  37,  [2]  s.;  22  sm.- 
150 nüs.- [Ar1988/140] 
67.
 
Elmi  kommunizmdən  əyani  şöbə  üzrə  seminar 
məşğələlərinin  planı  /tərt.  ed.:  O.S.Rəhimov,  M.Ə.İsayev, 
R.H.Novruzov;  red.  C.S.Quliyev.-  Bakı:  APİ,  1988.-  12  s.;  20 
sm.- 200 nüs.- [Ar1988/324] 
68.
 
Fəlsəfi  incilər  /red.:  M.M.Səttarov,  V.M.Kərimov; 
Azərb. SSR EA, Fəlsəfə kafedrası.- Bakı: Elm, 1988.- 188, [4] s.; 
20 sm.- 1000 nüs.- [Ar1988/1094] 
69.
 
Marks,  K.  Seçilmiş  əsərləri:  9  cilddə  /Karl  Marks, 
F.Engels;  hazır.:  Y.P.Kandel,  T.V.Çikilyova,  V.N.Kuznesov; 
ümumi  red.:  A.İ.Malışev,  N.Y.Kolpinski;  nəşrə  məsul 
N.A.Əbdürrəhmanov.-  Bakı:  Azərnəşr,  1988.-  Cild  1:  XXXII.- 
584  s.:  portr.,  cədv.;  22  sm.-  Qeydlər:  s.  542-559.-  Göstərici:  s. 
559-580.- 10000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/603] 
70.
 
Marksizm-leninizmdən  dövlət  imtahanı  proqramı 
/tərc.  ed.:  Ə.C.Əhmədov,  Q.E.Qitəliyev;  red.:  T.S.Vəliyev, 
H.İ.Şirəliyev;  Azərb.  SSR  Ali  və Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi.- 
Bakı: ADU, 1988.- 35 s.; 20 sm.- 1000 nüs.- [Ar1988/1133] 
71.
 
Mikayılov,  N.M.  Elmi  Kommunizm  ideyalarının 
Azərbaycanda  yayılması  /Nurqələm  Mikayılov;  rəy.:  F.Köçərli, 
C.Mustafayev; red.  Ə.Əhmədov.-  Bakı:  Elm,  1988.-  318, [2]  s.; 
22 sm.- 2500 nüs. (cilddə).- [Ar1988/692] 
72.
 
Paşayev,  S.Ş.  Zəka  işığında  tərbiyə:  monoqrafiya 
/Süleyman  Paşayev;  rəy.  F.Qasımzadə.-  Bakı:  Azərnəşr,  1988.- 
301,  [3]  s.;  17  sm.-  6500  nüs.-  ISBN  5-552-003-66  (cilddə).- 
[Ar1988/726]  
73.
 
Rüstəmov, Y.İ. Karl Marks: inqilabi fikir dühası /Yusif 
Rüstəmov,  H.İ.Həsənov;  red.  Ə.Ə.Əminzadə;  AEA,  Fəlsəfə  və 
Hüquq İn-tu.- Bakı: Elm, 1988.- 80, [3] s.: portr.; 20 sm.- 1100 
nüs.- [Ar1988/1110] 
74.
 
Səttarov,  M.M.  Sosialist  ictimai  şüuru:  mahiyyəti, 
strukturunda  baş  verən  dəyişikliklər,  funksiyalarının  güclənməsi 
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə