Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə52/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   109

157 
 
638 Arıçılıq 
 
928.
 
Çıraqzadə,  V.A.  Qədim  ipəkçilik  diyarı  /Vahid 
Çıraqzadə; rəy. İ.M.Hümbətov.- Bakı: Azərnəşr, 1988.- 158, [2] 
s.: şək.; 17 sm.- 2500 nüs.- ISBN 5-5520-0127-3.- [Ar1988/388]   
 
64 Evdarlıq. Kommunal təsərrüfatı 
 
929.
 
Evdarlıq:  məlumat  kitabı  /tərt.-müəl.  M.Quliyeva;  rəy. 
G.Ə.Göyçayeva.-  Bakı:  Azərnəşr,1988.-  300,  [4]  s.:  şək.,  cədv.; 
24 sm.- 140000 nüs.- [Ar1988/746]  
 
641/642 Yeyinti ərzaqları. Kulinariya
 
 
930.
 
Pryanik,  kovrijka,  pirojna  və  tort  istehsalının 
texnoloji  təlimatı  /tərc.  ed.  M.A.Miriyev;  Azərittifaq.-  Bakı: 
[s.n.], 1988.- 28 s.; 20 sm.- 300 nüs.- [Ar1988/1221]  
 
65  İstehsalat müəssisələrinin idarə edilməsi. İstehsalatın, 
ticarətin və nəqliyyatın təşkili. Reklam 
 
654 Elektrik rabitəsi 
 
931.
 
Əzizov,  R.D.  Televiziya  həyatımızda:  Azərbaycan 
televiziyasının  30  illiyi  münasibətilə  /Rüstəm  Əzizov;  red. 
Q.Həsənov;  Azərb.  SSR  “Bilik”  Cəmiyyəti.-  Bakı  [s.n.],  1988.- 
83, [3] s.; 20 sm.- [Ar1988/677] 
932.
 
Гусейнов,  Т.К.  Развитие  связи,  радиовещания  и 
телевидения в Советском Азербайджане /Теймур Гусейнов.- 
Баку:  Азернешр, 1988.- 129, (3) с.:  ил.; 20 см.- Библ.: с. 131 
(10 назв.).- 9500 экз.- [1-611545]  
 
 
 


158 
 
656 Nəqliyyat xidməti 
 
933.
 
Azərbaycanda  vahid  nəqliyyat  sisteminin  inkişafı 
/K.B.Tağıyev,  Ə.M.Sadıqov;  elmi  red.  R.V.Məmmədov.-  Bakı: 
AzETETİİ, 1988.- 24 s.; 20 sm.- 150 nüs.- [Ar1988/112]  
934.
 
Тагиев,  К.  Транспорт в условиях ускорения /Кямал 
Тагиев, Анвер Садыхов; Об-во «Знание» Азерб. ССР.- Баку, 
1988.- 39 с.; 20 см.- 500 экз.- [1-620475] 
 
656.1 Avtomobil nəqliyyatının istismarı 
 
935.
 
Sadıqov,  İ.C.  Avtomobil  istismar  materialları:  dərs 
vəsaiti  /İ.C.Sadıqov;  elmi  red.  R.S.Həmidov;  rəy.:  A.Ş.Quliyev, 
B.A.Məmmədova;  Ç.İldırım  ad.  Azərb.  Politexnik  İn-tu.-  Bakı, 
1988.- 193, [3] s.: şək., cədv.; 20 sm.- 300 nüs.- [Ar1988/1107] 
936.
 
Yol  hərəkəti  qaydaları:  1987-ci  il  yanvarın  1-dən 
qüvvədədir  /red.  A.Məmmədov,  tərc.  ed.:  Q.Musayev,  B.Bəki-
rov.-  Bakı:  Azərnəşr,  1988.-  64  s.:  şək.;  22  sm.,  90000  nüs.- 
[Ar1988/60] 
937.
 
Гулиев,  Г.М.  Автомобильный  транспорт:  пути 
снижения  себестоимости  перевозок  /Г.М.Гулиев.-  Баку: 
Азернешр,  1988.-  70,[2]  с.;  17  см.-  11000  экз.-  ISBN  5-552-
00074-9.- [1-604278]  
 
656.2/4 Dəmiryol nəqliyyatının istismarı 
 
938.
 
Служебное  расписание  движения  пассажирских 
поездов  с  29  мая  1988  г.  /М-во  Путей  Сообщения  СССР.- 
Баку: Транспорт, 1988.- 207 с.; 16 см.- 4500 экз. (в пер.).  
 
657 Mühasibat. Hesablama 
 
939.
 
 Abbasov, Q.Ə. Ticarətdə mühasibat uçotu: dərs vəsaiti 
/Qəzənfər  Abbasov;  red.  V.İ.İsayev;  rəy.:  S.M.Səbzəliyev, 


159 
 
Ə.İ.Daşdəmirov,  Z.Ə.Fərəcov;  RSFSR,  Ali  və  Orta  İxtisas 
Təhsili  Nazirliyi,  N.A.Voznesenski  ad.  Leninqrad  Maliyyə-
İqtisad İn-nun Bakı Filialı.- Bakı, 1988.- Hissə 1.- 140, [4] s.; 20 
sm.- Bibl.: s.140.- 500 nüs.- [Ar1988/459]  
940.
 
 Aqrar-sənaye  müəssisələrində  mühasibat  uçotunun 
təkmilləşdirilməsinin  bəzi  məsələləri:  informasiya  vərəqi  /tərt. 
ed.:  S.M.Səbzəliyev,  Ə.İ.Daşdəmirov;  red.  S.Mustafa  qızı; 
Azərb.  SSR  Dövl.  Plan  Komitəsinin  Azərb.  Elmi-Tədqiqat Elmi 
Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı: 
AzETETİİ, 1988.- 2, [2] s.; 22 sm.- (“Kənd təsərrüfatı” seriyası 
№74).- 250 nüs.- [Ar1988/914] 
941.
 
 Mühasibat 
uçotunun  nəzəriyyəsi:  dərs  vəsaiti 
/B.İ.Babayev, M.C.Hacıyeva, Y.B.Hüseynov [və b.]; RSFSR Ali 
və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, N.A.Voznesenski ad. Leninqrad 
Maliyyə-İqtisad  İn-nun  Bakı  filialı.-  Bakı:  [s.  n.],  1988.-  93,  [3] 
s., cədv., sxem.; 20 sm.- 500 nüs.- [Ar1988/1203]  
942.
 
 Rəsulov,  M.M.  Kənd  təsərrüfatı  mühasiblərinə  kömək 
/Müharib  Rəsulov;  rəy.  S.N.Əliyev;  red.  Z.Ağayeva.-  Bakı: 
Azərnəşr,  1988.-  142,  [2]  s.,  cədv.;  17  sm.-  5000  nüs.- 
[Ar1988/116]  
 
66 Кimya texnologiyası. Kimya sənayesi 
 
943.
 
 1987-1990-cı  illərdə  yüksək  keyfiyyətli  çörək-bulka 
məmulatlarının buraxılmasına və satışına dair nəzarətin əsas 
istiqaməti üzrə metodiki tövsiyyələr /Azərb. SSR Xalq Nəzarəti 
Komitəsi.- Bakı: [s.n.], 1988.- 51, [2] s.; 20 sm.- Mətn Azərb. və 
rus dillərindədir.- 1000 nüs.- [Ar1988/1225]  
944.
 
 Neft-kimya  texnoloji  proseslərinin  avtomatlaşdırıl-
ması: dərs vəsaiti /İ.Ə.İbrahimov, İ.R.Əfəndiyev, M.N.Nuruyev, 
Q.N.Əmirov;  red.  A.A.Məmmədov;  red.  İ.Ə.İbrahimov;  Azərb. 
SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi,  M.Əzizbəyov  ad. 
Azərb. Neft və Kimya İn-tu.- Bakı, [s.n.], 1988.- 69, [3] s.: şək.; 
20 sm.- Bibl.: s.70.- 500 nüs.- [Ar1988/756] 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə