Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə58/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   109

176 
 
Элм,  1988.-  439,  [5]  с.,  портр.;  21  см.-  Прил.:  с.  428-439  (в 
пер.).- 1200 экз.- [2-675801] 
1046.
 
Касимова,  Н.К.  На  меридианах  творчества 
/Назакет  Касимова.-  Баку:  Гянджлик,  1988.-  127  с.,  фото;  20 
см.- 4000 экз.- [Prezident k/x] 
1047.
 
Касимова,  Н.К.  Соратники:  Творческий  путь 
азерб.  композиторов  У.Гаджибекова  и  М.Магомаева 
/Назакет Касимова; ред. С.Кулиев.- Баку: Ишыг, 1988.- 88 с., 
портр.; 17 см.- 2000 экз.- ISBN 5-89650-021-1.- [1-610225] 
1048.
 
Мамедов,  Т.А.  Традиционные  напевы  Азербайд-
жанских  ашыгов  /Тариэль  Мамедов;  под  ред.  М.Е.Тарака-
нова.-  Баку:  Ишыг,  1988.-  350  с.,  ноты:  ил.;  22  см.-  10000 
экз.-  Библ.:  с.  342  (24  назв.).-  ISBN  5-89650-060-2.-  [2-
694116] 
1049.
 
Мирзоева,  Э.А.  Рауф  Гаджиев:  очерки  жизни  и 
творчества  /Эмилия  Мирзоева;  ред.  Е.Сазонова.-  М.: 
Советский  композитор,  1988.-  107,[2]  с.,  [16]  л.  ил.- 
(Портреты  советских  композиторов).-  Библ.  в  примеч.:  с. 
107-108.- ISBN 5-85-285-106-X.- [1-674847] 
1050.
 
 Раджабов, О.М. Берегите матерей [Ноты]: вокаль-
ный  цикл:  для  голоса  с  фортепиано  /Октай  Раджабов;  слов. 
Расул Гамзатов; пер. Я.Козлов.-Баку: Ишыг, 1988.- 26 [2] с., 
ноты.; 20 сm.- 1000 экз.- [Not-6004]  
1051.
 
Эльчин. Бюль-Бюль: Нар. арт. СССР, опер. певец: 
пер.  с  азерб.  /Эльчин.-  Баку:  Язычы,  1988.-  36  с.;  16  см.- 
Текст на англ. яз.- (Выдающиеся люди Азербайджана).- 1000 
экз.- ISBN 5-560-00271-2 
 
791 Kütləvi əyləncələr. Kino sənəti 
 
1052.
 
Hüseynov,  R.B.  Vaxtdan  uca  /Rafael  Hüseynov;  ön 
söz.  Anar;  red.  S.İsmayılova.-  Təkrar  nəşr.-  Bakı:  İşıq,  1988.- 
361,  [3]  s.:  şək.,  fotoşək.,  faks.;  21  sm.-  50000  nüs.- 
[Ar1988/1185] 


177 
 
1053.
 
“Kino tarixi” fənni üzrə tematik plan və proqram
III  kurs  dram  və  kino  aktyorluğu,  dram  rejissorluğu  və  mədəni-
maarif  fakültələrinin  tələbələri  üçün  /tərt.  ed.  T.İsmayılov;  red. 
M.Q.Allahverdiyev;  rəy.  R.K.Sadıqov;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta 
İxtisas Təhsili Nazirliyi, M.A.Əliyev ad. Azərb. Dövl. İncəsənət 
İn-tu.- Bakı: [s.n.], 1988.- 23 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 23.- 150 nüs.- 
[Ar1988/144]  
1054.
 
Rejissor  fikrinin  təcəssümü:  dram  rejissorluğu 
şöbəsinin tələbələri üçün metodik göstəriş /tərt. ed. E.Şabanova; 
red.  M.Əlizadə;  Azərb.  SSR  Xalq  Təhsili  Nazirliyi,  Ali  Təhsil 
üzrə Tədris-Metodik Kabinet, Azərb. Dövl. İcəsənət İn-tu.- Bakı: 
[s.n], 1988.- 25 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 25.- 150 nüs.- [Ar1988/378]  
1055.
 
Sadıxov,  N.  Azərbaycan  kino  rejissorları:  portretlər 
/Nazim  Sadıqov;  red.  S.İsmayılova;  rəy.  F.Səfiyev.-  Bakı:  İşıq, 
1988.-  157,  [3]  s.,  portr.;  20  sm.-  5000  nüs.-  ISBN  5-8965-002-
54.-[Ar1988/499]  
 
792 Teatr sənəti 
 
1056.
 
“XVIII əsr rus teatrı”na dair metodik göstəriş /tərt. 
ed.  T.İ.Əfəndiyev;  red.  M.Q.Allahverdiyev;  rəy.:  M.Əlizadə, 
R.Sadıqov; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi; Ali 
Təhsil  üzrə  Tədris  Metodika  Kabineti,  M.Ə.Əliyev  ad.  Azərb. 
Dövl.  İncəsənət  İn-tu.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  36  s.;  20  sm.-  150 
nüs.- [Ar1988/262] 
1057.
 
Əfəndiyev,  İ.M.  Bizim  qəribə  taleyimiz:  iki  hissəli 
dram /İlyas Əfəndiyev; red. İ.Rəhimli; rəssam E.Aslanov; Azərb. 
SSR  Mədəniyyət  Nazirliyi,  M.Əzizbəyov  ad.  Azərb.  Dövl. 
Akademik  Dram  Teatrı.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  [15]  s.:  portr., 
fotoşək.- 26 sm.- 5000 nüs.- [Ar1988/736]    
1058.
 
Əliqismət Lalayev: Naxçıvan-100.- Bakı: İşıq, 1988.- 
5 s.: portr., fotoşək.; 22 sm.- 500 nüs.- [Ar1988/782]    
1059.
 
Əyyub  Haqverdiyev:  Naxçıvan-100.-  Bakı:  İşıq, 
1988.- 5 s.: portr., fotoşək.; 22 sm.- 500 nüs.- [Ar1988/790]    


178 
 
1060.
 
Gülüstan  [Izomaterial]  /tərt.  ed.:  K.Zeynalov, 
A.Əhmədzadə;  Azərb.  SSR  Mədəniyyət  Nazirliyi.-  Bakı:  [s.n.], 
1988.-  15  s.:  fotoşək.;  22  sm.-
 
Mətn  Azərb.  və  ingilis 
dillərindədir (cildli).- [Ar1988/602]
    
1061.
 
İbrahim  Məmmədov:  Naxçıvan-100.-  Bakı:  İşıq, 
1988.- 5 s.: portr., fotoşək.; 22 sm.- 500 nüs.- [Ar1988/791]    
1062.
 
Mirzağa  Əliyev:  monoqrafiya  /M.Allahverdiyev.- 
Bakı: İşıq, 1988.- 110, [10] s.: portr., fotoşək.; 20 sm.- 3000 nüs.- 
ISBN 5-896-5001-65- [Ar1988/752]    
1063.
 
Özfəaliyyət  teatrının  repertuarı  və  yenidənqurma
özfəaliyyət  teatr  kollektivinin  rəhbəri  ixt.  üçün  /tərt.  ed. 
H.Qurbanov; red. C.Səfərov; Azərb. SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, 
Ali  Təhsil  üzrə  Tədris-Metodiki  Kabinəsi;  M.A.Əliyev  ad. 
Azərb. Dövlət İncəsənət İn-tu.- Bakı: [s.n.], 1988.- 32 s.; 20 sm.- 
Bibl.: s. 32.- 150 nüs.-[Ar1988/1168] 
1064.
 
Pakizə  Məmmədova:  Naxçıvan-100.-  Bakı:  İşıq, 
1988.- 5 s. portr., fotoşək.; 22 sm.- 500 nüs.- [Ar1988/781]    
1065.
 
Roza Cəfərxanova: Naxçıvan-100.- Bakı: İşıq, 1988.- 
5 s.: portr., fotoşək.; 22 sm.- 500 nüs.- [Ar1988/787]    
1066.
 
Rövşən  Hüseynov:  Naxçıvan-100.-  Bakı: İşıq,  1988.- 
5 s.: portr., fotoşək.; 22 sm.- 500 nüs.- [Ar1988/784]    
1067.
 
Tamara  Məmmədova:  Naxçıvan-100.-  Bakı:  İşıq, 
1988.- 5 s.: portr., fotoşək.; 22 sm.- 500 nüs.- [Ar1988/792]    
1068.
 
Tofiq Mövləvi: Naxçıvan-100.- Bakı: İşıq, 1988.- 5 s.: 
portr., fotoşək.; 22 sm.- 500 nüs.- [Ar1988/789]    
1069.
 
Vəli  Babayev: Naxçıvan-100.- Bakı: İşıq, 1988.- 5 s.: 
portr., fotoşək.; 22 sm.- 500 nüs.- [Ar1988/785]    
1070.
 
Yasəmən  Ramazanova:  Naxçıvan-100.-  Bakı:  İşıq, 
1988.- 5 s. portr., fotoşək.; 22 sm.- 500 nüs.- [Ar1988/783]    
1071.
 
Zəroş  Həmzəyeva:  Naxçıvan-100.-  Bakı:  İşıq,  1988.- 
5 s.: portr., fotoşək.; 22 sm.- 500 nüs.- [Ar1988/786]    
 
 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə