Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə68/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   ...   109

206 
 
1283.
 
Qasımov,  İ.H.  Seçilmiş  əsərləri:  iki  cilddə  /İmran 
Qasımov;  red.  hey.:  İ.Əfəndiyev,  Anar,  Z.Qiyasbəyli;  tərt.  ed. 
Ç.Əyyubov.- Bakı: Azərnəşr, 1988.- Cild 2.- 267, [4] s.; 21 sm.- 
10000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/399]   
1284.
 
Qasımzadə,  Q.  Seçilmiş  əsərləri  /Qasım  Qasımzadə; 
tərt.  ed.  red.  Ü.Kürçaylı.-  Bakı:  Azərnəşr,  1988.-  336  s.,  portr.: 
şək.; 20 sm.- 15000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/418]  
1285.
 
Qasir, M.İ. Şeirlər /Mirzə Qasir; topl. İ.Axundov; tərt. 
ed.:  T.Nurəliyeva,  P.Kərimov;  red.  M.Sultanov.-  Bakı:  Yazıçı, 
1988.- 197, [3] s., portr.; 20 sm.- Lüğət: s. 192-194.- 20000 nüs.- 
ISBN 5-5600-001-32.- [Ar1988/85]    
1286.
 
Qədim, K. Keçir məni bu çaydan: şeirlər /Kəmaləddin 
Qədim;  red.  R.Behrudi.-  Bakı:  Yazıçı,  1988.-  59  s.,  portr.;  14 
sm.- 2500 nüs.- ISBN 5-5600-011-47.- [Ar1988/1048]  
1287.
 
Qəşəmoğlu,  Ə.  Dünya  çağırır  məni:  şeirlər  /Əhməd 
Qəşəmoğlu, red. R.Behrudi.- Bakı: Yazıçı, 1988.- 87 s.: şək.; 17 
sm.-nüs. yox.- [Ar1988/119] 
1288.
 
Qoca,  F.  Mavi  dünyanın  adamları  /Fikrət  Qoca;  red. 
M.Ələkbərli.-  Bakı:  Gənclik,  1988.-  237,  [3]  s.:  ill.;  21  sm.- 
10000 nüs.- ISBN 5-8020-0117-8.- [Ar1988/658]  
1289.
 
Qoca,  F.  Seçilmiş  əsərləri:  şeirlər  və  poemalar  /Qoca 
Fikrət;  red.:  Ə.Ağalarov,  R.Bəydəmirli.-  Bakı:  Azərnəşr,  1988.- 
373,  [3]  s.,  portr.;  17  sm.-  12000  nüs.-  ISBN  5-5521-
575(cilddə).-[Ar1988/188]  
1290.
 
Qocayev,  M.Q.  Məhəbbət  olan  yerdə:  roman  /Musa 
Qocayev;  red.  M.Ələkbərli.-  Bakı:  Gənclik,  1988.-  261,  [3]  s., 
portr.; 20 sm.- 30000 nüs.- [Ar1988/125] 
1291.
 
Quliyev,  Q.  Əmirin  elçisi:  üç  kitabdan  ibarət  roman 
/Qılıc  Quliyev;  tərc.  ed.  F.Əliyev;  red.  S.Mustafayev.-  Bakı: 
Yazıçı, 1988.- 517, [3] s., portr.: şək.; 21 sm.- 20000 nüs.- ISBN 
5-5600-015-70 (cilddə).- [Ar1988/89] 
1292.
 
Qurbanov,  Ş.Q.  Sənsiz:  pyeslər,  liberettolar, 
hekayələr  və  şeirlər  /Şıxəli  Qurbanov;  tərt.  ed.  İ.Qurbanov;  red. 
M.Çəmənli; ön söz müəl. Y.Qarayev.- Bakı: Yazıçı, 1988.- 413, 


207 
 
[3] s., portr.; 21 sm.- 10000 nüs.- ISBN 5-5600-003-96 (cilddə).- 
[Ar1988/166] 
1293.
 
Qudyalçaylı,  M.  Nərgiz  günü:  şeirlər  və  poemalar 
/Murad  Qudyalçaylı;  red.  Z.Şahsevənli.-  Bakı:  Gənclik,  1988.- 
45,  [3]  s.;  17  sm.-  7000  nüs.-  ISBN  5-8020-0039-2.- 
[Ar1988/764] 
1294.
 
Qutqaşınlı,  İ.  Rəşid  bəy  və  Səadət  xanım  /İsmayıl 
Qutqaşınlı;  red.  Z.Əsgərova.-  Bakı:  Gənclik,  1988.-  36,  [4]  s.: 
şək.; 17 sm.- 27000 nüs.- [Ar1988/49] 
1295.
 
Qüdrətov,  O.H.  Keçilməmiş  yollarla:  roman  /Oruc 
Qüdrətov,  red.  Z.Şahsevənli.-  Bakı:  Gənclik,  1988.-  397,  [3]  s.; 
20 sm.- 400 nüs.- ISBN 5-8020-0110-0.- [Ar1988/535] 
1296.
 
Mahmudov,  Ə.C.  El  yada  düşdü:  şeirlər  /Əvəz 
Mahmud; red. M.Şükür.- Bakı: Yazıçı, 1988.- 74, [2] s.: şək.; 14 
sm.- 2000 nüs.- [Ar1988/1068] 
1297.
 
Mahmudov,  Z.A.  Qar  altında çıxan çəmən:  şeirlər  və 
poema  /Zamin  Mahmudov;  red.  A.Cəmil.-  Bakı:  Yazıçı,  1988.- 
52,  [4]  s.;  14  sm.-  3000  nüs.-  ISBN  5-5600-0078-7.- 
[Ar1988/644]   
1298.
 
Mehdi,  K.  Bu  dünyanı  görə-görə:  şeirlər  /Kamran 
Mehdi; red. M.Aslan.- Bakı: Yazıçı, 1988.- 98, [2] s., portr.: şək.; 
15 sm.- 3000 nüs.- [Ar1988/56548]  
1299.
 
Mehdiyev, Q.Q. Müsabiqə: roman və povestlər /Qərib 
Mehdiyev; red. İ.Quliyev.- Bakı: Yazıçı, 1988.- 284, [4] s.: şək.; 
21 sm.- 20000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/1093]  
1300.
 
Mehdiyev,  R.P.  Anamın  gözü  yoldadır:  şeirlər  və 
poema /Rəşid Mehdiyev; red. Z.Yaqub.- Bakı: Yazıçı, 1988.- 71 
s.,  portr.:  şək.;  14  sm.-  3000  nüs.-  ISBN  5-5600-024-61.- 
[Ar1988/123] 
1301.
 
Məmmədli, M. İbrət güzgüsü: hekayələr və məqalələr 
/Mənafzadə Məmmədli; tərt. ed. Q.Məmmədli; rəy. B.Azəroğlu.- 
Bakı:  Yazıçı,  1988.-  137,  [3]  s.,  portr.;  21  sm.-  7000  nüs. 
(cilddə).- [Ar1988/673]  


208 
 
1302.
 
Məmmədov,  A.Y.  Əlvida, gözəl dünya: roman /Altay 
Məmmədov; red. Ş.Həsənova.- Bakı: Yazıçı, 1988.- 383 s.: şək.; 
20 sm.- 40000 nüs.- ISBN 5-560-000-40 (cilddə).- [Ar1988/659]  
1303.
 
Məmmədov,  N.M.  Qayıda  bilmirəm:  şeirlər  /Nizami 
Məmmədov; red. R.Behrud.- Bakı: Yazıçı, 1988.- 50, [2] s.: şək., 
portr.; 14 sm.- 2000 nüs.- [Ar1988/1067] 
1304.
 
Məmmədov,  O.M.  Gözümdə yüksələn dağ:  şeirlər  və 
poemalar  /Oktay  Məmmədov;  red.  M.Aslan.-  Bakı:  Yazıçı, 
1988.- 77, [2] s.: şək.; 16 sm.- 2500 nüs.- ISBN 5-5600-007-79.- 
[Ar1988/478]   
1305.
 
Məmmədova,  G.M. Yay nağılı:  povestlər  və hekayə-
lər  /Güllü  Məmmədova;  red.  S.Məsiyev.-  Bakı:  Yazıçı,  1988.- 
129,  [3]  s.:  şək.;  17  sm.-  10000  nüs.-  ISBN  5-5600-0117-1.- 
[Ar1988/151] 
1306.
 
Məmmədova,  Ş.O.  Gecə  yağışı:  hekayələr  /Şəfəq 
Məmmədova;  red.  S.Budaqlı.-  Bakı:  Yazıçı,  1988.-  128  s.;  14 
sm.- 2000 nüs.- [Ar1988/1060]  
1307.
 
Məsud,  A.  Keçid:  povestlər  və  hekayələr  /Afaq 
Məsud;  red.  İ.Quliyev.-  Bakı:  Yazıçı,  1988.-  229,  [3]  s.,  portr.: 
şək.; 20 sm.- 20000 nüs.- ISBN 5-5600-0027-2.- [Ar1988/374]  
1308.
 
Mirzəcəfərli,  Ə.  Samux  əfsanəsi:  povestlər  və 
hekayələr  /Əhməd  Mirzəcəfərli;  red.  C.Zeynal.-  Bakı:  Yazıçı, 
1988.-222, [2] s.: şək.; 21 sm.- 10000 nüs.- ISBN 5-5600-004-34 
(cilddə).- [Ar1988/246]   
1309.
 
Möhsünov,  M.Ş.  Leyləklər  yenə  gəldi:  povest  və 
hekayələr  /Möhsün  Möhsünov;  red.  İ.Hümmətov.-  Bakı:  Yazıçı, 
1988.-  133,  [3]  s.:  şək.,  portr.;  20  sm.-  20000  nüs.- 
[Ar1988/1009]   
1310.
 
Musa,  V.  Ömrün  də  yazı  varmış:  povestlər  və 
hekayələr /Vaqif Musa; red. İ.Quliyev.- Bakı: Yazıçı, 1988.- 326, 
[2]  s.,  portr.;  20  sm.-  30000  nüs.-  ISBN  5-560-002-99  (cilddə).-
[Ar1988/276]  
1311.
 
Musəvi,  Ə.S.  Hamid  Makuinin  qəzəlləri  /tərt.  ed.  Əli 
Musəvi.- Urmiyə: İntişarati Rudəki Urmiyə, 1988, 1366.- Cild 1.- 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə