Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə73/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   ...   109

221 
 
1414.
 
Neruda, P. Mən də yaşamışam!... /Pablo Neruda; tərc. 
ed.  İ.Qasımov;  red.  Ü.Kürçaylı.-  Bakı:  Azərnəşr,  1988.-  359  s., 
portr.;  21  sm.-  10000  nüs.-  ISBN  5-5520-018-77  (cilddə).- 
[Ar1988/661] 
1415.
 
Nesin,  Ə.  Futbol  kralı  /Əziz  Nesin;  tərc.  ed.:  İ.Şıxlı, 
E.Şıxlı;  red.  Z.Cavanşir.-  Bakı:  Gənclik,  1988.-  224,  [2]  s.;  21 
sm.- 80000 nüs.- [Ar1988/401]  
1416.
 
Nova,  S.  Qulaq  as  sözümə:  şeirlər  /Sayat  Nova;  tərt. 
ed.  T.Əhmədov,  red.  M.Seyidov.-  Bakı:  Yazıçı,  1988.-  168,  [8] 
s.:  portr.;  16  sm.-  11000  nüs.-  ISBN  5-5600-0263-1- 
[Ar1988/727]  
1417.
 
Puşkin,  A.S.  Seçilmiş  əsərləri:  3  cilddə  /Aleksandr 
Puşkin; red. hey.: A.Hacıyev [və b.].- Bakı: Azərnəşr, 1988.- Cild 
1: Şeirlər.- 334, [2] s.: 17 sm.- 10000 nüs.- ISBN 5-5520-0165-6- 
(cilddə)- [Ar1988/806] 
1418.
 
Rasputin,  V.Q.  Sonuncu  möhlət:  povestlər  /Valentin 
Rasputin;  tərc.  ed.  V.Babanlı;  rəy.  V.Yusifli.-  Bakı:  Yazıçı, 
1988.-  296  s.:  şək.;  23  sm.-  15000  nüs.-  ISBN  5-5600-015-11 
(cilddə).- [Ar1988/1007]    
1419.
 
Rustavelli, Ş. Pələng dərisi geymiş pəhləvan. Şirin və 
Xosrov  /Şota  Rustavelli,  Ə.X.Dəhləvi;  red.  hey.:  A.Hüseyn  [və 
b.]; tərc. ed.: S.Vurğun [və b.]; ön söz. D.Əliyeva.- Bakı: Yazıçı, 
1988.-  Cild  19.-  363,  [5]  s.;  21  sm.-  (Dünya  Ədəbiyyatı 
Kitabxanası:  100  cilddə).-  35000  nüs.-  ISBN  5-5600-000-51 
(cilddə).- [Ar1988/442]  
1420.
 
Şirvanzadə, A. Namus: roman /Aleksandr Şirvanzadə; 
tərc.  ed.  C.Məcnunbəyov;  red.  S.Həbibzadə.-  Bakı:  Gənclik, 
1988.-  125,  [3]  s.:  ill.;  20  sm.-  30000  nüs.-  ISBN  5-8020-0258-
1.- [Ar1988/749]  
1421.
 
Taqor, R. Mənsur şeirlər, hekayələr, roman /Rabindra-
nat  Taqor;  red.  hey.:  H.Abbaszadə,  M.Abdullayev,  A.Əkbər  [və 
b.]; tərc. ed.: M.Rzaquluzadə, M.Mirkişiyev, B.Musayev; rəssam 
V.Serebrovski;  ön  sözün  müəl.  M.İbrahimov.-  Bakı:  Yazıçı, 
1988.-  Cild  67.-  437,  [3]  s.,  portr.;  21  sm.-  (Dünya  ədəbiyyatı 


222 
 
kitabxanası:  100  cilddə).-  35000  nüs.-ISBN  5-5600-000-78 
(cilddə).- [Ar1988/167]  
1422.
 
Tanış  adam: latış hekayələri /latış dil. tərc. və ön söz 
müəl.  V.Arzumanov.-  Bakı:  Yazıçı,  1988.-  270,  [2]  s.;  20  sm.- 
4000 nüs.- ISBN 5-560-001-56 (cilddə).- [Ar1988/279] 
1423.
 
Tolstoy, A.N. Fantastik romanlar /Aleksey Tolstoy; ön 
söz  Ə.Ağayev;  tərc.  ed.  M.Rzaquluzadə;  M.Hacıyev.-  Bakı: 
Maarif, 1988.- 384 s.; 23 sm.- 20000 nüs.- ISBN 5-5560-0051-4 
(cildli).- [Ar1988/ 995] 
1424.
 
Tolstoy,  A.N.  Mühəndis  Qarinin  hiperboloidi:  roman 
/Aleksey  Tolstoy;  tərc.  ed.  M.Rzaquluzadə;  red.  R.Salamova; 
rəssam Ə.Dadaşov.- Bakı: Azərnəşr, 1964.- 304, [4] s.: şək.; 21 
sm.- 10000 nüs. (cildli).- [Ar1988/565] 
1425.
 
Tolstoy,  L.N.  Povestlər  və  pyes  /Lev  Tolstoy;  red. 
hey.:  H.Abbaszadə,  M.Abdullayev,  Anar  [və  b.];  tərc.  ed.: 
Q.İlkin,  Ə.Məmmədxanlı,  M.Əfəndiyev,  R.Ağayev;  rəssam 
Y.Natalya.- Bakı: Yazıçı, 1988.- Cild 56.- 420, [3] s., portr.: şək.; 
22  sm.-  (Dünya  Ədəbiyyatı  Kitabxanası:  100  cilddə).-  35000 
nüs.- ISBN 5-5600-000-80 (cilddə).- [Ar1988/488]  
1426.
 
Truaya,  A.  Həvva  və  alma  /Anri  Truaya;  tərc.  ed. 
H.Qocayev; red. Z.Cavanşir.- Bakı: Gənclik, 1988.- 92, [4] s.; 16 
sm.-20000 nüs.- ISBN 5-8020-012-32.- [Ar1988/396]  
1427.
 
Turgenev, İ.S. Atalar və oğullar: roman, hekayə /İvan 
Turgenev, N.S.Leskov; red. hey.: H.Abbaszadə [və b.]; tərc. ed.: 
M.Rzaquluzadə,  M.Mirkişiyev,  İ.Nəzərov.-  Bakı:  Yazıçı,  1988.- 
Cild  53.-  434,  [6]  s.,  portr.:  ill.;  22  sm.-  (Dünya  ədəbiyyatı 
kitabxanası:  100  cilddə).-  35000  nüs.-  ISBN  5-5600-027-39 
(cilddə).- [Ar1988/1096]  
1428.
 
Tutık,  A.  Onlar  başqa  cür  edə  bilməzdilər:  sənədli 
povest /Anatoli Tutık; tərc. ed. R.Duyğun.- Bakı: Yazıçı, 1988.- 
134, [2] s., portr.; 15 sm.- 7000 nüs.- [Ar1988/545] 
1429.
 
Üryan,  B.T.  Dübeytilər:  Azərb.  dilinə  tərcümə  /Baba 
Uryan;  red.  Q.Əliyev;  rərc.  ed.  R.Hüseynov.-  Bakı:  Yazıçı, 


223 
 
1988.-  110,  [2]  s.,  portr.:  şək.;  15  sm.-  7000  nüs.  (cilddə).- 
[Ar1988/645] 
1430.
 
Авакян,  Н.А.  Лицом  к  огню:  стихи  /Нвард 
Авакян.-  Баку:  Язычы,  1988.-  93  с.;  14  см.-  Текст  на  арм. 
языке.-1000 экз.- ISBN 5-5560-0023-7. 
1431.
 
Бальзак, О. де. Тридцатилетняя женщина: повесть 
/Оноре  де  Бальзак.-  Баку:  Маариф,  1988.-  312  с.;  22  см.- 
120000 экз. (в пер.).- [2-687386] 
1432.
 
Бальзак, О. де. Тридцатилетняя женщина: повесть 
/Оноре де Бальзак.- Баку: Маариф, 1988.- 221 с.; 21 см.-80000 
экз.- [2-679578]  
1433.
 
Булгаков,  М.А.  Белая  гвардия:  романы  /Михаил 
Булгаков.- Баку: Маариф, 1988.- 351с.; 22 см.- 240000 экз. (в 
пер.).- [2-691269] 
1434.
 
Булгаков,  М.А.  Белая  гвардия:  роман  /Михаил 
Булгаков.-  Баку:  Маариф,  1988.-  214  с.;  22  см.-  8000  экз.- 
ISBN 5-556-00012-3 (в пер.). 
1435.
 
Булгаков,  М.А.  Мастер  и  Маргарита:  роман 
/Михаил  Булгаков.-  Баку:  Азернешр,  1988.-  320  с.;  21  см.- 
100000 экз. (в пер.).- [2-678218]  
1436.
 
Драйзер, Т. Американская трагедия: в 2 ч. /Теодор 
Драйзер;  пер.  с  англ.:  З.Вершининой,  Н.Галь;  худ. 
Г.Ализаде.- Баку: Язычы, 1988.- Ч. 1.- 366,[2] с.: ил.; 22 см.- 
160000 экз.- ISBN 5-560-00220-8 (в пер.).- [2-692985]  
1437.
 
Драйзер, Т. Американская трагедия: в 2 ч. /Теодор 
Драйзер; пер. с англ.: З.Вершининой, Н.Галь; худ. Ф.Фарад-
жев.-  Баку:  Язычы,  1988.-  Ч.  2.-  367  с.:  ил.;  22  см.-  160000 
экз.- ISBN 5-560-00220-8 (в пер.).- [2-696366] 
1438.
 
Дюма, А. Три мушкетера: роман /Александр Дюма; 
пер. с фр. В.Вальдман [ и др.]; коммент. С.Шкунаева.- Баку: 
Гянджлик,  1988.-  557  с.;  22  см.-  20000  экз.-  ISBN  5-8020-
0342-1 (в пер.).- [2-687657] 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə