Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə76/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   72   73   74   75   76   77   78   79   ...   109

230 
 
1495.
 
Frayerman,  R.  Vəhşi  it  Dinqo  və  ya  ilk  məhəbbət 
haqqında  povest  /Ruvim  Frayerman;  tərc.  ed.  R.Şıxəmirova.- 
Bakı:  Gənclik,  1988.-  123,  [5]  s.;  20  sm.-  200000  nüs.- 
[Ar1988/38]  
1496.
 
Gəzinti
hekayələr 
/tərc. 
ed.  Ə.Şirvanlı;  red. 
Z.Şahsevənli.-  Bakı:  Gənclik,  1988.-  59,  [5]  s.:  şək.;  17  sm.- 
8000 nüs.- ISBN 5-802-000-52-X.- [Ar1988/77]  
1497.
 
İoseliani,  O.Ş.  Dayça  və  canavar:  hekayə  /Otia 
İoseliani;  rəssam  E.Babayev;  tərc.  ed.  M.Talıblı;  red. 
S.Həbibzadə.-Bakı:  Gənclik,  1988.-  15  s.:  şək.;  22  sm.-  20000 
nüs.- ISBN 5-8020-0050-3.- [Ar1988/490]  
1498.
 
Karel  xalq  nağılları  /red.  A.Quliyev;  tərc.  ed. 
Ş.Tağızadə.-  Bakı:  Gənclik,  1988.-  156,  [4]  s.:  şək.;  20  sm.- 
20000 nüs.- ISBN 5-8020-001-39.- [Ar1988/217]  
1499.
 
Krılov,  İ.A.  Seçilmiş  təmsillər  /İvan  Krılov;  tərt.  ed., 
ön  söz  müəl.  A.Hacıyev;  red.  M.Namaz.-  Bakı:  Gənclik,  1988.- 
89, [3] s.: şək.; 20 sm.- Qeydlər və şərhlər: s. 85-87.- 30000 nüs.- 
ISBN 5-8020-002-44.- [Ar1988/637]  
1500.
 
Qrimm  qardaşları.  Nağıllar  /Qrimm  qardaşları;  tərc. 
ed. M.Səfərov; red. Z.Əsgərova.-  Bakı:  Gənclik, 1988.-  165, [3] 
s.: şək.; 22 sm.- ISBN 5-8020-0015-5.- [Ar1988/751] 
1501.
 
Mahabharata  və  ya  Bharata  övladlarının  böyük 
vuruşları  haqqında  dastan  /tərc.  N.Səfərov;  red.  T.Cəmilova.- 
Bakı: Gənclik, 1988.- 165, [3] s.: şək.; 20 sm.- 20000 nüs.- ISBN 
5-8020-0077-5.- [Ar1988/536]    
1502.
 
Mustafin,  R.Ə.  Qəhrəman  şairin  izi  ilə:  kitab  axtarış 
/Rafael  Mustafin;  tərc.  ed.  V.Quliyev.-  Bakı:  Gənclik,  1988.- 
8000 nüs.- ISBN 5-8020-014-10.- [Ar1988/39]   
1503.
 
Müasir  xarici  ölkə  yazıçılarının  povest  və 
hekayələri  /müəl.  kol.;  tərc.  ed.  İ.İbrahimov;  rəssam 
R.Hüseynov.- Bakı: Gənclik, 1988.- XLII cild.- 453, [3] s.: şək.; 
21  sm.-  (Dünya  uşaq  ədəbiyyatı  kitabxanası:  50  cilddə).-  35000 
nüs.(cilddə).- [Ar1988/666] 


231 
 
1504.
 
Nosov, N.N. Vitya Maleyev məktəbdə və evdə; Ulduz; 
Deniskanın  hekayətləri:  povest,  hekayələr  /Nikolay  Nosov, 
İ.Vasilenko,  V.Draqunski;  red.  hey.:  A.Zamanov  [və  b.];  il. 
A.Jarov;  tərc.:  Ş.Ağayeva,  G.Şıxəli  qızı,  İ.İbrahimov.-  Bakı: 
Gənclik, 1988.- XLI cild.- 432, [4] s.: şək.; 21 sm.- (Dünya uşaq 
ədəbiyyatı  kitabxanası:  50  cilddə).-  40000  nüs.-  ISBN  5-8020-
0069-4 (cilddə).- [Ar1988/667]  
1505.
 
On  iki  fil  /tərc.  ed.  T.Cəmilova;  red.  R.Salamova.- 
Bakı: Gənclik, 1988.- 75, [5] s.: şək.; 22 sm.- 10000 nüs.- ISBN 
5-8020-005-11.- [Ar1988/669]  
1506.
 
 Paustovski, 
K.G. 
Hekayələr 
/K.G.Paustovski, 
L.S.Sobolev;  red.  hey.:  A.Zamanov,  A.Rzayev,  B.Azəroğlu  [və 
b.];  il.  M.Quliyev;  tərc.  ed.:  Ə.Əylisli,  R.Hüseynova.-  Bakı: 
Gənclik,  1988.-  XXXIX  cild.-  330,  [6]  s.:  şək.;  21  sm.-  (Dünya 
uşaq  ədəbiyyatı  kitabxanası:  50  cilddə).-  40000  nüs.-  ISBN  5-
8020-335-9 (cilddə).- [Ar1988/410]   
1507.
 
Perro,  Ş.  Sehrli  nağıllar  /Şarl  Perro;  rəssam 
B.Dexteryovu;  tərc.  ed.:  E.Ağaoğlu,  G.Abbasov,  G.Həsənzadə.- 
Bakı: İşıq, 1988.- 79 s.: şək.; 26 sm.- 35000 nüs.- [Ar1988/400] 
1508.
 
Professor  Douelin  başı:  Amfibiya  adam  /red.  hey.: 
Anar  [və  b.];  tərc.  ed.:  Q.Əhmədov,  R.Nağıyev.-  Bakı,  Gənclik, 
1988.-  254,  [2]  s.:  şək.;  22  sm.-  (Macəra  və  fantastika 
kitabxanası:  25  cilddə).-  40000  nüs.-  ISBN  5-8020-0097-X 
(cilddə).- [Ar1988/448] 
1509.
 
Rumın  xalq  nağılları  /tərc.  ed.  S.Tahirova;  red. 
E.Fərruxzadə.-  Bakı:  Gənclik,  1988.-  148,  [4]  s.:  şək.;  20  sm.- 
25000 nüs.- [Ar1988/218] 
1510.
 
Saltıkov-Şedrin,  M.Y.  Nağıllar  və  hekayələr  /Mixail 
Saltıkov-Şedrin;  red.  R.Salamova.-  Bakı:  Gənclik,  1988.-  195, 
[5] s.: şək.; 21sm.- 10000 nüs.- [Ar1988/94]  
1511.
 
Skorin, İ.D. Cinayət axtarışı şöbəsinin uşaqları: povest 
/İqor  Skorin;  tərc.  ed.  S.Zeynalova.-  Bakı:  Gənclik,  1988.-  307, 
[5] s.; 20 sm.- 40000 nüs.- [Ar1988/41]  


232 
 
1512.
 
Skott,  V.  Kventin  Dorvard  /Valter  Skott;  red.  hey.: 
A.Zamanov,  A.Rzayev,  B.Azəroğlu  [və  b.];  tərc.  ed.  M.Rzaqu-
luzadə;  il.  R.İsmayılov.-  Bakı:  Gənclik,  1988.-  XXXVII  cild.- 
467, [5] s.: şək.; 21 sm.- (Dünya uşaq ədəbiyyatı kitabxanası: 50 
cilddə).-  40000  nüs.-  ISBN  5-8020-007-32  (cilddə).-  [Ar1988/ 
128] 
1513.
 
Snegiryov,  V.  Barıt  qoxulu  sübh  çağı:  sənədli  povest 
/Vladimir  Snegiryov,  tərc.  ed.  Z.Abbasov;  red.  T.Muxtarov.- 
Bakı:  Gənclik,  1988.-  190,  [2]  s.,  17  sm.-  8000  nüs.- 
[Ar1988/149] 
1514.
 
 
SSRİ  xalqlarının  nağılları  /red.  hey.:  A.Zamanov, 
A.Rzayev,  B.Azəroğlu  [və  b.];  tərc.  ed.  R.Salamova;  il. 
R.Hüseynov.- Bakı: Gənclik, 1988.- XI cild.- 397, [3] s.: şək.; 21 
sm.-  (Dünya  uşaq  ədəbiyyatı  kitabxanası:  50  cilddə).-  40000 
nüs.- ISBN 5-8020-0072-4 (cildli).- [Ar1988/491] 
1515.
 
Ziqunenko,  S.  Salam,  mən  robotam  /Stanislav 
Ziqunenko;  tərc.  ed.  Ə.Quliyev;  red.  T.Muxtarova;  rəssam 
N.Rəhimov.- Bakı: Gənclik, 1988.- 43, [5] s.: şək.; 22 sm.- 10000 
nüs.- [Ar1988/1018]  
1516.
 
Андерсен,  Г.К.  Сказки  и  истории:  для  мл.  шк. 
возраста /Ганс Кристиан Андерсен; пер. с дат. А.Ганзен; худ. 
А.Жаров.- Баку: Гянджлик, 1988.- 147, [2] с.: [4] л. цв. ил.; 22 
см.-  100000  экз.-  ISBN  5-8020-0155-0.-  [Firidun  bəy  Köçərli 
adına Resp. Uşaq K/x] 
1517.
 
Афганские  народные  сказки:  для  сред.  и  ст.  шк. 
возраста /ред. Рена Пашабекова; пер.: Г.Гирса, К.Лебедева [и 
др.];  пер.  К.Лебедев  [и  др.];  худ.  Э.Мамедов.-  Баку: 
Гянджлик, 1988.- 187,[3] с.: [4] л. цв. ил.; 22 см.- 450000 экз.- 
ISBN 5-8020-0157-9.- [2-771930]  
1518.
 
Гайдар, А. Тимур и его команда: повести /Аркадий 
Гайдар.-  Переизд.-  Баку:  Язычы,  1988.-  254  с.:  ил.;  20  см.- 
100000 экз.  
Dostları ilə paylaş:
1   ...   72   73   74   75   76   77   78   79   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə