Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə78/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   74   75   76   77   78   79   80   81   ...   109

236 
 
911 Fiziki coğrafiya. İqtisadi coğrafiya 
 
1538.
 
Dünyanın  iqtisadi  və  sosial  coğrafiyası  kursu  üzrə 
pedaqoji  institutların  coğrafiya  fakültəsi  tələbələri  üçün 
metodik  tövsiyələr:  Dünyanın  iqtisadi  və  sosial  coğrafiyası 
kursunun  “Ümumi  icmal”  bölməsinin  mövzuları  üzrə  /tərt.  ed.: 
L.İ.Nəsibzadə,  T.P.Gərayzadə,  A.M.Mirzəyev;  ümumi  red. 
L.İ.Nəsibzadə;  Azərb.  SSR  Xalq  Təhsili  Nazirliyi,  Ali  Təhsil 
Üzrə Tədris-Metodika Kabineti; V.İ.Lenin ad. ADPİ.- Bakı: APİ, 
1988.-  Hissə  1.-  52,  [2]  s.,  cədv.;  20  sm.-  150  nüs.- 
[Ar1988/1032]  
1539.
 
 Xarici  ölkələrin  iqtisadi  və  sosial  coğrafiyası 
kursunun öyrənilməsinə dair metodik göstəriş /red. D.M.Ələs-
gərov;  rəy.:  L.İ.Nəsibzadə,  C.A.Məmmədov;  Azərb.  SSR  Ali  və 
Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi,  Ali  Təhsil  üzrə  Tədris-Metodika 
Kabineti; V.İ.Lenin ad. ADPİ.- Bakı: APİ, 1988.- 40 s., cədv.; 20 
sm.- 150 nüs.- [Ar1988/766] 
1540.
 
Xarici ölkələrin siyasi coğrafiyasının nəzəri əsasları 
kursu  üzrə  proqram:  geologiya-coğrafiya  fakültəsinin  əyani 
şöbəsinin IV kurs iqtisadi-coğrafiya ixtisaslı tələbələri üçün /tərt. 
ed.  R.İ.Abbasov;  rəy.  A.İ.İbrahimov;  Azərb.  SSR  Xalq  Təhsili 
Nazirliyi,  Ali  Təhsil  Üzrə  Tədris-Metodika  Kabineti;  S.M.Kirov 
ad.  ADU.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  8  s.;  20  sm.-  150  nüs.- 
[Ar1988/824] 
1541.
 
SSRİ-nin  iqtisadi  və  sosial  coğrafiyası  kursu  üzrə 
pedaqoji  institutların  coğrafiya  fakültəsi  tələbələri  üçün 
metodik  tövsiyələr:  SSRİ-nin  iqtisadi  və  sosial  coğrafiyasının 
ümumi  bölməsinin  “Xalq  təsərrüfatının  ümumi  xarakteristikası 
və  sənayesinin  coğrafiyası”  mövzuları  üzrə  /tərt.  ed.:  S.R.Qara-
mollayev  [və  b.];  ümumi  red.  S.R.Qaramollayev;  Azərb.  SSR 
Xalq  Təhsili  Nazirliyi,  Tədris-Metodika  Kabineti;  V.İ.Lenin  ad. 
ADPİ.-  Bakı:  APİ,  1988.-  Hissə  1.-  56,  [2]  s.:  cədv.-  20  sm.- 
Bibl.: s. 56-57.- 150 nüs.- [Ar1988/835] 


237 
 
1542.
 
SSRİ-nin  iqtisadi  və  sosial  coğrafiyası  kursunda 
yeni  anlayışlar:  SSRİ-nin  iqtisadi  və  sosial  coğrafiyasının 
ümumi  bölməsinin  “Xalq  təsərrüfatının  ümumi  xarakteristikası 
və  sənayesinin  coğrafiyası”  mövzuları  üzrə  /tərt.  ed.: 
S.R.Qaramollayev [və b.]; ümumi red. S.R.Qaramollayev; Azərb. 
SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, Tədris-Metodika Kabineti; V.İ.Lenin 
ad. ADPİ.- Bakı: APİ, 1988.- Hissə 1.- 56, [2] s., cədv.; 20 sm.- 
Bibl.: s. 56-57.- 150 nüs.- [Ar1988/263] 
1543.
 
Будагов, 
Б.А. 
Современные 
естественные 
ландшафты Азерб. ССР /Будаг Будагов, АН Азерб. ССР, Ин-
т Географии.- Баку: Элм, 1988.- 135 с.: ил.; 21 см.- Библ.: с. 
129-135 (156 назв.).- 800 экз.- [2-691860] 
 
93/94 Tarix elmləri 
 
930.85 Mədəniyyət tarixi 
 
1544.
 
Azərbayсan  mədəniyyəti  tarixi  məsələləri:  Gənc 
alimlərin  elmi-nəzəri  konfransının  materialları.  Bakı,  15  dekabr 
1987-ci  il  /burax.  məsul:  C.V.Qəhrəmanov,  M.M.Adilov, 
A.M.Fərzəliyev  AEA,  Əlyazmalar  İn-tu.-  Bakı:  Elm,  1988.-  75 
s.;  20  sm.-  Mətn  Azərb.  və  rus  dillərindədir.-  600  nüs.- 
[Ar1988/143]
 
 
94 Tarix 
 
1545.
 
Ali  məktəblər  yanında hazırlıq şöbələri üçün SSRİ 
tarixindən  proqram  /tərc.  ed.:  Ə.A.Həmzəyev,  Ə.A.Baxşıyev, 
A.C.İsgəndərov;  red.  M.M.Mirhadiyev;  tərt.  ed.:  V.M.Selun-
skaya, Q.R.Naumova, A.S.Orlov [və b.]; Azərb. SSR Ali və Orta 
İxtisas  Təhsili  Nazirliyi,  Ali  Təhsil  üzrə  Tədris-Metodika 
Kabineti, S.M.Kirov ad. ADU.- Bakı: ADU, 1988.- 41, [2] s.; 22 
sm., 150 nüs.- [Ar1988/141] 


238 
 
1546.
 
Azərbaycan  tarixi  üzrə  qaynaqların  öyrənilmə 
problemləri:  Respublika  ali  məktəblərarası  elmi-metodiki 
konfransın  materialları  /red.  hey.:  T.S.Vəliyev,  S.S.Əliyarov, 
Y.B.Yusifov  [və  b.];  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili 
Nazirliyi,  S.M.Kirov  ad.  ADU.-  Bakı:  ADU,  1988.-  121,  [3]  s.; 
20 sm.- Bibl.: s.122.- 1000 nüs.- [Ar1988/596]  
1547.
 
Azərbaycan tarixi üzrə problem səciyyəli mühazirə 
və  seminar  məşğələlərinin  proqramı:  axşam  və  qiyabi  şöbələr 
üçün  /tərt.  ed.:  F.M.Əliyeva,  L.L.Həsənova,  N.A.Abbasova; 
çevir.  B.O.Əzizov;  red.  S.S.Əliyarov;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta 
İxtisas  Təhsili  Nazirliyi,  Ali  Təhsil  üzrə  Tədris-Metodika 
Kabineti.- Bakı: [s.n.], 1988.- 61, [2] s.; 21 sm.- Mətn Azərb. və 
rus dillərindədir.- 150 nüs.- [Ar1988/56523]  
1548.
 
Babayev,  A.Q.  Rusiyaya  qovuşmaq  ərəfəsində  /Arif 
Babayev;  rəy.  F.Əliyev.-  Bakı:  Azərnəşr,  1988.-  167  s.;  16  sm.- 
6000 nüs.- ISBN 5-5520-0045-5.- [Ar1988/402]   
1549.
 
Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabının 70 illiyinə həsr 
olunmuş  elmi  konfransın  materialları  /red.  hey.:  İ.H.Əliyev 
[və  b.];  AEA,  Tarix  İn-tu,  Gənc  alimlər  Şurası.-  Bakı:  Elm, 
1988.-  112  s.;  20  sm.-  Mətn  Azərb.  və  rus  dillərindədir.-  400 
nüs.- [Ar1988/722]  
1550.
 
Bünyadov,  T.Ə.  Zirvə-qala  /Teymur  Bünyadov;  rəy.: 
M.İsmayılov,  Q.İsmayılov;  red.  V.Məcidov.-  Bakı:  Gənclik, 
1988.-  260,  [4]  s.,  fotoşək.;  21  sm.-  10000  nüs.-  ISBN  5-8020-
013-56.- [Ar1988/496] 
1551.
 
Əfsanəvi  Mixaylo /tərt. ed. Ş.Nəzirli.- Bakı, Gənclik, 
1988.- 86, [2] s., fotoşək.; 20 sm.- 15000 nüs.- [Ar1988/29] 
1552.
 
 Əsədov,  F.S.  Dar  gündə  yaxşı  arxa  /Firudin  Əsədov; 
red. A.Rəsulov.- Bakı: Azərnəşr, 1988.- 126, [2] s.; 16 sm.- 7000 
nüs.- ISBN 5-5520-0044-7.- [Ar1988/557] 
1553.
 
Həbibov,  Ə.M. Cənubi Azərbaycanda azadlıq hərəka-
tı: 1914-1918-ci illər /Əvəz Həbibov; rəy. T.Ə.İbrahimov.- Bakı: 
Azərnəşr,  1988.-  116,  [4]  s.;  20  sm.-  7000  nüs.-  ISBN  5-5520-
005-01.-[Ar1988/172] 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   74   75   76   77   78   79   80   81   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə