Kitabiyyati 2014Yüklə 2,8 Kb.

səhifə4/168
tarix08.07.2018
ölçüsü2,8 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   168

10 
 
008 M
ədəni inkişaf. Mədəniyyət. Proqress 
 
35.
 
Az
ərbaycan  yaradıcılıq  ittifaqlarının  mədəniyyətin  inkişafı 
sah
əsində  fəaliyyəti (1960-1980-ci illər):  monoqrafiya /N.C.Mehdiyeva; red. 
T.H.Musayeva.- 
Bakı: Mütərcim, 2014.- 310, [5] s., portr.; 22 sm.- Bibl.: s. 297-
309.- 8 man., 200 nüs. (cildli).- [Azf-282055; Azf-282056]  
36.
 
Az
ərbaycan  Respublikası  Mədəniyyət və  Turizm Nazirliyinin illik 
hesabatı  2013  /burax. məsul F.Qurbanov; red.: V.Quliyev, T.Vəliyev; Azərb. 
Resp. M
ədəniyyət və  Turizm Nazirliyi.-  Bakı:  Təhsil, 2014.-  95 s.; 23 sm.-  8 
man., 200 nüs.- [Ar2014/409] 
37.
 
Əhədova, S.A. Mədəniyyətlərin qarşılıqlı əlaqələrində YUNESKO-nun 
rolu /Sevda Əhədova; red. N.Cəfərov.- Bakı: Beynəlxalq kitab, 2014.- 78, [2] s.; 
şək.; 21 sm.-  Bibl. Azərb., rus və  ing. dillərində: s. 73-77.-  3 man., 300 nüs.- 
ISBN 978-9952-457-20-9.- [Azf-278580; Azf-278581] 
38.
 
Əhədova, S.A. Müasir dünyada mədəniyyətlərarası münasibətlər: mono-
qrafiya  /Sevda  Əhədova; elmi məsl.  A.Mustafayeva;  elmi  red.  İ.Hüseynova.- 
Bakı: Elm, 2014.- 347 s.; 21 sm.- Bibl. Azərb., rus və ing. dillərində: s. 323-345.- 
10 man., 300 nüs.- ISBN 978-9952-453-22-3 (cildli).- [Azf-278575; Azf-278579] 
39.
 
 
Qasımova,  K.Q.  Müasir qlobal proseslər və  mədəniyyətlərin dialoqu: 
monoqrafiya /Kamil
ə  Qasımova;  elmi  red.  Ə.M.Tağıyev;  AMEA,  Fəlsəfə  və 
Hüquq İn-tu.- Bakı: [n. y. ], 2014.- 165 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 157-165.- 8 man., 200 
экз.- [Prezident k/x ] 
40.
 
“Multikulturalizmin müqayis
əli tədqiqləri: nəzəriyyədən humanist 
t
əcrübəyə doğru” mövzusunda dəyirmi masanın proqramı: 03 oktyabr 2014-
cü il.- 
Bakı:  [s.  n.],  2014.-  44 s.; 29 sm.-  Mətn Azərb., rus və  ingilis 
dill
ərindədir.- 5 man., nüs. yox.- [Azf-280910; Azf-280909] 
41.
 
R
əhimova, N.R.  Azərbaycan mətbuatında  ortaq  türk  mədəniyyəti 
probleml
əri: 1900-1920 /Nigar Rəhimova; elmi məsl. N.Q.Cəfərov; red.: 
D.O.Osmanlı,  Ə.Qoşalı.-  Bakı:  AzAtaM,  2014.-  136 s.; 20 sm.-  Bibl.: s. 128-
135.- 14 man., 500 
экз.- [Prezident k/x ] 
42.
 
Azerbaïdjan: un carrefour des cultures et des civilisaitons /phot.: 
F.Khayrulin, V.Amroullayev, A.Avgustinov; phot E.Khalilov; Fondation Heydar 
Aliyev.-  Bakou: Bestpack, 2014.-  58 p.,  photo; 25 cm.- 
Fransız dilində.- ISBN 
978-9952-8189-8-7.- [F-18890] 
43.
 
Azerbaijani: [6  books in case]; Culture of Azerbaijan; Azerbaijani 
carpets; Architecture of Azerbaijan; Azerbaijani cuisine; History of Azerbaijan; 
Nature of Azerbaijan /Heydar Aliyev Foundation.- Azerbaijan: [s.n.], [2014?].- 
46, [2] 
р., photo; 23 cm.- Text in eng. lang.- 15 man. (in case).- [İ-38832] 
44.
 
Images of Cultural  & Natural Heritage of Azerbaijan: photoalbum 
/Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Azerbaijan; phot. 


11 
 
E.Jafarov.- Baku: w. p., 2014.- 175 p., photo; 30 cm.- 
İngilis dilində.- 75 man.- 
[Prezident k/x ] 
 
01 Biblioqrafiya. Kataloqlar. Ədəbiyyat göstəriciləri 
 
45.
 
Arif C
əfər oğlu İsmayıl-zadə: 75 illiyinə həsr olunur: biobiblioqrafiya 
/elmi  red.  A.İ.Əliyeva-Kəngərli; tərt.: Y.N.Yemelyanova, Z.A.Vəliyev, 
Y.N.L
ətifova; red.: M.B.Zeynalov, X.A.Əlizadə; AMEA, Mərkəzi Elmi 
Kitabxana, Geologiya İn-tu.- Bakı: Elm, 2014.- 160 s., portr.; 21 sm.- Əsərlərinin 
əlifba göstəricisi: s. 136-147.-  6 man., 300 nüs.-  ISBN 978-9952-495-04-1 
(cildd
ə).- [Azf-281721; Ar2014/1456] 
46.
 
Aydın Paşayev - 75: ömür yolu və biblioqrafiya /tərt. A.G.Məmmədov; 
red. Ş.Sadıqov; naşir M.Xan.- Bakı: Hədəf, 2014.- 94 s., portr., fotoşək.; 20 sm.- 
6 man.- nüs yox.- [Azf-283752] 
47.
 
Az
ərbaycan  kitabı: biblioqrafiya: 10 cilddə  /tərt.  ed.:  L.Talıbova, 
B.Orucova, V.M
əmmədova [və  b.];  baş  red., ön söz və  müqəddimənin müəl. 
K.M.Tahirov;  red.:  Z.Qulamova,  L.Bağırova;  Azərb. Resp. Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyi, Az
ərb. Milli Kitabxanası.- Bakı: [s. n.], 2014.- Cild 3: 1941-
1950.-  486, [2] s.; 25 sm.-  Köm
əkçi göstəricilər: s. 393-479.- 11 man. 80 qəp., 
500 nüs.- ISBN 978-9952-460-42-1 (cildd
ə).- [Azf-281755; Ar2014/1475] 
48.
 
Bayram  Cavad  oğlu  Ələsgərov:  biblioqrafiya /tərt.: H.A.Xəlilov, 
A.İ.Əliyev; red. E.K.Əlizadə; AMEA, akad. H.Ə.Əliyev adına Cografiya İn-tu.- 
Bakı:  Nafta-Press, 2014.-  105 s., portr.; 19 sm.-  (Azərbaycanın  elm  və 
m
ədəniyyət xadimləri).-  Əlifba göstəricisi: s. 96-102.-  Bibl.: s. 78-95.- 5 man., 
100 nüs. (cildli).- [Ar2014/413] 
 
49.
 
B
əhruz  Qulamhüseyn  oğlu  Şəkuri-85 il: biblioqrafiya, xatirə  və 
s
ənədlər /ön sözün müəl.  Əsəd Rza Yaqubi; red.  Ş.Şəkuri; bədii tərt. Ehsan 
Şəkuri; AMEA.- Bakı: MBM, 2014.- Cild 1.- 446, [2] s., portr., fotoşək., cədv.; 
21 sm.- M
ətn Azərb., rus və fars dillərindədir.- [Ar2014/8] 
50.
 
 B
əhruz  Qulamhüseyn  oğlu  Şəkuri-85 il: biblioqrafiya, xatirə  və 
s
ənədlər /ön sözün müəl.  Əsəd  Rza  Yaqubi;  red.  Ş.Şəkuri; bədii tərt. Ehsan 
Şəkuri; AMEA.- Bakı: MBM, 2014.- Cild 2.- 455 s.: portr., fotoşək., cədv.: şək., 
21 sm.-  M
ətn Azərb., rus və  fars dillərindədir.- 18 man., 200 nüs.-  ISBN 978-
9952-29-064-9 (cildli).- [Ar2014/9] 
51.
 
Birillik Az
ərbaycan  kitabiyyatı  -  1989  /baş  red.  K.M.Tahirov;  tərt.: 
L.Talıbova;  red.  Z.Qulamova;  Azərb. Resp. Mədəniyyət və  Turizm Nazirliyi, 
M.F.Axundov ad. Az
ərb. Milli Kitabxanası.- Bakı: [s. n.], 2014.- 307 s.; 20 sm.- 

əlliflərin  əlifba göstəricisi: s. 257-270.-  Sərlövhələrin  əlifba göstəricisi: s. 
271-301.- 3 man., 150 nüs.- [Azf-281959; Ar2014/1506] 
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   168


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə