Kitabiyyati 2014Yüklə 2,8 Kb.

səhifə5/168
tarix08.07.2018
ölçüsü2,8 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   168

12 
 
52.
 
Birillik Az
ərbaycan  kitabiyyatı  -  2013  /baş  red.  K.M.Tahirov;  tərt.: 
L.Talıbova;  red.  Z.Qulamova;  Azərb. Resp. Mədəniyyət və  Turizm Nazirliyi, 
M.F.Axundov ad. Az
ərb. Milli Kitabxanası.- Bakı: [s. n.], 2014.- 350 s., fotoşək.; 
20 sm.-  Mü
əlliflərin  əlifba göstəricisi: s. 305-326.-  Sərlövhələrin  əlifba 
göst
əricisi: s. 327-345.- 3 man., 150 nüs.- [Azf-283393; Ar2014/1779] 
53.
 
Əlioğlu,  H.Ə.  “Qobustan”  Krım  efirində: tarix, biblioqrafiya: 1997-
2014 /H
əbib  Əlioğlu;  red.  F.Çobanoğlu.-  Bakı:  MBM,  2014.-  Kitab 3.-  103 s., 
portr.; 17 sm.-  4 man., 200 nüs.-  ISBN 978-9952-29-097-8.-[Azf-281472; 
Ar2014/1422] 
54.
 
Əməkdaşların  elmi  əsərlərinin  xülasəsi: 2012-ci il /tərt.: M.Səidova, 
N.İsmayılova, N.Adıgözəlova, P.Davudova; AMEA, İnformasiya Texologiyaları 
İn-tu.-  Bakı:  [s.  n.],  2014.-  103,  [3]  s.:  şək., gerb, cədv.; 21 sm.-  Müəlliflərin 
əlifba göstəricisi: s. 99-104.- 5 man., 200 nüs.- ISBN 978-9952-434-57-6.- [Azf-
283212; Ar2014/1764] 
55.
 
Əməkdaşların elmi əsərlərinin xülasəsi: 2013-cü il /tərt.: M.Səidova, 
N.İsmayılova, N.Adıgözəlova, P.Davudova; AMEA, İnfor-masiya Texologiyaları 
İn-tu.- Bakı: [s. n.], 2014.- 60, [2] s.: şək., cədv., gerb; 21 sm.- 5 man., 200 nüs.- 
ISBN 978-9952-434-58-3.- [Azf-283213; Ar2014/1765] 
56.
 
Firidun b
əy Köçərli: biblioqrafiya /tərt.: N.Tahirova, L.Qafarova; red. 
G.S
əfərəliyeva; ixt. red. və burax. məsul Ş.Qəmbərova; ön söz. müəl. Z.Əsgərli; 
Az
ərb.  Resp. Mədəniyyət və  Turizm Nazirliyi, F.Köçərli  ad.  Resp.  Uşaq 
Kitabxanası.-  Bakı:  [s. n.],  2014.-  174, [2] s.,  portr.;  22 sm.-  (Uşaq  ədəbiyyatı 
x
əzinəsindən).-  Əlavələr: s. 152-157.-  Köməkçi göstəricilər: s. 158-174.-  12 
man., 300 nüs.- ISBN 978-9952-460-47-6 (cildd
ə).- [Azf-284833; Azf-284834] 
57.
 
H
əsənova, V.  Qafqaz  əraziləri və  xalqlarının  nağılları:  biblioqrafik 
göst
ərici: “Qafqaz əraziləri və xalqlarının təsvirinə dair materiallar toplusu”nda 
(SMOMPK) d
ərc edilmiş nağıllar əsasında /Validə Həsənova; elmi red. və ön söz 

əl.  A.İ.Əliyeva-Kəngərli; tərt. V.V.Həsənova; red.-biblioqr.  F.İ.Hüseynova; 
n
əşrə hazır. N.Əliyeva; AMEA, Mərkəzi Elmi Kitabxana.- Bakı: [s. n.], 2014.- 
94, [2] s.; 20 sm.-  Mü
əlliflərin adlar göstəricisi: s. 55-56.-  Sərlövhələrin adlar 
göst
əricisi: s. 57-76.-  Söyləyicilərin adlar göstəricisi: s. 77-79.-  Toplayıcıların 
adlar göst
əricisi: s. 80-83.-  Xalqların  adlar  göstəricisi: s. 84-85.-  Coğrafi  adlar 
göst
əricisi: s.- 86-90.- Bibl.: s. 91-92.- 4 man., 100 nüs.- [Azf-280032] 
58.
 
Hiday
ət (Orucov Hidayət  Xuduş  oğlu):  biblioqrafiya /tərt. 
G.S
əfərəliyeva; ixt. red. və ön söz müəl. K.Tahirov; red. S.Nəzərli; Azərb. Resp. 
M
ədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərb. Milli Kitabxanası.- 2-ci nəşr, əlavələrlə.- 
Bakı:  Zərdabi LTD MMC, 2014.-  366, [2] s., portr.; 22 sm.-  Köməkçi 
göst
əricilər: s. 283-358.-  8 man., 300 nüs.-  ISBN 978-9952-460-39-1 (cildli).- 
[Azf-279312; Azf-279319] 


13 
 
59.
 
İlyas  Əfəndiyev:  biblioqrafiya /tərt. G.Səfərəliyeva; red. və  burax. 
m
əsul K.Tahirov; ön söz müəl. Ş.Alışanlı; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi, Az
ərb. Milli Kitabxanası.- Bakı: [s. n.], 2014.- 511 s., portr.; 22 sm.- 
Əlavələr: s.419-446.- Köməkçi göstəricilər: s. 447-509.- 15 man., 300 nüs.- ISBN 
978-9952-460-43-8.- [Azf-281262; Ar2014/1349] 
60.
 
M
ədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Dekabr - 
2013: cari biblioqrafik informasiya göst
əricisi  /baş  red.  və  burax. məsul 
K.Tahirov;  red.:  D.Sadıxova,  N.Səlimova;  burax.  hazır.  və  [ön söz] Analitik 
Elektron M
əlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Az
ərb. Milli Kitabxanası.- Bakı: [s. n.], 2014.- 113 
s.; 20 sm.- 3 man., 50 nüs.- [Azf-276523 Azf-276524] 
61.
 
M
ədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Yanvar - 
2014: cari biblioqrafik informasiya göst
əricisi  /baş  red.  və  burax. məsul 
K.Tahirov;  red.:  D.Sadıxova,  N.Səlimova;  burax.  hazır.  və  [ön söz] Analitik 
Elektron M
əlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Az
ərb. Milli Kitabxanası.- Bakı: [s. n.], 2014.- 77 s.; 
20 sm.- 4 man., 50 nüs.- [Azf-277046; Azf-277050] 
62.
 
M
ədəniyyət, incəsənət və turizm  haqqında yeni  ədəbiyyat: Fevral - 
2014: cari biblioqrafik informasiya göst
əricisi  /baş  red.  və  burax. məsul 
K.Tahir
ov;  red.:  D.Sadıxova,  N.Səlimova; burax.  hazır.  Analitik  Elektron 
M
əlumat  Bazasının  Təşkili  şöbəsi; Azərb. Resp. Mədəniyyət və  Turizm 
Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Az
ərb. Milli Kitabxanası.- Bakı: [s. n.], 2014.- 93 s.; 
20 sm.- Bibl.: s. 89-92.- 3 man., 50 nüs.- [Azf-277557; Azf-277558] 
63.
 
M
ədəniyyət,  incəsənət və  turizm  haqqında  yeni  ədəbiyyat: Mart - 
2014: cari biblioqrafik informasiya göst
əricisi  /baş  red.  və  burax. məsul 
K.Tahirov; red.: D.Sadıxova, N.Səlimova; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Az
ərb.  Milli  Kitabxanası;  burax.  hazır.  Analitik 
Elektron M
əlumat Bazasının Təşkili şöbəsi.- Bakı: [s. n.], 2014.- 70 s.; 20 sm.- 
Bibl.: s. 67-68.- 4 man., 50 nüs.- [Azf-277866 Azf-277867] 
64.
 
M
ədəniyyət, incəsənət və  turizm  haqqında  yeni  ədəbiyyat:  Aprel  - 
2014: cari biblioqrafik informasiya göst
əricisi  /baş  red.  və  burax. məsul 
K.Tahirov; red.: D.Sadıxova, N.Səlimova; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi  burax.  hazır.  Analitik  Elektron  Məlumat  Bazasının  Təşkili  şöbəsi; 
M.F.Axundov ad. Az
ərb. Milli Kitabxanası.- Bakı: [s. n.], 2014.- 92 s.; 20 sm.- 5 
man., 50 nüs.- [Azf-278491 Azf-278495] 
65.
 
M
ədəniyyət, incəsənət və  turizm  haqqında  yeni  ədəbiyyat:  May- 
2014: cari biblioqrafik informasiya göst
əricisi  /baş  red.  və  burax. məsul 
K.Tahirov;  burax.  hazır.  Analitik  Elektron  Məlumat  Bazasının  Təşkili  şöbəsi; 
red.:  D.Sadıxova,  N.Səlimova; Azərb. Resp. Mədəniyyət və  Turizm Nazirliyi, 
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   168


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə