Kitabiyyati 2014Yüklə 2,8 Kb.

səhifə9/168
tarix08.07.2018
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   168

20 
 
113.
 
Qarayev, T.F. S
ənətin keçdiyi yollar /Telman Qarayev; red. B.Sadıqov; 
ön söz B.N
əbiyev; məsl.  Anar;  naşiri  A.Dənzizadə.-  Bakı:  Apostroff,  2014.- 
Kitab 1.- 
518,  [6]  s.:  ill.,  portr.,  fotoşək.; 25 sm.-  14 man., 500 nüs. (cilddə).- 
[Ar2014/1972] 
114.
 
Mazanlı,  İ.A.  KİV  millətlərarası  və  dövlətlərarası  münasibətlərin 
t
əkmilləşdirilməsi  faktoru  kimi:  monoqrafiya  /İlham  Mazanlı;  elmi  red. 
Ş.Q.Vəliyeva; məsl. A.G.Mendeleyev.-  Bakı:  Renessans,  2014.-  623  s.,  portr., 
x
əritə, cədv.; 20 sm.- Bibl.: s. 617-623.- 10 man., 400 nüs.- [Azf-278930; Azf-
278931] 
115.
 
Musayev, M.T. 
Mediada  düşüncələrim: mətbu  yazılar  və  müsahibələr 
/Maksim Musayev.- 
Bakı: Nurlar, 2014.- 350, [2] s., portr.; 21 sm.- 10 man., 300 
nüs. (cildli).- [Ar2014/412] 
116.
 
“Şeypur”  jurnalı:  1918/1919-cu illər  /çapa  hazır.  və  ön söz. müəl. 
H.M.H
əşimli.-  Bakı:  Elm  və  Təhsil, 2014.-  279 s.; 21 sm.-  7 man., 500 nüs.- 
ISBN 978-9952-8142-3-1 (cildd
ə).- [Azf-279286; Azf-279287] 
117.
 
 V
əliyev, H.A.  Xarici  ölkələrin  jurnalistikası  tarixi:  dərslik /Həmid 
V
əliyev; elmi red.: N.A.Əhmədli, V.Əliyev.- Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2014.- 
640 s.; 21,5 sm.- 18 man., 300 nüs.- [Prezident k/x] 
 
087.5 
Uşaqlar üçün idrak ədəbiyyatı 
 
118.
 
Monster High 
[İzomaterial]:  boyama  Drakulaura:  özün  rənglə.-  Bakı: 
Qanun: Əli və Nino, 2014.- 28 s.: ill.; 30 sm.- 1 man. 80 qəp.- ISBN 978-9952-
26-786-0.- [Ar2014/859] 
119.
 
Özün r
ənglə  [İzomaterial]:  maraqlı  geyimlər.-  Bakı:  Qanun;  Əli  və 
Nino,  2014.-  24 s.:  ill.;  30 sm.-  1 man. 70 q
əp.-  ISBN  978-9952-26-787-7.- 
[Ar2014/848] 
120.
 
Özün r
ənglə [İzomaterial]: nəqliyyat: oğlanlar üçün.- Bakı: Qanun; Əli 
v
ə  Nino, 2014.-  24 s.: ill.; 22  sm.-  1 man.-  ISBN  978-9952-26-788-4.- 
[Ar2014/855] 
 
09 Əlyazmalar. Nadir kitablar 
 
121.
 
Ələkbərli, F. Vatikan arxivlərində saxlanan Azərbaycana aid əlyazmalar 
/F
ərid Ələkbərli; elmi red. P.Kərimov; AMEA, M.Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.- 
Bakı:  Elm  və  təhsil, 2014.-  75 s.; 20 sm.-  Məxfi arxivlərdə  aşkar  edilmiş 
Az
ərbaycana aid sənədlərin siyahısı: s. 50-75.- 5 man., 150 nüs.- [Azf-283605; 
Ar2014/1820] 
122.
 
Nadir s
ənədlər toplusu  /layihənin rəhbəri və  nadir sənədləri topl. 
M.Bağırov;  elmi  red.  Z.Səmədzadə;  naşir  A.Fəttahova Azərb. Resp. 


21 
 
Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivi.- Bakı: MBM, 2014.- 435 s., 
portr., faks.; 24 sm.-  15 man., 500 nüs.-  ISBN 978-9952-29-092-9 (cildd
ə).- 
[Azf-283217; Ar2014/1776] 
 
1 F
əlsəfə elmləri. Psixologiya 
 
1/14 F
əlsəfə 
 
123.
 
Abbasova, Q. F
əlsəfənin tədrisi metodikası: ali məktəblər üçün dərslik 
/Qızılgül Abbasova, İ.İslamov; elmi red. H.Məmmədov.- Bakı: Aypara-3, 2014.- 
160 s.; 21 sm.- 23 man., 150 nüs. (cildd
ə).- [Azf-281912; Ar2014/1499] 
124.
 
Abdullayeva, M.
Ə. “Öz”ünə qayıdışın fəlsəfəsi /Mətanət Abdullayeva.- 
Bakı: Vətən nəşriyyatı, 2014.- 185 s.; 20 sm.- 12 man., 500 nüs.- [Prezident k/x] 
125.
 
Az
ərbaycan fəlsəfə tarixi: 4 cilddə /baş red. F.Q.Köçərli; Azərb. dilinə 
t
ərc., məsul red.: Z.Ə.Quluzadə, A.Ə.Hacıyeva; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və 
Hüquq İn-tu.- Bakı: Elm, 2014.- Cild 1.- 455 s.; 21 sm.- 10 man., 500 nüs.- ISBN 
978-9952-453-20-1 (cildd
ə).- [Azf-282784; Azf-282785] 
126.
 
Az
ərbaycan fəlsəfəsi tarixi: 4 cilddə  /baş  red.  F.Q.Köçərli; Azərb. 
dilin
ə  tərc.  red.:  Z.Ə.Quluzadə, K.Y.Bünyadzadə; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya 
v
ə Hüquq İn-tu.- Bakı: Elm, 2014.- Cild 2.- 683 s.; 21 sm.- 10 man., 500 nüs.- 
ISBN 978-9952-495-34-8 (cildd
ə).- [Azf-282786; Azf-282787] 
127.
 
Bünyadzad
ə, K.Y.  İnsan:  kamilliyin  arxitektonikası  /Könül  Bünyad-
zad
ə.-  Bakı:  Zərdabi LTD MMC,  2014.-  496 s.; 22 sm.-  Bibl.: s. 473-486.- 
Göst
ərici: s. 487-494.- 16 man., 500 nüs.- ISBN 978-9952-460-49-0.- [Prez. k/x] 
128.
 
Dobelli, R.  M
əntiqli  düşünmə  sənəti:  təfəkkürünüzdəki 52 qüsura yol 
verm
əsəydiniz həyatınız kökündən dəyişərdi /Rolf Dobelli; alman dilindən tərc. 
ed.  Ş.Yusubov.-  Bakı:  Qanun,  2014.-  320 s., portr.: ill.; 18 sm.-  9 man., 1000 
nüs.- ISBN 978-9952-26-675-7 (cildd
ə).- [Ar2014/775] 
129.
 
Əhmədov, Y.  Fəlsəfə: dərs vəsaiti  /Yaşar  Əhmədov;  red.:  Ə.Tağıyev, 
E.K
ərimov.-  Bakı:  B-Print, 2014.-  Hissə  2: Orta əsrlər, intibah və  yeni dövr 
Avropa f
əlsəfəsi.- 358, [2] s., portr.: ill.; 21 sm.- 28 man., nüs. yox.- ISBN 978-
9952-440-03-4 (cildd
ə).- [Azf-281842; Azf-281841] 
130.
 
Əhmədzadə,  A.Ş. Azərbaycanda humanizm meyillərinin yaranması və 
inkişafı  /Abdulhəlim  Şəmsəddinoğlu  Mikrağvi  Əhmədzadə;  elmi  red.: G.H.Əh-
m
ədzadə, T.D.T.Ağazadə.- Bakı: Elm və təhsil, 2014.- 395 s.; 20 sm.- 13 man., 
500 nüs.- [Azf-286063]
  
131.
 
Ələkbərov, F.Q. Milli ideologiya probleminə tarixi-fəlsəfi baxış /Faiq 
Ələkbərov; elmi red.: Ə.Abasov, Ə.Tağıyev.- Bakı: Elm və təhsil, 2014.- Hissə 
2.- 497, [3] s.; 20 sm.- 500 nüs.- [Azf-278480] 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   168


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə